Ga naar inhoud

Erelijst

Populaire inhoud

Toont inhoud met de hoogste reputatie op 03/15/15 in alle zones

 1. Ik had pas geleden voor 6,50 euro een hele mooie koperen olielamp gekocht maar helaas lekte hij lampolie. bij de schilderswinkel gevraagd voor een oplossing en dat bleek Waterglas te zijn. dit is een vloeistof in een halve liter fles voor 1,70 euro die uithardt als je het in het brandstofreservoir gooit nadat je deze eerst ontvet hebt met thinner. het waterglas in het reservoir gooien, een paar keer goed rond draaien zodat alle naden en kieren bedekt zijn en dan gooi je de rest er weer uit. na een paar dagen goed drogen heeft zich aan de binnenkant van het brandstofreservoir een vloeistofdichte laag gevormd. waterglas wordt onder meer gebruikt om muren en vloeren van baksteen of beton waterdicht te maken. waterglas niet mengen met water want bepaalde metalen kunnen dan oplossen. gewoon de vloeistof direct uit de fles gebruiken. groeten, odessa
  1 punt
 2. Zeker waar, en eerlijk gezegd wil ik de andere 99% ook niet weten...
  1 punt
 3. Prachtig al die indianen-uitspraken. Dat waren de mensen die de wereld begrepen. In mijn hart ben ik een indiaan. Onze samenleving maakt alleen maar kapot en ik hoop elke dag opnieuw dat mensen dat eindelijk zullen zien. Tot die tijd doe ik maar gewoon mee in de dingen die moeten. Ik ga naar school, ik werk, en hou me aan de regels. Maar de verslavingen van nieuwe telefoons, voetbal en tabak staan ver van mij vandaan. Dat is het brood en de spelen van de 21e eeuw. Daarmee worden we dom gehouden. Wat mij betreft is het elke dag tijd om het systeem om te werpen en om de manier van leven van de echte beschaafde indianen over te nemen. Liefde en vrede in alle zaken, respect voor het leven. Maar wanneer die dag komt, dat hebben volgens mij de mensen die goed kunnen 'vechten' met hun pennen in de hand. @Keyser Suze schrijf wat je schrijven kan, want het kan niet snel genoeg. Er komt geen perfect moment, dat moment maken we zelf. Als we klaar zijn met het systeem, laten we dat dan duidelijk maken, want alleen kunnen we niks. Samen staan we sterk. Hebben we daar niet voor geprept?
  1 punt
 4. Is Tarik Aziz, niet Ali chemicali.
  1 punt
 5. Als jij het op die manier als mod opschrijft zou je bijna denken dat het een verplichting was ipv jouw persoonlijke mening. Daar doelde ik meer op. Zie zelf het nut niet van een zoveelst draadje: [ Hoi ik ben ... en ik prep ook] [Welkom!] [Welkom] [Welkom!] [Welkom] [ Speciale Popeye welkomtekst] [Welkom!] [Welkom] Laat mensen dat lekker zelf beslissen, niet alsof "jezelf" voorstellen op een anoniem forum waar de meeste mensen nogal gehecht zijn aan hun opsec veel toegevoegde waarde heeft.
  1 punt
 6. Voor grote oppervlaktes zou ik eerder kijken naar een 'chicken tractor' systeem zoals Geoff Lawton mooi uitlegt. Het idee is dat je een verplaatsbare kippenren over het gazon verplaatst. De kippen woelen de grond om (oppervlakkiger dan mensen) op zoek naar voedsel en voegen er ook nog mest aan toe. Wanneer dit intensief genoeg gedaan wordt houdt je een stuk grond over dat ontdaan is van de ongewenste begroeiing en tegelijkertijd bemest. Om dit nog verder uit te breiden kan je de kippen een berg geven die is opgebouwd uit keukenafval zoals groente en fruitresten mest en overig tuinafval. Deze berg wordt vervolgens afgestruind door de kippen die de compost in wording continu keren, afbreken en hun eigen toevoeging er aan geven wat het proces versneld. Wat je overhoud is een grove hoogwaardige compost die de 'kale' oppervlakte kan bedekken waarna de kippenren weer verder kan worden opgeschoven om zo geleidelijk het hele land te converteren naar een vruchtbare basis voor een voedselbos. Ik moet er wel bij vertellen dat ik in tegenstelling tot de bedekkingsmethode tot nu toe op geen enkele manier praktijkervaring op heb kunnen doen met deze methode. Daarnaast is deze methode niet makkelijk uit te voeren voor mensen met een kleine tuin en/of die geen kippen hebben omdat er toch wel wat meer bij komt kijken voor het allemaal loopt dan wanneer je de grond bedekt.
