Ga naar inhoud
GENEGEERD

Ik wil leren slachten


Zinzzy

Aanbevolen berichten

wat is verboden volgens de FFW ? een dier dood rijden? deze mee nemen? deze mee nemen en slachten? en heb je een artikel nummertje?

ik ben gewend een dier dat aangereden is mee te nemen als deze niet compleet kapot gereden is.

 

Officieel moet je voor bijna alle dieren (enkele uitzondering daar gelaten, 'k dacht houtduif, konijn en rat) een transport vergunning aanvragen op het politiebureau.

 

Ik heb dat meermalen moeten doen voor aangereden wild om het te laten opzetten, want zonder registratienummer krijgt zo'n opgezet stuk geen labeltje en kan de preperateur het stuk niet legaal registreren. Het in de auto aanwezig hebben van wild zonder zo'n transportvergunning mag niet. Apart dat je daarvoor zelf het dier naar het politiebureau moet brengen om het te laten zien, ze komen echt niet ter plaatse kijken.

Ze zouden dan moeten controleren op schotwonden of verwondingen van illegale vangmethodes als strikken. Niet dat ze echt kijken en je moet ze zelf vertellen wat voor beest het is want de gemiddelde agent heeft geen idee wat een buizerd of steenmarter is.

 

Als ik een haas vind ga ik er echt niet mee langs het bureau, maar rechtstreeks naar huis en naar de pan natuurlijk. Aanhoudingen zijn zeldzaam, helemaal waarbij ze in de kofferbak kijken en dan verklaar je dat je net naar het politiebureau ging voor zo'n gratis transportvergunning.;)

 

Volgens de Flora en Faunawet mag je officieel nog geen beukennootje meenemen uit het bos, waar die betreffende passage over transportvergunning staat geen idee, leef je uit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009640/geldigheidsdatum_01-12-2014

 

Sinds die wet uit 1998 zijn nagenoeg alle inheemse dieren beschermde dieren:

Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:

  • a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;

Bron: zie link hierboven.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
  • Reacties 247
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

 

Als ik een aangereden dier mee zou nemen denk ik niet dat oom agent dat heel erg erg vind.

 

Een man bij mijn werk heeft nu 18kg aan ree vlees in zijn koelkast liggen nadat hij eentje vond aan de zijkant van de weg

 

EDIT: Wat zouden jullie eigenlijk doen als je bijv. een mooi edelhert vind naast de weg die nog verder intact is.

 

schoonmaken/opeten of bijv. dierenambulance bellen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan een autobestuurder een stuk wild claimen?

 

Vroeger bestonden regelingen tussen wegbeheerders, politie en poelier over het ophalen van dood wild langs de weg. In dezelfde regeling was voorzien dat de bestuurder van het betrokken voertuig de geldelijke opbrengst van het dode dier (vlees) kon claimen. Voor de duidelijkheid, vroeger was dit een plaatselijk ingestelde regeling. Het was geen verplichting voortkomende uit de wet.

 

In Noord-Oost Gelderland bijvoorbeeld wordt nu aan de bestuurders niets meer uitgekeerd. Ontstane schade is eventueel op de verzekering te verhalen. Dat hangt af van de polisvoorwaarden. Strafbaar feit Het doodrijden van een stuk grofwild is strafbaar. Dus de bestuurder belonen met de op brengst van het vlees zou toch al te gek zijn.

Meer over geboden en verboden op deze site: http://www.nojg.nl/Valwild.htm

 

(ps:ik verzin het niet he...don't shoot the messenger, doe mij maar een stukje ree hoor)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast ghostwhiper

@Stuudje gezien de huidige regelgeving moet een aangereden stuk wild vernietigd worden.

Dit gebeurt niet altijd maar sinds mkz, varkenspest en vogelgriep is er een hoop veranderd.

 

Hoe dan ook schakel de lokale boswachterij in en overleg met de jager.

Het zijn soms net mensen ;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

 

Uit je tweede link:

neem het aangereden dier nooit mee, het vervoeren van beschermde dieren is een strafbaar feit.

