Ga naar inhoud

Rataplan

Lid
 • Aantal items

  1291
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  10

Alles dat geplaatst werd door Rataplan

 1. Rataplan

  Klimaatrealisme

  Wie had dat nou verwacht!!! Eigenlijk hoop ik nog op een deel 2, waar nog eens dieper wordt in gegaan op de periode na installatie van alle ‘ groene technologie’ en nog interessanter de tijd na dat het ‘ versleten ‘ en overbodig is. Of zou dit al voldoende zijn om de groene beweging te doen keren in de gedachte over het huidig ‘ deugdzaam ‘ wereld verbeteren?
 2. Volgens mij ging die een oude tank uitgraven en kwam daar ruimte door vrij voor een optie ; zwembad/waterreservoir mogelijkheid
 3. Tof!!! Mooi cadeau. Inpakken en wegwezen dan
 4. Hier in het zuidwesten toch behoorlijke storm met af en toe zware windstoten. Behoorlijk wat bomen omgewaaid over de wegen en heel veel takken op de weg. Gelukkig dat de meeste zo verstandig waren om zeker na het avondeten gewoon thuis te blijven. Ook nu nog gaat het af en toe flink te keer en gaan er nog bomen om. Storm in een glas water zou ik het zeker niet noemen voor de kustprovincies/Wadden.
 5. Scheermesjes! In tegenstelling tot China/Azië, lopen hier nogal wat mannen met baarden rond waaronder Ik ook. Nu heb ik nooit een hoge verwachting van de FFP serie maskers gehad, omdat je na schuren of slijpen alsnog zooi uit je neus ‘haalt’. Maar met een baard is het natuurlijk helemaal onzinnig lijkt mij. Dus voor diegene die ‘gladjes’ door het leven gaan, wat scheermesjes op voorraad kan geen kwaad. Ik heb er ook wat liggen voor een ‘je weet het nooit’ situatie en de baard er echt aan moet geloven, maar heel eerlijk denk ik dat als ik er voor kies, het al best eens te laat kan zijn. Zijn er opties voor filtering? Want zelfs een volgelaatsmasker gaat het niet afsluiten.
 6. Voor de liefhebbers...zondag kan je weer
 7. @John Durden Waarom geen zwemvijver ipv een bad en in een ondiep gedeelte beplant met diverse waterplanten die een natuurlijke (eerste) filtering geven. Hoef je ook niet met chloor aan de gang etc. Daarna uiteraard je standaard filters gebruiken of iets groters voor een vaste thuis opstelling evt.
 8. Of het wordt telkens erger of ik raak in een tunnelvisie wat betreft gekleurde politieke agenda van die streamingdienst. Wat betreft voorbereiding en wat te doen ivm het virus. De materialen ter bescherming zijn al vele jaren aanwezig. Het nieuws volgen en door met de dagelijkse bezigheden. Verder geen andere maatregelen of specifieke plannen.
 9. Dat lijkt mij nu al de eerste drempel tot mislukken van iets waar vermoedelijk beide partijen moeite mee zullen hebben. Beter ga je dan even rustig aan tafel zitten met z’n allen en geef je iedereen de gelegenheid om kenbaar te maken op welke manier dit het beste ingevuld kan worden naar zijn/haar inziens. Uiteindelijk draait het om het kind(eren) en daarbij is locatie en bezit ondergeschikt. Juist zo goed mogelijk een leefbare situatie creëren is voor dan prioriteit, daarbij zal iedereen water bij de wijn moeten doen.
