Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en je opgegeven geboortedatum en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Recommended Posts

Welkom op het forum van Preppers.nl

Om dit forum gezellig en leerzaam te houden zijn er een aantal algemene spelregels waar iedereen zich aan dient te houden.

 

Welkom
Om te beginnen, als je nog niet geregistreerd hebt op preppers.nl dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar aanmoedigen om het wel te doen, we zijn tenslotte de grootste preppers familie van Nederland. Stel je even voor, dat kan hier.

 

Juiste sectie posten
Post zoveel mogelijk in de juiste forum sectie, zo blijft het forum duidelijk en overzichtelijk. Door in de juiste sectie te posten is de kans ook groter dat je snel een goed antwoord krijgt op je vragen. Behandel mensen met respect en probeer zoveel mogelijk “on topic” te blijven, ook al gedragen bepaalde mensen zich in jou ogen “dom en respectloos”. Dit geeft je geen vrijbrief om jezelf ook tot een dergelijk niveau te verlagen. Als je van mening bent dat iemand de algemene fatsoen regels of specifieke forum regels overtreedt dan kun je dit melden bij een forum moderator of via het e-mail adres: support (at) preppers (punt) nl, zijn nemen dan op hun beurt passende maatregelen tegen die gebruiker. Variërend van een waarschuwing, een tijdelijke ban tot in het uiterste geval een permanente verwijdering.

 

Check your facts
De grens tussen een mening en een feit - voor zover feiten bestaan - is niet altijd helder. Wees je bewust van de mogelijke gevolgen als je informatie als feit presenteert, want verkeerd advies kan (levens)gevaarlijk zijn. De verantwoordelijkheid van het handelen naar, of opvolgen van advies dat geplaatst is op deze site, ligt te allen tijde bij de lezer i.e. degene die het mogelijk onjuiste advies/informatie heeft opgevolgd. De beheerders van deze site aanvaarden bij voorbaat geen enkele verantwoordelijk voor welke informatie die op deze site gepubliceerd is. Lees en leef op eigen risico :)

 

Commerciële inhoud
Het plaatsen van berichten met een commerciële inhoud die de commerciële belangen van preppers.nl kunnen beschadigen zijn ten strengste verboden. Deze berichten zullen zonder pardon of waarschuwing verwijderd worden, indien geplaatst door een “first time” poster zal ook zijn/haar account zonder waarschuwing direct worden verwijderd. Mede om deze reden zijn gebruikersnamen met daarin een verwijzing naar een website niet toegestaan. Het plaatsen van een onderschrift om zaken te promoten met een commercieel belang is dus ook niet toegestaan. Het is wel toegestaan om je eigen preppersblog als onderschrift te zetten. De privé mail functie op de website valt hier ook onder. De moderators mogen naar eigen inzicht posts en threads verplaatsen, verwijderen of aanpassen. Weet je het niet zeker of je iets mag posten kan je altijd een mailtje sturen naar support (at) preppers (punt) nl

 

Citeren
De grens tussen citeren en copyrightschending is helaas vaag. Op basis van online voorbeelden stelt Preppers.nl de regels voor op het forum als volgt: Citeren mag tot maximaal 1 alinea van het originele bericht, plus een deeplink dient te worden geplaatst naar het oorspronkelijke bericht.

Tip: Het is altijd beter om een linkje naar een externe bron te voorzien van een toelichting in je eigen woorden. Maar een combinatie van een stukje quoten (max 1 alinea dus) en de rest samenvatting/toelichting in je eigen woorden is ook toegestaan.

Bij overtreding hiervan zullen moderators zelf citaten inkorten.

 

Copyrights (foto's/artikelen)
Gebruikers, moderators en beheerders mogen geen foto's/artikelen op het forum zetten met copyrights. Wil je zoiets plaatsen zorg er dan voor dat je hiervoor toestemming hebt van de recht hebbende of waar geen rechten op berusten. Bij twijfel geen foto's posten! Er is veel onduidelijkheid over op het internet m.b.t. rechten van foto's en artikelen, hier kan je een stuk lezen over foto rechten op fora.

 

Taalgebruik
Als je een post maakt zorg er dan voor dat je goed Nederlands schrijft, dit komt ten goede van het forum en de leesbaarheid en kans op meer boeiende reacties.

