Ga naar inhoud
GENEGEERD

Waarom we preppers zijn


deruiterwa

Aanbevolen berichten

Waarom Preppen (voorbereiden)?

 

Het Preppen doen wij om verschillende redenen. Hieronder volgt een opsomming van zaken

waarmee wij ernstig rekening houden dat die zouden kunnen gaan gebeuren. Dit zou het

vermoeden kunnen wekken dat wij ‘doemdenkers’ zouden zijn, maar dat is niet het geval. Wij

zijn nuchtere Hollanders die met open ogen en oren leven in deze maatschappij en ons leven

lief hebben. Daarbij vergeten wij niet wat er zoal in het verleden gebeurt is met onze aarde en

onze voorvaderen. Er zijn al eerder op de aarde grote catastrofes geweest. Dit blijkt uit een

aantal feiten:

- Er zijn mammoeten in Siberië gevonden met het voedsel nog in hun bek en in hun maag.

Deze dieren zijn plotseling overvallen door een enorme vloedgolf en toen ingevroren in

ijsmassa’s waardoor ze goed geconserveerd gebleven zijn.

- In het Rocky Mountains gebergte liggen op grote hoogte allemaal schelpen. Hoe zijn die

daar ooit terecht gekomen?

- De bergen bij o.a. de Moezel, zijn opgebouwd uit allemaal schuin liggende lagen. Wat is

hier ooit gebeurd?

- In de Noordzee worden vandaag de dag botten opgevist van o.a.. mammoeten en

sabeltandtijgers. Dit is te zien op de volgende website:

http://www.pbase.com/buiter/stellendam De Noordzee is dus ooit droog geweest.

Wij handelen absoluut niet vanuit angst, maar vanuit onze verantwoordelijkheid tegenover de

Schepper en de mede-mens met de hoop en het vertrouwen op een nieuwe harmonieuze aarde.

 

 

‒ Ineenstorting van het financiële systeem.

Het hele financiële systeem is gebaseerd op lucht. Het zijn allemaal cijfertjes op papier

en daarom gedoemd te mislukken. De euro als betaalmiddel, is één grote mislukking.

 

‒ Wereldoorlog 3

Gezien de oplopende spanning in het Midden-Oosten is het niet onwaarschijnlijk dat er

een oorlog uit zal breken. Dan zullen de grote landen zoals Amerika, Rusland, China,

Korea, Iran e.d. er ook in betrokken worden, wat dus de gehele wereld in oorlog zal

zetten. Elke wereldoorlog leid tot voedsel- en brandstof schaarste. Voedsel en brandstof

prijzen zullen enorm gaan stijgen.

 

‒ Nibiru

Volgens astrologen en wetenschappers is er een onbekende planeet op komst die eens in

de zoveel jaren langs de aarde gaat. Dit heeft dan enorme gevolgen voor de aarde.

 

‒ Zonnevlammen

Door de activiteit van de zon, vinden er momenteel vele zonne-uitbarstingen plaats.

Wanneer deze gericht zijn op de aarde en de aarde bereiken, kan dit gevolgen hebben

voor de satellieten en alle stroomvoorzieningen op de aarde. Deze zonne-uitbarstingen

kunnen dwars door het magnetische veld van de aarde gaan, wat voor het nodige

vuurwerk op aarde zal zorgen.

 

‒ Natuurgeweld

Door dat wij de natuurwetten hebben overtreden, de natuur vervuild en misbruikt

hebben, zal de natuur zichzelf wreken. Dit als gevolg van de wet van oorzaak en gevolg.

Dit openbaart zich nu al in aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s,

overstromingen enz. Nog nooit in de geschiedenis van de aarde heeft het ingrijpen van

de mens zoveel vernietiging gebracht als nu: watervervuiling, grootschalig ontbossing,

massale uitroeiing van dier- en planten soorten, uitputting van de zee, dierfokkerij en

bio-industrie, door eenzijdige landbouw en genetische manipulatie van gewassen is de

toekomst van de mensheid in groot gevaar gebracht.

