Ga naar inhoud

Mike

Lid
 • Aantal items

  92
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Persoonlijke Informatie

 • Nieuwsbrief
  Ja

Mike's Achievements

Adventurer

Adventurer (3/11)

223

Community reputatie

 1. De voorbereiding op een dergelijke uitbraak zou naar mijn mening een stuk professioneler mogen. http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2078723/2014/10/07/Wat-als-ebola-bij-ons-opduikt.dhtml Een extra opleiding specifiek over ebola, of meer algemeen tropische ziektes voor verzorgend en medisch personeel lijkt me zeker geen overbodige zaak. Een informerende brochure. Die mensen informatie geeft over gevaren, maatregelen die je kan treffen, maar ook geruststelling om paniek te vermijden. Misschien oogst je wel succes met de politiek te overtuigen om landelijke procedures op te laten stellen. De schade die zal voortkomen uit de paniek zal vele malen groter zijn dan de schade door de ziekte (maatschappelijk gezien). Daarop dient men ook voorbereid te zijn, door te informeren en duidelijke richtlijnen te bepalen.
 2. Mike

  België

  Zalige eerste post man. Ik lag strike.
 3. Waarom heeft dit iets met niveau te maken? kanker is een woord als een ander. het wordt gebruikt om een groep ziektes te beschrijven. @Heksenboot bedoelt vast dat nazi's kanker zijn, een metafoor dus. Niets mis mee, de boodschap lijkt me duidelijk wat hij over nazi's denkt. Ik persoonlijk zag nazi's ook als een metafoor, om de gevaren aan te wijzen tot wat rechtse ideologie kan leiden. Ik vond het een krachtige boodschap. Jammer dat het niet overal de juiste belletjes doet rinkelen.
 4. @TREMOR moet je niet in de bitcointopic gaan zeiken? want hier kraam je wartaal uit. Of denk je nu echt dat burgers die liggen te bloeden op straat, in hun huizen, aan de winkel, op de markt, ... aluhoedjes materiaal is? je bent niet goed in je hoofd dan. En als jij je ergert aan vheeswijk, dan ben je hier niet op je plaats, vheeswijk heeft ons al een onschatbare hoeveelheid aan survivalinfo bezorgt, voor dat alleen al verdient hij al mijn respect, je zou er beter ook een beetje opbrengen voor hem. @vheeswijk en @Keyser Suze bedankt voor de informatieve reportages die je linkte, heel confronterend hoe erg het gesteld is daar met de burgerbevolking.
 5. In volgende reportage op Canvas>Terzake> De rijken hebben gewonnen -De reportage start op 28:17- is mooi samengevat hoe de rijken erin slagen de wereld te veroveren. Voor mij informeert ze ook duidelijk over de gevaren van het vrije kapitaal. De spreker is zelf een superrijke, hij spreekt heel nuchter over de kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt. Voor mij slaat hij de nagel op de kop bij vele van zijn argumenten. Voor deze reportage was ik iets minder hard tegenover die superrijken, uiteindelijk delen ze een deel weer uit waar je kunt van meeprofiteren als je werkt. Mijn werkgever behoort ook tot die superrijken, hij is ook degene die ervoor zorgt dat ik mijn rekeningen kan betalen. Maar als je dan op een nuchtere manier van een superrijke moet horen dat ze de middenklasse er echt wel uit willen, een boeiend perspectief naar mijn mening. En als ik dan bekijk hoeveel middenklassers mijn baas al de deur gewezen heeft, kan ik steeds minder respect opbrengen voor 'het harde werk' van die superrijken. Ook de groeiende macht van de rijken tegenover de autoriteiten, als je nu al weet dat regeringen worden gelobbyd (lees gekocht), dan is het niet echt geruststellend als een superrijke stelt dat dit probleem de komende 20 jaar zal groeien. Relevant is ook de docu over De donkere kantjes van de Bill & Melinda Gates Foundation
 6. Mike

  Gaat de dollar vallen?

