Ga naar inhoud

Erelijst

Populaire inhoud

Toont de inhoud met de hoogste reputatie sinds 10/30/12 in alle zones

 1. Laatste kaartupdate van vandaag vanuit Taskforce Coronavirus Status 5 maart 2020, 22.30 uur Kaart inclusief RIVM markers Kaart Taskforce Coronavirus Ik beschouw likes/kudos voor deze post als likes/kudos voor het hele Taskforce Coronavirus! Als je wilt aangeven dat je hun werk op prijs stelt, laat dat dan even weten door middel van een like, dat weten de mensen van de Taskforce Coravirus dat jullie hun werk op prijs stellen.
  29 punten
 2. Insights en achtergronden Ik heb van verschillende kanten de vraag gekregen om het model online te delen waarvan ik vorige week zaterdag één detail met jullie deelde, namelijk: dat er een verspreidingswindow van woensdag t/m zondag was voor de 1e coronabesmetting in Nederland. Omdat het coronavirus precies volgens de voorspelling van dat model ook daadwerkelijk zijn intrede deed, vragen mensen nu om de precieze verdere details en liefst een online kopie van het model. Toen ik informatie met jullie deelde over de repatriëringsaanwijzingen die de WHO aan de diverse lidstaten gaf ('loopt een collega voorbij met een rode map... geef eens hier ... ik wil even iets nakijken...' enz) kreeg ik ook de vraag waarom ik niet gewoon alles online zou zetten uit die map. Mijn afsluitende opmerking 'Ik geef de map maar snel weer terug voordat ik nog meer lees waarover ik me op kan winden' kwam me ook op kritiek te staan dat juist het teruggeven van die niet-professioneel was. PS: Ik ben blij dat die opmerking nu weer is weggehaald.. Thanx! Naar aanleiding van de kaart waarop de precieze locatie van de besmettingshaarden in Loon op Zand staat gebeurde hetzelfde: of ik s.v.p alle de detailinformatie zou willen delen. Zelfs diverse media vroegen me om die informatie. Voor de duidelijkheid: ik snap precies wat jullie vragen (en eerlijk gezegd zou ik het zelf ook zo hebben gevraagd als ik zou weten dat iemand anders over dergelijke info beschikt). Graag wil ik jullie door middel van deze post nog even een keer uitleggen waarom ik soms bereid ben om op het scherpst van de snede te wandelen als ik hints geef m.b.t. informatie waarover ik vanwege mijn werk (en hobby) beschik. Ik ben in de bijzondere omstandigheid dat mijn werk, hobby en de diverse resources die ik tot mijn beschikking heb ervoor zorgen dat ik over allerlei onderwerpen op het gebied van crisismanagement en incidenten een enorme informatiepositie heb (excuses... niet om te pochen maar om uit te leggen). Ook de manier waarop ik het voorbereiden 'preppen' op onverwachte gebeurtenissen invul is niet alledaags. Nadat @Mr. Gold een paar jaar geleden een bezoek aan één van mijn locaties bracht, vatte hij dat in een chat richting een paar andere forumleden samen met de woorden: 'Je weet niet wat je meemaakt als je bij hem binnenloopt... Allemachtig... Dit is een soort James Bond ervaring in-real-live'. Dat betekent overigens niet dat ik me daarmee 'beter voorbereid' acht dan anderen. Simpelweg: zet mij midden in een bos en ik verdwaal daadwerkelijk, zet mij op een willekeurige akker en vraag me om iets zelf te verbouwen en dan blijkt dat ik twee linkerhanden heb en niets van dergelijke zaken weet, vraag mij om een blokhut te bouwen of een dier te slachten en ook dan val ik direct in de eerste minuut door de mand. Ik had door omstandigheden destijds (net voorafgaand aan de sluiting van het forum) mijn bijdrage aan het forum beëindigd. Toen ik op de herstart van het forum werd gewezen heb ik overwogen of het wel of niet verstandig was om mijn account te laten heractiveren (en het account waarop ik nu werk is niet eens het account van toen...) In de wetenschap dat ik vanuit die bijzondere informatiepositie die ik heb op sommige gebieden net een extra zetje of extra stukje informatie aan zou kunnen leveren, heb ik besloten om actief te worden. En diegenen die mij persoonlijk kennen weten dat ik alleen stand aan of uit ken (en sorry... dat betekent dus soms dat het lijkt alsof ik een draadje 'annexeer'... dat is nadrukkelijk niet mijn achterliggende gedachte...) Telkens als ik informatie deel, dan moet ik voor mezelf goed bekijken of de informatie die ik deel wel of niet geclassificeerd (in officiële termen 'gerubriceerd' ) is. Linkje naar het verschil in deze termen HIER. Zelfs als informatie niet officieel gerubriceerd is, dan nog kan er sprake zijn van informatie die vertrouwelijk is (zoals bijvoorbeeld informatie met een Traffic Light Procotol aanduiding zoals TLP Green/Amber/Red, uitleg zie HIER) Voordat ik informatie deel, kijk ik ook naar de ethische kant van het delen van bepaalde informatie. Als voorbeeld: als ik nu de namen en adressen van slachtoffers (die ik heb) publiekelijk zou delen, of zou vertellen dat ik inmiddels weet wie er achter het pseudoniem Jacco Schreuder schuilgaat, dan zou ik mezelf (en anderen) niet meer recht aan kunnen kijken. Als ik bepaalde informatie deel, dan heb ik voor mezelf dus niet alleen afgewogen dat deze informatie voor de preppercommunity zinvol zou kunnen zijn, maar heb ik tevens alle bovenstaande 'checks & balances' de revue laten passeren. Ik hoop dat die (soms beperkte of ietwat verhulde) informatie van nut is voor de community. Op dezelfde manier neem ik als een spons ook allerlei informatie vanuit de community op voor onderwerpen en zaken waarvan ik mezelf nog op een niveau van jr. prepper vind opereren. Toen gevraagd werd of ik misschien een read-only topic zou willen lanceren, heb ik al duidelijk geschreven dat ik juist dit forum waardeer om het feit dat je met elkaar tot een bepaald extra kennisniveau kunt komen. Ik geniet ervan om te zien hoe bepaalde schrijffouten of foutieve aannames (zowel bij mij als bij anderen) als het ware door 'peer review' op dit forum worden rechtgezet. Ook geniet ik ervan als mensen daadwerkelijk niet alleen een losse kreet slaken, maar de moeite nemen om de quote functie goed te gebruiken en bronnen te vermelden. Samen met @f150, en @OBL-Rien is er wel een soort pseudo-read-only naslagtopic gekomen, maar dat topic is alleen apart gezet zodat het als naslagwerk voor nieuwe en bestaande users kan dienen. Ik hoop dat duidelijk is dat ik bepaalde informatie die ik wel weet, niet (of soms nog niet) publiekelijk kan delen. Ik vraag jullie begrip daarvoor. Ik vraag ook nadrukkelijk om me soms gewoon te vertrouwen als ik iets schrijf. Ik snap dat sommige mensen als eerste natuur hebben om bepaalde zaken die ik schrijf op voorhand te challengen (zoals mijn uitspraak dat Bruins al voorafgaand aan de uitzending wist dat Tilburg case 1 was). Soms kan ik dergelijke challenges niet pareren zonder die vertrouwelijkheid te doorbreken, en moet ik even mijn adem inhouden (en komt de waarheid uiteindelijk later toch uit... Zie de reconstructie van het AD). Omdat veel mensen nu in onzekerheid zijn over wat er nu gaat gebeuren qua uitbraken, zal ik proberen om toch 'iets' te zeggen. Wat er precies in Nederland gebeurt, dat weet niemand. Wel zijn er allerlei modellen en scenario's die voortdurend gevoed worden met concrete informatie, verspreidingsmodellen e.d. De meerderheid van de modellen die ik heb gezien gaan ervan uit dat er op dit moment enkele tientallen (meest gunstige model) tot een paar honderd personen (meest ongunstige model) in Nederland zijn die besmet zijn. Dit kan zijn doordat deze mensen zelf in een gebied zoals Noord Italië, China, Iran enz zijn geweest, maar er wordt ook nadrukkelijk al rekening gehouden dat die mensen anderen besmetten. Waren die mensen tegen te houden? Sommigen wel (obvious, in quarantaine nemen van mensen die terugkeren uit besmette gebieden), de meesten niet. We kijken allemaal als boosdoener naar het RIVM (ja.. ik ook), maar we moeten ons realiseren dat achter alle protocollen en richtlijnen van het RIVM en LCI vele tientallen medici zitten zitten die (naar hun overtuiging) naar eer en geweten alle draaiboeken en richtlijnen hebben opgesteld. Als de richtlijn is dat mensen pas getest worden als ze ziektebeelden vertonen, en als de richtlijn is dat contactonderzoek pas gebeurt vanaf dat moment, dan is dat een gegeven waar de uitvoerders van die protocollen en richtlijnen het mee moeten doen. Zij kunnen moeilijk op eigen houtje stellen: Duitsland doet het anders, Belgie doet het anders, daarom doen wij het in onze regio nu zoals zij. Het in mijn ogen meest betrouwbare verspreidingsmodel gaat ervan uit dat we in dit weekend (zaterdag/zondag) zeker circa 30 a 40 positieve besmettingen zouden moeten gaan zien. Of die besmettingen daadwerkelijk 'gesignaleerd' en 'geopenbaard' gaan worden hangt natuurlijk af a) van de vraag af of er voldoende contactonderzoek gedaan is en/of b) van de vraag of mensen die 'gemist' zijn bij het contactonderzoek die toch ziek worden aankloppen bij hun huisarts (en natuurlijk van de vraag of die huisarts doorpakt of covid-19 klachten eerst als griep afdoet). Is 30 a 40 besmettingen bedreigend? Ja en nee. Als ze allemaal gevonden worden en direct geïsoleerd worden, dan wordt op die manier een bijdrage aan het 'containen' (beheersen) van het virus geleverd. In dat geval zijn die 30 a 40 besmettingen niet bedreigend. Als er gevallen gemist worden, dan is ook nog niet gezegd dat die mensen per se anderen zullen infecteren. Misschien hebben we het geluk dat we te maken hebben met mensen die zichzelf hadden voorgenomen om in bed 6 seizoenen van hun favoriete netflix serie te gaan kijken. Als we echter te maken hebben met mensen die actief zijn in de samenleving, en bijvoorbeeld in de gezondheidszorg werken, dan kunnen zij precies diegenen in Nederland aansteken bij wie dat virus net een extra (negatief of in het uiterste geval 'over de rand') zetje betekent. Als mijn bijdrage aan dit forum betekent dat 1 persoon in Nederland net iets extra's doet om zichzelf of zijn gezin voor te bereiden voor onverwachte (soms verwachtte) gebeurtenissen, dan ben ik persoonlijk tevreden. Bunkerprepper Ps: ik spaar niet per se likes; jullie likes zijn voor mij wel de hoofdmanier om te weten of jullie posts nuttig vinden.