 

Tja en alle dieren zijn beschermde dieren, op ratten en de huismus na volgens de FFW.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ben tegen de jacht als dit niet is om het dier te gebruiken. Voorderest vind ik het niet erg, en ja, ik zou de eerste paar keren moeite hebben met het doden van een dier, en ik zal het nooit leuk gaan vinden, maar als het dier dood is, heb ik er totaal geen probleem mee om hen te villen, als je hem namelijk bvilt, weet je dat het dier niet voor niets is dood gegaan, ik ken iemand die het mij misschien binnekort wil leren ( bij een konijn, en het schoonmaken van vis)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volgens wat ik hier lees is de wetgeving wat betreft roadkill heel ander in nl dan in b. Ik belgie is het namelijk zo wie een stuk wild heeft aangereden en zo gedood moet het laten liggen . Kan geen aanstraak maken op zijn verzekering . Alleen als je omnium verzekerd ben en aan gegeven aan de politie . Een persoon die een dood gereden stuk wild ziet liggen langs de weg mag het zich niet toeeigenen. Het is automatisch van de kerkfabriek of het OCMW . Iedereen mag een stuk wild vervoeren in de jacht periode van wild . Buiten die periode is het verboden met strenge straffen en hoge boetes . Vervoer dus ook geen fazant ei na 28 feb. Word je aangehouden ben je alzo een stroper . Ook huiden en jachttrofees hebben een speciale regeling .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als andwoord op slachten .

Er staan op you tube allemaal filmpjes over het slachten van kippen, konijnen en geit of schaap.

Daar kan je veel van leren. Als je goed slacht heeft het dier geen pijn daar gaat het om denk ik niet het dier laten lijden.

er staan ook filmpjes op over hoe je een natuurlijk waterfilter kan maken van een lege fris drank fles tot een groot formaat emmer.

Ik iemand met het bekende probleem en dat is geld. Langzaam maar zeker schaf ik steeds beetje bij beetje meer dingen aan zoals groot en klein vlees mes , Tent , Handgereedschap.jerrycan, Warmekleding , kleine voorraad aan eten in potten en natuurlijk ervaring met wild camperen.

Zijn er hier nog meer mensen die preppen zonder al teveel geld , Wat is het allerbelangrijkste hierbij.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

de sint zit weer in spanje,

 

aangezien ik mijn pappenheimers ken (provincie) ben ik eens gaan pluizen. let even op het vet gedrukte ......

 

eerst even dit:

 

- wild is "res nullius" volgens de wetgever dus " niemands bezit"

- op het moment dat je een dier aanrijd en deze binnen hebt/ dood is is het jou bezit.

- de wetgever heeft in de flora en fauna wet het beheer gedelegeerd aan de provincie's

- de provincie of gemeente als wegbeheerder is aansprakelijk voor het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen met wild. maatregelen kunnen zijn bijv. waarschuwingsborden aan de wegkant maar ook jacht, in het kader van schadebestrijding. (jagen op ree is wettelijk geen jacht maar schadebestrijding. )

- men kan derhalve dan ook de provincie aansprakelijk stellen. meestal word gewoon de verzekering geclaimd, dat is makkelijker, (alleen wa+beperkt casco en hoger)

- valwild levert trouwens bijna niks op en weegt zeker niet op tegen de schade die je hebt. ( uitgaande van auto)

 

nu treed artikel 13 FFW in werking. het gaat om art. 13 1e lid onder b

 

artikel 13 flora en fauna wet geldig op 14-12 -14

 

Artikel 13

 

1. Het is verboden:

a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, of

 

b. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.

 

2. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]

3. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]

4. Met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, gelden de in het eerste lid bedoelde verboden noch ten aanzien van planten of producten van planten, noch ten aanzien van dieren of eieren, nesten of producten van dieren behorende tot een beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde uitheemse diersoort, die is aangewezen om redenen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, indien kan worden aangetoond dat zij:

a. overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde in Nederland zijn gebracht of

b. overeenkomstig de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten zijn verworven voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

 

@Raycoupe heeft me op het juiste spoor gezet en bovenstaande. @Stuudje en @ghostwhiper sterkt me in mijn mening dat ik valwild/ roadkill mee mag nemen.(als ik er zelf verantwoordelijk voor ben)

Ik ben verder wel wat onduidelijkheden tegen gekomen, met name bij de provincie Gelderland ,

 

-daar word in een valwild regeling de term WM4 gebezigd. Met een WM4 9 verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen) mag men zich maar op 4 plaatsen bevinden. a: thuis b: op de schietbaan c: bij de wapensmid en d: op het politie buro en de kortse weg tussen je huis en 1 van die 3 plekken en dan nog deugdelijk vervoerd. maar NIMMER in het (jacht) veld. Men bedoelde waarschijnlijk een jachtakte.