  Belgie is al een tijdje massaal! Amerikaans staatspapier aan het binnenhalen, rechtevenredig met het tempo waarop oa de BRIClanden ze dumpen. The Belgian Bulge, het is best wel boeiend hoe Belgie ineens 200 milliard uit zijn hoed tovert om US treasury te kopen. De FED en de ECB hun trukendoos op zijn best. Met Belgie als bevallige assistente worden de dumpings van Amerikaans staatspapier weggegoocheld. http://investmentresearchdynamics.com/belgium-adds-another-40-billion-of-treasuries-russia-is-the-seller/ http://www.marketoracle.co.uk/Article45825.html http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1401423813.php
 7. Je zou zowaar goudkoorts krijgen van deze topactie 1420,50$
 8. Ik ben blij dat je zelf tot de juiste oplossing bent gekomen, het is de enige oplossing. Een nooduitgang moet altijd vrij zijn. Anders mag je hem niet als nooduitgang beschouwen. De goedbedoelde tips zijn totaal niet praktisch, je zal maar een platte batterij hebben, je koevoet misplaatst hebben of bij sterke rookontwikkeling (worstcase scenario) op je rolluik moeten rammen. Het spreekt voor zich dat dat niet goed afloopt. Besluit, wil je een veilige alternatieve nooduitgang via het raam, dan zijn luiken (manueel elektrisch wat dan ook) af te raden.
 9. De titel zegt natuurlijk veel, maar een beetje meer uitleg en eventueel een korte vertaalde samenvatting waren wel leuk geweest om je topic aan te dikken.
 10. Mike