  1 punt
 7. Helaas is de onderliggende oorzaak van het slechte voorbereidingsniveau van de Nederlandse overheid goeddeels te wijten aan desinteresse... Ze vinden het werkelijk niet belangrijk genoeg om er stevig op in te zetten en inmiddels hebben ze ook niet voldoende interesse om er geld voor vrij te maken... Wat voor een land dat in de laatste 60 jaar best een paar rampjes aan de hand heeft gehad (treinramp bij Harmelen, watersnoodramp, treinkaping bij de Punt, zware stormen met meer dan 30 doden, Bijlmerramp, overstromingen in Limburg, Vuurwerkramp in Enschede, cafe brand Volendam, Cellencomplex Schiphol, vliegtuigcrash Turkisch Airlines en het potentiele gevaar van de chemiepakbrand) toch op z'n minst naief is... Daarnaast of juist daardoor hebben we onzelf als land in de jaren '90 een enorme achterstand toegebracht toen we op 1 april 1994 het complete departement "Civile Crisisbeheersing" van het Ministerie van EZ hebben wegbezuinigd met alle kennis die daar zat... En pas na de aanslagen van 11 sept in New York zag de overheid het belang van een dergelijke organisatie en heeft hier een nieuw departement voor opgezet, dat zonder het meenemen van bestaande kennis of het raadplegen van de toenmalige specialisten volledig opnieuw het Nederlandse 'crisisbeheersings-wiel' is gaan uitvinden... Wat inhoud dat als je een paar jaren opstart perikelen in de afweging meeneemt, we 10 JAAR ACHTERLOPEN OP HET GEBIED VAN RAMPENBESTRIJDING!!! Als je de stukken bekijkt die al eerder in deze draad zijn genoemt zie je duidelijk dat we geen flauw benul hebben wat we aan het doen zijn... Onduidelijke richtlijnen, slechte organisatie en communicatie, enorme nadruk op het in stand houden van de economische infrastructuren, maar geen idee hoe dit bereikt moet worden en weinig aandacht voor de veiligheid van ons als burgers... Te veel veiligheidsregio's, te veel schijven in de organisatie, beslissingsbevoegdheid ligt bij burocraten die geen enkel verstand van zaken hebben, slechte overdracht van informatie, niet afdoende materieel, te weinig geld voor de organisaties die wel het verschil zouden kunnen maken, enz... Prachtig voorbeeld van het heerlijk belabberde voorbereidingsniveau van onze hulpdiensten is een incidentje van een jaar of 10 geleden waarbij een civile aannemer in de wegenbouw, vlak boven Amsterdam een kerosineleiding kapot boorde... Niemand die wist wat dit was, waarom het niet naar boven was gekomen bij de CLIC-melding, zelfs de brandweercommandant snapte er niks van... Mijn vader, die bij de voorgaande brandweercommandant persoonlijk de DPL-kaart in z'n handen had gedrukt (DPL = Defensie Pijplijn) kon niets anders dan met gekromde tenen van frustratie en tegelijk tranen van het lachen concluderen dat het DPL-3 was die rechtstreeks kerosine aan de marinebasis in Den Helder levert... De overdracht van deze info tussen vertrekkend en aantredend commandant had domweg niet plaatsgevonden... 5 jaar later ben ikzelf werkzaam bij een kleine gemeente in Zuid-holland in het groen en openbare ruimte, en ben bezig een kast met ouwe troep op de afdeling door te spitten en op te ruimen... En guess what!... Ik vindt een mapje met daarin de regionale DPL-kaarten die uiteraard vertrouwelijk zijn en die slingeren daar domweg rond... Toen ik deze inleverde aan het eind van de gang bij de lokale brandweercommandant bleek ook hij deze kaarten nooit gezien te hebben en er zelfs nog nooit van gehoord te hebben terwijl er 3 DPL's door zijn regio lopen!!... (Stom genoeg heb ik niet eens kopien getrokken, iets dat ik vandaag de dag zeker niet gelaten zou hebben)... Ook staat in de huidige overheidsbegroting niets dat ten goede komt aan het borgen van de veiligheid, voedselveiligheid of noodhulp aan de burger wanneer de op ons afstormende crisis, critieke vormen aanneemt... Sterker nog!.. Die financiering voor bijvoorbeeld de SIGMA rampen ondersteuningsteams wordt volgend jaar stopgezet en de teams worden per 2015 ontmanteld! En dan zijn dit al vrijwilligersteams... Als je het Nederlandse Rode Kruis vraagt: En