Ga naar inhoud
GENEGEERD

Beste tool voor jacht in de wildernis


Danielsirocco

Aanbevolen berichten

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
@Archie Bunker, Ik handel er niet in maar wissel wel vaak van wapen, daarbij ben ik inderdaad zeer actief binnen de wedstrijdwereld van de KNSA in mijn regio. Overigens is de afdeling BW zéér actief, alert en dat geldt voor vrijwel alle andere BW in aangelegen regio's. Dat je zelden gecontroleerd wordt is niet conform de richtlijnen van Justitie want de BW medewerkers zijn "verplicht" elke schutter/jager minimaal 1x per jaar thuis te bezoeken. Doen ze dat niet dan heb je een lakse BW in je buurt. Dat zou ik ook wel graag willen, in mijn regio hadden we altijd al controles maar als ik zo door den lande trek dan hoor ik zelfs "verhalen" dat nog nooit een bezoek is afgelegd.....wees blij :D

 

Zo is dus mijn BW dus wel actief houden ze hun verlofhouders wel in de gaten (ook buiten de baan activiteiten).

 

Richtlijn en "verplicht" gaan niet samen.

De regelgeving gaat hier binnenkort op de schop.

Onder de 21 jaar gaat de richtlijn naar 1 huisbezoek, boven deze leeftijd naar 1 huisbezoek per twee jaar.

 

Greener

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Greener

 

Richtlijn en "verplicht" gaan niet samen.

De regelgeving gaat hier binnenkort op de schop.

Onder de 21 jaar gaat de richtlijn naar 1 huisbezoek, boven deze leeftijd naar 1 huisbezoek per twee jaar.

 

Greener

 

Dát mijn beste vriend is een "voorstel" vanuit de zijde van de politie zelf, en dat in de wandelgangen (vooral bij schietverenigingen) al als waarheid is aangenomen. Omdat ze geen tijd en manschappen hebben om alle verlofhouders te kunnen controleren. In mijn regio worden de reguliere agenten op straat er al mee belast om deze controles uit te voeren. En zo lukt het de Afd.BW om dit met het grootste gemak te kunnen realiseren. Dit voorstel ligt in Den Haag maar is geen zins nog door Opstelten geaccepteerd. Slinger wat aan Google en je leest zo tientallen stukken van lokale media waaruit blijkt hoe groot de verschillen per regio zijn. En hoe de een er een zooitje van maakt en dat de andere regio zelfs er eigen regels op na houden ! Zie hieronder de "actuele" wetgeving!

--------------------

9. Toezicht op de naleving 9.1 Toezicht op verlofhouders en jachtaktehouders Het is noodzakelijk dat bij alle verlofhouders en jachtaktehouders steekproefsgewijs tenminste eenmaal per jaar, wordt gecontroleerd of:a.de wapens en munitie welke door de betrokkene voorhanden worden gehouden, beantwoorden aan de omschrijving op het verlof en/of de jachtakte;b.de wapens en/of de munitie op de juiste wijze zijn opgeborgen (zie B 8).Gelet op de aard van deze controle, zal deze moeten plaatsvinden door middel van een, bij voorkeur onaangekondigd, huisbezoek. Daarnaast is het mogelijk om, ter controle van bepaalde gegevens, betrokkene te verzoeken zich met zijn wapens op het bureau te vervoegen. Uiteraard geldt dat personen die er blijk van hebben gegeven het met de naleving van de voorschriften niet zo nauw te nemen, aan een intensiever toezicht dienen te worden onderworpen dan personen van wie is gebleken dat zij de wapenwetgeving stipt naleven.Bij lichtere onregelmatigheden, zoals kleine onjuistheden of slordigheden, dient een schriftelijke waarschuwing aan betrokkene te worden gegeven, waarin hem wordt meegedeeld welke onjuisthe-den of slordigheden zijn geconstateerd en waarin hij wordt gemaand om die in de toekomst te voorkomen.Gegeven waarschuwingen en eventueel opgemaakte processen-verbaal kunnen er toe leiden ofwel dat aan het verleende verlof of de verleende jachtakte zwaardere voorschriften of beperkingen worden verbonden ofwel dat tot intrekking wordt overgegaan. Indien, nadat intrekking heeft plaatsgevonden, in een eventueel volgende beroepsprocedure kan worden aangetoond dat betrokkene één of enkele malen schriftelijk is gewezen op de niet correcte naleving van de WWM dan bestaat er een grotere kans dat de intrekking ook in beroep zal worden gehandhaafd. Een schriftelijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingesteld.549.2 Toezicht op

-----------------------

Vooral dat blauwe deel is ter interpretatie aan de lokale afd BW hoe ze aan de "bepaalde gegevens" komen! Deze regel passen sommige afdelingen maar al te ruimhartig toe. Ze beroepen zich zelfs daarop!........... Rest my case.