  29 punten
 3. Nieuw op dit forum, sinds kort lezer. Drie weken terug uitgelachen door collega's vanwege een voorraadje eten, nu verstandig. Voorraadje voor twee weken, dat wel. Ik ben een amateuristische prepper. Ik hoop dat ik onderstaande in het goede topic post. Zo niet, mijn excuses. Eveneens voor foute conclusies. Ik ben geen bioloog. Op de website www.nextstrain.org worden de genetische codes van 2019-nCoV verwerkt in dynamische overzichten. Een virus kopieert zichzelf, maar is daar niet uitzonderlijk goed in. Er zullen regelmatig wat fouten in de kopieën zitten en de wetenschappers achter nextstrain proberen dit in kaart te brengen via door de daarvoor bevoegde instanties aangeleverde 'codes'. De overzichten die dit oplevert zijn zeer interessant, maar pas op voor te snelle conclusies. Onderstaande zijn hypotheses op basis van de nu beschikbare gegevens. En deze worden dagelijks aangevuld (en zodoende de hypotheses bijgesteld). De eerste hypothese is dat hoe verder een virus genetisch is gemuteerd, hoe langer het in omloop is. Klinkt logisch. Een nieuw virus heeft geen mutaties, en hoe meer mutaties hoe meer kopietjes er zijn geweest. Toch kan een enkel kopietje meerdere fouten bevatten waardoor het lijkt dat het al langer in omloop is. Op onderstaand screenshot zien we de ontwikkeling tegenover de tijd (x-as). De kleurcode per land is geselecteerd, Nederland is groen. Er zijn 28 cases aangeleverd door Nederland. Duidelijk zijn twee clusters te onderscheiden. Iets wat vandaag ook werd aangegeven door het RIVM. Boven in de kaart zien we een zelfstandig cluster. Midden in de kaart zien we een cluster waar ook andere landen tussen staan. Duidelijk is dat deze laatste de import vanuit Italië betreft. Laten we beginnen met het Italië cluster. Hieronder is duidelijk de spreiding te zien. Ook richting andere werelddelen. De case in Taiwan lijkt inderdaad via Italië in Taiwan terecht te zijn gekomen en niet andersom zoals voor de uitbraak werd beweert. Het meest opvallende is echter dat de Bavaria case (Chinese zakenvrouw besmette enkele Duitse medewerkers eind januari) ook in dit cluster is meegenomen. Een hypothese is dat er hier meer sprake is geweest van community spread als in eerste instantie is aangenomen en dat het virus zich ongecontroleerd twee weken lang heeft kunnen verspreiden tot in Noord-Italië. Het zou ook verklaren waarom er momenteel in (Zuid-)Duitsland meerdere besmettingen zijn zonder duidelijke bron. Patiënt 1 in Italië is dan duidelijk geen patiënt 1 en zal het virus gewoon in de community hebben opgelopen. Maar, een slag om de arm. Het virus kan ook toevallig met dezelfde genetische eigenschappen als de Bavaria case begin februari vanuit Wuhan in Italie zijn beland. De kans is niet groot, maar niet bewezen. De gevallen in Nederland zijn een logisch gevolg. Vakantie in Italië. Besmet terug omdat er sprake is van grootschalige verspreiding. Toch is er nog iets dat opvalt in het Italië cluster. Nederland meldde op 27 februari zijn eerste case. Op de aangeleverde samples door Nederland wordt een andere datum aangegeven en een andere locatie. Het tweede cluster is een stuk interessanter. Een duidelijke oorsprong is onduidelijk en het lijkt direct gelinkt met China. Wat ook blijkt uit het eerste screenshot in deze post. Voorzichtigheid is echter geboden. Uit Noord-Frankrijk en Duitsland missen nog heel veel gegevens dus wellicht ligt daar de bron. Op onderstaand screenshot is het zelfstandige cluster uitvergroot. Wellicht dat iemand interesse heeft uit te zoeken via mediaberichten of de genoemde plaatsen gelinkt kunnen worden uit Noord-Italië. Een snelle blik van mij leverde geen connectie op. Coevorden en Dalen zijn in ieder geval niet gelinkt aan wintersport. Er lijkt hier in ieder geval sprake van community spread. Verder valt de geïnterpreteerde datum op. Hieronder is te zien dat er ingeschat wordt dat de eerste casus op 9 februari in Tilburg is vastgesteld. Ik heb nergens terug kunnen vinden hoe deze interpretatie gemaakt wordt door de mensen achter Nextstrain (note: ondertussen alweer gewijzigd naar 16 februari). Hypothese: import vanuit China, verspreid in Brabant. Heel erg interessant zou zijn of de steekproefresultaten in ziekenhuizen bij dit cluster horen. Kijken we naar de hoeveelheid fouten in de kopie, kunnen we hieronder zien dat er sprake lijkt te zijn dat het virus al enige tijd de kans heeft gehad te muteren (zie begin van de post voor kleine uitleg). Op de x-as nu niet de tijd uitgezet, maar de hoeveel mutaties. Ter vergelijking, het Italië-cluster vertoont veel meer mutaties hieronder: Als laatste nog even de problemen in de USA. Alle gelinkte mutaties lijken verbonden te zijn met een besmetting van 19 januari in WA state. Niet 100% zeker (zie uitleg hierboven), maar het verklaart wel de plotselinge explosie van meldingen in WA-state en recent in CA. Hopelijk een interessante bijdrage zonder teveel missers. Kostte mij wat tijd het in elkaar te zetten, inhoudelijke reacties of correcties zijn meer dan welkom.
  27 punten
 4. Dat laatste zinnetje zie ik zo vaak, en ik snap echt bijgod niet waar die vandaan komt. Hoor je niemand over? Wat dacht je van de griepprik ieder jaar? 6 miljoen mensen krijgen jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik, de helft van die mensen haalt m ook daadwerkelijk. Denk je dat ze dat doen omdat ze geen zin hebben in een loopneus? Nee, ze doen dat omdat de griep voor veel mensen een vrij ernstige ziekte is, ofwel voor zichzelf, ofwel voor hun cliënten/naasten. 6 miljoen uitnodigingen die gemaakt, verzonden en ontvangen worden, 3 miljoen prikken die gezet worden, nee echt, hoor je niks of niemand over! Tijdens griepepidemieën zijn huisartsenpraktijken vaak overbelast, ziekenhuizen raken overbelast, soms moeten ziekenhuizen opnamestops invoeren omdat ze simpelweg vol zitten. Maar nee, hoor je niemand over. Tijdens griepepidemieën kampen scholen vaak met lerarentekorten, zorginstellingen met personeelstekorten, etc. Hoor je niemand over! Misschien als je in complete isolatie leeft, dat je dan nooit wat hoort over de griep? Maar dan nog, als je nooit ergens wat over gehoord hebt, is het wellicht slim om er eerst eens wat onderzoek naar te doen voordat je er wat over roept. De griep is een potentieel ernstige ziekte, en je hoort er best veel over. Het is namelijk een ziekte die in NL is ingeburgerd, de samenleving is er op ingespeeld. Veel mensen hebben al afweer opgebouwd tegen de ziekte. Ieder jaar weet je dat de golf er weer aan zit te komen. Tóch heeft een griepepidemie ieder jaar weer een flinke impact op de samenleving. Corona is niet ingeburgerd, niet bekend, mensen hebben geen antistoffen, en het komt naast het al bestaande griepvirus. Corona is besmettelijker, het is ernstiger, en het is dodelijker. De griep is dan ook geen reden om dit hele gebeuren te bagatelliseren, het is juist reden om corona in de juiste context te plaatsen, en te begrijpen waarom we dit serieus moeten nemen. Bij een goed functionerend gezondheidssysteem zal corona voor de meeste mensen geen problemen opleveren. Om dat gezondheidssysteem goed te laten functioneren, is adequaat handelen essentieel. Besmettingen moeten zoveel mogelijk gespreid worden, zodat ziekenhuizen niet in een keer te erg belast worden waardoor noodzakelijke zorg niet geleverd kan worden. Dat adequate handelen kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Daar komt ook voortschrijdend inzicht bij kijken. Ondertussen wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zullen zijn als we nu niet adequaat handelen. Italië heeft waarschijnlijk naar eer en geweten gehandeld, al veel eerder dan wij hele gebieden in quarantaine geplaatst, en toch is de ellende nu immens. Dat kan je simpelweg niet bagatelliseren, daar kan je geen nonchalante kreten tegenaan smijten, dat is ECHT. Het is dan ook echt heel erg tijd om achterhaalde ideeën bij te stellen. Misschien dat de lente verlichting brengt, laten we het hopen. De cijfers uit Italië laten anders vermoeden, net als de besmettingen in bijvoorbeeld Iran en Brazilië, maar toch, wie weet. Die hoop is echter geen reden om je achter laksheid te verschuilen. Storm in een glas water? Misschien. Het lastige is alleen, dat we met zijn allen in dat glas water wonen.
  25 punten
 5. Hoi allemaal, hier op het forum voelt toch meer thuis dan de Prepshop nieuwsbrief, dus iets meer voor over hoe, wat en waarom van mij voor jullie. Ik heb de Prepshop met liefde en plezier gedaan de aflopen jaren. Hoe goed het ging met de Prepshop zo liep het privé het laatste jaar helaas minder. En ergens tussen de 2 verhuizingen, overlijdensgevallen en een scheiding werd het mij teveel en moest ik voor mijzelf en het gezin kiezen. Door de leegverkoop echter nam Luke contact met me op met ongeveer dezelfde vraag als velen: WTF gebeurt er? Alleen bleek hij ook een kans te bieden. De Prepshop door in beheer van een echte prepper/oud forumlid en de belofte er uit gesleept om het forum nieuw leven in te blazen. En voor mij? Meer rust in mijn hoofd/leven en de wetenschap dat mijn kindje in goede handen door mag groeien. Kan ik het helemaal loslaten, natuurlijk niet, maar de druk is er vanaf voor me. Blijf ik me inzetten, jazeker! Luke heeft me gevraagd hier op het forum weer mijn plekje terug te vinden en dat wilde ik ook graag. Binnen de Prepshop, nee dat niet, ja om nog dingen over te dragen, maar verder is dat juist waar ik mijn rust vandaan haal nu. Ik hoop dat we het mooie forum weer het leven in kunnen blazen wat het verdient. Dat zoveel van jullie hier al weer terug zijn...wauw echt heel gaaf en hoopvol! Ik kijk er naar uit om weer rond een vuur te zitten met mooie verhalen en iets lekkers dat meegenomen is. Ik ben toe aan nieuw hoofdstuk en ik schrijf deze graag met jullie! Liefs Jeroen
  25 punten
 6. Dank je! Opvallend is dat Japan, hoewel het land per miljoen inwoners 5 keer minder besmettingen heeft dan Nederland, landelijk alle scholen en universiteiten al voor een maand heeft dichtgegooid. Corona beheerst in Japan het nieuws en ook heel veel televisieprogramma's, op alle zenders. Er wordt voorlichting gegeven, vragen van kijkers worden live beantwoord, en tegelijkertijd weet men toch de kalmte te bewaren met de bekende stupide tv-shows die ook nu nog gewoon worden uitgezonden. Op NHK is 24 uur per dag een QR-code in beeld die naar een informatiesite leidt. Wat ik in Japan zie en hier nog niet ben tegengekomen: 1. Veel meer informatie over elke besmetting: plaats, tijd, maatregelen, traject. Er worden geen adressen gegeven, maar je hoort wel verhalen als: "Mevrouw/meneer (zonder naam), zo en zo oud, heeft daar en daar op dat en dat evenement die en die mensen besmet. Er zijn de volgende maatregelen getroffen." Dit alles met plaatjes, grafieken, expert-panels, directeuren van ziekenhuizen, etc. 2. Heel veel mensen dragen maskers. Dat was al een beetje een fashion statement/middel tegen hooikoorts/privacy-waarborg, maar men doet het ook om anderen (!) te beschermen. Men is zich ervan bewust dat het WHO maskers afraadt, maar men doet het niet alleen uit zelfbescherming. 3. Alle scholen en universiteiten zijn zoals gezegd gesloten. Dit stuitte bij gemeenten en ouders in eerste instantie op heel veel weerstand, maar binnen een dag ging het roer om en was iedereen het ermee eens. Er wordt een beroep gedaan op ouders en bedrijven om dit alles zo goed en kwaad als het kan in banen te leiden: uitzonderlijke omstandigheden vragen erom dat iedereen zich schikt. En dat gebeurt. 4. Openbare evenementen worden afgelast, uitgesteld of afgeschaald. Alle grote evenementen vinden plaats zonder publiek (onder andere het Spring Basho Sumo-toernooi, dat je in Nederlandse context moet zien als de Eredisivie). 5. Reizigers uit China en Zuid-Korea moeten nu verplicht twee weken in quarantaine, op door de overheid bepaalde locaties. China begrijpt dit; Zuid-Korea is furieus (maar dat is Zuid-Korea standaard als het op Japanse maatregelen tegen Zuid-Korea aankomt). 6. De Japanse televisie spreekt al over een quarantaineperiode van 28 dagen, zoals aanbevolen door de Chinese overheid. 7. Geadviseerd wordt om bij thuisquarantaine voor het spoelen van de wc de bril dicht te doen, om besmetting van huisgenoten te voorkomen. 8. Handen schudden gebeurde sowieso al niet in Japan; daar buigt men. 9. Er is in Japan een astmamedicijn getest. Het heet ciclesonide en men heeft bij drie (van de drie) patiënten zeer goede resultaten bereikt (AIDS-medicijnen werkten averechts vanwege te veel bijwerkingen). Eén patiënt lag aan de beademing en kon nauwelijks meer eten; binnen twee dagen kon ze van de beademing af. Waarom het werkt weten ze niet, maar dát het werkt, weten ze wel. Ze gaan dit nu opschalen. 10. De Japanse overheid gaat aan het MKB renteloze leningen zonder onderpand verstrekken zodat ze deze moeilijke periode kunnen overbruggen. 11. Dentsu, een gigantisch advertentiebureau, heeft alle 5000 werknemers op het hoofdkantoor naar huis gestuurd om te thuiswerken. Dit na een besmetting van een van de medewerkers. 12. Je ziet fabrieken van toiletpapier en maskers (in Japan zelf!) overuren maken om bij te produceren en aan de gestegen vraag te voldoen. Er was een hele reportage over het productieproces en je zag beelden van ladingen dozen die her en der verscheept werden. Dat schept vertrouwen bij de mensen. 13. De meeste besmettingen op dit moment in Japan vinden plaats in sportscholen en kleinschalige concerten in cafés en dergelijke (wat ze daar "live houses" noemen). Er gaan stemmen op om deze allemaal dicht te gooien. Zomaar wat dingen! Ik krijg de indruk dat men het daar veel serieuzer neemt dan hier. En hoewel er nog elke dag besmettingen bij komen, is de tendens al meer dan een week sterk dalende. Ik moet hier overigens aan toevoegen dat de politieke tegenstanders van premier Abe in bovenstaande vooral maatregelen zien om de Olympische Spelen veilig te stellen en de volgende verkiezingen te winnen. De tijd zal leren of dat waar is.