Wij houden ook ernstig rekening met een tsunami of overstroming in Nederland.

Nederland is een laag gelegen land wat beschermt wordt door een aantal dijken die

onvoldoende zullen zijn bij een tsunami.

 

‒ Atoom

Wanneer er ergens een atoombom tot ontploffing komt, heeft dit catastrofale gevolgen

voor de aarde en de mensheid.

 

‒ EMP-bom

Bij de ontploffing van een EMP-bom wordt alle electriciteit uitgeschakeld.

 

‒ Nucleaire rampen

De vele kerncentrales zorgen voor een verhoogd risico op een nucleaire ramp. De ramp

in Japan heeft laten zien hoe kwetsbaar deze centrales zijn.

 

‒ Poolshift

Ompoling van de polen der aarde. Het magnetische veld verwisselt dan. Dit zal

gevolgen hebben voor onze elektriciteit.

 

‒ Kalenders

Kalenders van oude natuurvolkeren die aflopen eind 2012. En dan een nieuwe cyclus

beginnen.

 

‒ Bijbelse profetieën

In de Bijbel worden vele uitspraken gedaan over de zogenoemde eindtijd. Volgens de

Bijbel zal de aarde en de mens getroffen worden door vuur, hagelstenen, watervloeden,

aardbevingen, hongersnoden e.d. Dit niet om de aarde en de mensheid te vernietigen,

maar om de aarde te reinigen en zo een vernieuwde aarde te scheppen waar weer vrede,

harmonie en geluk zal heersen. Er wordt gewaarschuwd om je voor te bereiden op deze

‘oordeelsdag’. Noach, Jozef, en de 5 wijze maagden waren ook preppers.

 

‒ Huidige samenleving

De huidige manier van samenleving kan nooit lang zo door blijven gaan. Als we zien

wat er allemaal gebeurd in de wereld: geweld, misbruik, zelfmoorden, abortus,

euthanasie, wetteloosheid, verslavingen, egoïsme, liefdeloosheid, corruptie,

echtscheidingen, overspel, incest, enz. Dan kan dit toch nooit nog lang zo doorgaan?

 

‒ Digitalisering

Wij leven in een maatschappij waarin steeds meer alles gedigitaliseerd wordt. Denk aan:

vingerafdrukken, DNA afgifte, paspoort e.d. Dit gaat steeds verder, totdat het zover is

dat de mens verplicht wordt om een RFID-chip in zich te laten injecteren. Daarop

komen dan al onze gegevens. Je kunt dan niet meer kopen of verkopen als je geen chip

hebt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Welkom op het forum @deruiterwa.

 

Je zet het mooi neer welke redenen er zijn om te preppen. Onlangs hebben we met zijn allen hier op het forum een bijna gelijke lijst samengesteld. Kijk hier maar eens http://preppers.nl/forum/threads/3062-Even-alles-op-een-rijtje?highlight=rijtje

 

Veel plezier hier op het forum

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Je vergeet levens stijl....sommige mensen vinden het "leuk" om op alles voorbereid te zijn. Kan ik mij enigzins in plaatsen.

Ik ben net begonnen met prepping/survival, niet omdat ik bang ben of er iets gebeurt, maar gewoonweg omdat ik een fallback wil hebben.

Een BOB is ook handig als je huis in brand staat...je pakt je pack en daar zit alles in wat je nodig hebt om bvb te gaan logeren bij je vrienden, en toch je medicatie te hebben en je wonden te verzorgen. Stel dat je nergens kan logeren kan je met je BOB naar een camping, en je hoefd je niet eens te haasten omdat je je survival voedsel bij je hebt. Ik moet nog zien hoe ver ik het preppen ga brengen, maar dat is mijn motivatie om mee te beginnen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even een paar kleine dingetjes: schelpen in de Rockies zijn daar terecht gekomen doordat de aardplaten schuiven, waardoor bergen ontstaan. In de ijstijd kon je van hier naar Engeland lopen, want het water zat in het ijs en de Noordzee lag daardoor droog.