 

Religie
We willen niet dat er nog gediscussieerd wordt over "religie". Uit ervaring en klachten van onze gebruikers is gebleken dat we hier weinig mensen een plezier mee doen en we willen dat iedereen hier met respect behandeld wordt of je nu een geloof aanhangt of niet.

 

Uitschrijven
Gebruikers kunnen zich uitschrijven op Preppers.nl, de forumposts zullen wel blijven bestaan, het bijbehorende gebruikersprofiel niet meer.

 

Strafbare feiten
Iedereen die zich niet aan het wetboek van strafrecht houdt en uitspraken doet die bijvoorbeeld discriminerend zijn of mensen opzet tegen elkaar of uitspraken doet die strafbaar zijn (art 46 wetboek van strafrecht) kunnen worden verwijderd van deze website.

Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om naar websites te verwijzen waar illegale zaken worden aangeboden.

 

Wapens
Preppers.nl wil met een positieve instelling preppers en andere geinteresseerden in zelfvoorzienendheid en zelfredzaamheid een virtuele ontmoetingsplaats bieden. We menen dat het belang van preppers niet gediend is, met discussies over het gebruik van (vuur)wapens, of andere voorwerpen, waarvan gezien de manier waarop daarover gediscussieerd wordt kan worden aangenomen, dat ze bestemd zijn om letsel aan personen toe te brengen. Die discussies staan we niet toe. We vragen u nadrukkelijk om ons te willen begrijpen en niet naar een maas te zoeken in een stukje regelgeving op dit forum, dat moeilijk waterdicht te krijgen is. Praten over het omhakken van een boom met een bijl, ja! Discussies over hoe je een bijl kunt gebruiken om het hoofd van een plunderaar in tweeen te klieven, nee! Niet omdat wij zeikerige softies zijn, maar omdat de buitenwereld ook meeleest en dit soort posts ongewenst jezelf en andere preppers in een negatief daglicht kunnen stellen. Het internet biedt genoeg andere fora waar wel over deze onderwerpen kan worden gesproken.

 

Toevoeging over wapen discussie op Preppers.nl

Het “Wapen dillema”…

 

Op preppers praten we niet over wapens.

 

Oh, we hebben het wel gedaan hoor! Er was zelfs een heel subforum voor! Het “wapengekletter” was er niet van de lucht. Wegens aanhoudende klachten hebben we besloten dat subforum te sluiten.

 

Het probleem is het volgende:

Gevoed door de, voornamelijk Amerikaanse media en de vele YouTube filmpjes op internet, worden preppers vooral geassocieerd met “triggerhappy” nationalisten/niet-nationalisten die meer kogels hebben dan voedsel. Dat beeld willen wij als Nederlandse en Belgische preppers niet over ons heen roepen. Natuurlijk is veiligheid en beschermen van lijf en leden een onderdeel van veel overwegingen van preppers. Je hebt per slot van rekening jaren je best gedaan om je enigszins voor te bereiden op een noodgeval, en dan zou een of andere onverlaat je spulletjes die je zo nauwlettend hebt vergaard meenemen bij de eerste de beste ramp! Die kans bestaat en je wil dat voorkomen. Hoe je dat doet moet je zelf weten. Er zijn genoeg bronnen op internet beschikbaar om daar over te praten, ook prepper gerelateerde sites, maar op preppers.nl is daar wegens Nederlandse wetgeving geen plaats voor.

 

“Waarom praten we dan niet over andere wapens dan enkel vuurwapens op preppers.nl?”

 

Welnu, het is VERBODEN volgens de wet voor burgers om wapens voorhanden te hebben met de intentie om ze in te zetten om anderen te schaden. U mag ze enkel hebben voor de jacht of het beoefenen van schietsport en u dient in het bezit te zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Ook voor het houden van niet-registratieplichtige wapens is het verboden om ze in te zetten tegen andere individuen.

 

“Maar we kunnen er toch over praten?”. Ja, dat kan, maar niet hier.