  23 punten
 7. Oh Yeah. Nieuwe ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het kindje van mij en @Dr.Prepper een nieuw leven gaat krijgen. @Simurgh heeft een aantal jaar geleden de Prepshop van ons overgenomen en geprobeerd om er in zijn eentje een succes van te maken. Door privé omstandigheden is dit niet gelukt en heeft een oude bekende Prepper @Luke de Prepshop overgenomen van Jeroen. Daarnaast hebben @Dr.Prepper en @Mr. Gold ook alle prep domeinnamen die wij hadden overgedragen aan Luke, zodat wij ook dit zakelijk op een goede manier konden afsluiten. @Dr.Prepper heeft bij het sluiten van het forum alle e-mail adressen en privé berichten gewist en posts achter de schermen zodat alleen de Google content en de gebruikersnamen nog te zien waren. In de afgelopen jaren heb ik nog wel contact gehouden met een aantal van jullie en zijn de levens van vele verandert. Ik ben nog steeds een Prepper maar op een andere manier zoals de meeste van jullie zijn en/of waren. Ik ben ook erg benieuwd wat er met vele oude bekenden is geworden en hoe jullie in het leven staan. Persoonlijk en zakelijk hebben Dr. Prepper en ik geen invloed meer op het forum/shop en ben ik gewoon een forum gebruiker waar ik mij best prettig bij voel ? We kennen @Luke als een fijn persoon en hij zal samen met het team het Preppers.nl forum nieuw leven in blazen. We hebben ook de volste vertrouwen in Luke en uiteraard zal ik zo nu en dan eens opduiken om te kijken hoe de volgende fase zich gaat ontwikkelen. Ik wens jullie enorm veel (leer) plezier op het forum maar vooral verbondenheid met een grote glimlach. Mr. Gold & Dr. Prepper
  22 punten
 8. Ik heb inmiddels 457 postings op preppers.nl waarvan er 117 echte "on-topic" postings die informatie bevatten die voor de prepper interessant kan zijn. Deze heb ik gecompileerd in een database die up to date is tot 24-8-2013. De overige postings zijn belletrie, discussies, grappen & grollen en mededelingen die niet of nauwelijks bijdragen tot kennis en kunde van de prepper. De database is binnen het preppers.nl forum direct te raadplegen via deze link. Bij de meeste browsers kan met de toetscombinatie op trefwoorden worden gezocht. Een meer geavanceerde database kan ook hier worden gedownload en maakt zeer geavanceerd zoeken nu ook off-line mogelijk. Dit is een .EXE bestand waar de database is ingebonden.
  21 punten
 9. Het coronavirus is een wereldwijde epidimie en wordt daarom versneld onderzocht door wetenschappers. Nu hebben onderzoekers in beeld gebracht hoe lang het coronavirus kan overleven op een oppervlak, zoals op een deurklink, en welke desinfectiemiddelen het meest effectief zijn om pathogenen te doden. Twee Duitse onderzoekers hebben de data van 22 eerdere studies over diverse coronavirussen vergeleken. Wat opvalt is dat verschillende coronavirussen even lang blijven overleven, namelijk tot negen dagen. Gemiddeld overleven coronavirussen vier tot vijf dagen. “Is er sprake van een hoge luchtvochtigheid en een lage temperatuur, dan kunnen deze virussen langer overleven”, vertelt professor Günter Kampf van het Universitätsmedizin Greifswald. (REF) Het is dus belangrijk dat besmette oppervlakten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Volgens de onderzoekers werken desinfectiemiddelen met ethanol, waterstofperoxide of natriumhypochloriet het best. Stel, er zitten één miljoen pathogenen op een deurklink en iemand maakt de deurklink schoon met één van deze desinfectiemiddelen, dan daalt het aantal pathogenen naar circa honderd. “Dit is goed genoeg om de kans op infecties aanzienlijk te verkleinen”, legt Kampf uit. Andere desinfectiemiddelen werken minder goed. Pathogenen (ziek-makende bacteriën/virussen) voelen zich thuis in het milieu van de gastheer. Dat is 100% vochtigheid bij een temperatuur van +30 graden Celcius. Hun grootste 'vijanden' zijn niet-pathogenen, zoals die voorkomen in waterzuiverings-installaties. Vooral het ontbreken van vocht is al dodelijk voor veel pathogenen. Tuberculose-bacteriën kunnen worden doorgegeven middels een vochtige handdoek, maar na goed drogen van diezelfde handdoek zijn alle TBC-bacteriën al dood en kan de ziekte , zelfs zónder antiseptica, niet worden doorgegeven. De lange levensduur van het Corona-virus op droge oppervlakken is beangstigend en speelt zéker een grote rol in de besmettelijkheid. Een Corona-infectie kan dus gemakkelijk worden opgelopen door uw handen op een tafel te leggen, ook al heeft u uw handen gewassen. Met uw handen in het gezicht wrijven kan het virus gemakkelijk in het oogslijmvlies terecht komen. Het is dus zaak om oppervlakken als tafelbladen, keukenbladen, deurklinken (ook koelkast), alles wat u vaak aanraakt. Een gemakkelijk en goedkoop te gebruiken desinfectiemiddel waarover in dit forum al veel is geschreven is de z.g. 'Dakin solution' Dit is een 1 op 10 verdunde oplossing van bleekwater (géén 'Dikke bleek') waaraan wat Natriumbicarbonaat (Baking Soda) is toegevoegd. De bereiding van de Dakin's oplossing. "Full strength" of 0,5 % NaOCl (1/10 verdunning van "dunne bleek") Men giet ongeveer 1 deciliter (100 ml) in een maatbeker van 1 liter en vult deze aan met water tot 1 liter. Hieraan voegen we een afgestreken eetlepel natriumbicarbonaat (bakpoeder) toe en roert tot deze in oplossing is gegaan. Klaar! Je kunt ook minder maken met 10 ml dunne bleek aanvullen tot 100 ml met een afgestreken theelepeltje natrium bicarbonaat (baking soda). In verscheidene verwijzingen op het internet moet het water eerst worden gekookt, maar dit is gewoon "voodoo". Niet nodig en zelfs niet aan te raden omdat in de hitte het onderchlorig zuur (HClO) bij hogere temperaturen snel ontleedt. De oplossing (Full strength) is 3 dagen tot hoogstens 1 week houdbaar. Donker bewaren. Voor het gebruik kan de oplossing verder worden verdund zonder dat de activiteit beduidend afneemt. De houdbaarheid neemt dan wel af. Hogere verdunningen, zie hierboven, bereiden: "Half strength" of 0,25 % NaOCl (1/2 verdunning van "full strength" "Quarter strength) of 0,12 % NaOCl (1/4 verdunning van "full strength). Het "geheim" van de Dakin's oplossing Waarin verschilt, afgezien van de verdunning, dunne bleek nu van de Dakin's oplossing? Dat zit'm in de hierboven genoemde "toevoegingen". Vroeger werd aan de 1/10 verdunning een beetje boorzuur toegevoegd om de oplossing wat "feller" te maken. Tegenwoordig wordt echter aan de verdunde bleek een beetje zelfrijzend bakpoeder (natriumbicarbonaat, NaHCO3) toegevoegd. Deze toevoegingen verlagen de pH van de oplossing iets en dat maakt een wereld van verschil. De alkalische natriumhypochloriet wordt door milde zuren in neutraal tot zwak zuur milieu omgezet in onderchlorigzuur (HClO). Dit deeltje is véél actiever tegen micro-organismen dan vrij chloor (Cl2) of het natriumhypochloriet zelf. Het is zelfs zó actief dat de houdbaarheid van vers gemaakte Dakin's oplossing, in tegenstelling tot dunne bleek, hoogstens een paar dagen is. Ook bij hoge verdunningen in water, zoals bv. 3 druppels dunne bleek op 1 liter water, zoals aanbevolen voor het ontsmetten van water, is de oplossing pH-neutraal en is de hypochloriet eigenlijk aanwezig in de vorm van het veel effectievere onderchlorigzuur (HClO). Men zal bij het ontsmetten van tafels en tegelwanden misschien de behoefte hebben om de oplossing te "sprayen". Hiervoor kan men aan de spray-oplossing 1 of 2 druppeltjes afwasmiddel of heldere shampoo toevoegen. Men krijgt dan een fijnere nevel. REFERENTIES: Zoek binnen forum naar DAKIN Zoek binnen mijn databases naar DAKIN Wondbehandeling: Dakin's oplossing Desinfectie when shit hits the fan Universitätsmedizin Greifswald
  20 punten
 10. [ATTACH=CONFIG]8487[/ATTACH] 72 uur op pad met de B-BOB uit de prepshop. Ik zou zeggen: Ga er even voor zitten, je leest hem niet snel ff door. http://overleveninnederland.blogspot.nl/2014/02/blog-post.html?m=1 Met vriendelijke groet, Gamble
  20 punten
 11. Vaak kost het veel meer ballen om openlijk toe te geven dat iets niet meer lukt, dan om maar een beetje door te blijven klooien. Maar vanachter je toetsenbord is natuurlijk altijd makkelijk oordelen over situaties waar je zelf niet in zit.
  19 punten
 12. Mijn postvak zit vol met draaiboeken, noodverordeningen en memo's die tussen crisiscentra worden uitwisseld. Ik probeer me eigenlijk al te beperken tot het posten van enkele highlights. Ik hoop dat die highlights toch nuttig zijn om een idee te krijgen hoe Nederland ervoor staat (en een idee te krijgen wat ons nog te wachten staat).