 

Daarom geeft de KNSA momenteel zelfs lessen in de wapenwetgeving omdat er te veel loos is wat niet deugt en omdat straks elke vereniging gecertificeerd dient te zijn. Zo is kennis van de wetgeving een deel van de certificering en dient minimaal 1 (bestuurs)lid van de vereniging deze cursus gevolgd te hebben.....in het voordeel van de schutters

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Onderstaande is mij bekend mijn beste vriend.

 

Snap nog steeds het "punt" niet wat je wilt maken.

 

Als je je niet kan conformeren aan regelgeving, richtlijnen of in lichtere vorm wat op hebt aan te merken, waarom stop je er dan niet mee?

Ik ben het helemaal met je eens dat er een hoop regelgeving is die men naar vrije wil kan uitvoeren.

Dat kan men, dus daar lig ik niet wakker van.

Waar ik eerder van wakker lig is de steeds strakkere regelgeving op de verenigingen zelf en voorstellen die de knsa ten tonele brengt.

Voorbeelden genoeg.

Ach, laten we het er op houden dat ieder zijn eigen ideeën heeft, even goede vrienden.

 

Greener

 

@Greener

 

 

 

Dát mijn beste vriend is een "voorstel" vanuit de zijde van de politie zelf, en dat in de wandelgangen (vooral bij schietverenigingen) al als waarheid is aangenomen. Omdat ze geen tijd en manschappen hebben om alle verlofhouders te kunnen controleren. In mijn regio worden de reguliere agenten op straat er al mee belast om deze controles uit te voeren. En zo lukt het de Afd.BW om dit met het grootste gemak te kunnen realiseren. Dit voorstel ligt in Den Haag maar is geen zins nog door Opstelten geaccepteerd. Slinger wat aan Google en je leest zo tientallen stukken van lokale media waaruit blijkt hoe groot de verschillen per regio zijn. En hoe de een er een zooitje van maakt en dat de andere regio zelfs er eigen regels op na houden ! Zie hieronder de "actuele" wetgeving!

--------------------

9. Toezicht op de naleving 9.1 Toezicht op verlofhouders en jachtaktehouders Het is noodzakelijk dat bij alle verlofhouders en jachtaktehouders steekproefsgewijs tenminste eenmaal per jaar, wordt gecontroleerd of:a.de wapens en munitie welke door de betrokkene voorhanden worden gehouden, beantwoorden aan de omschrijving op het verlof en/of de jachtakte;b.de wapens en/of de munitie op de juiste wijze zijn opgeborgen (zie B 8).Gelet op de aard van deze controle, zal deze moeten plaatsvinden door middel van een, bij voorkeur onaangekondigd, huisbezoek. Daarnaast is het mogelijk om, ter controle van bepaalde gegevens, betrokkene te verzoeken zich met zijn wapens op het bureau te vervoegen. Uiteraard geldt dat personen die er blijk van hebben gegeven het met de naleving van de voorschriften niet zo nauw te nemen, aan een intensiever toezicht dienen te worden onderworpen dan personen van wie is gebleken dat zij de wapenwetgeving stipt naleven.Bij lichtere onregelmatigheden, zoals kleine onjuistheden of slordigheden, dient een schriftelijke waarschuwing aan betrokkene te worden gegeven, waarin hem wordt meegedeeld welke onjuisthe-den of slordigheden zijn geconstateerd en waarin hij wordt gemaand om die in de toekomst te voorkomen.Gegeven waarschuwingen en eventueel opgemaakte processen-verbaal kunnen er toe leiden ofwel dat aan het verleende verlof of de verleende jachtakte zwaardere voorschriften of beperkingen worden verbonden ofwel dat tot intrekking wordt overgegaan. Indien, nadat intrekking heeft plaatsgevonden, in een eventueel volgende beroepsprocedure kan worden aangetoond dat betrokkene één of enkele malen schriftelijk is gewezen op de niet correcte naleving van de WWM dan bestaat er een grotere kans dat de intrekking ook in beroep zal worden gehandhaafd. Een schriftelijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingesteld.549.2 Toezicht op

-----------------------

Vooral dat blauwe deel is ter interpretatie aan de lokale afd BW hoe ze aan de "bepaalde gegevens" komen! Deze regel passen sommige afdelingen maar al te ruimhartig toe. Ze beroepen zich zelfs daarop!........... Rest my case.