  Brand

  Erg voor je en je buren dat jullie dit hebben moeten meemaken, veel steun en sterkte toegewenst. Goed van je dat je vrolijk verder kan gaan, en veel succes met het rondlopen met je papieren en het herstellen van de schade.
 11. Graag had ik jullie wat informatie meegegeven wat je kan doen bij brand. Het begrip vuur. Voor elke verbranding zijn 3 verbrandingsfactoren noodzakelijk. 1 brandbare stof 2 energiebron (temperatuur) 3 zuurstof (lucht) Deze kan je voorstellen in de vuurdriehoek. Van zodra één of meerdere zijden worden weggenomen is de driehoek verbroken, vuur is niet meer mogelijk en de brand is dus geblust. De ontwikkeling van een brand: Een brand ontstaat meestal klein (sigaret, vonk, ...) De ontwikkeling is sterk afhankelijk van de brandbaarheid van het materiaal. In het begin verspreidt het vuur zich door direct contact met de vlammen. In een verder stadium zal door de warmtestraling pyrolise (vergassing) plaatsvinden waardoor brandbare gassen vrijkomen. In geval van zuurstoftekort is er ook vorming van het giftige CO gas. Meer en meer brandbare gassen stapelen zich op. Als deze ontbranden spreekt men van vlamoverslag = flashover. De snelheid van de temperatuurstijging is afhankelijk van een aantal factoren. De brandbaarheid, de grootte van de ruimte, eigenschappen van de wanden (muren) Het is indrukwekkend en vooral angstaanjagend hoe snel flashover zich voor doet. Deze vlamoverslag kan ook plaatsvinden bij een plotse toetreding van zuurstof. Bv. een ruit die springt, een wand begeeft het, een deur wordt geopend, ... De verspreiding van brand gebeurt in 6 richtingen (denk aan een kubus). Eerst naar boven, dan zijdelings, dan onder. Er ontwikkelt zich ook rook. De grootste gevaren van rook: verdringt de lucht (verstikking), bevat giftige gassen (CO), is warm (verbranding), belemmert het zicht (verlies oriëntatie), paniek verwekkend, veroorzaakt nevenschade, is explosief. De aard van brandbare materialen wordt opgedeeld in verschillende klassen. A= vaste stoffen, B = vloeistoffen, C= gassen, D = metalen Elke klasse vereist een eigen blustechniek (*zie blusstoffen en blustechnieken) Het blussen op basis van de vuurdriehoek. -Wegnemen van de brandbare stof. Moeilijk toe te passen. -Verminderen van de zuurstoftoevoer = verstikken van de vlam. Zuurstof vervangen door onbrandbaar gas CO2, door stoom (water), verstikken met schuim, afdekken met aarde, zand, een deken. Enkel toe te passen bij vlammen, bij gloeien kan de warmte niet meer weg. -Verlagen van de temperatuur, is het meest geschikt voor gloeibranden te blussen. Beste middel is hier ook water (stoom) 1 liter water zorgt voor 1700 liter stoom. Een samenvatting van de blusstoffen: Blusstoffen en blustechnieken. water: koelt af en verstikt. Altijd in de vlamhaard, niet in de vlammen. vernevelen om af te koelen en vlamoverslag uit te stellen of te vermijden. Toepassing bij klasse A brandhaarden vooral de gloeibranden. Klasse B nagenoeg niet toepasbaar, Klasse C en D totaal niet toepasbaar. nadelen van blussen met water zijn de elektrische geleiding en de waterschade. schuim: schuimlaag sluit de brand af van de lucht. Het water in het schuim zorgt voor verkoeling. Toepassing voor klasse B branden, het schuim zo laag mogelijk over de vloeistof spuiten, daar is de temperatuur het laagst. Bij Klasse A branden NIET gebruiken in de gloeifase. nadelen van schuim zijn elektrische geleiding en aantasting van de omgeving. CO2: blussing door vervanging van de lucht en verstoring van mengverhouding bij een gasbrand. zo laag mogelijk op de vuurhaard aanbrengen, eens het vuur is gedoofd nablussen met water om de temperatuur naar beneden te krijgen. nadelen: verstikkend, geen koeling, soms vervriezing van de uitstroomopening. Groot voordeel is dat er geen nevenschade is en dat het niet elektrisch geleidend is. Ideaal voor het blussen van elektrische installaties. Poeder: er zijn vele types poeder met elk hun eigenschappen. de blussende werking is anti-katalyse poeder in de vlam werpen, zorg voor een goede verdeling over de reactiezone. toepasbaar bij klasse A in vlamfase (gloeifase altijd met water), klasse B: maar altijd nakoelen om herontsteking te voorkomen, klasse C: poeder is ideaal, opletten voor explosie. nadelen van poeder: vermindert het zicht, koelt niet, niet geschikt voor electronica en voedingsmiddelen. blusdeken: kleine vloeistofbranden of andere branden zijn makkelijk te blussen door het deken over de vlam te werpen. zand/aarde: blussing berust op afdekking, Slorpt vloeistof op bij klasse B branden. ook toepasbaar bij klasse D branden. Nog enkele gevaren: Flashover: aanwijzingen: zichtbare rook/dampen, vlammentongen in de rook, en een grote stralingswarmte, zwartgeblakerde vensters, rookstoten uit kieren, gloed in kieren onder de deur. bestrijding: afkoeling, afvoer van brandbare gassen, water verneveld in de lucht spuiten in pulsen werken. veiligheid: goede bescherming tegen de warmte (bv natte kledij), lans aan de ingang, indien mogelijk ventileren, ontsnappingsroute, deuren altijd inspecteren op hitteaanwijzing, ook de stoom is gevaarlijk.. (gloed onderaan, VLUG de klink eens voelen), altijd gebukt houden (laag bij de grond is de temperatuur veel lager), gebruik pulsen waternevel naar het plafond toe. bewustzijn van de flash-over en backdraught*. *Een backdraught kan als een flashover beschouwd worden. Plotse toevoer van zuurstof