  19 punten
 13. Beste mensen, Wat een waterfilter -of beter- een review daarvan, al niet kan veroorzaken... Het doel van deze review was enkel om de toepasbaarheid in de praktijk aan te tonen. Ik bezit meerdere waterfilters, waarvan de KPP er één is, maar uit ervaring, wel één van de beste. Ik ben bewust niet ingegaan op alle specs, zoveel heb ik wel duidelijk gemaakt in het begin van de review. Aangezien de emoties hier in dit topic soms nogal hoog oplopen, en we verschillende "experts" op het forum hebben zitten op het gebied van waterfilters, lijkt het me zinvol om nog eens te reageren. Forumlid @rescue haalt een aantal zaken aan die hij wellicht uit zijn training of werkomgeving heeft meegemaakt. Allemaal zinnige en logische zaken om rekening mee te houden, als men die luxe heeft... Het is een mooi "draaiboek" voor een "inzet" of "deployment"... Maar weinig realistisch in een "common setting" (sorry, ik heb geen coole afkortingen, daarom maar "sub-coole" Engelse termen ...). Mede-forummer Rescue werkt i.i.g. niet voor defensie, zoveel is wel duidelijk als ik zijn posts en comments lees. Edoch, "c'est le ton qui fait la musique". Je schrijft bijna net zo onbehouwen als ik... Ik wil graag van je leren, maar dan op een positieve wijze! (Pot, ketel, ik weet het... Laat maar.). Anyway, Ik heb getracht met de review om een beeld te schetsen van een "doorsnee" Nederlander, die met zijn/haar waterfilter naar "ShitCreek River" gaat om daar drinkwater te halen ten tijde van een SHTF en wat men kan verwachten van het gebruik van dit filter (als men al kan spreken van het feit dat een doorsnee Nederlander een waterfilter heeft, maar okay...). Enfin, zonder al te veel in discussie te vervallen, wil ik graag het volgende voorstellen: 1. Johnny Bravo gaat terug naar ShitCreek River (Argh!); 2. Onze held schept aldaar 2 liter water uit de poel; 3. 1 liter water filter ik met de KPP, en 1 liter water NIET; 4. Vervolgens stuur ik een hoeveelheid van beide monsters naar Tauw Laboratories om het te laten testen op alle aanwezige contaminaties; 5. Ik post de uitkomst van het lab onderzoek hier, zodat we weten wat ik heb gedronken, en wat niet en we een beeld hebben van wat de KPP kan bij gebruik in een "bosstroompje" in NL; 6. JB wordt tot held van de dag uitgeroepen op dit forum en een ieder beloofd plechtig dat tijdens een SHTF ik met de woorden "Het is IK, Johannes Bravo!" directe toegang heeft tot zijn/haar idiote hoeveelheid eten/water aldaar en minimaal twee rollen WC papier mee mag nemen en drie blikken bruine bonen! Of, bij nader inzien, twee blikken bruine bonen en drie rollen WC papier... (for obvious reasons...). Bovenstaande kost geld. Maar, gezien het feit dat ik de goedheid zelve ben *kuch*, zal ik deze kosten op mij nemen. Het enige dat ik vraag is 75 "+" 'jes op dit bericht, and it shall happen... Cheers, JB
  19 punten
 14. Dit wordt de laatste en derde posting over wondbehandeling i.h.b. als de SHTF. Eerdere postings zijn: Wondgenezing met kristalsuiker Bloedstelpende folies (Chitosan Lactaat) Deze posting gaat over de Dakin's Solution (Dakin's oplossing). Dakin's solution is een antiseptische oplossing welke natriumhypochloriet (dus gewone bleek) bevat met wat toevoegingen en is ontwikkeld om geïnfecteerde wonden te behandelen. Het is voor het eerst gebruikt in de 1e wereldoorlog. In beide wereldoorlogen heeft dit middel talloze levens gered. Het middel excelleert in de scheiding (oplossen) van dood of necrotisch weefsel van nog levend weefsel in wonden zonder het levende weefsel aan te tasten. Dunne bleek wordt normaliter gebruikt voor bleken, vlekken verwijderen en voor het ontsmetten van keukens, badkamers en zwembaden. Onverdunde dunne bleek is doorgaans 5% (natriumhypochloriet), terwijl de "full strength" Dakin's oplossing wordt vermarkt in 0,5% natriumhypochloriet, of 1/10 van de huishoud-concentratie. Dit is de concentratie die wordt aanbevolen door de "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" als desinfectant. Men onderscheidt in de praktijk een aantal basis-sterkten elk met specifieke toepassingen: "Full strength" of 0,5 % NaOCl (1/10 verdunning van "dunne bleek" (rigoreuze ontsmetting en zeer vervuilde wonden) "Half strength" of 0,25 % NaOCl (1/2 verdunning van "full strength" (schoonmaken en spoelen van wonden en voor wond-infuus) "Quarter strength) of 0,12 % NaOCl (1/4 verdunning van "full strength) (ook te gebruiken als desinfecterende spoelvloeistof voor mond, blaas en vagina) Het "geheim" van de Dakin's oplossing Waarin verschilt, afgezien van de verdunning, dunne bleek nu van de Dakin's oplossing? Dat zit'm in de hierboven genoemde "toevoegingen". Vroeger werd aan de 1/10 verdunning een beetje boorzuur toegevoegd om de oplossing wat "feller" te maken. Tegenwoordig wordt echter aan de verdunde bleek een beetje zelfrijzend bakpoeder (natriumbicarbonaat, NaHCO3) toegevoegd. Deze toevoegingen verlagen de pH van de oplossing iets en dat maakt een wereld van verschil. De alkalische natriumhypochloriet wordt door milde zuren in neutraal tot zwak zuur milieu omgezet in onderchlorigzuur (HClO). Dit deeltje is véél actiever tegen micro-organismen dan vrij chloor (Cl2) of het natriumhypochloriet zelf. Het is zelfs zó actief dat de houdbaarheid van vers gemaakte Dakin's oplossing, in tegenstelling tot dunne bleek, hoogstens een paar dagen is. Ook bij hoge verdunningen in water, zoals bv. 3 druppels dunne bleek op 1 liter water, zoals aanbevolen voor het ontsmetten van water, is de oplossing pH-neutraal en is de hypochloriet eigenlijk aanwezig in de vorm van het veel effectievere onderchlorigzuur (HClO). De bereiding van de Dakin's oplossing. "Full strength" of 0,5 % NaOCl (1/10 verdunning van "dunne bleek" Men giet ongeveer 1 deciliter (100 ml) in een maatbeker van 1 liter en vult deze aan met water tot 1 liter. Hieraan voegen we een afgestreken eetlepel natriumbicarbonaat (bakpoeder) toe en roert tot deze in oplossing is gegaan. Klaar! Je kunt ook minder maken met 10 ml dunne bleek aanvullen tot 100 ml met een afgestreken theelepeltje natrium bicarbonaat (baking soda). In verscheidene verwijzingen op het internet moet het water eerst worden gekookt, maar dit is gewoon "voodoo". Niet nodig en zelfs niet aan te raden omdat in de hitte het onderchlorig zuur (HClO) bij hogere temperaturen snel ontleedt. De oplossing (Full strength) is 3 dagen tot hoogstens 1 week houdbaar. Donker bewaren. Hogere verdunningen, zie hierboven, bereiden: "Half strength" of 0,25 % NaOCl (1/2 verdunning van "full strength" "Quarter strength) of 0,12 % NaOCl (1/4 verdunning van "full strength) Preppen Dakin's oplossing. Dakin's solution is uiteraard niet te preppen, maar is snel en gemakkelijk te bereiden ook onder primitieve omstandigheden als de SHTF. De hoeveelheden in de receptuur zijn niet erg kritisch. Men kan wel in een leeg 100 ml flesje 10 ml water doen en een etiket zodanig op het flesje plakken dat de onderkant van het etiket samenvalt met oppervlakte van het water in het flesje. Flesje legen en goed drogen. Hierna een afgesteken theelepel natriumbicarbonaat (baking soda) in het flesje doen. Flesje sluiten en op het etiket schrijven: Wond-ontsmettingsvloeistof. Dunne bleek doen tot onderkant etiket en verder aanvullen met water tot de hals. THT +3 dagen (donker). Verwijzingen: Google: 'Dakin's Solution' Making Dakin's solution For SHTF Wound Care (video) How to make Dakin's solution (PDF) Uses | Side Effects | Precautions | Interactions | Overdose Afgezien van het feit dat de Dakin's solution belangrijk kan zijn voor de prepper voor de wondbehandeling WTSHTF kan het middel (flinke scheut bleek in 1 liter water + afgestreken eetlepel zuiveringszout) gewoon in het dagelijkse leven zeer bruikbaar zijn voor ontsmetting van sanitair, tegelwanden en vloeren, snijplanken en keukenbladen. Zelfs de beruchte ziekenhuisbacterie MRSA legt hierbij het loodje. @vheeswijk (huischemicus)
  18 punten
 15. Ik moet nog even wat afhandelen, maar zal door blijven posten. Wist niet dat de grafieken zo geliefd waren. Dank jullie wel *bloos*
  18 punten
 16. De nieuwste cijfers van Hopkins: Alleen Zuid-Korea, China en Singapore hebben het virus onder controle: in alle andere landen, inclusief Japan, stijgt de mortaliteit. Ook in Japan, waar kennelijk veel te weinig getest wordt. In Nederland is de mortaliteit trouwens 100%, want het RIVM heeft als enige instituut ter wereld geen idee hoe ze genezen personen moet tellen. Dat is kennelijk te moeilijk. De relatieve groei is nog steeds exponentieel in Italië, waar nog veel en veel meer doden zullen gaan vallen (momenteel zijn het er 250 per dag). Hetzelfde geldt voor Iran, Denemarken, Spanje en Zwitserland: deze landen zijn al net zo ver als Iran. In het derde cohort vinden we andere Europese landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland: deze landen zijn het Italië van negen dagen geleden. Zelfs in Singapore lijkt het relatieve aantal besmettingen toe te nemen, al gaat het daar veel gecontroleerder en veel langzamer, wat cruciaal is om de gezondheidszorg niet te overbelasten. Het is sowieso een absoluut schandaal dat Bruins tijdens kamervragen niet van de hoogte was van de situatie in Singapore: die man heeft duidelijk de ballen verstand van volksgezondheid, want zelfs wij als leken weten hoe goed het in Singapore gaat. Polen doet het met het vroeg ingezette en zeer strenge beleid vooralsnog uitstekend. Onze huidige regering is volstrekt, maar dan ook volstrekt incompetent. De EU mag ook per direct worden opgedoekt, want het eerste wat Brussel deed toen het virus uitbrak was zichzelf opheffen, waarna alle landen vervolgens ieder hun eigen ding gingen doen. De EU blijkt een wassen neus, die geen knip voor de neus waard is. We zijn in de steek gelaten door instituten waar jarenlang bergen aan belasting naartoe zijn gegaan, en nu blijkt dat onze gezondheidszorg volledig is uitgekleed. Personeel in ziekenhuizen wordt niet eens meer getest, want geen testkits en geen capaciteit, terwijl ze in Zuid-Korea duizenden mensen per dag kunnen testen. De nieuwste testkits geven resultaat binnen een kwartier. Maar God o God, wat waren we toch goed voorbereid, met onze "beste gezondheidszorg ter wereld". Laat me niet lachen. Met hun grote bek over hoe slecht het allemaal wel niet geregeld was in China in Italië. "Nee, hier gebeurt dat niet." Mark my words. Over negen dagen is dit het nieuwe Italië. Onze IC-capaciteit is relatief gezien de helft van die van Lombardije. Onze helden zijn niet dat stelletje lapzwansen in Den Haag. Het zijn de dokters, verplegers, juffen en meesters die letterlijk hun leven wagen om levens te redden. Het is in en in triest. Deze regering moet aftreden, en wel zo snel mogelijk. Het zijn massamoordenaars, en er kleeft bloed aan hun handen.
