Ga naar inhoud
GENEGEERD

Roulerend leiderschap op basis van noodzaak - door Marc67NL


Gast Jager

Aanbevolen berichten

Roulerend leiderschap op basis van noodzaak.

 

Een groep bestaat ten behoeve van ieder persoon die er deel van uitmaakt.

 

Ieder lid van de groep dient, zeker indien noodzakelijk, naar maximaal eigen kunnen bij te dragen aan het bestaan en/of het welzijn van de groep.

 

Van de leden van de groep wordt verwacht dat ze zich verstandig gedragen.

 

Leden van de groep die zich door onwil, onkunde of onmacht, niet verstandig gedragen, worden door de andere leden van de groep begeleid.

 

De hiërarchie binnen de groep bestaat uit maximaal 2 lagen. De leden van de groep, en (alleen) indien noodzakelijk, een of meerdere leidinggevenden.

 

Indien noodzakelijk wordt er een leidinggevende persoon of groep aangewezen, die (bege)leid naar de oplossing van een probleem of het voldoen aan een noodzaak.

 

Diegene(n) waarvan verwacht kan worden dat hij/zij adequaat voor een oplossing zorgt, wordt door de rest van de groep aangesteld om te leiden.

 

Op het moment dat het probleem is opgelost, of aan de noodzaak is voldaan, treed de leidinggevende persoon of groep af.

 

Indien er zich meerdere problemen en/of noodzaken voordoen, kunnen er verschillende groepen worden opgezet, elk met een eigen leiding, om deze met de per probleem/noodzaak benodigde expertise op te lossen.

 

Aan een leidinggevende positie kunnen geen privileges worden ontleent. Wel dient het de leiding mogelijk gemaakt te worden de taak uit te voeren. Dat houdt ook in het door de leden van de groep uitvoeren van ter zake doende opdrachten.

 

Mocht blijken dat een leiding niet in staat is een probleem of noodzaak op te lossen, dient de leiding zo snel mogelijk te worden vervangen.

 

Naast problemen en noodzaken zijn er de standaard en terugkerende behoeftes. Voor het tegemoetkomen hieraan wordt gerekend op het eigen initiatief van de leden van de groep.

 

Indien er zich geen noodzaak of probleem voordoet, wordt er van de leden van de groep verwacht dat zij zich redden zonder leiding.

 

Zonder een probleem of een noodzaak, staat het de leden van de groep vrij hun leven in te richten naar eigen goeddunken, mits dit niet ten koste gaat van andere leden van de groep, of het belang en/of welzijn van de groep als geheel.

 

Het is aan alle leden van de groep om alert te blijven op mogelijke problemen dan wel noodzakelijkheden en, indien mogelijk, deze te voorkomen dan wel tijdig aan de rest van de groep mee te delen.

 

Nieuwe leden kunnen toetreden mits dit de groep niet in problemen brengt, en ze zich aanpassen aan de groep en bovengenoemde afspraken.

 

Het staat een ieder vrij om te vertrekken.

 

===

 

Deze vorm van groeps-organisatie valt of staat met het verstandig en volwassen gedrag van de leden. Dat betekent zelfkennis, verantwoording kunnen nemen en dragen, en een stap terug kunnen doen indien noodzakelijk.

Voor eigenbelang en ego is er geen ruimte, als de nood aan de man komt. In dat geval staat de groep voorop. In het meest ideale scenario, handelt de groep als één.

 

Bij angst, woede, pijn of stress is het niet altijd makkelijk om je verstand erbij te houden.

Om die reden is het van belang om als groep zo snel mogelijk rust en zekerheid te creëren.

Een duidelijk doel stellen en nastreven helpt hierbij.

 

===

Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Het is een ieder van ons toegestaan op en aanmerkingen te geven, en/of om aanpassingen te vragen.

Maar dit stuk geschreven door Marc67nl lijkt mij op dit moment de beste basisregels in een groep als de onze....

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja, ik las het stuk elders op het forum; in eerste instantie had ik wel bedenkingen tegen de structuur die het schept; de afweging voor mijzelf waar het gewicht zit, individueel belang of in een groep functioneren. Als het inderdaad lukt om de groep te vormen als het werkelijk tot een situatie komt is het hierboven genoemde stuk goed werkbaar. probleem is de groep daadwerkelijk te vormen, dus fysiek, als het zoever komt. Men moet soms van grote afstand komen, je weet niet of aan de andere kant er ook daadwerkelijk mensen zijn om je te ontvangen... er is feitelijk geen mogelijkheid om met leden te communiceren... dat is waar ik me meer zorgen over maak dan over leiderschap.... heel practisch dus..

Maar voor het stuk, cvomplimenten hoor....

Ik hoor graag hoe anderen hier over denken, ik probeer in ieder geval nu te bekijken of een netwerk opgezet kan worden...

grts Wisks

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb graag dat je meedenkt whiskers. Een communicatie netwerk zou mooi zijn. Moet eerlijk bekennen dat ik zelf niks heb om mee te communiceren omdat ik er altijd van uit ging alleen met mijn gezin te verdwijnen. Deze groep heeft er verandering in gebracht....

