Ga naar inhoud
GENEGEERD

Groep "Leven in Hongarije"


Flex

Aanbevolen berichten

Ik heb nog even de regels in Hongarije opgezocht over de aankoop van huizen en grondstukken. In het kort: vanaf 1 mei 2014 mag men (inwoners van de EU en Hongaren) in binnen of buitengebied grond kopen tot 1 hectare per persoon.

 

De (on)mogelijkheid tot aankoop van landbouwgrond door buitenlanders in Hongarije

 

Toen Hongarije op 1 mei 2004 toetrad tot de EU heeft het een voorbehoud gemaakt t.a.v. de mogelijkheden voor andere EU-burgers om landbouwgrond te kopen.

 

Dit moratorium was ingevoerd uit angst dat buitenlanders de Hongaarse landbouwgrond zouden opkopen en speculeren, met als gevolg dat de grond voor armere Hongaarse boerengezinnen onbetaalbaar zou zijn. Hongarije kreeg zeven jaar uitstel, met de mogelijkheid dit nog eens met drie jaar te verlengen. Daar heeft het land gebruik van gemaakt, met als gevolg dat buitenlanders momenteel geen landbouwgrond kunnen kopen; feitelijk betekent dit, dat men alleen binnen de bebouwde kom kan kopen of, bij wijze van uitzondering, een ’tanya’ in het buitengebied, met maximaal 6.000 m2 grond.

 

Nu de tien jaar komend voorjaar voorbij zijn mag vanaf 1 mei 2014 geen onderscheid meer gemaakt worden op basis van nationaliteit: alle EU-burgers hebben dezelfde rechten als Hongaren op dit punt. De Hongaarse regering heeft echter besloten zeer strenge regels in te stellen, om te voorkomen dat bedrijven, grootgrondbezitters of andere rijke Hongaren of buitenlanders de landbouwgrond kopen. Er geldt binnenkort een zeer streng beleid voor het (ver)kopen of (ver)pachten van landbouwgrond, ongeacht de ligging binnen of buiten de bebouwde kom of op de zogenoemde ’wijnheuvel’.

 

De belangrijkste regels voor buitenlanders zijn: voor alle objecten die niet officieel zijn geregistreerd als landbouwgrond (waar geen agrarische waarde voor is opgenomen) verandert er niets: deze kan iedereen onbeperkt kopen, zowel privé als ook op naam van een bedrijf. In de praktijk betekent dit, dat men binnen de bebouwde kom (’belterület’) ca. 99,9% van de percelen kan kopen. Als de tuin is aangemerkt als ’erf’ (’udvar’) gelden dus géén beperkingen aan de oppervlakte. Ook voor losse woningen buiten de bebouwde kom, zonder agrarische waarde (bijv. (voormalige) bos- of spoorwachterswoningen of schuren) geldt geen beperking.

 

1 hectare per persoon

Vanaf 1 mei 2014 kan men ook als EU staatsburger (dus niet als rechtspersoon) ongeacht de ligging binnen of buiten de kom of in de ’wijnheuvel’ tot maximaal 1 hectare landbouwgrond (incl. wijngaard, boomgaard, bos, volkstuin enz.) per persoon kopen en bezitten. Hierbij telt alle landbouwgrond die men reeds in bezit heeft mee! Rekening wordt gehouden met het eigendomsaandeel dat men bezit: als men bijv. met drie personen in gelijke delen een perceel van anderhalve hectare koopt, telt dit per persoon als een halve hectare. Vermoedelijk hoeft men in de meeste van deze gevallen, met name indien het gaat om grond binnen de ’wijnheuvel’ ook straks geen procedure te volgen om de grond aan te bieden aan iedereen die een eerste recht van koop heeft. Kleine stukken landbouwgrond kan men straks dus kopen en in geval van een ’tanya’ (d.w.z. een boerenbehuizing met landbouwgrond, gelegen in het buitengebied) is de grens straks dus niet meer 6.000 m2, maar 10.000 m2 (per persoon). Deze vrijstelling geldt niet voor staatsburgers van andere landen dan de Europese Economische Ruimte (EER)!

