Ga naar inhoud

duck

Lid
 • Aantal items

  179
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door duck

 1. [quote name=Wafels. @duck ik heb een paar jaar geleden wat experimentjes gedaan met zo maar 1 of 2 bright leds , joule thiefs en van die simpele ''batterijtjes '' en het verschil is ,als je geen licht hebt in je huis en in een shtf zal het buiten ook niet licht zijn je letterlijk je nek breekt in je huis en je niets kunt doen terwijl als ook al zijn het maar twee kleine lampjes je toch gewoon kunt leven , je kan dingen doen , rondlopen in je huis , eten klaar maken etc dat ik toch zeker wel een meer waarden zie van zelfs low tech zef gemaakte batterijen en joule thiefs en ledjes . gr will Kijk daar gaat het ook om als je niets anders meer heb kan je ze toch gebruiken in huis of waar je dan ook maar bent .... ik gebruik het iedere dag en ben er zeker blij mee want nu kan een klein zonnepaneeltje van een tuin lampje mijn plaats goed verlichten . ook binnen werkt alles op led en met 2 kleine zonnepaneeltjes maar goed wat ik handig vind hoeft niet iedereen te vinden =o) accus maken: ik heb ook het een en het ander gevonden over potjes met aarde er in 1 volt per unit .... when SHTF is het toch best handig een Joule Thief =o) bedankt voor jullie reacties Misschien handig als je ook wat bouwtekeningen linkt ? van dat zwarte ding met ledjes ..... groeten
 2. van die accus ben ik ook geen fen koste me bijna mijn camper JEZUS wat geeft dat een vlam en fel ook nog wel jammer voor mijn RC Off road truck... maar accus met een of andere zout oplossing ??????? of zand .. zou ik graag willen leren
 3. Bedankt voor je reactie Kijk dat zou ik graag willen leren zelf je batterijen maken op you-flop vind je ze wel maar leggen het niet echt goed uit maar goed dat komt nog. Joule thief Onstabiel.... eerlijk gezegd boeit het me niet het gaat er om dat je met 1 bijna lege aa batterij toch licht heb en met een solartje er bij werkt het goed ik heb het zelf hier hangen en dacht dat ook voor de andere onder ons het handig zou zijn ! en ja LB ( Lekker belangrijk ) dat hij niet echt zuiver is toch ? =o) maar toch bedankt voor je reactie
 4. Hallo allemaal, Ik heb wat rond gezocht op de form maar kon het niet vinden de joule thief misschien ook een leuk idee om dat te maken het bespaart je best veel op batterijen.. ik heb er zelf al veel gemaakt en het werkt super op 1,5 volt AA batterij kan je max 88 leds laten branden voor ongeveer 4 dagen ( non-stop ). op 3 volt 2x AA batterij kan je ze 9 dagen laten branden ( non-stop ). op 3 volt 2x AA batterij kan je max 280 leds laten branden voor 3 dagen ( non-stop ). dan heb je er best veel licht van en je kan er goed bij lezen ( zonder te turen bedoel ik ) maar als je er strips van 40 op zet heb je voldoende licht om andere dingen te doen ( wat je normaal met een 20 watt lamp doet ) de materialen kan je bijna in alles vinden en is makkelijk te bouwen .. misschien iets voor jullie ? Succes met bouwen PS dit werkt op batterijen !
 5. Kijk die weet hoe het moet thumb up =o) ik scheer me droog met het scheer mesje als ik niet veel tijd heb de rest net zo als hier boven =o) ghostwhiper wwwwhhhhahahahahaha die is goed lol wel een mooi mes =o)
 6. LOL volgens mij zijn er weinig die " SHTF " geschoren rond lopen wwhhaaahahahahahaha als ik dit zo ff lees. misschien een tipje : met de mes net zo als vroeger ? schuimen en scheren ... of anders een baard aapje worden lekker warm voor in de winter ! haha maar leuk ding hoor op de foto eerst knippen de rest met de mes hoop ik alleen dat je vrouwtje wel echt van je houd ( vrouw + mes = problemen ) =o)
 7. WWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAhahahahahahahahahaha JEZUS das een goeie Donkey Helaas Die zijn er wwwhhhahahahaha Uiterlijk is voor sommige alles wat telt LOL maar goed Er zijn gelukkig slimmere onder ons =o)
 8. Lees eerst DEEL 1 aub dan deze DEEL 2 Artikel 14 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 15 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. Artikel 16 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat. Artikel 17 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Artikel 18 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften. Artikel 19 Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. Artikel 20 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Artikel 21 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. Artikel 22 Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. Artikel 23 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld. 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen. Artikel 24 Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon. Artikel 25 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Artikel 26 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Artikel 27 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht. Artikel 28Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 29 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 30 Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben. ########################## ZO onderbouwd ?????? even terug te komen wie alle kranten leest of nieuws zenders kijk er is negatief na en let op verborgen berichten zo als bij de NOS vaak gebeurt nl3 Veel succes en allemaal een gelukkig nieuwjaar groetjes
