Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Loreen

Lid
 • Aantal items

  4206
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  66

Alles dat geplaatst werd door Loreen

 1. Kijk, dit vind ik dan weer mooi: Bron: Omroep Brabant
 2. Ik werk er al 6 jaar aan, durf het dan ook niet zo optimistisch te brengen 馃槀
 3. Hey Pantoffel, Thanx voor je vraag! Dat is namelijk precies de reden dat ik ook steeds vragen stel (als je goed leest zie je dat dat is wat ik steeds doe), namelijk om de ander mogelijkheid te geven om die vraag te beantwoorden. Vervolgens geef ik altijd mijn eigen visie, om uit te leggen waarom ik de vraag stel. Mijn ervaring is dat dat helpt bij de interpretatie van de vraag. Ik zet er altijd ook nadrukkelijk bij dat het slechts mijn interpretatie/mening is, behalve als het gaat om simpele feiten, dan geef ik dat ook duidelijk aan. Ook over feiten valt natuurlijk te discussi毛ren! Daarnaast reageer ik soms, puur om een andere kant te belichten. Soms reageer ik, puur om context te plaatsen. En soms om feitelijke onjuistheden aan te kaarten (wat ook weer open staat voor discussie). Mijn hoop is altijd, dat mensen dat ook doen bij mijn berichten. Persoonlijk ben ik hier namelijk om dingen te leren, in mijn ogen is dat ook het doel van van een online forum. Als mensen iets aan mijn berichten hebben, al is het maar dat ze ergens een keer bij stil staan (om het vervolgens naast zich neer te leggen), dan vind ik dat fijn. Als ik zelf wat leer, vind ik het minstens even fijn. Wat betreft de lange lappen tekst, dat is inderdaad een groot manco van mij. Kort en "to the point" reageren is niet bepaald mijn sterke punt, al probeer ik het wel. Je wil niet weten hoeveel ik altijd uit mijn reacties knip, voordat ik het daadwerkelijk post. 馃檲 Als je verder nog vragen hebt, of er op- of aanmerkingen over hebt, wil ik daar met alle plezier over in een PB verder praten! Ook als berichten vervelend of belerend overkomen hoor ik dat graag. As I said, ik ben hier om te leren
 4. Dit kan ik niet helemaal plaatsten. Daar zit toch geen discrepantie, tussen wat je hierboven stelt? De overheid wil voorkomen dat ouderen besmet raken, daarom roepen ze al van begin af aan op voor isolatie bij ouderen. Omdat ze nou eenmaal weten dat het sterftecijfer onder ouderen veel hoger is, dan onder jongeren. De maatregelen waar je nu op doelt, zijn de maatregelen wat betreft hoe te handelen als die ouderen t贸ch besmet raken, ondanks de oproep tot isolatie en voorzichtigheid. Ik zie niet goed hoe het een het ander bijt? Zoals ik eerder al zei, capaciteit van de IC's is niet de enige factor die een rol speelt bij dat beleid. Kwaliteit van leven 谩ls de ouderen de ernstige ziekte doorstaan, en het potentieel in hun eentje sterven op een IC itt in de eigen omgeving zullen ook zeker een rol spelen. Ouderen hierin een eigen keuze geven lijkt me dan ook heel mooi. Juist om te voorkomen dat er dus echt mensen uitgesloten gaan worden puur op basis van leeftijd, terwijl ze w茅l nog behandeld zouden willen worden.