 

En over veranderde mores: de Bijbel staat vol met overspel, incest, moord en andere verschrikkelijke dingen. Dat is van alle tijden (al hoop ik niet van de toekomst)

 

Sinds de mens aan landbouw doet is hij voorraden aan het maken, om winters en tijden van schaarste door te komen. Daarom is graan zo belangrijk: je kan het bewaren. Hoeveel graan zou er tegenwoordig in NL op voorraad zijn? Met het bewaren van graan ontstaat er ook een overheid. Wie de graanvoorraden goed beheerd heeft het voor het zeggen, en zo niet dan dreigt er opstand. Als dit aan handelaars wordt over gelaten, ontstaan er woekerprijzen bij schaarste.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Waarom Preppen (voorbereiden)?

- In het Rocky Mountains gebergte liggen op grote hoogte allemaal schelpen. Hoe zijn die

daar ooit terecht gekomen?

- De bergen bij o.a. de Moezel, zijn opgebouwd uit allemaal schuin liggende lagen. Wat is

hier ooit gebeurd?

- In de Noordzee worden vandaag de dag botten opgevist van o.a.. mammoeten en

sabeltandtijgers.

 

‒ Huidige samenleving

De huidige manier van samenleving kan nooit lang zo door blijven gaan. Als we zien

wat er allemaal gebeurd in de wereld: geweld, misbruik, zelfmoorden, abortus,

euthanasie, wetteloosheid, verslavingen, egoïsme, liefdeloosheid, corruptie,

echtscheidingen, overspel, incest, enz. Dan kan dit toch nooit nog lang zo doorgaan?

 

Ik ga je iets nieuws vertellen....de aarde is 4,6 miljard jaar oud en sinds ongeveer 3 miljard jaar is er leven op deze planeet....daar komen je schelpjes vandaan in de Rocky's en de Noordzee werd ooit bewandelt door zoogdieren....kijk maar eens in een echt boek.

En ik vind het heel kwalijk dat je euthanasie noemt als een slechte ontwikkeling. Ik hou me nog even in, maar als dit zo doorgaat, dan kom ik toch even ontzettend uit mijn atheistische hoekje gevlogen. @leidseprepper @Mr. Gold kan iemand deze meneer vertellen dat religie hier ongewenst is? Please?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Weer die kalender... lol

 

De ene cultuur maakt een kalender die eeuwenlang doorgaat, wij maken er eentje per jaar, de ander maakt er eentje die 30 jaar vooruitkijkt...

 

Een abortus is ideaal voor de mensen die ongewenst zwanger zijn geraakt door eigen schuld, ookal hebben ze een fout gemaakt kunnen ze nog terugvallen op een abortus. In sommige gevallen is het juist heel fijn dat er zoiets als abortus is, want vaak zitten mensen opgescheept met een kind die totaal ongewenst is, waar ze niet voor kunnen zorgen, dat in de weg staat met de toekomstplannen die men heeft voor zichzelf, dat soort dingen. Een oplossing voor een domme actie, vaak door kinderen gemaakt die zonder hun verstand te gebruiken aan het experimenteren zijn met hun seksualiteit. Of wat dacht je van die meisjes die verkracht worden? Moeten ze dan een kind gaan grootbrengen van hun verkrachter?

Zal alleen vervelend zijn na de SHTF om dat nog te doen bij mensen, of gaan we het dan ook doen zoals we het doen bij dieren? Gewoon een paar keer steken met een pin?