  18 punten
 17. Speciaal kaartje t.b.v. Vindicat ?
  18 punten
 18. Het Grote ‘beginnen met Preppen’ Topic. Na al ruim een half jaar lidmaatschap van het forum, en meer dan één jaar mee lezen wil ik graag iets terug doen voor het forum. Met dit topic wil ik graag een duidelijk begin maken voor veel nieuwe preppers. Op het forum is erg veel te vinden maar een verzameling van topics en allerlei tips is er helaas nog niet. Een aantal tips: -Begin met het opstellen van een SHTF-Plan, hierin moet je voor jezelf, familie en eventuele andere duidelijk maken wat er precies gaat gebeuren, hoe dit gaat gebeuren en wanneer dit gaat gebeuren bij verschillende scenario’s. Een goed doordacht plan bespaart je uit eindelijk de helft van stress in een mogelijke SHTF-scenario. -Water blijft het meest cruciale in een SHTF-scenario. Denk hierbij hoe je aan water gaat komen en voor hoelang je een watervoorraad wilt hebben. De minimale regel om hierbij te beginnen is minimaal 2liter water per dag per persoon. Denk hierbij ook hoe ga je water opslaan en hoe ga je ‘gevangen’ water zuiveren. Een aantal goedkope oplossingen hiervoor zijn: de Sawyer mini, de lifestraw of waterzuiveringstabletten. -Voedsel: probeer zaken op te slaan die je echt eet. Tijdens een SHTF situatie is het laatste wat je wilt iets eten wat je niet lekker vindt. Gebruik bij het opslaan van voedsel de FIFO methode. Bij deze methode wordt het eerste gekochte product van iets, als eerste opgegeten. Zo bespaar je een hoop geld aan spullen die je uit eindelijk weg moet gooien. Haal eten wat je graag eet voor de lekkere trek, om af en toe toch eens lekker te kunnen genieten van iets. De gouden regel bij voedsel is: één opmaken= twee nieuwe kopen. Producten die altijd van toepassing komen en eigenlijk niet slecht kunnen worden zijn: suiker, zout, kruiden, meel. -Vuur & Verwarming: denk hierbij aan lucifers, aanstekers, misschien zelfs een light my fire. Denk ook aan alternatieve kook mogelijkheden zoals een gasstel of een multifuel. Als verwarming heb ik zelf een bio-ethanol haard, die de boel warm zou kunnen houden in de winter. -Licht & Stroom: kaarsen horen hierbij net als batterijen en alternatieve mogelijkheden om stroom op te weken. -Communicatie: een wereldradio is een deze categorie toch wel het belangrijkst. Dit kan altijd uitgebreid worden naar portofoons of andere communicatie mogelijkheden. Bij deze categorie kan je ook denken aan kopieën van belangrijke pasjes etc. maar ook aan kaarten van je omgeving en de mogelijkheden die hierbij zijn. -Hygiëne: Toiletpapier, zeep, ontsmettingsmiddel, tandpasta, mondspoeling, wegwerpwashandjes, scheermesjes, watten, vochtige doekjes, vochtig toiletpapier en meer. Onder deze categorie kan je ook van allerlei poetsmiddelen plaatsen zoals baking soda. -Veiligheid: bij deze categorie kan je het zelf zo gek maken als je wilt, extra sloten kunnen een mogelijkheid zijn net als allerlei inbraak werende spullen. Bij deze categorie kan je er ook voor kiezen om een zogeheten Bug-out bag, deze kan je makkelijk meenemen als je snel uit je huis moet. Hierin zit materiaal voor minimaal 72 uur. -Survival: deze categorie kan in de loop van de bezigheid ‘preppen’ flink uitbreiden. In het begin kun je hierbij denken aan een mes, een vissetje, een bijl, allerlei eigengemaakte skills etc. Deze categorie blijft zich in de loop van de tijd het meest ontwikkelen, voor de meeste is het uiteindelijke doel zelfvoorzienend te kunnen zijn. Een mooie opsomming: - Water (minimaal 2liter per persoon per dag) - Koffiefilters ( om bv water mee voor te filteren) - Multivitaminen - Rijst, bonen, linzen, erwten etc. (luchtdicht) - Peulvruchten - Pot groente of in blik - Soep in blik - Vlees in blik (schouderham, gehaktballen, ragout, ) - Bloem - Zout - Suiker - Honing - Kruiden - Gist - Meel - Fruit in blik of gedroogd - Baking soda - Poeder melk - Azijn en olijfolie - Koffie, thee - Financiële middelen - Voedsel voor dieren - Kaarsen en lucifers - Blusdeken - Opwindbare lamp - Toiletpapier - EHBO-set (naar eigen belang in te vullen) - Medicijnen - Wereldradio - Wateropslag (bv jerrycans) - Verwen voedsel (chocolade, snoep, nootjes) - Lampen - Batterijen - Multifuel of gasbrander - Brandstof - Gereedschap - Nagels, spijkers, duct tape, tie wraps en allerlei andere handige bouwmaterialen - Vaseline - Alcohol - Touw - Bleek - Tampons - Condooms - Waterfilter - Aansteker - Entertainment mogelijkheden - Zaden ( om na een SHTF scenario zelfvoorzienend te worden) - Ruilwaar (bv. sigaretten, alcohol, zilver, goed) Forum regels: http://preppers.nl/forum/threads/12-Forum-regels Preppers terminologie: http://preppers.nl/forum/threads/9207-Lijst-met-preppers-afkortingen-(glossary) Links naar nuttige websites http://preppers.nl/forum/threads/146-Links-naar-nuttige-websites Hoe kan je je familie of vrienden overtuigen om te preppen? http://preppers.nl/forum/threads/5132-Hoe-kan-je-je-Familie-of-Vrienden-overtuigen-om-te-preppen Aanbiedingen van supermarkten http://preppers.nl/forum/threads/443-Aanbiedingen-van-supermarkten-(eten-en-drinken) Overzicht van lang houdbare levensmiddelen http://preppers.nl/forum/threads/151-Overzicht-van-lang-houdbare-levensmiddelen Vlees in blik: http://preppers.nl/forum/threads/389-Vlees-in-blik Welke medicijnen heb jij in huis? http://preppers.nl/forum/threads/405-Welke-medicijnen-heb-jij-in-huis Bug in wat heb jij gedaan? http://preppers.nl/forum/threads/12842-BUG-in-Wat-heb-jij-gedaan Welke messen hebben jullie en voor welke doeleinden? http://preppers.nl/forum/threads/2671-Welke-messen-hebben-jullie-amp-voor-welke-doeleinden Overzicht van 27MC apparatuur http://preppers.nl/forum/threads/2610-Overzicht-27mc-apparatuur De perfecte rugzak http://preppers.nl/forum/threads/372-De-perfecte-rugzak-tas-INCH-BOB-EDC-en-GHB Wat moet er in een bug-out bag? http://preppers.nl/forum/threads/38-Wat-moet-er-in-een-Bug-out-Bag-(BoB)-zitten Wat zit er in jouw EDC (every day carry) http://preppers.nl/forum/threads/190-Wat-zit-er-in-jouw-EDC Gear aanbieding http://preppers.nl/forum/threads/1470-Gear-aanbiedingen Nuttige boeken en naslagwerken http://preppers.nl/forum/threads/44-Nuttige-boeken-en-naslagwerken Welke Waterfilter? http://preppers.nl/forum/threads/101-Welk-waterfilter Shoppinglist van de action. http://preppers.nl/forum/threads/12825-Shoplist-Action http://preppers.nl/forum/threads/3706-Fire-starters-van-vaseline-en-watten 5 manieren om een nood kaars te maken. http://preppers.nl/forum/threads/7776-5-manieren-om-een-nood-kaars-te-maken zilver of goud kopen? http://preppers.nl/forum/threads/81-Zilver-of-goud-kopen Eenvoudige preppers oplossingen voor een betere wereld http://preppers.nl/forum/threads/11804-Eenvoudige-preppers-oplossingen-voor-een-betere-wereld Tips van mede-preppers - Koop gelijk goed spul en goede gear in plaats van zooi. Het bespaart je 1x de ergernis en 2x de kosten. ( Door @Peerke ) - Bouw je voorraad langzaam op en breidt deze langzaam uit. Zo wordt je uiteindelijk geen doelwit in een SHTF-scenario als de buren zo min mogelijk weten. - Aanvulling op het SHTF-Plan: http://graywolfsurvival.com/157027/disaster-the-first-9-things-to-do-when-shtf/ ( Door @Tom ) Graag hoor ik van jullie, wat jullie belangrijke tips vinden voor de beginnende prepper. Greetz Pr3pper.
  18 punten
 19. Ik en mijn vriendin liggen sinds vorige week zondag ook ziek in bed. De vrijdag ervoor voelde ze zich s’avonds niet erg lekker. De dag ervoor had ze boodschappen gedaan en stond er iemand veel te dicht achter haar te hoesten in haar nek. Uit beleefdheid had ze er niks van gezegd maar ze was er niet blij mee. Zaterdag werd ze behoorlijk ziek en ik volgde er een dag later achteraan. Ik zelf hield al 3 wk social quarantaine en had op tijd geprepped. (Helaas geen maskers kunnen vinden en m’n thermometers zijn niet aangekomen) onze klachten waren mega hoofdpijn, koorts, hoesten, pijn in de ledematen. Ook merkte ik dat er vocht achterin m’n neus zat. Geen snot ook niet in de holtes. Ik heb gelezen dat geïnfecteerden vaak denken dat ze via de neus verdrinken. Dus ik wist dat ik dat ff goed in de gaten moest houden. Ook wist ik dat het belangrijk om je saturatie(zuurstofgehalte in je bloed)(ik heb hier een vraag over gesteld maar kreeg geen reactie. Inmiddels piste er gisteren iemand 3 instructie films van een aantal Nederlandse ziekenhuizen waarin mijn antwoord werd gegeven) te meten wat we zo’n 4x per dag doen. dinsdag avond ging ik slapen en had ik het idee dat t moeilijker werd te ademen door m’n neus door t vocht aldaar. Hierdoor raakte ik een minuut of tien in een paniek modus waardoor ik ook moeilijker ging ademhalen. Snel m’n saturatiemeter gepakt en die gaf 90% aan terwijl mij vertelt was dat onder de 93% gevaarlijk is en je dan aan het zuurstof moet. 2e test 92/93%. 3e test 94%. Volgende ochtend hebben we Beiden onze huisarts gebeld waar we alleen de assistent kregen te spreken. Die dachten beiden dat we Covid-19 hebben. Ik zelf twijfelde toen nog. inmiddels ben ik er ook wel V overtuigd. Ten eerste door het vocht in m’n neus, en ten tweede door de rare chemische smaak in onze mond en t feit dat we haast geen smaak hebben. De ziekte verloopt bij ons in golven. Het Enne moment lijkt het alsof het beter gaat het andere moment komt de koorts weer terug en de hoofdpijn. Dag 11 schijnt het kritieke punt te zijn. Voor mij is dat woensdag. Net had ik trouwens echt een heftig zware hoestbui waarbij wit slijm omhoog kwam. Voor nu gaan we er vanuit dat we het wel overleven maar het is te zot voor woorden dat men nog vrolijk buiten rond huppelt.