 5. Thanx voor je uitleg! Ik had hier net een hele reactie getypt, toen mijn laptop weer eens vast liep, heel fijn. Anyways, poging 2. Het is veel te simplistisch om te stellen dat naarmate je ouder wordt, je weerstand steeds sterker wordt. Ouderdom heeft invloed op de kwaliteit van alle cellen, dus 贸贸k die van de afweercellen. Neem als voorbeeld vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. In eerste instantie neemt die toe, net zoals de weerstand. Op een gegeven moment neemt zowel de kwaliteit als de viriliteit van zowel eicellen als zaadcellen echter af, simpelweg als gevolg van veroudering. Natuurlijk spelen allerlei factoren hier een rol bij. Bijvoorbeeld leefstijl heeft zeker invloed op het verloop van de veroudering, en er is wel zeker zo iets als 'zo gezond mogelijk ouder worden'. Toch kan 'aftakeling' niet voorkomen worden, vandaar ook dat mensen zelfs onder de beste, meest optimale omstandigheden niet onsterfelijk zijn. De kwaliteit van de cellen gaat simpelweg achteruit. Wat betreft overgewicht, net als bij veroudering spelen ook hierbij te veel factoren en processen een rol, en is het te complex om kort bij stil te staan. Er is dan ook niemand die zal zeggen dat jonge mensen zonder overgewicht niet ziek zullen worden, noch dat oude mensen met overgewicht per definitie wel ziek zullen worden. Toch kan wel degelijk gesteld worden dat overgewicht een negatieve invloed heeft op de algehele gezondheid. Daar komen dan weer al die factoren en processen om de hoek. Welke actoren en factoren dan oorzaak en gevolg zijn, blijft in deze bijzaak, al spreekt het natuurlijk zeker een rol. Punt blijft dat je, als je oud bent of overgewicht hebt, tot een risicogroep behoort. Wat je daar vervolgens mee doet, is aan iedereen zelf om te bepalen.
 6. Als 63,3% van de 65-plussers bij mannen een overgewicht heeft, en 53% van de 65-plussers bij vrouwen (cijfers van dezelfde site), en 50,1% van de 18-plussers algemeen, en ondertussen 66 tot 80% van de mensen op de IC overgewicht heeft, kan je dus zien dat dat percentage hoger is dan je aan de hand van het statistische gemiddelde zou mogen verwachten. En dan zegt het dus w茅l wat. Of dat gebruikelijk is voor IC-opnames, of specifiek is voor corona is in feite niet relevant. Punt is dus dat overgewicht een risicofactor is. Net als het feit dat ouderdom een risicofactor is. En dat al bestaande hart- en vaatklachten een risicofactor zijn. Dat punt blijft overeind, ongeacht de oorzaak. Dat wil niet zeggen dat iedere 80-plusser doodgaat, dat wil niet zeggen dat iedereen die hartklachten heeft doodgaat, dat wil niet zeggen dat iedereen met overgewicht doodgaat, dat wil zeggen dat deze mensen een hoger risico lopen op ernstiger verloop van de ziekte. Waarom dat bij leeftijd en andere aandoeningen gewoon als acceptabel feit gezien wordt, maar bij overgewicht opeens ter discussie gesteld wordt snap ik niet zo goed.
 7. Als 66 tot 80% van de mensen op de IC kampt met overgewicht, waarom zou je dan niet mogen zeggen dat 66 tot 80% van de mensen op de IC kampt met overgewicht? Dat alle mensen op de IC met overgewicht een matige conditie hebben is nogal een aanname die je daar maakt. 'Overgewicht' is gewoon een objectieve, meetbare grens. Waar je die grens legt en hoe je dat meet kan je natuurlijk bediscussi毛ren, maar dat is hier nu niet aan de orde. Er is gewoon een grenslijn, als je daar boven zit heb je overgewicht. Daar zit verder geen waardeoordeel of aanname aan, behalve degene die je er zelf aan geeft. Er wordt dan ook niet gezegd dat 'dikke mensen eerder dood gaan', ook dat is een eigen interpretatie. Feitelijk gezien zal het daar wel op neerkomen, maar goed, ook dat is weer wat anders. Feit is dat blijkbaar 66 tot 80% van de mensen op de IC overgewicht heeft, en dat wordt gecommuniceerd. Dat kan je vervelend vinden, daar kan je door getriggerd raken, maar dat verandert er niets aan. Overigens wordt er ook steeds gecommuniceerd hoeveel mensen die ernstige klachten krijgen door corona al op leeftijd zijn. Ook gewoon objectieve cijfers. Of hoeveel een onderliggende aandoening hebben. Het benoemen van risicofactoren hoort volgens mij gewoon bij de informatievoorziening?
 8. Bron: Omroep Brabant Dat is precies wat Michael Osterholm twee weken geleden al aankaartte als risicofactor voor de westerse wereld.