 

- ook is er door de provincie Gelderland een ontheffing afgegeven op grond van artikel 13. ook da kan ik niet helemaal rijmen. maar dat uitzoeken laat ik aan mensen over die daar meer belang bij hebben dan ik met het vervoer van valwild.

 

Naar aanleiding van bovenstaande vraag ik dus altijd een wets artikel bij een bewering dat iets wel of niet mag. ook provincies/ overheden kleunen vaak mis.

 

mocht ik de FFW toch verkeerd lezen, dan graag correctie.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast ghostwhiper

Even geen zin om in strijd met de forum regels te discussiëren over de verloven en wat je er wel mee mag en niet mee mag maar zie wel een fout punt in het laatste deel mbt tot vervoer.

Ook is je onderschrift niet helemaal volgens de regels @dubbel0 ;)

 

Jagen op reeën is hier wel degelijk jacht in de bossen en niet schade bestrijding.

 

Wat betreft die onduidelijkheden is het heel simpel.

Zonder vervoers vergunning welke bij oom agent af te halen is mag je geen wild vervoeren.

 

Beest aanrijden, illegaal richting bureau, melding maken, papiertje ontvangen en dan naar poelier of huis toe en zeker niet vergeten de kop op te laten zetten als die nog heel is ;)

Pakken ze je onderweg naar het bureau is het stropen!

Eerst bellen voor je gaat rijden dan heb je een poot om op te staan.

 

 

@Geert Wm9 bestaat niet. ;)

Alle vuurwapens van sportschutters en jagers staan op een wm4 met eventuele bijlage mbt jacht.

5 kogel sport, 6 voor de jacht waarvan er 1 hagel moet zijn en dat mag geen combinatie geweer zijn.

Ja totaal mag je er 11 voorhanden hebben.

Ik praat even niet over verzamel verloven zoals de wm8 ed.

 

Verder ga ik niet op de materie in.

Bedreven genoeg in de materie. :p

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij het lezen van deze laatste pagina vind ik de hoeveel wetjes eerder een bloedbad op gezond verstand en het leren van ambachten dan alle aanrijdingen bij elkaar. Kun je niet beter het beroep strafbaar stellen, scheelt een hoop wetjes...

 

Maar even zonder dollen @Zinzzy, gewoon proberen en schijt hebben aan die regels. Je doet het om een goede reden, daar kan geen wet tegenop. Ik eet graag een lapje vlees zo nu en dan maar weet totaal niet hoe je correct moet slachten. Zou fijn zijn als tenminste iemand in mijn omgeving het ambacht nog weet (en bovenal kan!)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even geen zin om in strijd met de forum regels te discussiëren over de verloven en wat je er wel mee mag en niet mee mag maar zie wel een fout punt in het laatste deel mbt tot vervoer.

Ook is je onderschrift niet helemaal volgens de regels @dubbel0 ;)

 

Jagen op reeën is hier wel degelijk jacht in de bossen en niet schade bestrijding.

 

Wat betreft die onduidelijkheden is het heel simpel.

Zonder vervoers vergunning welke bij oom agent af te halen is mag je geen wild vervoeren.

 

Beest aanrijden, illegaal richting bureau, melding maken, papiertje ontvangen en dan naar poelier of huis toe en zeker niet vergeten de kop op te laten zetten als die nog heel is ;)

Pakken ze je onderweg naar het bureau is het stropen!

Eerst bellen voor je gaat rijden dan heb je een poot om op te staan.