  17 punten
 20. Beste allemaal, We hebben allen onze buik vol van de ondermaatse maatregelen die onze overheid neemt in deze uitbraak. Naast de ongelofelijke taak om de uitbraak te monitoren waar veel van ons heel druk mee zijn vroeg ik me af wat kunnen we doen. Ik had het volgende idee. Veel van ons hebben dit aan zien komen en al maanden /weken geleden maskers, desinfectiemiddel, handschoenen etc aangeschaft. In mijn ogen zijn deze spullen voor ons inmiddels nutteloos, als straks misschien wel 80 procent het virus heeft dan ontkom je er niet aan dat je er uiteindelijk aan blootgesteld wordt. Je kunt niet eindeloos in je huis blijven zitten en je uit de maatschappij onttrekken. Wat een grotere dreiging aan het worden is. Een gigantische klap die voor veel slachtoffers zal zorgen, is als onze hulpverleners uitvallen. Als de zorg met zijn pootjes omhoog gaat, is de ellende niet te overzien. Ik wil iedereen dan ook vragen te kijken naar zijn voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en je af te vragen of je deze echt denkt te gaan gebruiken. Of dat je deze misschien geheel of gedeeltelijk zou kunnen schenken aan jouw huisartsenpraktijk. Er is niets meer te bestellen en het raakt snel op nu. Bij mijn praktijk waren ze aan de laatste fles desinfectiemiddel begonnen bijvoorbeeld. Een uur later heb ik ze gebracht wat ik nog had. Ik heb met@Luke van de Prepshop gesproken en hij heeft aangegeven de middelen die hij nog kan vinden apart te gaan houden voor aanvragen van hulpverleners. Samen kunnen we de wereld aan en kunnen we een verschil maken! Doe je ook mee?
  17 punten
 21. Even met mijn post van gisteravond in gedachten... We zochten toch wat meer aandacht voor het werk van de Taskforce Coronavirus? Nou.. laat toevallig dé kaart van de Taskforce Coronavirus sinds vandaag 21.00 uur als vast item zichtbaar zijn op de homepage van één van de meest bekeken weblogs in Nederland. ? Voor wie het zelf wil zien, surf naar www.geenstijl.nl en geniet... Alle lof voor het Taskforce Coronavirus! Ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat de redacteuren van GeenStijl morgen ook een artikeltje aan het burgerinitiatief van forum.preppers.nl wijden. PS 1: Ik werk niet bij GeenStijl, ik heb geen aandelen van GeenStijl (ben wel premiumlid, maar dat zijn jullie allemaal toch ook?), en ik heb verder ook geen enkele invloed van belang of redactionele betrokkenheid bij GeenStijl. Ik weet dus (oprecht!) niet wat GeenStijl morgenochtend over het initiatief gaat schrijven. Uiteraard heb ik wel iemand binnen de top van GeenStijl op het unieke initiatief gewezen en gezegd dat het toch uniek zou zijn als GeenStijl de kaart van het TC op hun homepage zou overnemen. PS 2: volgens mij kan @tinnegoed voor de TC op bepaalde regio's nog versterking gebruiken. Als GS morgen het artikel over het initiatief schrijft, verwacht ik dat de kaart breed in Nederland als 'alternatieve kaart' voor het RIVM zal gaan fungeren.Heb je wat tijd per dag beschikbaar, dan kun je ook een veiligheidsregio monitoren waar je NIET woont. Vanaf vanavond 21.00 uur doe je dat niet alleen voor jezelf en de mensen op dit forum, maar ook voor de rest Nederland. PS 3. Aantal views om 20.00 uur: Aantal views om 21.30 uur: Status 21.35 uur: Status 22.40 uur:
  17 punten
 22. Ik ben bang dat het over 3 a 4 dagen al niet meer zinnig is om het bij te houden. Het is wel zinnig, maar het zal (naar mijn idee) geen meerwaarde meer bieden. Als we kijken naar de exponentiële toename. (het exponent is 40% op dit moment en is redelijk stabiel) dan mag je er al van uit gaan dat je hier 20% bij zal moeten optellen omdat er sowieso al een 20% niet zal worden opgemerkt/opgepakt. Maar laten we het op 50% houden want dat is lekker makkelijk rekenen. Met 250 besmettingen op dit moment (even doorrekenen voor de komende 2 uur) dan zitten we morgen met 125 extra gevallen. Morgen is het zondag dus de informatievoorziening zal een stuk minder zijn. Maandag krijgen we dan een flinke inhaalslag want dan zou je rekenkundig uitkomen op 375+188=563 gevallen maar ik gok dat de cijfers van het Rivm net onder de 500 uit zullen komen. Dinsdag zitten we op +281 = 844 en woensdag gaan we dik over de magische grens van 1000 gevallen. Je zal geen rekenmachine nodig hebben om te begrijpen dat je op donderdag niet meer in staat zal zijn om dit nog verder te registreren. Ik ben wel positief verrast over de gegevens van het Rivm (ik heb het niet over hun aanpak, ik heb het alleen over de gegevensverstrekking) Maar ook zij zullen op het eind van de week niet meer in staat zijn om dagelijkse updates te verstrekken. Een van de dingen die me zorgen baren is een meldingen zoals onderstaande: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/118414/Dit-moet-je-doen-als-je-denkt-dat-je-het-coronavirus-hebt 9 isolatiekamers in Terneuzen! Dat gaat niet echt veel zin hebben. Stel dat er 8 patiënten zijn opgenomen op een bepaalde dag dan het je de volgende dag een tekort van 3 kamers en de volgende dag een tekort van 9 en de dag erna een tekort van 18. Wat me ook zorgen baart zijn de cijfers van onze buurlanden en de cijfers van Italië. We klampen ons vast aan de cijfers in Japan die ondertussen een aanzienlijke daling laten zien. Wat we (naar mijn idee) vergeten is het enorme offer wat de bevolking heeft gedaan om zich te houden aan de "vrijblijvende" adviezen en niet te vergeten hun discipline om dit vol te houden. Dat zie ik in de Europese landen niet zo snel gebeuren. (en dat is volgens mij ook de verklaring waarom die grafieken van de oosterse landen zoveel verschillen met die van de overige landen) Ik ben bang dat we over een dag of 3 het stadium pandemie hebben bereikt (is het eigenlijk nu al, maar dat de WHO het als zodanig zal gaan benoemen) en dat we dan het stadium beperking/vertraging zullen moeten loslaten. Ik kijk graag een paar stappen vooruit dus vandaar dat ik me af vraag wat wij als forum kunnen doen om ons nuttig te maken? Het Taskforce corona is het ultieme voorbeeld van het gezegde/spreekwoord "vele handen maken licht werk" Maar met dit soort toenames kan je nu al stellen dat die vele handen niet voldoende zullen zijn. Dus... Wat gaan we nu doen? Bijhouden welke ziekenhuizen vol zitten? Bijhouden welke huisartsenposten de deur dichthouden? Bijhouden welke scholen/kinderopvang/universiteiten/bedrijven of andere openbare plaatsen op slot zullen gaan? Of bijhouden welke gebieden we beter kunnen mijden? p.s. Ik bekritiseer beslist niet de inspanningen van de leden. Ik vind het echt grandioos dat een forum met "een stelletje amateurs" dit soort overzichten kan produceren die een stuk vollediger zijn dat de overzichten van de "professionals". Ik probeer alvast een voorzette te maken naar de 2e fase waar we volgende week (naar mijn idee) in zullen zitten.
  17 punten
 23. Mooi om te zien - het wordt hier steeds rustiger terwijl de rest van social en MS media is geëxplodeerd. Een passend beeld bij goed voorbereide mensen. Zelf ben ik in het konijnenhol van de aerosol verspreiding gedoken en kom er niet goed uit. Als ik dit onderzoek goed lees, dan lijken me de consequenties verstrekkend en moeten er gevolgen komen voor het huidige beleid. Maar omdat ik op zich slim genoeg ben om het onderzoek te begrijpen, maar niet om op basis ervan verstrekkende conclusies te trekken, heb ik het toch maar aan 1 van de auteurs (Nederlander) gevraagd. Lees vooral mee en geef uw mening. Ik zal evt reacties hier posten: Benieuwd of ik wat ga horen JD
  16 punten
 24. De houding van van Dissel is natuurlijk van begin af aan hetzelfde. Corona zal niet naar NL komen, corona zal zich niet in NL verspreiden, de R0 zal onder 1 liggen... Maar waarom hoor ik niemand over dit kleine stukje hier? Eerst werd het, ondanks andere geluiden van oa de WHO als feit gepresenteerd dat corona zonder symptomen niet verspreid kon worden. Heel het beleid was daar op gebaseerd. Nou werd dat op een gegeven moment al vervangen door 'onwaarschijnlijk/zeer kleine kans'. Nu staat het hier dus als feit dat het wel gebeurt. Nou heb ik niet de kans om 24/7 het nieuws te volgen en alle livestreams te volgen hoor, maar heb ik nou echt over het excuus van 'a lifetime' heen gekeken? Dit kleine stukje staat toch gelijk aan 'WE ZATEN ER GODSGRUWELIJK NAAST EN HEBBEN IN ONZE ARROGANTIE GESPEELD MET DE LEVENS VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING'? Mis ik nou iets?
  16 punten
 25. ZOOOOOOOOOOOOOOOO Het is 2:47, Ik ga slapen Ik heb ruim 250 meldingen toegevoegd. BRABANT is bijgewerkt ? Ik heb hier en daar nog wel wat vraagtekens. Kan bijvoorbeeld weinig meldingen vinden van het verloop uit Tilburg, Hilvarenbeek, Gemert-Bakel, en de 2e uit Zundert Ook nog wat doden (7 nu in de sheet) en genezen bijgewerkt Welterusten, of anders goedemorgen!
  16 punten
 26. Ik zit eigenlijk AFK/offline vanwege een shitload aan crisiscoördinatiewerkzaamheden ivm wat ons allemaal te wachten staat... maar onderstaande bericht kwam binnen en ik wilde jullie dit bericht met het oog op het kamerdebat van 14.00 niet onthouden Zoals bekend had ik de alle slides die getoond werden tijdens de technische briefing die dinsdag gehouden werd opgevraagd. Ik had bovendien gevraagd om die gegevens te mogen ontvangen VOORDAT vanmiddag om 14.00 uur het plenaire debat in de Tweede Kamer aanvangt. Zojuist in de mail ontvangen van de persvoorlichter van Minister Bruins: Ik heb voor de goede orde de slides als afbeeldingen in de twee volgende posts opgenomen. PS: Er is één dingetje dat mij triggerde.. Een van de bestanden heet 'Voorbereiding grootschalige uitbraak 2e kamer media.pdf'. Die toevoeging media doet mij vermoeden dat er nog mogelijk andere versie is waar mogelijk meer informatie instaat. Uiteraard heb ik direct een Wob verzoek ingediend bij zowel de commissie (Tweede Kamer) als bij het RIVM. Dat soort Wob-verzoeken kunnen heel lang duren, maar ik vond dat ik toch die informatie moest opvragen. Als er straks een parlementaire enquete volgt, dan hoeven dan niet naar 'verloren bestanden' te zoeken.
  16 punten
 27. Ik denk dat een groot compliment op zijn plaats is voor de mensen die nu samen het TC vormen om alle meldingen te verwerken. Ik ben slechts een klein radertje met het maken van de kaarten, maar zij doen het echte werk in het TC.
