Ga naar inhoud

Rataplan

Lid
 • Aantal items

  1291
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  10

Alles dat geplaatst werd door Rataplan

 1. Rataplan

  Klimaatrealisme

  Wie had dat nou verwacht!!! Eigenlijk hoop ik nog op een deel 2, waar nog eens dieper wordt in gegaan op de periode na installatie van alle ‘ groene technologie’ en nog interessanter de tijd na dat het ‘ versleten ‘ en overbodig is. Of zou dit al voldoende zijn om de groene beweging te doen keren in de gedachte over het huidig ‘ deugdzaam ‘ wereld verbeteren?
 2. Volgens mij ging die een oude tank uitgraven en kwam daar ruimte door vrij voor een optie ; zwembad/waterreservoir mogelijkheid
 3. Tof!!! Mooi cadeau. Inpakken en wegwezen dan
 4. Hier in het zuidwesten toch behoorlijke storm met af en toe zware windstoten. Behoorlijk wat bomen omgewaaid over de wegen en heel veel takken op de weg. Gelukkig dat de meeste zo verstandig waren om zeker na het avondeten gewoon thuis te blijven. Ook nu nog gaat het af en toe flink te keer en gaan er nog bomen om. Storm in een glas water zou ik het zeker niet noemen voor de kustprovincies/Wadden.
 5. Scheermesjes! In tegenstelling tot China/Azië, lopen hier nogal wat mannen met baarden rond waaronder Ik ook. Nu heb ik nooit een hoge verwachting van de FFP serie maskers gehad, omdat je na schuren of slijpen alsnog zooi uit je neus ‘haalt’. Maar met een baard is het natuurlijk helemaal onzinnig lijkt mij. Dus voor diegene die ‘gladjes’ door het leven gaan, wat scheermesjes op voorraad kan geen kwaad. Ik heb er ook wat liggen voor een ‘je weet het nooit’ situatie en de baard er echt aan moet geloven, maar heel eerlijk denk ik dat als ik er voor kies, het al best eens te laat kan zijn. Zijn er opties voor filtering? Want zelfs een volgelaatsmasker gaat het niet afsluiten.
 6. Voor de liefhebbers...zondag kan je weer
 7. @John Durden Waarom geen zwemvijver ipv een bad en in een ondiep gedeelte beplant met diverse waterplanten die een natuurlijke (eerste) filtering geven. Hoef je ook niet met chloor aan de gang etc. Daarna uiteraard je standaard filters gebruiken of iets groters voor een vaste thuis opstelling evt.
 8. Of het wordt telkens erger of ik raak in een tunnelvisie wat betreft gekleurde politieke agenda van die streamingdienst. Wat betreft voorbereiding en wat te doen ivm het virus. De materialen ter bescherming zijn al vele jaren aanwezig. Het nieuws volgen en door met de dagelijkse bezigheden. Verder geen andere maatregelen of specifieke plannen.
 9. Dat lijkt mij nu al de eerste drempel tot mislukken van iets waar vermoedelijk beide partijen moeite mee zullen hebben. Beter ga je dan even rustig aan tafel zitten met z’n allen en geef je iedereen de gelegenheid om kenbaar te maken op welke manier dit het beste ingevuld kan worden naar zijn/haar inziens. Uiteindelijk draait het om het kind(eren) en daarbij is locatie en bezit ondergeschikt. Juist zo goed mogelijk een leefbare situatie creëren is voor dan prioriteit, daarbij zal iedereen water bij de wijn moeten doen.
 10. Goede gedachten. Vind het een eigen draadje waard
 11. Zolang het onderwerp shtf niet echt helder is verwoord zie ik niet zo goed in hoe hier een antwoord op te kunnen geven. Alles hangt toch naar mijn mening af van de op dat moment specifieke situatie. Dat kan inhouden dat een gedachte die nu bij je leeft totaal niet relevant is op dat moment. Bijv. een situatie waarbij je jezelf dient te beschermen. Je wilt geen bekenden van bekenden in je groep van 50. Echter de vermoedelijke tegenstand is 500 personen... dan lijkt het me weer juist erg welkom en is het criteria bekende van een bekende voldoende voor nu om te ‘ overleven’ Het kan zijn dat je bij een bepaalde situatie beter af bent met collega’s op het werk of mensen van de lokale tennisclub of de enkel van gezicht kennende en hoi groetende buurman/vrouw een paar huizen verderop in de straat, dan met vrienden/preppers (verder weg). Mijn punt is dan ook meer, dat wanneer je zaken als het ware in beton giet het lastig is om te bewegen. Dus om zoveel mogelijk aan te kunnen als ‘groep’ zul je bijna moeten ‘samenleven ‘ en ‘ trainen ‘ want anders ben je misschien beter af met goede contacten te onderhouden zonder verdere afspraken en je dus solitair ( gezinsgrote ) kan aanpassen aan de situatie zonder dat er verwachtingen zijn.
 12. Rataplan