 

 

@Geert Wm9 bestaat niet. ;)

Alle vuurwapens van sportschutters en jagers staan op een wm4 met eventuele bijlage mbt jacht.

5 kogel sport, 6 voor de jacht waarvan er 1 hagel moet zijn en dat mag geen combinatie geweer zijn.

Ja totaal mag je er 11 voorhanden hebben.

Ik praat even niet over verzamel verloven zoals de wm8 ed.

 

Verder ga ik niet op de materie in.

Bedreven genoeg in de materie. :p

 

 

 

helaas, tegen zoveel onzin kan ik niet op. *zucht* als je wat beweerd @ghostwhiper dan graag het artikelnummer van het betreffende wetje er bij. Al het andere word met de spreekwoordelijke korrel zout genomen.

 

Wat me dan verbaast is dat ik ( en mijn collega veld mensen) het ree afschot van de Provincie via de WBE op artikel 68 FFW (beheer en schadebestrijding) krijg. (ironie :D )

 

http://maxius.nl/flora--en-faunawet/artikel68/

 

bejaagbaar wild : haas, konijn, houtduif fazant en wilde eend. (art. 31 of 65)

niet bejaagbaar wild: patrijs

 

Faunasoorten, die, in verband met beheer of schadebestrijding, middels een landelijke of provinciale vrijstelling ( Art. 65 ), of een aanwijzing ( Art. 67 ), of een ontheffing ( Art. 68 ) zijn:

Ree, Wild zwijn, Vos, Muskusrat, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Kolgans, Nijlgans, Canada gans, Kraai, Kauw, Verwilderde kat

 

Wet technisch gezien is jacht op bovenstaande faunasoorten dus schadebestrijding/ beheer.

 

Misschien Zijn de volgende cursussen wat:

http://www.jachtopleiding.com/

(En misschien kom ik jullie/ je nog eens tegen)

Ook voor mensen die niet direkt iets met "jacht" hebben maar wel met natuur en beestjes :)

 

Verder regeld artikel 43 http://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/geldigheidsdatum_15-12-2014

(Regeling wapens en munitie) het aantal wapens dat een aktehouder mag hebben. Namelijk 6

Alleen ! een aktehouder mag zich in het veld bevinden en daar de zaken doen die met jacht/schadebestrijding te maken hebben. Voor mensen met alleen een WM4 ( verlof tot voorhanden hebben)is dit verboden.

 

Om me niet te laten verleiden tot het overtreden van de forumregels stel ik wel voor @ghostwhiper het over wetten / vergunningen etc te hebben en niet over de hardware.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Om eens een vergelijking te geven met de Belgische wetgeving is de ree in de provincie waar die niet in de jacht regeling staat overig wild en geen schadelijk wild .

patrijs is bij ons wel bejaagbaar ( tijdens de openings tijd natuurlijk ) door vergunde jagers aangesloten aan een WBE .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast ghostwhiper

@dubbel0 ga als je zo graag met wetjes bezig bent maar eens daadwerkelijk dingen uitzoeken bij BW.

Misschien leer je er wat van.

Daarnaast is kopiëren van linkje etc vanaf een mobiele telefoon een pokke werk dus doe ik dat zo min mogelijk. :p

 

Wie zegt dat ik geen jacht opleiding gehad heb?

Daarnaast loop ik zelf al een aantal jaartjes bij bijzondere wetten en weet ongeveer hoe de boel in elkaar steekt.

 

Eneuh je moet zelf je artikelen misschien ook maar eens even lezen.

Vooral dit stukje: Faunasoorten, die, in verband met beheer of schadebestrijding,

Daar staat toch duidelijk BEHEER? ??

ligt er maar net aan wat er in de bijlage van de WM4 staat.

 

Als sport schutter mag je 5 wapens

Met een jacht akte mag je er 6 waarvan 1 hagel moet zijn.

Als je sport en jacht combineert mag je er totaal 11 bijschrijven als je voldoet aan de eisen.

Ken hier jagers/sport schutters met zulke aantallen.

 

Ga over dit onderwerp maar verder discussiëren op een jacht forum dat is meer je slag volk.

Je lijkt er wel een van natuurmonumenten,

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
  • Nieuwe aanmaken...