 9. De vorm is natuurlijk discutabel, het initiatief zelf vind ik eigenlijk wel prima? Niet eens om 'plek te maken' voor mensen met een betere overlevingskans, maar w茅l om kwaliteit van leven mocht je het dus inderdaad overleven. Vaak leveren ouderen ontzettend veel in na ernstige ziekte, en is achteraf de vraag of het niet beter was geweest als... Daar vooraf over nadenken lijkt me absoluut niet slecht. Daarnaast nog een ander punt. Ik heb al meermaals gelezen dat van oudjes op het moment hun aller grootste angst nu is om alleen te sterven. Want dat is waar het in veel van de gevallen op neer zal komen, als ze op de IC terecht zouden komen. Ik denk dat veel van de mensen met die angst liever thuis zouden blijven in hun vertrouwde omgeving, dan alleen op de IC te liggen. Wederom een reden waarom het me niet slecht lijkt daar van tevoren over na te denken. Wat dat betreft vind ik het dan ook een prima initiatief. Zie het als het niet-reanimeren gebruik, ook dat wordt gewoon besproken door artsen. Om nou echter die oudjes out of the blue te bellen met die vraag, en ze hierdoor te overdonderen, dat vind ik dan wel weer kwalijk.
 10. Als ik op de IC terecht kom hoeven ze zich niet druk te maken om zuurstof, gewoon een infuus met PJ is genoeg p.s. (grapje) (waar is @homerun eigenlijk?? )
 11. Wat een verschil er toch in 1 stad kan zitten h猫, dit is namelijk helemaal niet wat ik zelf zie/ervaar. Hier eigenlijk alles heel rustig, terwijl ik toch door flink wat wijken kom voor m'n werk. Niet om je nu nog somberder te stemmen, maar de cijfers in Ehv zijn ook niet erg gunstig. Weer 20 besmettingen er bij, nu van 93 naar 113.
 12. Zie je dat als het meest dreigende scenario waar je je momenteel op voor moet bereiden? Politiek gezien zie ik een lock down wel als een van de grootste dreigingen, waarbij ik de implicaties enger vind dan de handeling an sich. Ik zou alleen niet weten hoe ik me op implicaties voor moet bereiden. Wat ik persoonlijk als meest re毛le, concrete dreiging zie, is niet adequaat handelen op basis van de werkelijkheid (beter was natuurlijk nog geweest als er pro-actief gehandeld was, maar goed, 'that ship has sailed'). Uitspraken, hoe goedbedoeld ook, inactiviteit in de hand werken, zie ik persoonlijk dan ook als contraproductief. Als jij zo erge dingen langs ziet komen die anderen niet langs zien komen, denk je dan ook niet dat het juist van belang is dat de mensen die die dingen niet zien een realistische blik blijven houden? Zonder bangmakerij, maar m茅t representatief beeld van de werkelijkheid? Op basis van feiten/realiteit ipv onderbuikgevoelens en onjuiste conclusies? Wederom gewoon wat dingen die ik me afvraag, je hoeft er ook niet op te reageren hoor 馃槄
 13. Dat is natuurlijk wel een beetje appels met peren vergelijken. Ze zitten daar namelijk niet in lock down, eerder in een lock off (wat ook weer niet klopt).
 14. @Info_junky en @Cynica precies. Er komt zo ontzettend veel meer bij kijken dan je in eerste instantie bij stilstaat, waarschijnlijk zelfs ook meer dan je mogelijk maar zou kunnen bedenken. Zelfs los van het verloop van deze uitbraak, we hebben ons op zo onvoorstelbaar veel punten afhankelijk gemaakt. Kijk maar eens wat je, puur als 'gezond mens' al, op week/maand/jaar-basis nu allemaal nodig hebt. En wat er allemaal weer nodig is, om die noodzakelijkheden voor jouzelf beschikbaar te kunnen krijgen. En wat er allemaal nodig is, om die noodzakelijkheden daadwerkelijk te kunnen produceren, en wat er weer nodig is om... Zo kan je door blijven gaan. Heel veel noodzakelijke dingen hebben we uitbesteed, niet omdat dat slimmer was, niet omdat het beter was, simpelweg omdat het goedkoper was. De werkelijke prijs van alle 'goedkope' oplossingen van de afgelopen tijd dreigen we nu gepresenteerd te krijgen. (Grondstoffen voor) medicatie uit China en India die niet meer geproduceerd of geleverd kunnen worden is daar maar een heel klein, maar wel heel duidelijk voorbeeld van. Het is maar afwachten wat er volgen gaat, en hoe goed dat wel of niet opgevangen kan worden. Ik zeg niet dat dit helemaal mis gaat lopen, ik zeg niet dat over een tijd heel de samenleving naar de mallemoer is. Er zijn echter wel heel re毛le factoren die momenteel op de achtergrond meespelen, die belangrijk zijn om bij stil te staan (in mijn ogen, dan). Niet om paniek te zaaien, wel om met realistische blik naar de huidige situatie te kunnen kijken. Voor dat realisme is zo re毛el mogelijke informatie nodig. Gelukkig doe ik dat nooit!