 10. Goede gedachten. Vind het een eigen draadje waard
 11. Zolang het onderwerp shtf niet echt helder is verwoord zie ik niet zo goed in hoe hier een antwoord op te kunnen geven. Alles hangt toch naar mijn mening af van de op dat moment specifieke situatie. Dat kan inhouden dat een gedachte die nu bij je leeft totaal niet relevant is op dat moment. Bijv. een situatie waarbij je jezelf dient te beschermen. Je wilt geen bekenden van bekenden in je groep van 50. Echter de vermoedelijke tegenstand is 500 personen... dan lijkt het me weer juist erg welkom en is het criteria bekende van een bekende voldoende voor nu om te ‘ overleven’ Het kan zijn dat je bij een bepaalde situatie beter af bent met collega’s op het werk of mensen van de lokale tennisclub of de enkel van gezicht kennende en hoi groetende buurman/vrouw een paar huizen verderop in de straat, dan met vrienden/preppers (verder weg). Mijn punt is dan ook meer, dat wanneer je zaken als het ware in beton giet het lastig is om te bewegen. Dus om zoveel mogelijk aan te kunnen als ‘groep’ zul je bijna moeten ‘samenleven ‘ en ‘ trainen ‘ want anders ben je misschien beter af met goede contacten te onderhouden zonder verdere afspraken en je dus solitair ( gezinsgrote ) kan aanpassen aan de situatie zonder dat er verwachtingen zijn.
 12. Rataplan

  Klimaatrealisme

  Stukje Zeeuwse nuchterheid... volgens mij een juiste manier van omgaan met en het afdekken van risico’s. Daarnaast goed de ontwikkelingen blijven volgen en reageren daar waar nodig. Kort samengevat wat ik in mijn eerdere stukken al beschreef. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/niet-doemdenken-over-zeespiegelstijging-zeeland-is-veilig~aa679aa7/ https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/de-klimaatverandering-raakt-zeeland-hard-inzet-van-iedereen-is-nodig~a13e9a49/
 13. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/niet-doemdenken-over-zeespiegelstijging-zeeland-is-veilig~aa679aa7/ Stukje Zeeuwse nuchterheid... ( het artikel voor als je de pzc niet kan lezen online) ‘Niet doemdenken over zeespiegelstijging, Zeeland is veilig’ MIDDELBURG - Doemscenario’s over zeespiegelstijging en overstromingsgevaar zijn niet terecht. Die jagen Zeeuwen alleen maar onnodig angst aan. Philipp Keller, dagelijks bestuurder waterkeringen bij waterschap Scheldestromen, pleit voor meer nuance in de discussie. ,,We anticiperen al volop op de zeespiegelstijging, hebben al heel veel maatregelen genomen en denken 50 tot 100 jaar vooruit.” In een notitie die deze week naar buiten kwam, hebben de Zeeuwse overheden samen de belangrijke risico’s van klimaatverandering geïnventariseerd. Het gaat om een opeenstapeling van bedreigingen. Een van de vele risico’s zijn overstromingen, die vooral laaggelegen polders treffen. Daarbij worden Hansweert en de Middelburgse wijk Mortiere met name genoemd. Karakter Keller is niet onverdeeld gelukkig met de notitie. ,,Die had beter gekund. Dat ligt ook aan het karakter van het stuk. Het is niet opgesteld om het brede publiek diepgaand te informeren, maar meer als technisch document voor de overheden. Daardoor mist het context.” Het risico van een overstroming is in Zeeland ‘zeer, zeer klein’, zegt Keller. ,,De risico’s die worden genoemd, hebben we ook al lang in beeld. We hebben maatregelen genomen. De dijken zijn in elk geval veilig tot 2050 en we kijken al vooruit naar 2100. Er gebeurt al heel veel.” Hij noemt de dijkversterking die in Hansweert in voorbereiding is, een immense operatie die vele tientallen miljoenen euro’s zal kosten. ,,Daarbij is al rekening gehouden met alle KNMI-modellen voor de klimaatverandering en zeespiegelstijging.” Rutger Bregman Deze week trok Rutger Bregman veel aandacht met zijn pamflet Het water komt. Daarin waarschuwt hij, aan de vooravond van de herdenking van de watersnood van 1953, dat snel actie is geboden om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op te