Misschien dat enkele wijzen met communicatiemiddelen onder ons een idee hebben om te kunnen zenden als het nodig is. Als je een ontvanger (radio) hebt zouden we misschien een bepaald kanaal,af kunnen spreken waarin meer info wordt gegeven.

Weet uberhaudt niet of dit mogelijk is, maar laat de profs hier eens over brainstormen en inzicht geven....

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Heksenboot

Ja, ik heb Marc al gefeliciteerd met zijn mooie stuk.

Toestemming gevraagd om het te gebruiken en gekregen.

 

Blij dat Jager het al geplaatst heeft.

 

In grote lijnen (eigenlijk alles) ben ik het er mee eens. Zelf zou ik het simpeler zeggen, maar dit is completer. Dus ik verander er niets aan.

Het blijft een theoretisch stuk, maar wel heel doordacht en goed op een rij gezet. Heel knap. Alles door denkwerk.

 

De praktijk gaat het leren (aan degenen die nog nooit zoiets hebben gedaan) ;).

Ik heb natuurlijk al een vergelijkbaar project gedaan. Dat ontstond vanzelf in deze structuur. Dus ik kan je vertellen dat het klopt en werkt.

 

Nu komen er natuurlijk nog wat dingen bij, die toen in dat project niet aan de orde waren.

Communicatie - verkennen - beveiligen - verdedigen - enz.

 

Dat komt er vanzelf allemaal bij. Wel mee bezig zijn natuurlijk :)

Maar we moeten eerst de basis opzetten, dus daar concentreer ik mij nu op.

 

Als iemand vragen heb, ga ik Marc om hulp vragen. Want hij kan zo mooi van repliek dienen, door deze regels steeds toepasselijk uit te leggen.

Kijk maar in dat draadje Roulerend Leiderschap. :D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoals al eerde gezegd, vind ikhet er goed uitzien. Alleen is het voor mij inderdaad de vraag hoe deze theorie in de praktijk met een aantal volstrekt verschillende mensen/gezinnen gaat werken in de praktijk. Daar komt ook bij dat wij elkaar op dit moment niet kennen. Maar ik denk dat we stapje voor stapje hier aan kunnen gaanwerken engewoon moeten kjken hoe het gaat werken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daarom gaan we samen kamperen, en misschien ook wat meetings organoseren.

Alleen samen kunnen we dit doen, dus de mening en wensen van iedereen zijn even belangrijk;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 4 weken later...
Gast Heksenboot

De laatste versie van Marc:

 

 

 

Leiderschap op basis van noodzaak.

 

– Een groep bestaat ten behoeve van ieder lid van die groep.

 

– Ieder lid van de groep dient naar maximaal kunnen bij te dragen aan het welzijn van de groep.

 

– Ieder lid van de groep gedraagt zich verstandig.

 

– Leden van de groep die zich door onwil, onkunde of onmacht niet verstandig gedragen, worden door de andere leden van de groep begeleid.

 

– De hiërarchie binnen de groep bestaat uit maximaal 2 lagen. De leden van de groep, en alleen indien noodzakelijk, een of meerdere leidinggevende personen.

 

– Indien noodzakelijk wordt tijdelijk een daartoe bekwaam geacht persoon of groep aangewezen, die (bege)leid naar de oplossing van een probleem.

 

– Op het moment dat het probleem is opgelost treedt de leidinggevende persoon of groep af.

 

– Indien er zich meerdere problemen voordoen, kunnen er verschillende groepen worden opgezet, elk met een eigen tijdelijke bekwame leiding.

 

– Aan een leidinggevende positie kunnen nimmer privileges worden ontleent. De groep en de tijdelijk ingestelde leiding dragen zorg voor oplossing van het probleem.

 

– Mocht blijken dat een leiding niet in staat is een probleem op te lossen, dient de leiding zo snel mogelijk te worden vervangen.

 

– Naast problemen en noodzaken zijn er standaard en terugkerende behoeftes, waar eigen initiatief van de groepsleden essentieel bij is.

 

– Zonder een probleem of een noodzaak, staat het de leden van de groep vrij hun leven in te richten naar eigen goeddunken, mits dit niet ten koste gaat van andere leden van de groep, of het belang en/of welzijn van de groep als geheel.

 

– Het is aan alle leden van de groep om alert te blijven op problemen en, indien mogelijk, deze te voorkomen dan wel tijdig aan de rest van de groep mee te delen.

 

– In het geval van nieuwkomers, of splitsing van de groep: Is de situatie (van de groep) gunstig, dan regelt het zich binnen de groep vanzelf. Is de situatie slecht, dan is het een probleem of een noodzaak.

 

– Het staat een ieder vrij om te vertrekken. Eigendom blijft eigendom.

 

Deze vorm van groeps-organisatie valt of staat met het verstandig en volwassen gedrag van de leden.