 

Euthanasie vind ik juist heel fijn dat het bestaat. Als jij ligt te lijden in het ziekenhuis, doktoren weten geen raad, pijnstillers hebben geen effect (ook morfine niet), oh geloof mij, dan wil je echt wel dood. Mijn moeder heeft dat moeten meemaken. Ookal noemde men die vorm niet echt euthanasie, maar gewoon "inslapen" maar het komt op hetzelfde neer. Ze kreeg dan geen water meer toegediend. Doch duurde het nog 2 weken voordat ze uiteindelijk overleed, want ze was een sterke vrouw, we hebben haar elke dag bezocht, terwijl ze lag te slapen in haar bed. (ik dacht dat je 3 dagen niet zonder water kon, nou mijn moeder kennelijk wel, alleen je zag het wel in haar gezicht dat ze aan het uitdrogen was)

 

Corruptie kun je niet uitroeien. Hebberigheid is een menselijke eigenschap. Net als voor het geweld, misbruik, zelfmoorden, wetteloosheid, verslavingen, egoïsme, liefdeloosheid, echtscheidingen, overspel, incest... Allemaal menselijke eigenschappen. Fijn dat je de mens leert kennen. Niet iedereen is het, de mens is zeer veelzijdig. Sommigen leiden onder een dictatuur wat tot wereldoorlogen kan leiden. Je kunt je beter preppen tegen de mensheid dan... :p

Link naar reactie
Delen op andere sites

En abortus is ook zeer gewenst bij gehandicapte kindjes. Niet iedere ouder kiest ervoor een gehandicapt kindje toch op deze wereld te willen zetten. Als ze dat niet willen, bijv om het kindje lijden te besparen, zou het vreselijk zijn als abortus niet zou mogen.

 

Euthanasie bestaat gelukkig in NL wel, maar in veel landen om ons heen niet. Of bestaat het wel maar is het niet legaal. Ik vergelijk het altijd met mijn dieren. Ik prijs de wereld gelukkig waarin we lijdende dieren uit hun lijden mogen helpen. In de landen waar euthanasie niet is toegestaan maar waar dieren wel mogen inslapen, zijn er vast mensen die graag een dier hadden willen zijn.

 

Maar @deruiterwa om op uw vraag terug te komen, waarom prep ik..

Ik prep voor het geval er voor lange tijd geen elektriciteit zal zijn waardoor voedsel niet gedistribueerd zal kunnen worden en geld niet beschikbaar zal zijn en pompen voor drinkwater zullen uitvallen en alles wat meer aan elektriciteit gerelateerd is. De oorzaak van zo'n uitval zou kunnen zijn, EMP, CME of algehele malaise/crisis waardoor het elektriciteitsnet door wat voor oorzaak dan ook uitvalt. Ik ga er dan ook van uit dat ik het in een shtf heb over een lange stroomuitval van enige weken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kunnen die op religie gebaseerde uitspraken aub gewoon van 't forum weg blijven?

 

Onzin uit een door een stel Romeinen bij elkaar geraapte verhalen hebben we niks aan en uitspraken over dat euthenasie en abortus zonden zijn maken me alleen maar extreem boos. Dat de religieuze mensen ervoor kiezen dat die zaken slecht zijn is leuk voor hun zelf, maar laat andere mensen lekker met rust en kap eens met het opdringen van je christelijke "normen en waarden". Na ruim 2000 jaar is het wel eens genoeg geweest!

 

De keuze om je eigen leven te beeindigen is 1 van de zwaarste keuzes die je ooit zult maken, het is nogal extreem arrogant om te denken dat wie dan ook het recht heeft om een ander die keus af te nemen. Wie denk je dat je bent? God?

 

Hou je religieuze gedachten lekker voor jezelf, je mag van mij geloven wat je wilt en je zal verder geen last hebben van mij, zolang ik geen last heb van jou en je geloof. Zo wel, dan zullen we nog wel eens zien wie 't laatst lacht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kunnen die op religie gebaseerde uitspraken aub gewoon van 't forum weg blijven?