vangen. ,,Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren”, aldus Bregman. ,,Aan de ene kant heeft Bregman gelijk: het kan nóg een beetje meer; bewustwording kan altijd beter”, zegt Keller. ,,Maar wat ik ook zie is dat er, vergeleken met een paar jaar geleden, ontzettend veel gebeurt. Ik weet niet hoe we dat nog meer kunnen versnellen. Ik denk dat er geen enkele overheid of bestuurder is die er niet druk mee bezig is.” Niet serieus ,,Laatst hoorde ik een landschapsarchitect vertellen dat de dijk in de toekomst bij Apeldoorn zal komen te liggen”, zegt Keller. ,,Dat is een worstcasescenario voor 2200, bij een zeespiegelstijging van 8 meter. Dat kan ik bijna niet serieus nemen.” ,,Doemscenario’s voor over 150 of 200 jaar zijn wat mij betreft tijdverspilling. Die houden mensen alleen maar van het werk dat nodig is om te bereiken dat Zeeland in de volgende 50 tot 100 jaar echt veilig blijft. Er gebeurt ongelooflijk veel. Dat moeten we ook een beetje positief bekijken. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/de-klimaatverandering-raakt-zeeland-hard-inzet-van-iedereen-is-nodig~a13e9a49/ ( het artikel ) De klimaatverandering raakt Zeeland hard. ‘Inzet van iedereen is nodig’ POLLVLISSINGEN - Wateroverlast, tekort aan drinkwater, elektriciteit die uitvalt, oogstschade, nieuwe ziektes, grote duin- of bosbranden: de klimaatverandering kan Zeeland volledig ontwrichten. Om dat te voorkomen, is de inzet van iedereen nodig. De Zeeuwse overheden bekijken samen met maatschappelijke organisaties hoe zij moeten inspelen op de klimaatverandering. Vorig jaar zijn daarvoor stresstesten uitgevoerd. Nu hebben zij de belangrijkste gevaren op een rij gezet. Het gaat om meer dan 30 risico's. Bij langdurige hitte kunnen bruggen vast komen te zitten en gaan spoorrails uitzetten. Ook is er kans op schade aan wegen. Als er te weinig koelingsmogelijkheden zijn, kan het elektriciteitsnetwerk uitvallen en wordt de industrie getroffen. Bij zware regenval worden sommige wegen onbegaanbaar. Op korte termijn voeren provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit. Dat moet duidelijk maken in hoeverre de belangrijke Zeeuwse routes nog beschikbaar zijn bij overstroming, hitte en extreme neerslag. Grote delen van Zeeland kunnen onderstromen Door de zeespiegelstijging neemt de kans op overstromingen toe. Grote delen van Zeeland kunnen daardoor diep onder water komen te staan, waaronder woongebieden zoals Hansweert en de Middelburgse wijk Mortiere. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal daarom meer rekening moeten worden gehouden met het risico van overstroming. Hitte zorgt vooral in versteende gebieden voor problemen, doordat huizen maar vooral zorgcentra en scholen te veel opwarmen. Al bij de bouw dient dus te worden gelet op voldoende groen en schaduw. Bij evenementen zouden organisaties moeten worden verplicht om te zorgen voor voldoende schaduwplekken en gratis drinkwater bij tropisch weer. Ratten en muizen Hitte en droogte brengen veel meer risico's met zich mee. Zo kunnen zettingen in de bodem gebouwen beschadigen, bestaat het gevaar van nieuwe (exotische) ziektes, neemt het aantal ratten en muizen toe en heeft vooral de landbouw steeds meer gebrek aan zoet water. Verder groeit de kans op grote duin- of bosbranden in het hoogseizoen, terwijl het zeer de vraag is of er nog voldoende bluswater is. Er zijn ook zorgen over het drinkwater. Bij droogte en hitte verbruiken mensen meer water, terwijl vooral het aantal toeristen in Zeeland groeit. Het is nog maar de vraag ‘of de drinkwatervoorziening in de toekomst toereikend zal zijn', zo staat in het rapport. Dat moet worden onderzocht. Hoe dan ook is het zaak om zuiniger te worden op water. ,,De klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van ons allen een inpassing", concluderen de betrokken partijen. Zij gaan nu gezamenlijk een strategie opstellen. Die moet ertoe leiden dat Zeeland in 2050 volledig ‘klimaatbestendig’ is.