 

“Maar als het chaos is en er geen overheid meer is, of een TEOTWAWKI, dan gelden die wetten toch niet meer? Enkel “het recht van de sterkste”?”. Dat kan wel zo zijn, maar du moment dat we dit typen, zijn er wel degelijk wetten, en die overtreden we niet.

Overigens zijn wij van mening dat wanneer u als prepper over (vuur)wapens beschikt, het in het kader van uw eigen veiligheid en OPSEC beter is om dit voor uzelf te houden.

 

Heeft u verder nog vragen, klachten, opmerkingen of behoefte aan een discussie over het al dan niet hebben over wapens op het forum van preppers.nl, dan kunt u een tergend lange e-mail sturen aan: support (at) preppers.nl Wij lezen hem niet, maar u bent het tenminste kwijt!

 

PM
Via de website (forum) is het mogelijk om privé contact op te nemen met andere forumgebruikers. Deze Personal Messages (PM) zijn privé en mogen dan ook niet openbaar worden gemaakt op ons forum.

 

Sfeer verpesten en trollen
De belangrijkste functies van ons forum zijn dat er een fijne sfeer hangt op het forum in de ruimste zin van het woord en kennis overdracht. Onze gebruikers dienen met respect om te gaan met elkaar en "sfeerverpesten" en trol gedrag wordt niet geaccepteerd.

 

Privacy
Wij doen vanzelfsprekend onze best om de privacy van members te waarborgen, maar kunnen dit nimmer garanderen. Dat geldt eigenlijk in zijn algemeenheid op internet: je laat meer sporen achter dan je waarschijnlijk zelf beseft. Wees dan ook zelf voorzichtig en terughoudend met gegevens over jezelf plaatsen.

Members die op dit forum handelingen verrichten met als doel gegevens van anderen te achterhalen, welke zij niet zelf vrijwillig en opzettelijk hebben vrijgegeven - zoals het posten van al dan niet zichtbare bugs om bijvoorbeeld ip-adressen te achterhalen - worden per direct gebanned.

 

Fake berichten
Preppers.nl heeft mede tot functie om elkaar pijlsnel te kunnen alarmeren, als zich ergens een (bizar) incident voordoet, dat van invloed zou kunnen zijn op de veiligheid van de preppersgemeenschap of van anderen. Daarom is het plaatsen van fake berichten op deze site absoluut verboden. Ze kunnen niet alleen onterecht onrust veroorzaken, maar ook latere wel serieuze alarmeringen ongeloofwaardig maken".

 

Topic starter verantwoordelijk voor de forum thread
Als een gebruiker een topic opent (Topic Starter) in het forum is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in dit topic. Het openen van een topic brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee zodat er vanuit de TS ook gestuurd kan en mag worden.

Uiteraard zullen moderators ook optreden waar nodig. TS mag altijd advies inwinnen en hulp vragen aan de moderators hiervoor. Er staan geen straffen op maar willen de gebruikers erop wijzen dat dit zal bijdragen aan een overzichtelijker forum waar de kennis nog beter gevonden gaat worden.

 

Maximaal 1 account per persoon toegestaan
Elke gebruiker mag maar 1 forum account hebben op Preppers.nl Mocht je op een of andere redenen meer accounts hebben dan een mailtje naar support at preppers.nl zodat we die kunnen verwijderen.

 

Anonieme proxy niet toegestaan om account aan te maken en te posten op het forum
In het verleden is gebleken dat een mensen met een anonieme proxy denken te kunnen trollen en informatie op het forum te gooien die niet gewenst is. Hierdoor hebben we helaas doen besluiten dat het niet toegestaan is om deze functionaliteit in te zetten bij het maken van een account of mee te schrijven op het forum.

Een mooie tijd toegewenst op Preppers.nl

  • Leuk 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag zijn richtlijnen ten aanzien van citeren/quoten in de forum regels opgenomen.

 

Citeren

De grens tussen citeren en copyrightschending is helaas vaag. Op basis van online voorbeelden stelt Preppers.nl de regels voor op het forum als volgt: Citeren mag tot maximaal 1 alinea van het originele bericht, plus een deeplink dient te worden geplaatst naar het oorspronkelijke bericht.

Tip: Het is altijd beter om een linkje naar een externe bron te voorzien van een toelichting in je eigen woorden. Maar een combinatie van een stukje quoten (max 1 alinea dus) en de rest samenvatting/toelichting in je eigen woorden is ook toegestaan.