zorgt hier voor een explosieve ontbranding van de opgestapelde gassen. Heel gevaarlijk bijvoorbeeld bij het openen van een deur. Indien het vereist is een kamer te betreden met symptomen van backdraught gaat men als volgt te werk. Als de deur naar jou toe opengaat gebruik dan de deur zelf als bescherming. Indien de deur van jou weg opengaat dient men naast het deurgat plaats te nemen. Verstikking brand in een gesloten ruimte is bijzonder verstikkend. Het ideale is een beademingstoestel. Een NATTE doek voor neus en mond werkt ietwat. In andere gevallen dient men de adem in te houden, één hap rook kan je het bewustzijn doen verliezen. Vergiftiging zie verstikking instorting Minder gevaarlijk zijn houten en betonnen constructies, gevaarlijkst zijn staalconstructies. Staal reageert zeer sterk op warmte, vervorming kan muren omver duwen, staal wordt slap tgv de warmte. ontploffing aanwezigheid van explosieve stoffen, denk aan een tank, aanwezigheid van explosiefe gassen. Men dient zich steeds te kunnen afschermen indien een explosie zich kan voordoen. electrocutie blussen met water, ontblote elektrische kabels, bij aanraking kan een dodelijke shock plaatsvinden. Bij het doorzoeken van een ruimte aftasten met de rug van de hand, nog beter is de elektriciteit uitschakelen. Praktisch blussen van enkele soorten branden: Branden op personen. 1/3 van het lichaam verbrand = dodelijk. opslaan van de vlammen naar aangezicht en haar is gevaarlijk voor de ogen, inademen van de gassen kan de longen beschadigen. bestrijding: vermijden dat het slachtoffer wegloopt (aanwakkering) om te doven het slachtoffer afdekken met een blusdeken ( of jas e.d.) anders het slachtoffer over de grond (laten) rollen. brandwonden overvloedig koelen met water (20 minuten minimum, zelf bij kleine brandwonden) nooit brandzalven gebruiken, in de huid gebrandde kledij niet verwijderen, enkel bij een brand door schadelijke chemische stof moet de doordrenkte kledij wel verwijdert worden. Branden in omgeving van elektriciteit Elektrocutie is een heel groot gevaar. reeds vanaf 30mA kan in bepaalde omstandigheden de dood veroorzaakt worden. Vandaar dat een verliesstroomschakelaar wettelijk verplicht is. Hoe hoger de spanning hoe hoger de kans op een vlamboog en hoe krachtiger deze zal zijn. Eerste prioriteit is afsluiten van de stroom. branden bij hoogspanning zijn niet te blussen zolang de stroom aanwezig is. In een hoogspanningscabine liggen hulpmiddelen om de stroom uit te schakelen maar beter verwittigd men telefonisch de elektriciteitsmaatschappij. Hoogspanning komt niet enkel voor in de industrie. Gasbranden brandbaar en ontplofbaar, lichter dan lucht, verstikkend (verdrijft de zuurstof) indien mogelijk de toevoer afsluiten. Een gasbrand moet men laten branden tot de toevoer is afgesloten, enkel de nevenbranden mogen geblust worden. Gas opgeslaan in een tank of flessen moeten gekoeld worden om explosie te vermijden, ook niet brandbare gassen zijn door de druk explosief. Indien een gasfles ontbrand (de mond) dient men eerst de kraan af te sluiten, gebruik hiervoor vuurbestendige handschoenen. Dan pas de vlam doven met bv een snelblusser. Als de fles reeds geruime tijd brand moet men de omgeving ontruimen en op veilige afstand de fles koelen. Nevenbranden blussen. In een gesloten ruimte NOOIT de vlam doven indien men de kraan niet kan toedraaien, ontploffingsgevaar. Als een fles zich in de brand bevindt. koelen of flessen verwijderen uit de brand. Nakoelen is zeer belangrijk. Nog enkele richtlijnen: NEEM NOOIT ONNODIGE RISICOS!! Gebruik van een poederblusser. Zet de poederblusser met een stevige smak op de grond (om het poeder los te maken in de fles) Gebruik enkel voor begin van een brand. Ken de lig/hangplaats van deze apparaten, haal er in huis als je er nog geen hebt. Bij voorkeur met 2 blussen, elk met een blusapparaat. Niet de ene na de andere fles leegspuiten. Niet in het wilde weg spuiten. Nooit tegen de wind in spuiten. 2-5 m afhankelijk van blustoestel, afstand nemen. een blustoestel spuit 15-20 seconden, spuit in pulsen niet constant, lege blustoestellen legt men plat op de grond, volle plaatst men rechtop. vloeistofbranden dienen wel ononderbroken geblust te worden, kijk steeds naar het effect van de blussing. Nooit met de rug naar het vuur staan. Evacuatie Bij brand, zelf een kleine brand zal er paniek zijn. Men dient regelmatig evacuatieoefeningen in te lassen, ook bij jou thuis zijn evacuatieoefeningen van levensbelang. Een brand kan zich in enkele minuten uitbreiden, evacuatie moet dan ook onder de 2 minuten voltooid zijn. Bij voorkeur onder de minuut. Investeer in een goede brand/rookmelder. Hou bij evacuatie rekening met kinderen, ouderen, mindervaliden, controleer ruimtes op achtergebleven personen. De evacuatieplaats dient vooraf te worden bepaald. Melding Brand dient te worden gemeld aan de brandweerdienst. Ken het nummer van de lokale brandweer van buiten of gebruik het noodnummer 112. Alarmering: er zijn tal van systemen die personen aanmanen te evacueren. De kwaliteit van het toestel is belangrijk. Particuliere hulpmiddelen voor brandbestrijding: kwalitatieve rookmelder, blusdeken, blusapparaat (poeder en/of co2), waterlans met vernevelkop, vuurbestendige handschoenen. Zorg ook voor een evacuatieplan en vluchtroutes, oefen regelmatig. Zorg dat je blusmaterialen gecontroleerd zijn en altijd makkelijk berijkbaar zijn.
 12. Mike