 

Onzin uit een door een stel Romeinen bij elkaar geraapte verhalen hebben we niks aan en uitspraken over dat euthenasie en abortus zonden zijn maken me alleen maar extreem boos. Dat de gerelicapten ervoor (denken te) kiezen dat die zaken slecht zijn is leuk voor hun zelf, maar laat normale mensen lekker met rust en kap eens met het opdringen van je gristelijke "normen en waarden". Na ruim 2000 jaar is het wel eens genoeg geweest!

 

De keuze om je eigen leven te beeindigen is 1 van de zwaarste keuzes die je ooit zult maken, het is nogal extreem arrogant om te denken dat wie dan ook het recht heeft om een ander die keus af te nemen. Wie denk je dat je bent? God?

 

Hou je religieuze gedachten lekker voor jezelf, je mag van mij geloven wat je wilt en je zal verder geen last hebben van mij, zolang ik geen last heb van jou en je geloof. Zo wel, dan zullen we nog wel eens zien wie 't laatst lacht.

 

Precies! Geen woord aan toe te voegen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kunnen die op religie gebaseerde uitspraken aub gewoon van 't forum weg blijven?

 

Onzin uit een door een stel Romeinen bij elkaar geraapte verhalen hebben we niks aan en uitspraken over dat euthenasie en abortus zonden zijn maken me alleen maar extreem boos. Dat de gerelicapten ervoor (denken te) kiezen dat die zaken slecht zijn is leuk voor hun zelf, maar laat normale mensen lekker met rust en kap eens met het opdringen van je gristelijke "normen en waarden". Na ruim 2000 jaar is het wel eens genoeg geweest!

 

 

(Reactie niet alleen op bovenstaande post van @Enki)

 

Met verbazing lees ik deze hele draad. En het feit dat hier opeens religie wordt geblamed terwijl ondertussen in één moeite door generalistische statements worden gelanceerd over heikele kwesties als euthanasie en abortus. Hoppekee, even in 2 regels je zegje gedaan.

 

Het gaat hier wel om issues die op individueel niveau enorm ingrijpend zijn en een grote impact kunnen hebben op iemands leven - welke keuze hij/zij ook maakt. En die keuze is bepaald niet alléén een uitvloeisel van iemands religie.

 

Kunnen we over dit soort onderwerpen svp de nodige voorzichtigheid naar elkaar betrachten? En hoeven we hierover svp even geen snelle meningen of oneliners? Niet alleen religie, ook dergelijke ethische kwesties zijn volgens mijn off topic op dit forum.

Link naar reactie
Delen op andere sites

(Reactie niet alleen op bovenstaande post van @Enki)

 

Met verbazing lees ik deze hele draad. En het feit dat hier opeens religie wordt geblamed terwijl ondertussen in één moeite door generalistische statements worden gelanceerd over heikele kwesties als euthanasie en abortus. Hoppekee, even in 2 regels je zegje gedaan.

 

Het gaat hier wel om issues die op individueel niveau enorm ingrijpend zijn en een grote impact kunnen hebben op iemands leven - welke keuze hij/zij ook maakt. En die keuze is bepaald niet alléén een uitvloeisel van iemands religie.

 

Kunnen we over dit soort onderwerpen svp de nodige voorzichtigheid naar elkaar betrachten? En hoeven we hierover svp even geen snelle meningen of oneliners? Niet alleen religie, ook dergelijke ethische kwesties zijn volgens mijn off topic op dit forum.

 

Het blijft zeker lastig en ik zie dat een post van mij ook verwijderd is, ongetwijfeld omdat ik de fictieve baas van de onderwereld aanhaalde. Wellicht zou het passelijk zijn de oorspronkelijke post te verwijderen waarin oa dit wordt vermeldt:

 

- Er zijn mammoeten in Siberië gevonden met het voedsel nog in hun bek en in hun maag.

Deze dieren zijn plotseling overvallen door een enorme vloedgolf en toen ingevroren in

ijsmassa’s waardoor ze goed geconserveerd gebleven zijn.