  16 punten
 28. Alle persconferenties uitgeschreven vanaf de eerste keer dat Corona werd genoemd. (ja deze staan ook online, maar zo weten we iig dat daar niet raar mee wordt gedaan) En youtubekanaal <--- klik waar alles wat live op youtube staat in is verzameld. Wil daaraan toevoegen dat o.a. degene van 6 maart toch wel heel apart is om nu terug te lezen, maar ook 9 maart heel bijzonder, waarin nog gezegd wordt dat wij Nederland beschikken over de beste specialisten van de wereld. bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten?trefwoord=persconferentie&startdatum=01-01-2020&einddatum=&onderdeel=Alle+ministeries&type=Mediatekst (Bestandsnamen bestaan uit datum van de persconferentie yyyymmdd Plus mogelijk een aanvulling. 20200124.pdf 20200131.pdf 20200207.pdf 20200306.pdf 20200309 minister-president Mark Rutte en directeur Jaap van Dissel (Centrum Infectieziektebestrijding) na afloop van crisisberaad kabinet.pdf 20200312 minister-president Rutte en minister Bruins naar aanleiding van de maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland.pdf 20200312 Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland.pdf 20200313.pdf 20200315 Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport.pdf 20200315 ministers Bruins en Slob over aanvullende maatregelen coronavirus.pdf 20200317 Coronavirus kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie.pdf 20200317 ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees over economische maatregelen coronavirus.pdf 20200319 minister-president Rutte en minister De Jonge over aftreden minister Bruins en het besluit om verpleeghuizen te sluiten voor bezoek.pdf 20200320 minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 20 maart 2020 youtube.pdf 20200323 Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.pdf 20200323 minister-president Rutte, ministers Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn over aangescherpte maatregelen coronavirus.pdf 20200325 minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad kabinet youtube.pdf 20200327 youtube.pdf 20200402 minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad kabinet youtube.pdf 20200403 youtube.pdf 20200407 minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad kabinet youtube.pdf 20200409 youtube.pdf 20200415 minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad kabinet youtube.pdf 20200417.pdf 20200421 minister-president Mark Rutte en directeur Jaap van Dissel (Centrum Infectieziektebestrijding) na afloop van crisisberaad kabinet.pdf 20200424.pdf 20200501.pdf 20200506 minister-president Rutte over versoepeling maatregelen youtube.pdf 20200508.pdf 20200513.pdf 20200515.pdf
  15 punten
 29. Ik ben bang dat dat geen nut heeft, omdat het vermoedelijk op de meeste plaatsen hetzelfde gaat. Kennis van mij werkt bij een andere thuiszorgoranisatie dan ik, als huishoudelijke hulp in een verzorgingstehuis. Laatst had zij extra diensten gedraaid op verzoek van haar werkgever. Achteraf kreeg ze te horen dat dat extra werk bij coronapatiënten was, wat bij de werkgever bekend was. De werkgever vond het niet nodig dat de werknemers dat ook zouden weten. Die hulpen zijn dus, zonder dat zelf te weten, zonder PBM naar coronapatiënten toegestuurd. Ja ach, ze moeten toch 1,5 meter afstand houden, dus wat maakt het uit? ? Nav haar verhaal ben ik eens naar alle richtlijnen gaan kijken. Voor de huishoudelijke verzorging in de thuiszorg gelden dezelfde uitzonderingsregels als voor overig zorgpersoneel. Bij verkoudheidsklachten dienen zij gewoon te blijven werken, en ook als andere personen in hun huishouden klachten hebben moeten zij, itt anderen, gewoon blijven werken. Wat dat betreft gelden voor hen dus dezelfde regels als voor overig zorgpersoneel, aangezien zij nou eenmaal onder de zorg vallen. Als je dan echter verder kijkt, komen er verschillen. Zo hebben thuishulpen geen recht op PBM, aangezien zij toch de afstand van 1,5 meter aanhouden (let wel, bij de verzorging en verpleging hoeven ze ook alleen PBM als ze of zelf klachten hebben, of de cliënt klachten heeft). En waar de verzorging en verpleging bij klachten nu getest mag worden, geldt dit niet voor de thuishulp. Want zij hebben immers 1,5 meter afstand gehouden. Waar komt dit dan op neer? Nou, de thuishulp van je opa of oma, die daar vaak 3 uur lang is, die kan dus gewoon bij met corona-besmette cliënten in huis zijn geweest (3 uur lang), daarna vrolijk doorgaan naar andere adressen, te horen krijgen dat dus bekend is dat ze 3 of 6 of 9 uur bij een met corona-besmette cliënt in huis is geweest (in een klein 1-kamerappartement), alsnog gewoon doorwerken, verkoudheidsklachten ontwikkelen, en dan alsnog gewoon doorwerken, zolang ze maar geen koorts heeft. Die medewerker kan ondertussen niet getest worden, terwijl ze dus weet dat ze mogelijk corona heeft en misschien ook wel haar overige cliënten aan het besmetten is. Ze kan niet thuisblijven 'want geen koorts'. En dat allemaal, omdat de thuishulp 1,5 meter afstand tot de cliënt kan houden. Persoonlijk zou ik degenen die dit beleid opgesteld hebben, eens uit willen nodigen om 5 dagen per week, 6 uur lang in een afgesloten kamer te zitten met een corona-patiënt. Zonder ook maar enige vorm van bescherming. En dan wel alle spullen van de patiënt aanraken. Uiteraard dit alles wel braaf met 1,5 meter afstand van de patiënt zelf, want het moet natuurlijk wel veilig zijn. En dat ze dan, ná die 3 uur, iedere dag op bezoek gaan bij opa en oma. Óók als ze op een gegeven moment dus wat klachten beginnen te vertonen. En daar dan 3 uur lang in dezelfde ruimte zitten, zonder PBM, en alles aanraken en zo. Ondertussen mogen ze niet getest worden, en zullen ze dus maar moeten dealen met de vraag of ze wel of niet hun opa en oma aan het besmetten zijn. Want dát is dus waar dit beleid op neer komt. Maar echt, roep verder vooral steeds opnieuw dat we het 'samen' moeten doen. Stelletje mafketels daar.
  15 punten
 30. Zo, even een paar dagen afstand genomen van dit draadje. Juist op het moment dat, voor mij dan, pijnlijk duidelijk wordt hoe weinig we eigenlijk weten en hoe belangrijk heldere informatievoorziening nu is, lijkt hier op het forum opeens een knop omgegaan te zijn. Waar eerst de nadruk lag op 'gezamenlijk zo veel mogelijk gegevens verzamelen en delen om een zo compleet en accuraat mogelijk beeld te krijgen', lijkt die nadruk opeens te liggen op 'ik heb een mening en die moet iedereen horen, en als anderen een andere mening hebben zijn ze idioten'. Sorry, maar daar kan ik persoonlijk dus echt helemaal niets mee. Er lijken opeens kampen te zijn, die van isolatie/containment en die van herd immunity. Nou heb ik vrij weinig problemen met verschillende kampen, wat voor mij echter wel lastig is dat ik bij beiden geen enkele houvast kan vinden. Wat betreft isolatie/containment is er geen enkele duidelijkheid hoe dat dan verder moet in de toekomst. Wat gebeurt er als het dagelijks leven weer op gang komt? Als mensen weer massaal bijeen komen? De hoop is dat de zomer voor verlichting gaat zorgen, maar zelfs al is dat zo, wat dan? De griep komt ook ieder jaar terug, gaan we dan iedere winter in lockdown? En dan herd immunity, er zijn nog totaal geen gegevens over de lange termijngevolgen van corona. Nog niets bekend over wel/niet herbesmetting en de impact daarvan. Maar ook, hoe gaan we die 60% besmetting voor herd immunity bereiken zonder er letterlijk en figuurlijk onder te bezwijken? Nou ja ik had nog een hele lijst met vragen voor beide punten waar geen eenduidig antwoord op te vinden is, maar heb het maar weggehaald. Het is ook niet heel relevant, feit blijft dat er veel onzeker is. Doen alsof 1 situatie 'de enige juiste is', is dan ook je ogen sluiten voor een hoop andere zaken en dús voor een deel van de werkelijkheid. Ik denk dat de enige werkelijkheid op dit moment is, dat de situatie gewoon onwerkelijk onduidelijk is. Dat blijkt ook wel uit het feit dat je voor beide kampen volop (gerenommeerde) experts kan vinden, die ook werkelijk naar eer en geweten zeggen wat zij juist achten te zijn. Waar ik voor mezelf nu wel houvast uit kan halen, is juist die onduidelijkheid. Ik weet het niet, ik weet niet wat de juiste stappen zijn, ik weet niet wat de gevolgen zullen zijn, ik weet niet waar we over een paar maanden of over een paar jaar staan, het lijkt alle kanten op te kunnen gaan. Maar dat weet ik dan ook. Ik weet dat veel onduidelijk is, en onduidelijk zal blijven. Wat ik wél weet, en wat wel duidelijk is, is mijn eigen aandeel. Dus ik werk aan mijn gezondheid, aan mijn weerstand en mijn conditie. Ik ga geen risico nemen dat ik niet hoef te nemen. Als ik thuis kan blijven, blijf ik thuis, en als ik wel de deur uit moet ben ik zo alert mogelijk. Idem natuurlijk voor mijn kinderen. Want wat de toekomst ook brengt, hoe dit ook verder gaat, vertraging van de piek lijkt me in alle scenario's wenselijk? Of het nou is om meer beademingsapparatuur te produceren, de IC's zoveel mogelijk te ontlasten, een vaccin te ontwikkelen, meer duidelijkheid over het verloop van de ziekte te krijgen, de theorie heeft in dit geval vrij weinig invloed op de praktijk. In de praktijk doe ik gewoon wat ik kan doen om mijn gezin en omgeving hopelijk gezond te houden, en dat geeft rust. En ja, ik weet dat ik op een enorme ass-kisser begin te lijken, maar tóch wil ik nog een keer een pluim geven aan @Sterredag en @Paraatpaal. Super hoe jullie je inzetten om alles hier zo soepel mogelijk te laten verlopen, heel erg bedankt daarvoor!
  15 punten
 31. Status 8 maart 2020, 23.00 uur: meer dan 100.000 pageviews (!) voor de kaart van de Taskforce Coronavirus. O Vanaf deze plaats bijzonder veel dank aan aan de mensen achter de schermen die dit mogelijk maken: @tinnegoed (coördinator/verwerking aanmeldingen voor spotters/controleurs van de Taskforce Coronavirus) Alle leden van het TC die zich een slag in de rondte werken om alle meldingen van besmettingen te controleren en op het bronspreadsheet bij te houden: @Tammo @vlinder88 @Nadd01 @Preppernl @Blontie @Richa @Hermanusb @Vinkipedia @Cynica @Hugo V @middenni @Prepnurse @NHN072 @Aalawok @Kciroj @Maan @AEM @AngelaSR810 @Sam @Cyberprepper @John Durden @Mars0172 @Vigilant @Haskap @f150 @JohnM @Greener @martin @duinkonijn @FrankBOL @Mik @gwoonEva @Casusdefinitie @Cpre @RichardV @Pantoffel @vehendi @f150 voor het maken van de kaart De admins en mods van forum.preppers.nl @Luke @Paraatpaal @Sterredag De hoofdsysteembeheerder van GeenStijl en Bart Nijman van GeenStijl Allemaal gefeliciteerd met behalen van deze mijlpaal bij dit bijzondere burgerinitiatief. Op naar de
  15 punten
 32. En toen...was de vos terug in het kippenhok ?... Hoe gaat dat oude gezegde ook alweer....een oude vos verliest misschien wel zijn inloggegevens maar niet zijn contacten ofzo...?? Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, kijk er naar uit om oude bekenden de hand opnieuw te schudden.
  15 punten
 33. Geweldig! Alle materiaal is nog aanwezig. Ik voelde mezelf toch meer thuis in dit oude forum. Gegroet Allemaal !!!
  15 punten
 34. Het oude forum weer open, wie had dat ooit gedacht, de oude stek waar het ooit begon, maar helaas uit elkaar knalde. Hopelijk zijn er wijze lessen geleerd om in de toekomst valkuilen te vermijden en kan het weer opbloeien als vanouds. Ik heb hier vele warme herinneringen liggen, vele mensen ontmoet met wie ik tot de dag van vandaag contact mee heb en vond het vreselijk vier jaar geleden dat het forum dicht ging. Hopelijk bloeit de Prepshop weer helemaal op, zodat het forum open kan blijven.
  15 punten
 35. @Mr. Gold & @Simurgh Bedankt voor jullie mooie berichten. We hebben grote plannen met de website, het forum en natuurlijk ook de prepshop en we hopen dat iedereen hier weer zijn oude plekje terugvind en dat we met zijn alles veel kennis kunnen delen. Ook kan ik al verklappen dat het organiseren dat een SC hoog op de agenda staat ? Veel plezier iedereen en alle feedback op zowel het forum als de prepshop is altijd welkom!