 

Het slechte nieuws is dat na 1 mei 2014 de aankoop van meer dan 1 hectare grond veel moeilijker wordt, zowel voor buitenlanders als Hongaren. In de praktijk komt het erop neer dat men alleen grotere oppervlakten landbouw- of bosgrond kan kopen of pachten als men een in Hongarije erkende agrarische opleiding heeft gevolgd, of als men minimaal drie jaar aaneengesloten als landbouwer in Hongarije is geregistreerd en voor eigen rekening en risico produceert. Tevens moet men bij voorkeur binnen dezelfde gemeente permanent wonen of het bedrijf hebben waar de grond is gelegen, of anders minimaal 3 jaar wonen in een gemeente die binnen een straal van 20 km. van de betreffende grond is gelegen. Zoals de regels er nu uitzien zal het voor verreweg de meeste buitenlanders in de praktijk zeer moeilijk zijn om aan deze regels of de uitzonderingen te voldoen; dat geldt overigens ook voor veruit de meeste Hongaren. In de praktijk zullen straks alleen lokale landbouwers of hun directe familieleden landbouwgrond kunnen kopen of pachten. Daarnaast geldt er een zeer complex systeem dat een hele rij gegadigden een voorkeursrecht geeft bij koop of pacht, alsmede aan de Hongaarse Staat. Op dit alles wordt (vermoedelijk streng) toegezien door diverse instanties, waaronder nieuwe lokale raden van landbouwers. Op het overtreden van de regels of het maken van onderhandse afspraken om de wetgeving te omzeilen staan diverse sancties, waaronder hoge boetes.

 

Ik zit er midden in, en zal ik in Januari weten of dit allemaal echt goed werkt! Als het goed is, krijg ik de percelen direct op naam (tenzij andere - eerst-gerechtigde in het dorp - zich melden om het te kopen). Ik zal het laten weten :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

@Tanfana

Hier een paar links naar opleidingen in Hongarije populair genoemd (landbouwschool). Om je een idee te geven, er zijn er nog veel meer.

http://mezogazdasagikepzes.hu

http://mezogazdasagikepzes.hu/aranykalaszos-gazda-kepzes

http://www.galamb.mako.hu

http://www.mgszki.hu

 

Naar ik vermoed gaat het over het aankopen van landbouwgrond in Hongarije. Omdat je naar opleiding vroeg, weet je dat je over een vakdiploma moet beschikken. Een vakopleiding, in het Hongaars en ervoor geslaagd zijn. Als je geen vakopleiding hebt genoten moet je minimaal drie jaar als landbouwer de kost verdiend hebben. Die regeling is van toepassing op alle burgers binnen de EU, ook voor de Hongaren. Met ingang van 05-2014, het van kracht worden van de nieuwe landwet in HU, kan ook door een rechtspersoon geen landbouwgrond, boven de vastgestelde oppervlakte, op legale!! wijze aangekocht worden.

 

In het artikel hier verderop in dit topic staat deze kwestie in vogelvlucht weergegeven.

Hoop dat je iets hebt aan de opleidingsinfo.

Groet HLL

 

heeft iemand al uitgezocht wat in Hongarije erkende lanbouwopleidingen zijn?
Link naar reactie
Delen op andere sites

@HongLL, wat bedoel je met in het Hongaars. Moet het diploma in het Hongaars zijn opgesteld of moet je een Hongaarse opleiding hebben. Ik ben benieuwd of Nederlandse landbouwopleidingen in Hongarije erkend zijn.

 

Ik wil dit graag zo specifiek weten omdat ik een Nederlandse landbouwopleiding heb gedaan. Een vakdiploma heb. En in Nederland ruim 10 jaar als tuinder/boer mijn geld heb verdient.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@HongLL, wat bedoel je met in het Hongaars. Moet het diploma in het Hongaars zijn opgesteld of moet je een Hongaarse opleiding hebben. Ik ben benieuwd of Nederlandse landbouwopleidingen in Hongarije erkend zijn.

 

Ik wil dit graag zo specifiek weten omdat ik een Nederlandse landbouwopleiding heb gedaan. Een vakdiploma heb. En in Nederland ruim 10 jaar als tuinder/boer mijn geld heb verdient.