 14. Ik bedoelde niet of je met de wetenschap van nu toen een huis zou kopen, maar of je met de huidige ontwikkelingen ( snel hard gestegen prijzen ) nu anno 2020 een kant en klaar huis zou kopen? Dat je kinderen ooit een eigen huisje willen begrijp ik, dat zal die van mij mag ik hopen ook willen. Was hij echter nu al zo oud dat hij kon kopen, dan zou ik hem zeker niet adviseren om daar nu aan te beginnen, tenzij die ook een opknap woning wil gaan renoveren. Zo niet, zou ik hem adviseren om nog even rustig af te wachten en verder te sparen tot het moment dat kopen weer kan voor prijzen die betaalbaar zijn en dat je niet op de max hoeft te gaan zitten qua lenen, iets wat nu al wel heel veel gebeurd in Nederland. Zelfs stelletjes die een lening aan gaan op basis van twee inkomens. Het percentage van het tweede inkomen is de afgelopen 4 jaar van 50% naar 80% gestegen voor het deel dat mee mag tellen voor de hoogte van het gewenste hypotheekbedrag. Nu is de hoogte van het maximale hypotheekbedrag wel minder dan voorheen en ook is nu best wat eigen geld nodig bij aankoop, toch zo op de max gaan zitten brengt veel risico met zich mee. Voor de kopers, voor de bank, dus voor de markt en als dat niet goed afgedekt is ook voor ons ( belastingbetaler ). Banken moeten wel weer meer buffers aanleggen van de Nederlandse bank en dat zal best het één en ander op kunnen vangen wat betrekking heeft op het onroerend goed zelf. Als het éénmaal begint te kantelen dan gaat het hard ook en dat heeft weer zijn weerslag op de economie, waardoor we weer in een volgende versnelling neerwaarts raken. Dat ligt eraan. Qua hoogte van de huizenprijzen momenteel zou ik zeggen; spaar nog een tijdje door, grote kans dat er een correctie komt met een paar jaar en koop dan. Of koop iets kleins of iets in een regio waar de prijzen wat aangenamer zijn, dus niet persé het huis waar je altijd al graag had willen wonen ( als dat betaalbaar zou zijn) en blijf daar een aantal jaar wonen, zodat je intussen wat opbouwt wat je mee kan nemen naar de volgende woning. Of kies voor een woning die opgeknapt moet worden en ik er dan voor nu van uitga dat jullie dat zelf kunnen. En als al het vorige geen wenselijke of mogelijke optie is, koop dan i.i.g. niet een huis wat afhankelijk is van de draagkracht van twee salarissen. Dat kan zijn, het zegt alleen niks over het aantal ex huizen bezitters die na verplichte verkoop nog met een grote restschuld zitten opgezadeld en nu als ze geluk hebben in een eigen huurhuis wonen. Voor diegene die het net wel konden redden financieel gezien is het een zware tijd geweest. Het onder water staan mag dan niet meer of nog maar minimaal zijn, het verlies is nog maar de vraag. Nu zou dat momenteel wel weer aardig gecompenseerd kunnen zijn door de hard gestegen huizenprijzen. Bovendien is het zo dat als je niks hoeft te doen ( gedwongen verkoop bijv.) en je kan blijven zitten waar je zit, het verder ook niet uitmaakt of de prijzen stijgen of dalen. De economie draait nog goed dus we kunnen het vast nog een tijdje uitzingen, maar dat de zeepbel barst dat is onvermijdelijk en dan gaat het ineens snel neerwaarts omdat alles zo ontzettend aan elkaar verbonden zit. Ik hoop voor je dat je het leuk van de hand kan doen op het moment dat je wil verkopen.