- In het Rocky Mountains gebergte liggen op grote hoogte allemaal schelpen. Hoe zijn die

daar ooit terecht gekomen?

- De bergen bij o.a. de Moezel, zijn opgebouwd uit allemaal schuin liggende lagen. Wat is

hier ooit gebeurd?

- In de Noordzee worden vandaag de dag botten opgevist van o.a.. mammoeten en

sabeltandtijgers. Dit is te zien op de volgende website:

http://www.pbase.com/buiter/stellendam De Noordzee is dus ooit droog geweest.

Wij handelen absoluut niet vanuit angst, maar vanuit onze verantwoordelijkheid tegenover de

Schepper en de mede-mens met de hoop en het vertrouwen op een nieuwe harmonieuze aarde.

Hierbij geeft de oorspronkelijke post wat 'handvatten' ten aanzien van religieuze ideeën die niet stroken met volledig geaccepteerde wetenschappelijke inzichten, edoch, de plaatser dezes refereert aan een -in mijn ogen- bijbels concept. Ik meende dat dit niet meer mocht worden geplaatst. Gaarne niet met twee maten meten, dan deze hele draad weghalen aub. Ook de -nogmaals, in mijn ogen- wat infantiele vragen hoe er schelpjes in de Rocky's zijn gekomen stoelt op een intellectual design idee, een stupide concept om zaken te verklaren die niet passen in een door oogkleppen beperkt wereldbeeld.

‒ Bijbelse profetieën

In de Bijbel worden vele uitspraken gedaan over de zogenoemde eindtijd. Volgens de

Bijbel zal de aarde en de mens getroffen worden door vuur, hagelstenen, watervloeden,

aardbevingen, hongersnoden e.d. Dit niet om de aarde en de mensheid te vernietigen,

maar om de aarde te reinigen en zo een vernieuwde aarde te scheppen waar weer vrede,

harmonie en geluk zal heersen. Er wordt gewaarschuwd om je voor te bereiden op deze

‘oordeelsdag’. Noach, Jozef, en de 5 wijze maagden waren ook preppers.

Nou ja, hoe 'clear cut' moet je het nog krijgen....

 

‒ Huidige samenleving

De huidige manier van samenleving kan nooit lang zo door blijven gaan. Als we zien

wat er allemaal gebeurd in de wereld: geweld, misbruik, zelfmoorden, abortus,

euthanasie, wetteloosheid, verslavingen, egoïsme, liefdeloosheid, corruptie,

echtscheidingen, overspel, incest, enz. Dan kan dit toch nooit nog lang zo doorgaan?

Dit is een mening waarbij er een afkeurende houding wordt beschreven ten aanzien van Nederlandse verworvenheden die zo kostbaar zijn voor de mensheid in zijn geheel, dat mijn haren recht overeind gaan staan. Tuurlijk, je mag vinden dat abortus en euthanasie niet in JOUW visie passen, maar als er dan commentaar op komt -terecht- dan is het wat apart om de tegenargumenten te verwerpen en de discutabele tekst waar het om begon, te laten staan.

 

Kortom, in het licht consequent te willen zijn ten aanzien van de regels van het forum -religie is NIET een bespreekbaar iets op het forum- dan gaarne verwijderen van deze hele draad. Ik ga niet dreigen met: nou, dan ga ik weg van dit forum, maar voel me dan ook niet geroepen om mijn eigen ideeën te ventileren, al dan doorspekt met onderbouwde argumenten welke pleiten tegen het bestaan van maffe concepten als mannen die drie dagen in een vis wonen, bootjes met alle dieren erop, kerels die op water lopen, mensen die in zoutpilaren veranderen, mensen die denken dat een kerel op een wolk dinosaurus botten in de grond heeft gestopt of nog erger, dat de baas van de onderwereld dat heeft gedaan om ons in de war te maken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...