 

Bij overtreding hiervan zullen moderators zelf citaten inkorten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanaf vandaag zijn er 2 nieuwe secties bij gekomen m.b.t. onze forumregels.

 

PM

 

Via de website (forum) is het mogelijk om privé contact op te nemen met andere forumgebruikers. Deze Personal Messages (PM) zijn privé en mogen dan ook niet openbaar worden gemaakt op ons forum.

 

Sfeer verpesten en trollen

 

De belangrijkste functies van ons forum zijn dat er een fijne sfeer hangt op het forum in de ruimste zin van het woord en kennis overdracht. Onze gebruikers dienen met respect om te gaan met elkaar en "sfeerverpesten" en trol gedrag wordt niet geaccepteerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag is toegevoegd aan de forum regels in de sectie "Fake berichten" (naar aanleiding van een post van de Communicator over dit onderwerp: http://preppers.nl/forum/threads/3010-Fake-nieuwsberichten)

 

Fake berichten

 

Preppers.nl heeft mede tot functie om elkaar pijlsnel te kunnen alarmeren, als zich ergens een (bizar) incident voordoet, dat van invloed zou kunnen zijn op de veiligheid van de preppersgemeenschap of van anderen. Daarom is het plaatsen van fake berichten op deze site absoluut verboden. Ze kunnen niet alleen onterecht onrust veroorzaken, maar ook latere wel serieuze alarmeringen ongeloofwaardig maken".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag is de volgende forum regel opgenomen.

 

Topic starter verantwoordelijk voor de forum thread

Als een gebruiker een topic opent (Topic Starter) in het forum is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in dit topic. Het openen van een topic brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee zodat er vanuit de TS ook gestuurd kan en mag worden.

Uiteraard zullen moderators ook optreden waar nodig. TS mag altijd advies inwinnen en hulp vragen aan de moderators hiervoor. Er staan geen straffen op maar willen de gebruikers erop wijzen dat dit zal bijdragen aan een overzichtelijker forum waar de kennis nog beter gevonden gaat worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opgenomen:

 

Copyrights foto's

 

Gebruikers, moderators en beheerders mogen geen foto's op het forum zetten met copyrights. Wil je een foto plaatsen zorg er dan voor dat je hiervoor toestemming hebt van de recht hebbende of waar geen rechten op berusten. Bij twijfel geen foto's posten! Er is veel onduidelijkheid over op het internet m.b.t. rechten van foto's en artikelen en hier kan je een stuk lezen over foto rechten op fora.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik las vandaag dit draadje en dacht laat ik weer eens een extra regel inbrengen ;-)

 

De reden mag duidelijk zijn.

 

Maximaal 1 account per persoon toegestaan

 

Elke gebruiker mag maar 1 forum account hebben op Preppers.nl Mocht je op een of andere redenen meer accounts hebben dan een mailtje naar support at preppers.nl zodat we die kunnen verwijderen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na 6 maanden weer een nieuwe toevoeging op de forum regels:

 

Anonieme proxy niet toegestaan om account aan te maken en te posten op het forum

 

In het verleden is gebleken dat een mensen met een anonieme proxy denken te kunnen trollen en informatie op het forum te gooien die niet gewenst is. Hierdoor hebben we helaas doen besluiten dat het niet toegestaan is om deze functionaliteit in te zetten bij het maken van een account of mee te schrijven op het forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opgenomen:

 

Check your facts

De grens tussen een mening en een feit - voor zover feiten bestaan - is niet altijd helder. Wees je bewust van de mogelijke gevolgen als je informatie als feit presenteert, want verkeerd advies kan (levens)gevaarlijk zijn. De verantwoordelijkheid van het handelen naar, of opvolgen van advies dat geplaatst is op deze site, ligt te allen tijde bij de lezer i.e. degene die het mogelijk onjuiste advies/informatie heeft opgevolgd. De beheerders van deze site aanvaarden bij voorbaat geen enkele verantwoordelijk voor welke informatie die op deze site gepubliceerd is. Lees en leef op eigen risico :)

  • Leuk 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gast
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...