  Klimaatrealisme

  Stukje Zeeuwse nuchterheid... volgens mij een juiste manier van omgaan met en het afdekken van risico’s. Daarnaast goed de ontwikkelingen blijven volgen en reageren daar waar nodig. Kort samengevat wat ik in mijn eerdere stukken al beschreef. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/niet-doemdenken-over-zeespiegelstijging-zeeland-is-veilig~aa679aa7/ https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/de-klimaatverandering-raakt-zeeland-hard-inzet-van-iedereen-is-nodig~a13e9a49/
 13. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/niet-doemdenken-over-zeespiegelstijging-zeeland-is-veilig~aa679aa7/ Stukje Zeeuwse nuchterheid... ( het artikel voor als je de pzc niet kan lezen online) ‘Niet doemdenken over zeespiegelstijging, Zeeland is veilig’ MIDDELBURG - Doemscenario’s over zeespiegelstijging en overstromingsgevaar zijn niet terecht. Die jagen Zeeuwen alleen maar onnodig angst aan. Philipp Keller, dagelijks bestuurder waterkeringen bij waterschap Scheldestromen, pleit voor meer nuance in de discussie. ,,We anticiperen al volop op de zeespiegelstijging, hebben al heel veel maatregelen genomen en denken 50 tot 100 jaar vooruit.” In een notitie die deze week naar buiten kwam, hebben de Zeeuwse overheden samen de belangrijke risico’s van klimaatverandering geïnventariseerd. Het gaat om een opeenstapeling van bedreigingen. Een van de vele risico’s zijn overstromingen, die vooral laaggelegen polders treffen. Daarbij worden Hansweert en de Middelburgse wijk Mortiere met name genoemd. Karakter Keller is niet onverdeeld gelukkig met de notitie. ,,Die had beter gekund. Dat ligt ook aan het karakter van het stuk. Het is niet opgesteld om het brede publiek diepgaand te informeren, maar meer als technisch document voor de overheden. Daardoor mist het context.” Het risico van een overstroming is in Zeeland ‘zeer, zeer klein’, zegt Keller. ,,De risico’s die worden genoemd, hebben we ook al lang in beeld. We hebben maatregelen genomen. De dijken zijn in elk geval veilig tot 2050 en we kijken al vooruit naar 2100. Er gebeurt al heel veel.” Hij noemt de dijkversterking die in Hansweert in voorbereiding is, een immense operatie die vele tientallen miljoenen euro’s zal kosten. ,,Daarbij is al rekening gehouden met alle KNMI-modellen voor de klimaatverandering en zeespiegelstijging.” Rutger Bregman Deze week trok Rutger Bregman veel aandacht met zijn pamflet Het water komt. Daarin waarschuwt hij, aan de vooravond van de herdenking van de watersnood van 1953, dat snel actie is geboden om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op te vangen. ,,Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren”, aldus Bregman. ,,Aan de ene kant heeft Bregman gelijk: het kan nóg een beetje meer; bewustwording kan altijd beter”, zegt Keller. ,,Maar wat ik ook zie is dat er, vergeleken met een paar jaar geleden, ontzettend veel gebeurt. Ik weet niet hoe we dat nog meer kunnen versnellen. Ik denk dat er geen enkele overheid of bestuurder is die er niet druk mee bezig is.” Niet serieus ,,Laatst hoorde ik een landschapsarchitect vertellen dat de dijk in de toekomst bij Apeldoorn zal komen te liggen”, zegt Keller. ,,Dat is een worstcasescenario voor 2200, bij een zeespiegelstijging van 8 meter. Dat kan ik bijna niet serieus nemen.” ,,Doemscenario’s voor over 150 of 200 jaar zijn wat mij betreft tijdverspilling. Die houden mensen alleen maar van het werk dat nodig is om te bereiken dat Zeeland in de volgende 50 tot 100 jaar echt veilig blijft. Er gebeurt ongelooflijk veel. Dat moeten we ook een beetje positief bekijken. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/de-klimaatverandering-raakt-zeeland-hard-inzet-van-iedereen-is-nodig~a13e9a49/ ( het artikel ) De klimaatverandering raakt Zeeland hard. ‘Inzet van iedereen is nodig’ POLLVLISSINGEN - Wateroverlast, tekort aan drinkwater, elektriciteit die uitvalt, oogstschade, nieuwe ziektes, grote duin- of bosbranden: de klimaatverandering kan Zeeland volledig ontwrichten. Om dat te voorkomen, is de inzet van iedereen nodig. De Zeeuwse overheden bekijken samen met maatschappelijke organisaties hoe zij moeten inspelen op de klimaatverandering. Vorig jaar zijn daarvoor stresstesten uitgevoerd. Nu hebben zij de belangrijkste gevaren op een rij gezet. Het gaat om meer dan 30 risico's. Bij langdurige hitte kunnen bruggen vast komen te zitten en gaan spoorrails uitzetten. Ook is er kans op schade aan wegen. Als er te weinig koelingsmogelijkheden zijn, kan het elektriciteitsnetwerk uitvallen en wordt de industrie getroffen. Bij zware regenval worden sommige wegen onbegaanbaar. Op korte termijn voeren provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit. Dat moet duidelijk maken in hoeverre de belangrijke Zeeuwse routes nog beschikbaar zijn bij overstroming, hitte en extreme neerslag. Grote delen van Zeeland kunnen onderstromen Door de zeespiegelstijging neemt de kans op overstromingen toe. Grote delen van Zeeland kunnen daardoor diep onder water komen te staan, waaronder woongebieden zoals Hansweert en de Middelburgse wijk Mortiere. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal daarom meer rekening moeten worden gehouden met het risico van overstroming. Hitte zorgt vooral in versteende gebieden voor problemen, doordat huizen maar vooral zorgcentra en scholen te veel opwarmen. Al bij de bouw dient dus te worden gelet op voldoende groen en schaduw. Bij evenementen zouden organisaties moeten worden verplicht om te zorgen voor voldoende schaduwplekken en gratis drinkwater bij tropisch weer. Ratten en muizen Hitte en droogte brengen veel meer risico's met zich mee. Zo kunnen zettingen in de bodem gebouwen beschadigen, bestaat het gevaar van nieuwe (exotische) ziektes, neemt het aantal ratten en muizen toe en heeft vooral de landbouw steeds meer gebrek aan zoet water. Verder groeit de kans op grote duin- of bosbranden in het hoogseizoen, terwijl het zeer de vraag is of er nog voldoende bluswater is. Er zijn ook zorgen over het drinkwater. Bij droogte en hitte verbruiken mensen meer water, terwijl vooral het aantal toeristen in Zeeland groeit. Het is nog maar de vraag ‘of de drinkwatervoorziening in de toekomst toereikend zal zijn', zo staat in het rapport. Dat moet worden onderzocht. Hoe dan ook is het zaak om zuiniger te worden op water. ,,De klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van ons allen een inpassing", concluderen de betrokken partijen. Zij gaan nu gezamenlijk een strategie opstellen. Die moet ertoe leiden dat Zeeland in 2050 volledig ‘klimaatbestendig’ is.
 14. Rataplan