 9. DEEL 1 heel het bericht lezen aub !!!!!! Amerika: hangt vast aan leugens , bedrog, en regels. ja klopt alleen niet voor iedereen het is meer de Roverheid die macht wil. Rusland: geen lieverdjes en zeker niet ongevaarlijk en heeft de zelfde boven vernoemde regel .. Europa: Zinkend schip hangt vast aan leugens , bedrog, oplichting, enz enz maar meer door de roverheid . alleen jammer dat ze hier de kop in het zand steken als het er op aan komt maar ook dat is bij alle boven vernoemde landen .... Eindresultaat..... das kl*ten we krijgen de N,w,o dus 1 baas over alle 7 bil slaven en ja iedereen die dit leest is een slaaf en volgens mij is slavernij verboden maar hier in NL steken ze de kop in het zand helaas .. wij staken nergens om en vinden alles goed !!!!!!!! als ze alles van je afpakken , je hele leven vergallen..... ons hoor je niet .. maar daar ben ik het niet mee eens en JA ons kl*telandje word overal genoemd als bang landje we staken nergens voor en als het puntje bij het paaltje komt ........... kijken we weg en doen niets als alleen achteraf ZEUREN .... kom toch ... kijk is rond je heen voorbeeld sint en piet we vieren het al 100de jaren maar nu zijn er wat krentenkoppen die gaan zeuren de pers die het gaat opdikken en de uitkomst kleir pieten ?????????????? HALLOOOOOOOOOO WAKKER WORDEN dit is maar 1 heel klein dingetje en NOG doet NL niets als alleen in het hokje denken ..... en iedereen wil onderbouwing als je is rond kijkt het je het 1000x opbouwingen en NOG word er niets gedaan nou succes want in je eentje kan je helaas niets maar wij allen kunne het wel degelijk als we maar is op komen voor dit klein kikkerlandje want vergeet niet WIJ zijn de baas hier en de roverheid HOORT ons te dienen lees het wet boek !!!!!!!!! op internet kan je super veel vinden maar ja zeker geen tijd , of te bang om tegenstand te krijgen .... maar ik zal je wat noemen : Grondwet , UVRM, Handvest van de grondrechten, ... hier een heel klein stukje : AG HIER HEB JE ZE ALLEMAAL SUCCES anders heb je geen onderbouwing ......dit is van de site ROVERHEID zelf BSN nummer word vaak genoemd Burger Slaven Nummer .. LEES ZE AUB IS GOED DOOR !!!!!!!!! ************* Grondrechten In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Voorbeelden van grondrechten zijn: • vrijheid van meningsuiting; • recht op privacy; • kiesrecht; • recht op gelijke behandeling. ************************* Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen. De UVRM is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De UVRM is, als resolutie aangenomen door de AVVN, niet als zodanig juridisch bindend. Omdat in de loop der jaren steeds naar de UVRM is verwezen in andere instrumenten wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat een groot deel van de inhoud van de UVRM deel uitmaakt van het internationale gewoonterecht, en daarmee juist wel juridisch bindend is. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat onderstaande 30 artikelen. Voor de preambule van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens klik hier. UVRM: De 30 artikelen Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 2 Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. Artikel 3 Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 4 Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Artikel 5 Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Artikel 6 Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Artikel 7 Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling. Artikel 8 Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet. Artikel 9 Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 10 Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. Artikel 11 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Artikel 12 Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. Artikel 13 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren. ZIE DEEL 2
 10. Ik ben erg benieuwt onder welke steen JIJ leeft ? Zijn die DOMME hollanders nu echt ZOOOOOOOOO DOM zie je nu echt niet wat er gebeurt ? de Media en alles wat er om heen hangt word door de roverheid gestuurd .... denk je nu echt dat ze je de waarheid vertellen ? Trolgedrag dat woord word wel heel snel genoemd maar volgens nederland mag ieder zeggen wat hij wil toch ( of van jou niet ) maar goed het was weer is lang geleden dat ik hier was en er is niets verandert mensen mogen niet hun eigen mening uit komen .... maar ja IK denk dat we is onze ogen uit het hokje moeten halen en is goed rond kijken rusland is NIET dom en ze zijn zeker beter voorbereid dan wij hollanders ( ik kom er geregeld ) maar waar we nu geen zorgen over hoeven te maken ik denk dat we ons zorgen moeten maken over de media die iedereen tegen elkaar opzet !! voorbeeld: dat gezeur