 15. Sorrie, maar ik vind dit geen achteraf geklets, mede omdat ik aangeef dat we wederom op een vergelijkbaar keerpunt staan net als toen. Als ik op een forum had gezeten zou ik daar zeker over geschreven hebben, net als dat ik het nu aangeef terwijl er nog geen geluid te vernemen is dat het anders gaat zijn dan nu. Enkel dat de prijzen flink zijn gestegen en dat Amsterdam onbetaalbaar is geworden etc. Zijn voor mij al genoeg rode vlaggen. Ik heb destijds behoorlijk veel woningen bezocht en zelfs geboden, maar de bedragen die werden neergeteld raakte nog kant nog wal als het neerkomt op in verhouding staan tot wat je kon kopen. Nu vind ik dat wederom en voor mij is het een toren van Babylon verhaal. Zoals de huizenmarkt zich nu beweegt kan niet blijven. Ik heb geen glazen bol anders had ik 10 jaar geleden wel 1000€ bitcoins gekocht ;) en pin me er gerust op vast als het gaat om huizenmarkt ontwikkeling. Dan zien we over een aantal jaar wel of ik het bij het rechte eind heb. Laat ik de vraag stellen; zou je op dit moment een woning aanschaffen in NL? Wat is je gevoel erover? Ook ben ik benieuwd naar mijn suggestie uit mn vorige stukje, hoe je er over denkt om juist nu je huis te verkopen ( toptijd) ipv van over een aantal jaar met het risico wat ik schetste?
 16. @Hermanusb Uiteraard vind ik het zuur voor je dat je flink hebt moeten inleveren op de waarde van je woning, echter pech wil ik het niet noemen. Mijn mening is misschien wat hard, maar echter bedoeld om goed te blijven kijken hoe patronen zich ontwikkelen en waar mogelijke valkuilen kunnen zitten. De huidige situatie in de woningmarkt is goed vergelijkbaar met de periode rond 2006... ongelooflijk hard gestegen huizenprijzen, de kopers overboden elkaar alsof ze het geld gratis kregen en bomen leken tot in de hemel te groeien. Althans als je een economische roze (huizen)bril op had, dan was dat het beeld. Terwijl je toen al goed kon aanvoelen net als nu dat dit feestje een keer klaar is en dan komt de kater ofwel de zware correctie in de markt. Mensen die nu een doorzonwoning kopen voor pak hem beet €300.000 zitten binnen nu en 5 jaar met een huis onderwater. Hopelijk volgt er dan geen stress of scheiding want dan kan je een groot deel van je leven geld ophoesten voor iets wat je niet meer hebt. Op DIT moment zou ik nooit een ( kant en klaar) huis kopen in NL ten zij je er de rest van je leven wil blijven wonen en je nu duur aan het huren bent. Nu geef je aan dat je over een paar jaar je huis wilt gaan verkopen, nu denk ik dan dat het zo maar eens heel goed zou kunnen dat je dan weer ‘pech’ zult hebben. Goed mogelijk is, dat er dan ondertussen die grote correctie is gekomen op de huizenmarkt ( economie ) en krijg je je huis bijv. weer niet aan de straatstenen kwijt of voor een prijs die je niks oplevert. Hoe mogelijk ook vervelend voor diegene die je woning koopt, lijkt het juist nu de tijd om je woning voor een goede prijs van de hand te doen. Het zou als je plannen voor emigratie naar Spanje hebt, best vervelend zijn dat dat uitgesteld moet worden omdat je wederom met je huis in je maag zit. Als je nu goed kan verkopen en je geld omzetten naar iets leuks in Spanje en tot daadwerkelijke datum van vertrek iets goedkoops huren in NL zou ik daar zeker nog eens goed over nadenken. Zelf heb ik eind 2009 een woning gekocht toen de markt onderuit was gegaan. Compleet gestript tot er een casco over was en een jaar verbouwd. Ondanks alle kosten eraan heeft mn huis nooit onderwater gestaan tijdens de crisis jaren. Als ik nu zou verkopen ben ik het met hooguit een paar maanden kwijt voor een goede prijs ( gebaseerd op afgelopen periode in mijn straat/buurt). Maar voorlopig blijf ik lekker zitten voor een appel & ei ( huur zou me 2 tot 3 keer zoveel kosten voor hetzelfde).