  Klimaatrealisme

  In 2012 was de norm voor primaire waterkeringen een kans van 1 op 4000 per jaar dat het water over de dijk zou ‘mogen’ komen. Dat was voornamelijk gebaseerd op waterstand en golfslag ( best een eenvoudige benadering eigenlijk). Voor het hoogwaterbeschermingsprogramma project waar de eerste ronde dijkversterkingen langs de gehele Nederlandse kust etc een paar jaar terug is afgerond was de normering zover mij bekend die 0,001% kans op een superstorm in de 10.000 jaar. Vanaf 2017 ongeveer is de norm voor primaire waterkeringen opgeschroefd naar een kans van 1 op 100.000 per jaar dat dit gebeuren mag ofwel met een factor 10 verhoogd qua nieuwe veiligheid normering. Of de duinen en dijken voldoen aan deze norm, (mits nodig) is en wordt onderzocht. Met mits nodig bedoel ik, dat niet elk gebied dezelfde bescherming geniet of gaat genieten. De randstad heeft een hogere waarde dan bijv. een dunbevolkt agrarisch gebied en een primaire waterkering kan ook beschermd worden door een andere primaire waterkering zodat deze niet beide hoeven te voldoen aan de hoogste norm. Bij de kerncentrale in Borssele heeft de waterkering een normering een kans van 1 op 1.000.000 per jaar overschrijding. Een fukushima ongeval willen wij natuurlijk met alles wat we kunnen voorkomen. De normeringen zijn dus niet enkel recentelijk vastgesteld, de wijze waarop er gemonitord wordt is ook aanzienlijk verbeterd. Zoals we eerder al constateerde worden zaken als piping nu ook meegenomen hierin, net als ook vooroever stabiliteit, langdurig zeewater druk tegen een dijk, vooroever afname, afslag risico binnenzijde dijkvlak, afslag duinen zeezijde, erosie, dekking dmv grassen, risico’s harde kunstwerken en ‘ zachte’ waterkeringen, dijkvlak bekleding, kleidikte deklaag etc. voor het bepalen van de staat van de waterkering. Visuele metingen worden dagelijks verricht zowel boven als onder water. Bijv. onze vooroevers van de primaire waterkeringen hier aan de kust worden elk jaar compleet gemeten/gemonitord. Het aanscherpen van de veiligheidsnormen is een doorlopend proces. De laatste verwachtingen omtrent klimaatverandering, lees zeespiegelstijging zijn leidend voor normering, monitoring en uitvoeren van de juiste aanpassingen. Vandaar ook dat er gerekend wordt met die 35 cm zeespiegelstijging de komende 50 jaar. Nu heeft westelijk Nederland niet enkel te maken met zeespiegelstijging, maar ook met kanteling omdat wij op een tektonische plaat liggen die nog lang zal dalen. In het artikel hebben ze het over 5 cm per eeuw. Ik weet van 3 cm voor mijn regio in de afgelopen eeuw. Dit werkt dus dubbel nadelig. http://www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/tektoniek-duwende-kracht Naast deze zaken geld er voor Vlaanderen, Zuid-West Nederland en denk Zuid-Engeland ook nog het feit van de ongunstige ligging t.o.v. de Noordzee. Bij noordwester storm werkt de Noordzee daar als een soort van trechter waar het water nog meer dan elders in de hoogte wordt gestuwd. Al met al genoeg uitdagingen de komende eeuwen. Was het niet het verhaal van God schiep de Wereld maar wij Nederland... weet niet meer waar ik dat las of hoorde, vind hem wel uiterst grappig Rivierdijken niet in verbinding staande met de Noordzee gelden vast andere normen en veiligheidsaspecten. Daar weet ik enkel niet zo veel van. Leuke site over alle actuele werken aan de Nederlandse waterkeringen en toekomstige werkzaamheden. Tot 2029 staat het nodige op het programma ter verbetering. Gaande weg dit proces kan het door nieuwe berekeningen/ontwikkelingen/metingen etc zo maar kunnen dat weer nieuwe normering van kracht gaat, waarop weer toetsing zal plaatsvinden en indien nodig verbetering van betreffende waterkeringen. Een mooie alliantie tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen in Nederland. https://hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/default.aspx Nog een toevoeging/vraag n.a.v. het artikel. Dat eiland Tuvalu, had dat niet al onder moeten staan volgens klimaatvoorspellingen jaren of decennia geleden? De watersnoodramp van 1953 in Zeeland had destijds voorkomen kunnen worden, omdat er al geruime tijd werd gewaarschuwd door ( een) expert(s) over de staat van de dijken. Namelijk dat die in de desbetreffende gebieden absoluut niet toereikend waren bij zeer zware storm. Uit mijn hoofd gezegd is sinds 1953 ook niet meer zo’n hoge waterstand gemeten, wel in de buurt van. Dit zal ik later nog eens uitzoeken.
 15. @John Durden ik mis de keuze; ik wapen mij (nog) niet of is dat nu niet van belang?
 16. Grappig....en ik Heksenboot...kleine wereld @Wafels ook, weet alleen niet of die al is wezen buurten hier? Dat was inderdaad een beste bak water daar op Veluwezoom