 

Het slechte nieuws is dat na 1 mei 2014 de aankoop van meer dan 1 hectare grond veel moeilijker wordt, zowel voor buitenlanders als Hongaren. In de praktijk komt het erop neer dat men alleen grotere oppervlakten landbouw- of bosgrond kan kopen of pachten als men een in Hongarije erkende agrarische opleiding heeft gevolgd, of als men minimaal drie jaar aaneengesloten als landbouwer in Hongarije is geregistreerd en voor eigen rekening en risico produceert. Tevens moet men bij voorkeur binnen dezelfde gemeente permanent wonen of het bedrijf hebben waar de grond is gelegen, of anders minimaal 3 jaar wonen in een gemeente die binnen een straal van 20 km. van de betreffende grond is gelegen. Zoals de regels er nu uitzien zal het voor verreweg de meeste buitenlanders in de praktijk zeer moeilijk zijn om aan deze regels of de uitzonderingen te voldoen; dat geldt overigens ook voor veruit de meeste Hongaren. In de praktijk zullen straks alleen lokale landbouwers of hun directe familieleden landbouwgrond kunnen kopen of pachten. Daarnaast geldt er een zeer complex systeem dat een hele rij gegadigden een voorkeursrecht geeft bij koop of pacht, alsmede aan de Hongaarse Staat. Op dit alles wordt (vermoedelijk streng) toegezien door diverse instanties, waaronder nieuwe lokale raden van landbouwers. Op het overtreden van de regels of het maken van onderhandse afspraken om de wetgeving te omzeilen staan diverse sancties, waaronder hoge boetes.

 

@Tanfana lees dit nog even door. Het gaat om een in Hongarije erkende opleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je van het buitenland naar Nederland komt moet je je diploma om laten zetten naar Nederlandse eisen. Daar zijn wat instituten voor. Pas daarna is je diploma erkend in Nederland. Vertalen alleen is niet genoeg.

Zoiets zal ook zijn in Hongarije...of, juist niet, dat Hongarije alleen Hongaarse opleidingen eist. Dát uitzoeken is wat Tanfana bedoelt geloof ik.

 

Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen? Of Hongarije daar aan meedoet weet ik niet. Ze zijn wel eens vaker dwars met eigen invulling van rgeltjes.

 

@Tanfana, je zou de Hongaarse ambassade kunnen bellen of mailen met die vraag.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je van het buitenland naar Nederland komt moet je je diploma om laten zetten naar Nederlandse eisen. Daar zijn wat instituten voor. Pas daarna is je diploma erkend in Nederland. Vertalen alleen is niet genoeg.

Zoiets zal ook zijn in Hongarije...of, juist niet, dat Hongarije alleen Hongaarse opleidingen eist. Dát uitzoeken is wat Tanfana bedoelt geloof ik.

 

Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen? Of Hongarije daar aan meedoet weet ik niet. Ze zijn wel eens vaker dwars met eigen invulling van rgeltjes.

 

@Tanfana, je zou de Hongaarse ambassade kunnen bellen of mailen met die vraag.

 

Ja dat is wat ik bedoel. ik zal idd eens bij de Hongaarse ambasade gaan informeren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Oost-Europese landen kregen bij de toetreding tot de EU tien jaar de tijd om hun landbouwgrond open te stellen voor buitenlandse boeren. Dit jaar loopt die termijn af. Maar mag een ambitieuze Nederlandse boer nu een flinke lap landbouwgrond kopen in bijvoorbeeld Hongarije?

Teun van de Keuken gaat op onderzoek op de uitgestrekte poesta en ontdekt dat, hoewel de Fidesz-regering van Viktor Orbán de grond officieel heeft vrijgesteld voor alle Europeanen, buitenlanders in de praktijk geen schijn van kans maken.

Is Viktor Orbán de reddende engel van de traditionele Hongaarse boer of is er iets anders aan de hand? Van de Keuken trekt op met boze Hongaarse veehouders en zoekt uit wie er aan het langste eind trekt in de Slag om de Poesta.

 

 

http://www.npo.nl/slag-om-europa/13-10-2014/VPWON_1226734

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 1 maand later...
Oost-Europese landen kregen bij de toetreding tot de EU tien jaar de tijd om hun landbouwgrond open te stellen voor buitenlandse boeren. Dit jaar loopt die termijn af. Maar mag een ambitieuze Nederlandse boer nu een flinke lap landbouwgrond kopen in bijvoorbeeld Hongarije?

Teun van de Keuken gaat op onderzoek op de uitgestrekte poesta en ontdekt dat, hoewel de Fidesz-regering van Viktor Orbán de grond officieel heeft vrijgesteld voor alle Europeanen, buitenlanders in de praktijk geen schijn van kans maken.