 

Daarom geeft de KNSA momenteel zelfs lessen in de wapenwetgeving omdat er te veel loos is wat niet deugt en omdat straks elke vereniging gecertificeerd dient te zijn. Zo is kennis van de wetgeving een deel van de certificering en dient minimaal 1 (bestuurs)lid van de vereniging deze cursus gevolgd te hebben.....in het voordeel van de schutters

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat verhaal is in Vlaanderen al jaren aan de gang. Bij aanschaf van nieuw materiaal wordtje altijd ontboden op het lokale smurfenkantoor voor een praatje met de grote smurf van dienst. Die gaat dan de conformiteit na, het registratienr. en hij maakt een praatje met je om je wettelijke reden voor bezit na te gaan. Nadat ik het welbewuste personage gewezen heb op het onderscheid tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht en hiermee zijn tegenargumenten in één keer van tafel veegde, is de hartelijkheid een beetje verdwenen. So what.

 

Ik heb wel een keer een standje gekregen omdat er niet voldoende sloten op de benieningsorganen aanwezig waren. Het viel toch wel op dat ik van de rondhuppelende smurfen toen een hele nette goeiedag kreeg.

 

Deze week was er nog wat ophef in het parlement vim bepaalde stukken die relatief gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn voor recreatief gebruik. Een overheid hoeft niet bang te zijn voor de bezitter die de moeite neemt zich wettelijk in orde te stellen. Het is veel gemakkelijker om je te bevoorraden bij de Albanees of Tsjecheen om de hoek.

 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1692193/2013/08/24/Uzi-mitrailleur-verkrijgbaar-als-sport--en-recreatiewapen.dhtml

Link naar reactie
Delen op andere sites

@CrossbowClan

 

Nou hij kan met dit mesje wilgen tenen ed snijden en daar bijvoorbeeld een fuik mee vlechten (net als een manden maker ) . Het is primitief dat geef ik toe maar het werkt wel :rolleyes:

gr will

Ik heb een aantal jaren geleden dit 1 keer gemaakt, inderdaad van wilgentenen. Veel werk, weinig succes......

Een taps toelopende fuik, verzwaard met stenen, en een paar dode slakken als aas....Niks gevangen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@fritsimeel

Ik heb een aantal jaren geleden dit 1 keer gemaakt, inderdaad van wilgentenen. Veel werk, weinig succes......

Een taps toelopende fuik, verzwaard met stenen, en een paar dode slakken als aas....Niks gevangen.

 

Fritismeel ik ben geen visexpert hoor , maar ik denk wel dat afgezien zo'n fuik maken( wat inderdaad veel werk is ), dat men in die tijd dat ze ze gebruikten ook veel kennis hadden van hoe je ermee

moet vissen (op wat voor soort vis, waar, de diepte etc) . Ik weet bijvoorbeeld van oudere mensen dat men vroeger op paling visten dmv een jutezak goed gevuld met stro en in het midden van dit stro

was wat slachtafval geplaatst , verzwaard met wat stenen werd zo'n zak in het water gedaan waar paling zat .

Voor alle duidelijkheid volgens mij valt dit onder stropen , en is DUS VERBODEN !! zowel in die tijd als nu;)

De eerste 10 tot 14 dagen deed men er niets aan , want en dat zeiden die luitjes zowel het vlees moest gaan rotten maar ook alle mensen geur moest er van af zijn .Pas na die tijd haalde men

zo'n zak pas naar boven . Dus ik kan me best voorstellen dat je geen succes had , maar men maakten in die tijd toch van deze fuiken ze visten ermee .

gr will,

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik doe al een hele tijd bushcraft op deze samenkomsten kun je leren van elkaar.

in het bushcraften heb ik al op paling gevist ( ook met een jutte zak ), forel vissen, karp.

maar ook al de gelegenheid gehad om vallen te zetten ( niet laten opstaan natuurlijk ), dierensporen zoeken, materiaal maken en dieren slachten.

dingen gedaan van boogschieten tot luchtbuksen.