 15. Dadelijk ontstaat er een nieuwe ziekte: scrollona. Overbelasting van de scrollvingers, door te proberen op de hoogte te blijven over corona
 16. Waarom, als ik vragen mag? Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, ik ben volledig pro-positiviteit, en kan het aantal keren dat ik in mijn optimisme na茂ef ben genoemd met geen mogelijkheid meer tellen. Hebben we op het moment echter niet veel meer aan realisme? Natuurlijk hoop ik op het beste. Natuurlijk hoop ik dat de huidige maatregelen effectief blijken te zijn. Sterker nog, ik ben niet wanhopig of gestrest: wat komt dat komt, en het wordt niet beter door pessimistisch te gaan doen of door vanuit angst te handelen. Maar toch, als ik om me heen kijk (zowel micro als macro) zie ik reden om me voor te bereiden op een scenario dat niet positief is. Ik ben bang dat ongefundeerd optimisme afleidt van de realiteit, en adequaat handelen in de weg staat. Natuurlijk h贸贸p ik dat alles meevalt, natuurlijk h贸贸p ik dat de economie overeind blijft, natuurlijk h贸贸p ik dat we over niet al te lang lekker op een terrasje proosten op de relatief goede afloop. En natuurlijk denk ik dat het wel degelijk nuttig en belangrijk is om de moed er in te houden, en te zorgen dat we met zijn allen de boel een beetje op orde kunnen houden (ook emotioneel en psychisch). Door echter geforceerd positiviteit te gaan zoeken op plaatsen waar dat helemaal niet gefundeerd, of soms zelfs ronduit niet gepast is, ben ik bang dat dat verstorend werkt. Dat het de blik op de werkelijkheid hindert, en daarmee ook de mogelijkheid daar adequaat naar te handelen. Slechts een oprechte vraag
 17. Als je wil dat de hulp geen corona oploopt (en daardoor dus ook geen corona verspreidt) lijkt het juiste advies me om te beginnen met luchten v贸贸rdat de hulp komt, ipv tijdens en na... Ook kwetsbare hulpbehoevenden kunnen al besmet zijn, en bv nog in de pre-symptomatische fase zitten (waarin ze dus w茅l besmettelijk zijn).
 18. Ja maar da's toch logisch? Ik ga ook altijd naar de jumbo toe, om daar te kunnen roepen dat ik de AH echt v茅茅l fijner vindt!
 19. @opa en @DutchPublisher, als ik zo vrij mag zijn om te vragen: vanwaar de minnetjes voor deze post? Zegt Simpleton in deze post iets dat niet klopt? Als dat zo is, zou het voor het forum nier veel nuttiger zijn als jullie gewoon delen wat er niet klopt aan zijn bericht? Lijkt mij dat dat het niveau van het forum alleen maar ten goede komt. Het valt me de laatste tijd al vaker op dat er een minnetje wordt gegeven, als iemand ergens tegenin gaat. Persoonlijk kan ik daar niet zo veel mee, ik bedoel als er iets niet aan klopt zeg het dan gewoon, zodat 贸f het bericht gerectificeerd kan worden, 贸f zowel poster als lezer wat kunnen leren. In mijn ogen heb je daar veel meer aan dan een minnetje geven, waarna iedereen maar moet gokken waarom dat minnetje dan gegeven is. (Nee, ik wil hier niet mee zeggen dat men geen minnetje mag geven. Niet mijn forum, en dus ook niet mijn regels. Ik vraag me gewoon oprecht af waarom je dat zou doen, ipv gewoon inhoudelijk te reageren. Is dat namelijk niet juist het idee van een online forum? Dingen zeggen en daar dan over praten?)