 17. Rataplan

  Klimaatrealisme

  In 2012 was de norm voor primaire waterkeringen een kans van 1 op 4000 per jaar dat het water over de dijk zou ‘mogen’ komen. Dat was voornamelijk gebaseerd op waterstand en golfslag ( best een eenvoudige benadering eigenlijk). Voor het hoogwaterbeschermingsprogramma project waar de eerste ronde dijkversterkingen langs de gehele Nederlandse kust etc een paar jaar terug is afgerond was de normering zover mij bekend die 0,001% kans op een superstorm in de 10.000 jaar. Vanaf 2017 ongeveer is de norm voor primaire waterkeringen opgeschroefd naar een kans van 1 op 100.000 per jaar dat dit gebeuren mag ofwel met een factor 10 verhoogd qua nieuwe veiligheid normering. Of de duinen en dijken voldoen aan deze norm, (mits nodig) is en wordt onderzocht. Met mits nodig bedoel ik, dat niet elk gebied dezelfde bescherming geniet of gaat genieten. De randstad heeft een hogere waarde dan bijv. een dunbevolkt agrarisch gebied en een primaire waterkering kan ook beschermd worden door een andere primaire waterkering zodat deze niet beide hoeven te voldoen aan de hoogste norm. Bij de kerncentrale in Borssele heeft de waterkering een normering een kans van 1 op 1.000.000 per jaar overschrijding. Een fukushima ongeval willen wij natuurlijk met alles wat we kunnen voorkomen. De normeringen zijn dus niet enkel recentelijk vastgesteld, de wijze waarop er gemonitord wordt is ook aanzienlijk verbeterd. Zoals we eerder al constateerde worden zaken als piping nu ook meegenomen hierin, net als ook vooroever stabiliteit, langdurig zeewater druk tegen een dijk, vooroever afname, afslag risico binnenzijde dijkvlak, afslag duinen zeezijde, erosie, dekking dmv grassen, risico’s harde kunstwerken en ‘ zachte’ waterkeringen, dijkvlak bekleding, kleidikte deklaag etc. voor het bepalen van de staat van de waterkering. Visuele metingen worden dagelijks verricht zowel boven als onder water. Bijv. onze vooroevers van de primaire waterkeringen hier aan de kust worden elk jaar compleet gemeten/gemonitord. Het aanscherpen van de veiligheidsnormen is een doorlopend proces. De laatste verwachtingen omtrent klimaatverandering, lees zeespiegelstijging zijn leidend voor normering, monitoring en uitvoeren van de juiste aanpassingen. Vandaar ook dat er gerekend wordt met die 35 cm zeespiegelstijging de komende 50 jaar. Nu heeft westelijk Nederland niet enkel te maken met zeespiegelstijging, maar ook met kanteling omdat wij op een tektonische plaat liggen die nog lang zal dalen. In het artikel hebben ze het over 5 cm per eeuw. Ik weet van 3 cm voor mijn regio in de afgelopen eeuw. Dit werkt dus dubbel nadelig. http://www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/tektoniek-duwende-kracht Naast deze zaken geld er voor Vlaanderen, Zuid-West Nederland en denk Zuid-Engeland ook nog het feit van de ongunstige ligging t.o.v. de Noordzee. Bij noordwester storm werkt de Noordzee daar als een soort van trechter waar het water nog meer dan elders in de hoogte wordt gestuwd. Al met al genoeg uitdagingen de komende eeuwen. Was het niet het verhaal van God schiep de Wereld maar wij Nederland... weet niet meer waar ik dat las of hoorde, vind hem wel uiterst grappig Rivierdijken niet in verbinding staande met de Noordzee gelden vast andere normen en veiligheidsaspecten. Daar weet ik enkel niet zo veel van. Leuke site over alle actuele werken aan de Nederlandse waterkeringen en toekomstige werkzaamheden. Tot 2029 staat het nodige op het programma ter verbetering. Gaande weg dit proces kan het door nieuwe berekeningen/ontwikkelingen/metingen etc zo maar kunnen dat weer nieuwe normering van kracht gaat, waarop weer toetsing zal plaatsvinden en indien nodig verbetering van betreffende waterkeringen. Een mooie alliantie tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen in Nederland. https://hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/default.aspx Nog een toevoeging/vraag n.a.v. het artikel. Dat eiland Tuvalu, had dat niet al onder moeten staan volgens klimaatvoorspellingen jaren of decennia geleden? De watersnoodramp van 1953 in Zeeland had destijds voorkomen kunnen worden, omdat er al geruime tijd werd gewaarschuwd door ( een) expert(s) over de staat van de dijken. Namelijk dat die in de desbetreffende gebieden absoluut niet toereikend waren bij zeer zware storm. Uit mijn hoofd gezegd is sinds 1953 ook niet meer zo’n hoge waterstand gemeten, wel in de buurt van. Dit zal ik later nog eens uitzoeken.