  15 punten
 36. Fuck, , nog steeds in leven...
  15 punten
 37. Nou....mes gemaakt. Dus. Wat foto's. Staal soort W2 verhit in ouderwets kolen vuur, olie gehard en daarna 1 uur bij 230 Celsius ontladen. Geschatte Rockwell zou volgens de boeken zo'n 61 a 62 moeten zijn ik gok echter op 59 als ik hem over de stenen laat glijden. Oja de inspiratie kwam van dit mes: http://www.blackhawk.com/Products/Accessories/Knives/Fixed/Tatang™.aspx @Jorisb je kunt je er mee scheren. Na wat hakken is het ultra scherpe er af uiteraard. @AWOL ja snijden gaat goed. @lambert messing is geklonken en gelijmd. Hout is gelijmd en messing pennen. Voor gewoon gebruik voldoet die constructie prima. Bison constructie tix gebruik ik, vezel versterkt. Waanzinnige lijm. @Wafels die truc met de magneet is flauwekul. De kleur zegt je genoeg. Inderdaad is er een plek waar de kolen zijn ingebrand, wat ik kon weg schuren en polijsten of kon laten zitten. Ik vind een mes die zelf gemaakt is met sporen van het proces leuker, authentieker. Een kras, een lichte asymmetrie, dat soort effecten appelleert aan mijn gevoel-anders zou ik een soort fabriek mes maken. Het blad is ook 7 millimeter dik (!!!) en de plek waar de kolen zijn ingebrand is heel oppervlakkig. Hier kun je goed zien hoe dik het lemmet is. @tom666 Er is staal wat gehard moet of kan worden in water, zout water, ijswater, klei, olie of. ....aan de lucht. Wat je uiteindelijke hardheid bepaalt, is inherent aan het soort staal (met name het koolstof gehalte plus de soms vele toevoegingen), de manier van afkoelen, de mate van ontladen. De mooiste manier om nog wat ijzer in je zwaard te krijgen plus koolstof, was om je gloeiende zwaard in een gevangen genomen vijand te steken.
  15 punten
 38. Beste Iedereen, Vandaag is @Info_junky toegevoegd aan ons moderator team! We zijn erg blij met de versterking (die hard nodig was), ik hoop jullie ook!
  14 punten
 39. Ik heb op dit moment ivm de coronacrisis zoveel werk dat ik alleen af en toe aan het meelezen op het forum toe kom... Daarnaast ook uitval van collega's en daardoor nog drukker dan alleen mijn eigen werk... Zat er maar 36 uur in één dag! ☺️
  14 punten
 40. 22 maart 2020: Alex Friedrich (prof. medical sciences, fields: Microbiology, Infectious Diseases) in het UMCG in Groningen, waar ze het met succes anders doen dan wat RIVM zegt: https://www.groene.nl/artikel/noordelijke-provincies-laten-landelijk-beleid-los-en-testen-massaal
  14 punten
 41. Na alle spanning voor de Brabanders, bij deze even wat ontspanning. Jongens, we hoeven niet meer te doen alsof, het is nu officieel bekendgemaakt. We zijn niet normaal ?
  14 punten
 42. Nog één keer en daarna geef ik het op. Het gaat niet alleen om het aantal doden. Het gaat om het sneeuwbaleffect dat in de zorg zal ontstaan als er relatief veel meer mensen op de IC moeten worden opgenomen, want een heel groot verschil met de griep is dat 20% moet worden gehospitaliseerd (dat percentage ligt bij griep veel lager). Als het eenmaal zo ver is en je een hartaanval krijgt, en verder helemaal corona-vrij bent, ga je toch dood, "want er is geen plaats meer voor u in de herberg." En dát gaat uiteindelijk voor heel veel doden zorgen. Ambulance nodig? Komt niet. Huisarts nodig? Komt niet. Medicijnen op? Zijn er niet. Enzovoort. Momenteel vallen er 200 doden per dag in Italië. Dit. Is. Geen. Griep.
  14 punten
 43. Af en toe een glimlach is goed voor de weerstand, al moet je letten op je bloeddruk.
  14 punten
 44. Update opvragen stukken technische briefing Telefoontje zojuist. De griffier van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de lijn. (Hoe heet eigenlijk een vrouwelijk griffier? Toch nog steeds gewoon 'griffier'? ? De technische briefing van het RIVM valt onder die commissie en mijn vraag was doorgezonden naar de griffie van die commissie. Ik had zowel om notulen als om een kopie van alle stukken die het RIVM aan de commissie gaf (of toonde op het beeldscherm) gevraagd. Antwoord op de vraag over notulen was simpel: van commissievergaderingen worden - tenzij dat op voorhand uitdrukkelijk wordt gevraagd door één van de deelnemende leden - nooit notulen gemaakt. De commissievergadering zijn dan wel weer integraal terug te kijken. ? Op mijn vraag om een kopie van de stukken te mogen ontvangen meldde zij: Het verzoek om een kopie van de stukken van het RIVM is in goede orde ontvangen... Echter... de griffie heeft die stukken niet omdat die door het RIVM a) deels waren uitgedeeld tijdens de briefing zelf en b) door het RIVM zijn afgespeeld van vanaf een medium van het RIVM (USB-stick? Laptop) Ik heb aangegeven dat het toch logisch zou zijn als deze stukken (zeker gelet op alle publieke beroering over het onderwerk) gewoon alsnog worden opgevraagd bij het RIVM en alsnog (met terugwerkende kracht) aan de vergadering worden gehangen op de site van de 2e kamer. De griffier deelde mijn mening. Zij heeft zelf geen contact met het RIVM, maar een collega-ondersteuningslid van de 2e kamer wel. Die collega wordt nu gevraagd om achter een kopie van de stukken aan te gaan. Wordt vervolgd....
  14 punten
 45. Zo, wat ben ik trots op onze jongens en meiden, echt ONGELOOFLIJK TROTS !! Wat een statement is hier gemaakt ! Ik ben vanmorgen rond 12 uur begonnen met het doorlezen van deze draad, nu pas klaar met lezen, en wat een hoeveelheid info heb ik tot me genomen. Het was alsof ik een spannend boek aan t lezen was, een thriller, een lange introductie van de start van een pandemie. Omdat ik een week weg was, en even los van het Corona gebeuren, zelf voor gekozen, wilde ik graag terug inlezen, en waar kan dat beter dan op preppers.nl ?? En gaandeweg lees ik, dat er een geweldige samenwerking ontstaat, waaruit een fantastische kaart is ontstaan, om besmettingen in kaart te brengen. 88 pagina's doorgelezen, mijn dank is groot, naar jullie allemaal ! We zullen deze pandemie er niet mee kunnen indammen, helaas, maar als ik zie, wat bevlogen mensen, die anderen goed willen informeren, voor elkaar krijgen, geeft dat me toch wel hoop ? Hou vol, lieve mensen, hou je veilig en veel, heel veel ????
  14 punten
 46. Helemaal eens. Ik ben blij dat ik aan de TC heb gevraagd om telkens in het spreadsheet minimaal 1 publieke bron, maar zo mogelijk 2 of meer bronnen bij iedere melding te zetten zodat duidelijk is waar de informatie vandaan komt. Om die reden heb ik cijfers uit het pastebin bestand en cijfers van Cardio Jacco nooit op de kaart vermeld. Dan heeft deze man dus niet alleen mijzelf maar ook tenminste ook drie (3!) artsen in Nederland compleet op het verkeerde been weten te zetten. Zoals ik eerder zei: ik ken c.q. kende deze man niet, maar ik heb van drie artsen in Nederland (ja... van die echte witte jassen jongens in ziekenhuizen) één-en-dezelfde naam van een cardioloog in Nederland doorgekregen. Op basis van de mededeling van deze drie artsen meende ik oprecht dat het ook deze cardioloog was die postte. Er was voor mij op basis van de bevestiging van collega's geen reden om aan te nemen dat dit een fantast was. Omdat delen van de cijfers die hij gebruikte overeenkwamen met cijfers uit het ECDC model en andere modellen, vond ik daarin de bevestiging dat hij op het goede spoor zat. Kudos voor Geenstijl dat zij dit blootgelegd hebben. Leerles voor mij: zelfs als drie artsen hetzelfde zeggen, moet ik mijn natuurlijk ingebakken scepsis niet zonder meer wegleggen. Ik ga nu een enorme kater wegwerken! BP
  14 punten
 47. Hier ook maar even aangemeld. Nu nog even zoeken of ik m'n voorstelrondje van 2013 nog kan vinden De titel staat bij mij ook nog moderator. We zullen het gaan zien. Voor oude en nieuwe bekenden van harte welkom.
  14 punten
 48. Beste preppers, het is vanaf nu mogelijk om een andere prepper extra kudo's toe te kennen, oftewel punten voor iemands reputatie. Dat biedt de mogelijkheid om later extra functionaliteit te bieden aan members die al flink wat meer sporen hebben verdiend dan een nieuwe member die zich net aanmeldt. Dit is niet om nieuwkomers te discrimineren uiteraard - zo zijn we allemaal begonnen! - maar wel om iets extra's te bieden aan de mensen die al langere tijd member zijn, en al veel hebben bijgedragen aan de community. Hoe geef je iemand Kudos (reputation points) Zie het icoontje in bovenstaande screenshot. Klik daarop en je krijgt 2 opties: pluspunten of minpunten uitdelen. Ja, dat laatste kan ook. Daarbij is alleen het opgeven van een reden wel verplicht. Degene die je de kudos of bitchslaps (negatieve kudos?) geeft, krijgt uiteraard te zien van wie hij/zij het krijgt, het is dus niet anoniem. NB: Het systeem bestaat uit 2 elementen: Reputation points en reputation power. De point zijn de kudos die je van anderen krijgt, de power is de hoeveelheid kudos die jij zelf per keer uitdeelt. Hou verder rekening met het volgende: Onder de 50 posts is je power nog nul, je kan wel een kudo uitdelen (is aardig gebaar!) maar je geeft er geen punten mee Vanaf 50 posts heb je een reputation power van 1 Hoe hoger jouw reputatie (dus hoeveel kudos je ontvangt), hoe groter jouw power Je krijgt ook kudopower voor de duur van je membership en het aantal posts dat je hebt geplaatst. Je mag maximaal 10 kudos uitdelen per 24u Er moeten 15 anderen tussen zitten voor je een zelfde persoon opnieuw een kudo kan geven Verder is dit hele systeem ook helemaal nieuw voor mij, en aangezien hier meerdere forummonsters rondlopen: mocht iemand het beter/uitgebreider kunnen uitleggen of tips voor de implementatie hebben: hit me!
  14 punten
 49. Ter info.. vanmiddag was dus wederom een technische briefing van het RIVM aan de 2e kamerleden. Deze keer spraken deze drie mensen: De heer Van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM; Mevrouw Ellerbroek, internist-infectiologist van het Universitair Medisch Centrum Utrecht; Mevrouw de Boer, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Haaglanden. Ik zag op de bijbehorende agenda en de omslagnotitie (of hoe je dat in ambtenarentaal dan ook noemt) dat de vergadering in zijn geheel als 'openbaar' staat geclassificeerd. Ik denk dat ze daarmee een foutje begaan hebben, omdat delen van de informatie die de kamerleden kregen wel degelijk een vertrouwelijk karakter hadden. Maar goed, openbaar is openbaar (en dat kun je niet achteraf alsnog als vertrouwelijk of gedeeltelijk vertrouwelijk classificeren). Ik heb zojuist met een beroep op de wet openbaarheid bestuur bij de griffie van de 2e kamer gevraagd om een afschrift van alle documenten te mogen krijgen die in deze vergadering zijn gedeeld. Komende dagen mijn mailbox checken hoe men zich hieruit gaat redden. ?
  13 punten
×
×
 • Nieuwe aanmaken...