Dat betekent zelfkennis, verantwoording kunnen nemen en dragen, en een stap terug kunnen doen indien noodzakelijk.

Voor eigenbelang en ego is er geen ruimte, als de nood aan de man komt.

In dat geval staat de groep voorop. In het meest ideale scenario, handelt de groep als één.

 

Bij angst, woede, pijn of stress is het niet altijd makkelijk om je verstand erbij te houden.

Om die reden is het van belang om als groep zo snel mogelijk rust en zekerheid te creëren.

Een duidelijk doel stellen en nastreven helpt hierbij.

Ook het kunnen vasthouden aan bovenstaande tekst kan helpen om eenheid te bewaren en ieders kansen te vergroten.

 

 

 

Veel voors en tegens zijn al besproken in het topic Groepsorganisatie vormen. Het zijn 39 pagina's. U bent gewaarschuwd.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 3 maanden later...
  • 1 maand later...

Prima basisregels, maar dat kan naar mijn idee veel simpeler verwoordt worden... quod tibi vieri non vis, alteri ne feceris, ofwel wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Leg daar de 10 Geboden naast (ben zelf niet gelovig, maar daar zitten normen en waarden in die de meesten van nature respecteren) en dan denk ik dat alle verdere omgangsregels overbodig zijn.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die regels nodig hebben om goed te kunnen funtioneren.

Misschien moeten we eens nagaan welke specifieke situaties bijzondere regelgeving vereisen, zodat we gezamelijk deze regels kunnen opstellen.

Ik denk hierbij aan regels die niet hoeven te worden opgelegd, regels die een zeer groot draagvlak hebben onder de leden (bij voorkeur 100%), regels waarvan eenieder begrijpt dat het noodzakelijk is zich hieraan te houden, en dat dus daarom ook moeiteloos doet.

 

Al met al zal het best lastig worden om dit tot stand te brengen, en vervolgens ook te handhaven.

 

Gr. en suc6, Martin.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Heksenboot

Zeker backschless.

Dingen die je niet kent/kunt, worden bijgebracht door iemand die het wel kent/kan. Die is dan tijdelijk de "leider" over die kennis/kunde. Totdat beiden op hetzelfde niveau zitten.

En dit dan net zo lang, tot iedereen alles weet/kan. Tot op zekere hoogte, maar vooral wat betreft de belangrijke/noodzakelijke taken.

Vandaar ook de titel: Leiderschap op basis van noodzaak.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 9 maanden later...
Gast Heksenboot

Als je dat mist, dan kan je dat maken Lindaja.

Mijn aanpak is anders: ik zorg voor een groep en een locatie en samen gaan we wat maken. :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zelf krijg ik altijd een beetje een paniekaanval bij het woordje draaiboek. Het gene waar we nu tegen vechten is het huidige systeem waarbij alles in een draaiboek geschreven staat. Zijn we dan niet weer terug bij af wanneer we er zelf een maken omdat je vaak niet van het draaiboek mag afwijken (dat is tenslotte de intentie van een draaiboek) en er dan ook geen ruimte meer is voor spontane ideeën of oplossingen omdat deze niet in het draaiboek staan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

We hebben al het SOP initiatief gehad. http://preppers.nl/forum/group.php?groupid=46

 

Probleem met draaiboeken is dat nog voordat er een letter op papier staat er al zoveel input is dat het een enorm handboek wordt. De een wil het (roulerend) leiderschapsprincipe vastleggen, de ander hoe het zit met brandveiligheid bij kampvuurtjes en voor je het weet is elke stap van het samenzijn beschreven in een warboel van regeltjes.

 

Praktijk zal meer moeten uitwijzen op welk vlak er überhaupt regulering nodig is, anders verzandt het al snel in een theoretische oefening.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als nieuwkomer lees ik veel , is een prepper geen individualist? , leiderschap en draaiboeken , voorkomen chaos. Juist in de chaos waar wij voor preppen is handelen belangrijk, elke zorg en keuze die je maakt is er om zelf en je naasten te redden. Welke grens trekje , wie is je naaste ? Flexibel zijn en korte lijnen . Mijn beeld is een BOL , waar ik als mens op terug kan vallen met enkele naaste. geen zorg voor andere welke mijn slagvaardigheid nadelig kunnen beinvloeden . In je kleine kring is leiderschap al een gegeven, mogelijk wel met andere een locatie geschikt maken als BOL , waar ieder zijn eigen domein creeert.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn idee van draaiboek is meer een stappenplan voor zaken die steeds terugkomen.

Bv 2 weken voor je kunt gaan zaaien er voor zorgen dat al het gereedschap in orde is Dus meer af te handelen punten die als dat niet gebeurt een flink negatieve invloed gaat hebben.

En wanneer er een probleem is opschrijven hoe het is opgelost en wat er misschien beter had gekunnen achteraf gezien zodat als je een soortgelijk probleem weer tegenkomt je even makkelijk kunt nagaan hoe het vorige keer ging.

 

In principe kun je het roulerende leiderschap ook als een soort draaiboek zien

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...