 17. @John Durden volgens mij is je reactie niet geplaatst.
 18. Dat klinkt lastiger dan in Nederland, alhoewel het hier per gemeente echt enorm kan schelen hoe soepel vergunningen etc lopen. Wat je beschrijft is dat beleid in Catalonië of voor heel Spanje. Lijkt me bijna praktischer om een klein appartementje te huren voor je adres en te leven op een finca/grondstuk dichtbij. Hoe zit het met stacaravans ‘ op wielen ‘ , is dat toegestaan of vergunningsvrij aangezien het geen fundering heeft?
 19. @Haskap ik zal het later eens op mijn gemak lezen. Ben verder ook niet bekend met Politico. Als korte reactie vind ik het altijd zinvol om elk scenario de revue te laten passeren. Wel blijf ik van mening dat zo ver vooruit kijken toch lastig blijft vanwege zoveel variabelen in klimaatontwikkeling en mogelijke gevolgen. De 50 jaar plus de 0,001% kans op een superstorm eens in de 10.000 jaar is voor nu een prima norm. Verder acht ik het niet reëel dat we ons land ( deels) gaan opgeven.
 20. De hoogte van een bedrag wat je wil spenderen t.b.v. een finca, zal veel afhangen van je persoonlijke wensen, handigheid en tijd. Locatie heeft voor mij een hogere prioriteit dan staat van de finca zelf, zoals ik van @Hermanusb lees hoeft een finca niet persé instap klaar te zijn, al dringt voor hem de tijd wat meer. Wat @martin zegt nu alvast beginnen, beslissen kan altijd nog, lijkt me wel advies om te overwegen. Het bezichtigen en ervaringen opdoen etc vergen ook best veel tijd, dan is 7 jaar zo voorbij. Persoonlijk lijkt het me fijn om elk jaar een beetje te doen tot het moment dat je je permanent gaat/kan/wil vestigen in Spanje. Wat betreft Spaanse bureaucratie heb ik uit de draadjes van @FincaInSpanje al het nodige meegekregen. Nu vroeg ik mij nog wel af wanneer je met vergunning trajecten te maken krijgt. Is dat bijv. ook al het geval wanneer je de finca herbouwd/restaureert zonder verdere aanpassingen zoals verdieping/uitbouw etc. En bestaat er zoiets als in Nl, dat je vrij mag bouwen mits je je aan bepaalde voorwaarden, maten en regels houd? In Nederland kan je bijv. namelijk zonder vergunning een uitbouw maken van 2,5 m uit de achtergevel, niet voorbij de zijgevel en zonder verdieping.
 21. Dat is voldoende voor een prima leven daar. Niet super luxe, gewoon goed. Heb eens van @Ron Doe begrepen dat zijn buurman het net red met €600 en zelfvoorzienend leven ( moestuin/koe etc.) Wil je lekker kunnen leven ( groenten kopen, keer uit eten, auto etc. ) kan je met €1200 prima af. Wat betreft kopen nu of over 7 jaar zou ik zeggen nu, dat omdat ik verwacht dat de prijzen enkel zullen stijgen. @FincaInSpanje en @martin wat weten jullie hiervan? Zijn de prijzen sinds jullie een finca hebben aangeschaft gestegen en/of is daar aanleiding toe de komende jaren?
 22. Volgens mij is het zo dat wanneer je je pensioen laat uitkeren in Spanje ( mits dat je hoofdverblijf is en je geen ambtenaar bent ) dat je dan ook enkel belasting afdracht er over doet volgens Spaanse wetgeving en die is weer veel aantrekkelijker dan in Nederland. Was je hier al vanuit gegaan bij het bedrag van je karige pensioen wat je benoemde in je voorstel post?
 23. @Hermanusb Interessant topic wat ik zeker ga volgen. Waarom Spanje, want dat kon ik nog niet echt uit je post halen? Heb je andere landen ook als optie gehad? Hoe wil je daar inkomsten gaan genereren of ben je gepensioneerd?
 24. Rataplan

  Klimaatrealisme

  @Raycoupe ik plaats het nu hier maar ipv in het draadje permafrost etc. Het betreft het stukje over zeespiegelstijging en mogelijk onheil waar je het over had. Dit zou zijn bij een stijging van 2 m. Nu weet je dat ik nog al dicht op de bron zit wat dit soort zaken betreft en zodoende kwam er uit de desbetreffende hoek een algemene oppervlakkige vertaling in een tijdschrift omtrent het onderwerp stijging van de zeespiegel. Dit is hoe er dus naar gekeken, berekend en ontworpen/uitgevoerd wordt, dag in dag uit. Ik vetrouw er op dat o.a. deze mensen echt wel weten van hoe en wat en daarom is het voor mij persoonlijk ook één van de laatste zaken waar ik mij druk over zal maken ( ik zal het tijdschrift eens meenemen voor je als je wilt ) 3 meter stijging kunnen we nu dus al aan... dat is al meer dan 2 en dan zijn er nog genoeg mogelijkheden over om het gehele dijken en duinen complex aan te passen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Op dit vlak dus geen paniek! Zout water indringing, zoet water aanvulling, inklinking Noord en Zuid-Holland... ja daar liggen nog de grootste uitdaging voor de komende eeuw.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...