 18. @John Durden ik mis de keuze; ik wapen mij (nog) niet of is dat nu niet van belang?
 19. Grappig....en ik Heksenboot...kleine wereld @Wafels ook, weet alleen niet of die al is wezen buurten hier? Dat was inderdaad een beste bak water daar op Veluwezoom
 20. @John Durden volgens mij is je reactie niet geplaatst.
 21. Dat klinkt lastiger dan in Nederland, alhoewel het hier per gemeente echt enorm kan schelen hoe soepel vergunningen etc lopen. Wat je beschrijft is dat beleid in Catalonië of voor heel Spanje. Lijkt me bijna praktischer om een klein appartementje te huren voor je adres en te leven op een finca/grondstuk dichtbij. Hoe zit het met stacaravans ‘ op wielen ‘ , is dat toegestaan of vergunningsvrij aangezien het geen fundering heeft?
 22. @Haskap ik zal het later eens op mijn gemak lezen. Ben verder ook niet bekend met Politico. Als korte reactie vind ik het altijd zinvol om elk scenario de revue te laten passeren. Wel blijf ik van mening dat zo ver vooruit kijken toch lastig blijft vanwege zoveel variabelen in klimaatontwikkeling en mogelijke gevolgen. De 50 jaar plus de 0,001% kans op een superstorm eens in de 10.000 jaar is voor nu een prima norm. Verder acht ik het niet reëel dat we ons land ( deels) gaan opgeven.
 23. De hoogte van een bedrag wat je wil spenderen t.b.v. een finca, zal veel afhangen van je persoonlijke wensen, handigheid en tijd. Locatie heeft voor mij een hogere prioriteit dan staat van de finca zelf, zoals ik van @Hermanusb lees hoeft een finca niet persé instap klaar te zijn, al dringt voor hem de tijd wat meer. Wat @martin zegt nu alvast beginnen, beslissen kan altijd nog, lijkt me wel advies om te overwegen. Het bezichtigen en ervaringen opdoen etc vergen ook best veel tijd, dan is 7 jaar zo voorbij. Persoonlijk lijkt het me fijn om elk jaar een beetje te doen tot het moment dat je je permanent gaat/kan/wil vestigen in Spanje. Wat betreft Spaanse bureaucratie heb ik uit de draadjes van @FincaInSpanje al het nodige meegekregen. Nu vroeg ik mij nog wel af wanneer je met vergunning trajecten te maken krijgt. Is dat bijv. ook al het geval wanneer je de finca herbouwd/restaureert zonder verdere aanpassingen zoals verdieping/uitbouw etc. En bestaat er zoiets als in Nl, dat je vrij mag bouwen mits je je aan bepaalde voorwaarden, maten en regels houd? In Nederland kan je bijv. namelijk zonder vergunning een uitbouw maken van 2,5 m uit de achtergevel, niet voorbij de zijgevel en zonder verdieping.
 24. Dat is voldoende voor een prima leven daar. Niet super luxe, gewoon goed. Heb eens van @Ron Doe begrepen dat zijn buurman het net red met €600 en zelfvoorzienend leven ( moestuin/koe etc.) Wil je lekker kunnen leven ( groenten kopen, keer uit eten, auto etc. ) kan je met €1200 prima af. Wat betreft kopen nu of over 7 jaar zou ik zeggen nu, dat omdat ik verwacht dat de prijzen enkel zullen stijgen. @FincaInSpanje en @martin wat weten jullie hiervan? Zijn de prijzen sinds jullie een finca hebben aangeschaft gestegen en/of is daar aanleiding toe de komende jaren?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...