Is Viktor Orbán de reddende engel van de traditionele Hongaarse boer of is er iets anders aan de hand? Van de Keuken trekt op met boze Hongaarse veehouders en zoekt uit wie er aan het langste eind trekt in de Slag om de Poesta.

 

 

http://www.npo.nl/slag-om-europa/13-10-2014/VPWON_1226734

 

Toch is het allemaal wel te begrijpen. Als je nagaat wat een Hongaar verdient. Als alles open zou staan, dan zouden de westerse boeren de landerijen opkopen voor een prikkie. Prijzen omhoog stuwen heeft ook geen enkel nut, want dan kunnen de Hongaren zelf geen land meer kopen. Tja.. Ik heb wellicht wat makkelijk praten omdat m'n wederhelft over de juiste documenten beschikt om landbouwgrond te mogen hebben. Maar los daarvan zou het anders ook geen eerlijke concurrentie zijn.

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is een andere mogelijkheid om dat op te lossen. Je richt een Hongaarse Kft op, dit is dus een rechtspersoon. Aangezien het een Hongaarse rechtspersoon betreft zijn er geen beperkingen tot aankoop van onroerend goed. Vanzelfsprekend moet je dan ook in regel zijn met de geldende fiscale regelgeving. Vermoedelijk is een dergelijke constructie rendabel vanaf 25000€ inkomsten per jaar. Al heb ik me daar nog niet in verdiept en is dit meer een raming. In Vlaanderen is een bvba interessant vanaf 50.000€ netto inkomsten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is een andere mogelijkheid om dat op te lossen. Je richt een Hongaarse Kft op, dit is dus een rechtspersoon. Aangezien het een Hongaarse rechtspersoon betreft zijn er geen beperkingen tot aankoop van onroerend goed. Vanzelfsprekend moet je dan ook in regel zijn met de geldende fiscale regelgeving. Vermoedelijk is een dergelijke constructie rendabel vanaf 25000€ inkomsten per jaar. Al heb ik me daar nog niet in verdiept en is dit meer een raming. In Vlaanderen is een bvba interessant vanaf 50.000€ netto inkomsten.

Moet je wel Hongaars paspoort hebben en 5 jaar in Hongarije hebben gewoond. En om land te kopen dan de benodigde papieren hebben.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nou... Wij hebben een Kft en dan nog moet je jezelf registreren en je diploma's overleggen om in aanmerking te komen voor akkerbouw. Als het zo eenvoudig zou zijn denk ik dat er al wat meer eu burgers de nodige hectaren hadden gekocht namelijk. En zelfs dan is het momenteel niet makkelijk allemaal. Ik zal het eens voor je opzoeken

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nou... Wij hebben een Kft en dan nog moet je jezelf registreren en je diploma's overleggen om in aanmerking te komen voor akkerbouw. Als het zo eenvoudig zou zijn denk ik dat er al wat meer eu burgers de nodige hectaren hadden gekocht namelijk. En zelfs dan is het momenteel niet makkelijk allemaal. Ik zal het eens voor je opzoeken

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

 

Hoeft niet. Ik wil geen landbouwer worden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Oost-Europese landen kregen bij de toetreding tot de EU tien jaar de tijd om hun landbouwgrond open te stellen voor buitenlandse boeren. Dit jaar loopt die termijn af. Maar mag een ambitieuze Nederlandse boer nu een flinke lap landbouwgrond kopen in bijvoorbeeld Hongarije?

Teun van de Keuken gaat op onderzoek op de uitgestrekte poesta en ontdekt dat, hoewel de Fidesz-regering van Viktor Orbán de grond officieel heeft vrijgesteld voor alle Europeanen, buitenlanders in de praktijk geen schijn van kans maken.

Is Viktor Orbán de reddende engel van de traditionele Hongaarse boer of is er iets anders aan de hand? Van de Keuken trekt op met boze Hongaarse veehouders en zoekt uit wie er aan het langste eind trekt in de Slag om de Poesta.

 

 

http://www.npo.nl/slag-om-europa/13-10-2014/VPWON_1226734

 

 

Leuk filmpje, de advocaat in de film Rumi Csaba ken ik! toffe gast, die altijd bereid is mensen te helpen hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...