 20. Ik kwam dit tegen op omroep Brabant, en vond het wel opmerkelijk. Het zijn de geregistreerde besmettingen in Eindhoven. Op 19 maart waren er 24 (bekende) gevallen, op 26 maart 93. dat is bijna het 4-voudige in een week tijd(!!) Ik ben dan ook heel benieuwd of er een verandering is in de manier van testen, of dat hier iets anders aan de hand is.
 21. Lol, ik wist natuurlijk dat deze opmerking zou komen. En eerlijk is eerlijk, als ik dit zelf had zien staan had ik m ook niet kunnen laten liggen. Ik h贸贸pte alleen, dat degene die het schot voor open doel zou nemen dan zelf ook even na zou denken waarom ik het bericht toch schreef, ondanks dat ik dus inderdaad wel leukere en belangrijkere dingen te doen had. Maar goed, speciaal voor jou: JA, ik heb wel wat beters te doen dan een drama maken over een post van een student over tupperwarebakjes. Vandaar dat ik dat ook niet heb gedaan. Ik had het oorspronkelijke bericht gelezen, en omdat ik niet deel wou nemen simpelweg niet gereageerd. Ja echt, het is 茅cht zo simpel. En ook nu wou ik niet reageren. Ik hoopte dan ook dat er iemand anders zou reageren, die een ander geluid zou laten horen. Als iemand dat al had gedaan, zou ik wederom niet gereageerd hebben. Dan was het immers niet nodig geweest. Op het moment dat echter alle reacties eenzelfde soort geluid laten horen, en ik daar anders over denk en dat tegengeluid nog niet gepost is, ja dan vind ik het de moeite waard om op te reageren. Op het geluid dus, en niet op de bron van dat geluid an sich. Het zal een kronkel in mijn hoofd zijn, maar ik persoonlijk vind het fijn als studentje22 een niet al te eenzijdig beeld van preppers krijgt. Niet omdat ik denk dat mijn mening nou zo belangrijk is, wel omdat ik het belangrijk vind een wat completer geluid te laten horen. Koop ik niks voor, ik krijg er vast ook geen vershoudbakje voor, maar ik vind het w茅l belangrijk. Wat dan daarnaast voor mij 贸贸k meespeelt, zij het als bijzaak, is het volgende. Ik heb al vaker gezegd dat ik denk dat het voor heel de preppercommunity van belang is dat preppen zo 'gewoon' mogelijk wordt. Hoe meer mensen voorbereid zijn, hoe minder problemen bij een SHTF, en hoe veiliger onze eigen preps (en onze eigen omgeving dus) zijn. Gewoon mijn mening, iedereen mag het daar mee oneens zijn, maar ik vind die mening de moeite van het delen waard. Al denkt een ander er maar een keer over na, dan ben ik allang blij. Een manier waarop preppen 'normaler' kan worden is door meer nuchtere interviews en artikelen te delen. Nuchtere mensen de kans te geven op oproepjes te reageren is daar natuurlijk behulpzaam voor. Zonder verzoekjes deels ook geen kans om je verhaal te vertellen. Een van de redenen dat veel preppers het moeilijk vinden om 'uit de kast te komen' en hun ervaringen te delen, is dat preppen ronduit een imagoprobleem heeft. Oa door series als doomsdaypreppers worden preppers weggezet als wapengekkies die alles op alles zetten om z茅lf te overleven. Dus gek en egocentrisch. Als je dan bij iedere oproep minnetjes gaat geven, en gaat zeggen dat die mensen niet goed genoeg zijn om door dit selecte gezelschap geholpen te worden totdat ze zelf iets 'voor ons' gedaan hebben, dan maak je dat er 茅cht niet beter op. Dan presenteer je jezelf 茅cht niet als nuchter, sociaal en behulpzaam. @Vladimir ik had het niet beter kunnen zeggen. Als je dat nou gewoon wat eerder had gedaan, had ik het ook niet h贸茅ven doen
 22. Het zal niet echt een verrassing zijn, maar ik ben het er niet mee eens 馃槀 Persoonlijk snap ik nooit waarom er zo lullig gereageerd wordt op verzoeken, er is een speciaal onderdeel voor, en als je niet mee wil doen dan reageer je toch gewoon lekker niet? Niemand dwingt je, je krijgt er geen strafpunten voor. Gewoon een stukje vrijblijvendheid dus. Bij mij hoeft ook 茅cht niet iedereen het 'te verdienen' om door mij geholpen te worden. Krijg daar zelfs een beetje de kriebels van. Dan heeft het niets meer met helpen te maken, maar met ruildienst oid. Als ik een verzoek lees van iemand, kijk ik of ik kan en wil helpen. Punt. In het geval van de vershoudbakjes had ik daar zelf om meerdere redenen geen zin in. Sorry, maar ik hoop dat anderen wel willen helpen. Niet meer en niet minder. Waarom dat dan een drama moet worden snap ik echt niet, je zou denken dat er belangrijkere/leukere dingen zijn om je mee bezig te houden.