  Aanslag in China

  Deze morgen hoorde ik op het nieuws dat een auto was ingereden in een menigte op het Tiananmen-plein, waarna de wagen ontplofte. Foto's en filmpjes over het incident waren al even snel weer verdwenen dan ze verschenen. Heel kort na het incident was het plein al weer schoongemaakt (een halfuur meldde het nieuwsbericht dat ik hoorde). De overheid sprak over een 'ongeluk'. Nu las ik net op HLN dat het wel degelijk om een aanslag gaat. De plaats van de aanslag is op zijn minst symbolisch te noemen, het Tianan-menplein was de locatie van het grootste protest tegen de communistische partij in de geschiedenis. Miljoenen mensen bezetten er het plein, de opstand werd bloedig afgeslagen door het Chinese leger met vele doden onder de betogers. Tiananmenprotest - Wikipedia. Hoe de overheid omgaat met deze aanslag is merkwaardig, de motieven van daders van de aanslag, en van de overheid om zo snel en kordaat het voorval te minimaliseren zijn interessante onderwerpen om over na te denken.
 13. - A/Wisconsin/67/2005 (H3N2)-achtige stam (A/Wisconsin/67/2005 NYMC X-161 -B reass.) 15 microgram hemagglutinine - A/Solomon Islands/3/2006 (H1 N1)-achtige stam (A/Solomon Islands/3/2006 IVR-145 reass.) 15 microgram hemagglutinine - B/Malaysia/2506/2004-achtige stam (B/Malaysia/2506/2004) 15 microgram hemagglutinine per dosis van 0,5 ml De virussen zijn in kippeneieren gekweekt en daarom kan het vaccin sporen van kippeneieren en kippeneiwit bevatten. De andere bestanddelen zijn: kaliumchloride, kaliumdihydrogeenfosfaat, natriumwaterstoffosfaatdihydraat, natriumchloride, calciumchloride, magnesiumchloridehexahydraat en water voor injectie. Wat dit allemaal doet met je lijf weet ik eigenlijk niet, beetje kosten baten plaatje zeker? Als je bv oud en/of zwak bent, kan een griepvaccin je leven redden. Als je bv een zaak hebt en je niet zomaar even eens kan uitzieken dan kan zo'n spuitje je veel geld opbrengen. Het kan ook gewoon om het comfort gaan, griep hebben is niet leuk, als je er dan met een spuitje onderuit komt snap ik dat je daarvoor kiest. Als je de luxe hebt om met vitamine C en eens goed uitzieken de griep te kunnen bestrijden dan moet je dat gewoon doen, ik doe dat ook.
 14. @zippo en ik hebben het hierover gehad op de laatste SC, zijn tent stond aan een eik. Leuke praktijkervaring en dankjewel om het met ons te delen.
 15. Mooie actie! Graag wil ik ook een kans wagen. Ook een felicitatie aan de prepshop om jullie producten objectief te laten testen, voor mij de beste reclame die je kan maken.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...