over sinter klaas, dat gezeur over negerzoenen, wat nu gaat komen met het nieuwjaar dat we zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken... de NIEUWE regels wat de ROVERHEID wil invoeren zo dat zelfs wij als preppers niets meer mogen want overal komen nu regels voor ( en ja hier komt natuurlijk weer iemand tegen is wat ik schrijf maar dat maakt me niets uit en reageer toch niet .. ) want nederland is gewoon een land die niet verder kijkt dan het hokje waar het in zit ... Overal word er gestaakt om dat het te bond word ... nederland niet .. en zo kan ik nog wel 100,000,000,000,000 andere dingen schrijven dus ja Trollegedrag zou ik niet zeggen .... Of je moet het wel heel zeker weten .. maar ja zulke mensen heb je nu helaas en zeuren om alles en wat andere schrijven maar zelf geen haar beter is dat vind ik trollegedrag .... maar goed ik ga weer terug naar de USA prepper form die is vele malen beter dan dit gezeur en ik vertel zo als het is en bind er geen doekjes om en wil je echt iets meer info kijk dan op infowars(.)com en luister daar maar is misschien open je dan je ogen en ga je hier ook anders met mensen om .. mijn gezegde : Laat mensen in hun waarden ook al ben je het er niet mee eens ook zij mogen hun zegje doen groetjes en tot kijk ik ben weer een tijdje weg
 11. heb nog een mooie grote camper in de aanbieding usa camper met slide out 90%zelf supporterend met 4 grote solar panels er op 4000 watt enz enz zeer sterke motor er in en maar 16079 Mile gelopen echte milles motor kan ook op HHO gas rijden ! dus als je weg moet met je gezin is het best een sterk ding en staat op 8 wielen PM maar groetjes
 12. heb je ook al na gedacht over HHO te gebruiken ?? ik zelf gebruik het nu bijna 3 jaar op mijn dieselmotor en ja ik vind dat het werkt. ook kan je hout dampen gebruiken in een motor heb er een pdf voor hoe je zo iets bouwen moet . maar op internet kan je alles vinden succes
 13. super .. ook al lijkt het of is het reclame het is wel waar wat er gezegd word vind ik.... en als je het goed bekijkt het klopt wel pak alleen nederland is hier mag je geen wapens hebben officieel ( alleen met vergunning ) maar goed ik blijf preppen !!
 14. simpel Camouflage pak aan alles klaar leggen en .................kn@l3 maar ...... wat moet je anders ,.. heb geen tijd om een boek te gaan lezen dus gewoon trossen los en kn@l3
 15. nou daar ben je lekker mee wat die opzetpop zegt .. ik ben zwaar katholiek alleen doe er geen ruk aan ..... en kijk maar uit anders gaan ze zo nog zeggen dat de paters goed zijn en nooit iets fout doen ..........mmmmmmmmmmmmmmmmm
 16. nee mijn cv werkt gewoon maar mijn houtkachel geeft een ingebouwde cv plaat als de haard brand verwarmt hij ook mijn cv..... ongeveer deze hoop dat de link werkt http://www.google.nl/imgres?q=cv+kachel+op+hout&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=709&tbm=isch&tbnid=pG2cCrijHxKe1M:&imgrefurl=http://www.marktgigant.nl/tweedehands/huis-en-inrichting/in-en-om-het-huis/hout-cv-haarden-fornuizen-en-kachels-met-cv-aans-99691/products_detail/&docid=KO9w4IX85ao5WM&imgurl=http://www.marktgigant.nl/uploads/tx_multishop/images/products/normal/hou/hout-cv-haarden-fornuizen-en-kachels-met-cv-aans-2.jpeg&w=502&h=480&ei=oC2-UJC7PMjL0QXZ1ID4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=139&vpy=114&dur=7331&hovh=220&hovw=230&tx=96&ty=91&sig=113570838596688929635&page=1&tbnh=140&tbnw=155&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87 dat is de afbeelding ik heb hem ergens anders gehaald oooowkee nu las ik het pas goed hahahahahahahahahahahaha ja heb je als je aan het eten bent en probeer te lezen =o)
 17. brandstof uit water halen ( waterstof ) CV op een houtkachel maken ( heb ik ook ) en net zo als vroeger alles weer op Stoom
 18. mmmm moet ik toch ff met de dokter rond de tafel gaan zitten wwhhaahahaha
 19. tis wel te hopen wand heb geen zin in een eeeeeeeeeuwig leven ! ( althans niet met deze ellende )
 20. yep klopt ... als je terug leest lees je hoe je zelf kan testen via een stalen vuilnisbak of je prep CB, Radio,enz kan testen en mee dat ik mijn text terug las ontdekte ik zelf ook een probleem hahahahaha ik woon in een STAAL schip ..... dat word BBQen lol
 21. het is gelijk maar licht er net aan of we hem vol op krijgen of net een klein beetje het kan wel zijn als er apparaten onder spanning staan ze een opdonder krijgen en dus doorbranden . antennes krijgen ook stroom terug en dus als zie aan gesloten zijn branden die ook door .. sleutels en andere dingen kunnen erg warm gaan worden en als er veel EMP is zelfs kokend heet worden ...... mmmmm lekker in woon in een schip gggrrr helemaal van staal dat word BBQen
 22. IDD ze kunnen het weer nog niet eens goed voorspellen ! laat aanstaan wat er gebeurt 21-12-12.. maar goed je hoeft niet tegeloven maar toch komt er iets aan ... alleen wat ?? en wanneer ??
 23. we hebben wel een klein gelukje het duurt 8 minuten voor die vlam de aarde raakt .... heb ik nog net ff de tijd om mijn raam luiken te sluiten ....
×
×
 • Nieuwe aanmaken...