 23. Homeopathie ZEGT natuurlijk te werken op basis van gelijksoortigheid (similia principe), in die zin wellicht enige overeenkomst met waar @Carbunculuz op doelde. Als je het hebt over de daadwerkelijke werking denk ik dat je wel naar placebo mag verwijzen Ja, uiteraard, maar niet relevant voor wat ik zei nav de aangehaalde quotes waar ik op reageerde. Het ging hier om conclusies aan de hand van die quotes, en eerder gedane uitspraken. Verder weet ik persoonlijk niet hoe groot de rol van het immuunsysteem is, dat er sprake is van vertraging geloof ik meteen, hoe relevant die vertraging is voor de verdere opbouw van de viral load zou ik niets over kunnen zeggen (en doe ik dus ook niet). Ik heb jou tot op heden volgens mij niet op onwaarheden kunnen betrappen, dus heb geen enkele reden om te zeggen/veronderstellen dat het niet waar is wat je zegt. Ik mis echter tegelijkertijd de kennis (zowel eigen kennis als kennis over jouw bron van kennis) om te kunnen zeggen dat het wel waar is. Nog een kleine toevoeging: Ook dat geloof ik meteen. En of die viral load dan hoog gaat worden door een hoge infectious dose of door een slechte weerstand door oververmoeidheid of wellicht gewoon beide? Geen idee.
 24. In het kader van 'joepie het gaat de goede kant op want de cijfers nemen af' Bron: RIVM Tja, wat zullen we er eens van zeggen. Bij bijna een kwart van de gedane testen was de uitslag positief. Ja, dan zou ik ook echt voor de voltallige Tweede Kamer gaan zeggen dat de verspreiding lijkt af te remmen 馃槄馃槶 (wat ik overigens nog steeds hoop, hoor. Maar lijkt mij met deze aantallen tests 'enigszins' voorbarig...)
 25. Nee, jij had het dus steeds over 'infectious dose'. Oftewel de hoeveelheid coronavirus die de tot-dan-toe onbesmette persoon besmet. De 'viral load' is de hoeveelheid virus in het lichaam van de al besmette persoon, en is dus afhankelijk van de processen in dat besmette lijf en niet van de hoeveelheid infectious dose. De infectious dose is dus wel bepalend voor de kans of de persoon wel of niet ziek wordt. Oftewel: als jij met maar een kleine hoeveelheid virus in aanraking komt, is de kans groter dat je niet besmet zal worden. Kom je met een grote hoeveelheid virus in aanraking, dan is de kans groter dat je w茅l besmet raakt. De viral load geeft dus aan hoeveel virus in jouw lichaam zit. Zodra het virus in jouw lijf zit begint het zich te vermeerderen, de mate van vermeerdering zal onder andere afhankelijk zijn van je eigen afweersysteem. Hoe meer het vermeerdert, hoe hoger de viral load in je lijf. Studie laten dus zien hoe meer viral load, hoe groter de kans op ernstige symptomen. Oftewel: hoe hoger de viral load, hoe heftiger waarschijnlijk de ziekte. De juiste conclusie aan de hand van deze gegevens is dus niet dat als je aan veel virus wordt blootgesteld, dat je waarschijnlijk zieker wordt dan wanneer je aan weinig virus wordt blootgesteld. De juiste conclusie is wel dat als je aan veel virus wordt blootgesteld, de kans groter is dat je ziek wordt, 茅n dat als je veel virus in je lichaam hebt (maar dat is dus pas n谩dat de verdeling in je eigen lijf heeft plaatsgevonden en dus afhankelijk van je eigen gezondheid) je meer kans hebt op ernstige symptomen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...