Super, zo leer je en kun je zelf uittesten omdat er meestal toestemming is om wat te vissen. andere dieren worden gekocht en daar klaargemaakt. zomaar wild vangen of vissen is gewoon verboden tenzij de de nodige toestemmingen hebt.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 1 jaar later...

Met een mes en wat lijn( dit kun je improviseren) kun je heel wat, wil je dan toch perse wat hebben wat wat meer "wapenachtig" is, een compound boog, stil en snel. Er is trouwens wel ern mes speciaal ontworpen voor het jagen, heb er ergens een foldertje van, als ik het vind gooi ik het er hier wel even in. Maar jagen kan op talloze manieren, een oom van mij heeft vlak na de wo 2 veel gejaagd als kind, moesten eten, en die weet talloze trukjes, kijk of je zo iemand kan vinden, hij wist mij veel dingen te vertellen over hoe je met weinig klein wild kan vangen.

  • Leuk 2
Link naar reactie
Delen op andere sites

Tja na een jachtgeweer, wat ik niet mag, geen jachtakte, is een compound kruisboog een leuk alternatief. Wat ik niet mag, verboden in Nederland. Dus bij deze, zo zou ik het kunnen doen...

 

Boog mag je gewoon kopen en hebben hoor maar jagen niet.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn vraag is of er na een SHTF nog vissen of prooien zullen zijn. Er zijn een kleine 2 miljoen mensen in Nederland die aan vissen doen (http://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/feiten-en-cijfers/). Eigenlijk moeilijk te geloven, zo'n groot aantal... (maar dat is nu minder van belang, het zijn er redelijk veel). Van deze sportvissers moet er toch een redelijk aantal zijn die hun eigen materiaal hebben. Als al deze mensen gaan proberen om zichzelf en hun families te voeden door te gaan vissen dan vrees ik dat er vlug geen vis meer zal zijn....

 

Er zijn veel minder jagers (zo'n 28000 mensen in Nederland hebben een jachtvergunning, . Daarbovenop komen de mensen die weten hoe ze vallen moeten maken en mensen die wapens hebben (zoals bogen) waarmee ze kunnen gaan jagen. Er zijn niet zoveel dieren te vinden in de Nederlandse bossen en dus ook deze hulpbron zal volgens mij tamelijk vlug uitgeput raken.

 

Dus hoe realistisch is het om te denken dat de visvangst of de jacht een substantiële bijdrage kan leveren aan jullie voeding post-SHTF?

 

P.S. Ondanks dit zit er toch een viskitje van de Prepshop in mijn BOB :p

Link naar reactie
Delen op andere sites

@-geanonimiseerd-, dat bedoelde ik ook, mag er niet mee jagen. Toch kan ik om meerdere redenen blij zijn met dit stukje techniek.

Ze zijn heel zuiver te richten, erg sterk, maar de inslag is enorm. Stropakken houden de pijlen niet tegen en er is geen doelpak te krijgen waar je de pijlen weer uit kan krijgen.

Ook zijn er bij mijn weten geen netten te vinden om dit soort pijlen te vangen.

Toch oefen ik met enige regelmaat en ben nu redelijk snel met het opnieuw spannen en plaatsen van de pijl. En als je dan twee bogen hebt en eentje spant de boog en de ander schiet, dan kun je elke paar seconden een pijl afschieten.

Nodig voor wanneer je iets hebt geschoten dat nog kan vluchten. Iets meteen kikdood schieten is leuk in theorie maar komt niet zo vaak voor als je wel zou willen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toch oefen ik met enige regelmaat en ben nu redelijk snel met het opnieuw spannen en plaatsen van de pijl. En als je dan twee bogen hebt en eentje spant de boog en de ander schiet, dan kun je elke paar seconden een pijl afschieten.

 

Knap. Ik weet nog dat een kruisboog spannen erg veel kracht kost. En achteraf spierpijn als je dat een aantal malen doet. Dat was weliswaar geen compound maar toch...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...