nu? Krijg je alleen maar bullshit reacties als "slachtoffers worden ook steeds redzamer en moeten maar op eigen kracht naar hulp bewegen bij SEH, zorginstellingen en huisartsenposten in de omgeving van een rampgebied, dat doen ze namelijk toch steeds vaker..." Daar sta je dan met je participatiesamenleving!! Ondertussen staat de ambulance verpleegkundige straks bij een ramp met z'n handen in het haar omdat hij in z'n uppie de hele zooi mag regelen, geen helpende handen en aanvullend medisch materiaal meer krijgt om z'n T3 slachtoffers te behandelen terwijl hij zich op levensreddende handelingen bij de T1 en T2 slachtoffers kan concentreren, geen verwarmde gewondennesten meer heeft en alleen maar de paar spulletjes in z'n ambu heeft om mogelijk 10- of honderdtallen aan slachtoffers te behandelen... Opzich zou ik me niet zo moeten opwinden en verbazen. Want daar waar het Internationale Rode kruis en relatief goed functionerende organisatie is, zie je dat het Nederlandse RK dusdanig versplinterd is dat ze alleen maar vechten binnen hun eigen gelederen en zichzelf allemaal zo fantastisch vinden, dat ze vergeten dat ze eigenlijk met z'n allen een grote fuist moeten maken en daarmee hard bij de heren in Den Haag op tafel moeten slaan om ze eraan te herinneren dat ze een verantwoordelijkheid hebben om noodhulp en de bijbehorende infrastructuur op poten en niveau te krijgen en houden!! Een aantal jaar geleden had ik het idealistische idee persoonlijk te kunnen bijdragen aan de nationale veiligheid... Mijn (para)medische skills, ervaring met het trainen van dieren, de bouw, openbare ruimte en civiele constructie achte ik IMHO afdoende om mijzelf aante melden bij USAR (Urban Search And Rescue)... Nou, vergeet het maar!... USAR neemt alleen overheids personeel aan en reageert niet eens op sollicitaties van buitenaf!... Als je niet al bij de driehoek Veilgheid, Justitie, Politie, Brandweer, enz hoort kom je gewoon niet binnen!... Maar echt uitmaken doet het niet want ook USAR gaat op de schop... Nergens voor nodig die jongens! Ondertussen vliegen we ons helemaal ongelukkig met drones die niet of nauwelijks resultaten leveren, controleren we ieder mailtje en whatsappje, en zijn er nog steeds korpsen waar de basis C2000 communicatie niet van de grond komt, zijn de landlijnen van het noodtelefoonnet (staan ook op de DPL kaarten) aan stukken gegraven door een breed scala aan nederlandse weg-en waterbouwbedrijven. De Nederlandse reddingsbrigade en kustwacht kunnen rampen van enig werkelijk formaat voor de kust niet langer de baas.. Werkelijke SAR-operaties zijn uberhaupt al niet meer mogelijk sinds we alle 8 Orions aan de US verkocht hebben... We hebben burgemeesters die maar gewoon geen waarschuwingssirenes meer plaasten of upgraden, maar echt uitmaken doet het niet want de dekking van het in 1998 uitgerolde 'nieuwe' systeem was toch al belabbert!... Vorig jaar kwam de krijgsmachtstaf erachter dat we niet langer konden meedraaien in een belangrijke jaarlijkse oefening omdat we onze panserbataljons hadden verkocht... Ze waren letterlijk op de kaart aan het schuiven met een stapeltje tanks, waarbij een mij bevriende majoor toch even naar voren moest stappen om de heren eraan te herinneren dat we helemaal geen tanks meer hebben... Een kamer vol vraagtekens en het besef dat we zonder gemechaniseerde brigade niet eens aan de oefening kunnen deelnemen... We LEASEN ze nu in aller ijl van onze Duitse buurtjes... En we overwegen ernstig om de voorraad die we al jaren op stapel hebben staan om aan Nederlands Indie te verkopen (wat al jaren een pijnpunt is en dus steeds uitgesteld) maar voor onszelf te houden... Ondertussen roepen zogenaamd hoogleraren dat we met en derde minder brandweer af kunnen... Strak plan! Want de dekking was al zo fantastisch... We hebben gelukkig een paar jaar geleden niet al het zware materieel uitgesmeerd over de regio's... Zo! En vanaf nu hebben jullie geen ladderwagen meer!... 'Maar wij hebben flats en zij alleen laagbouw?!' Jammer joh!... Net zo goed als dat wanneer we gewoon niemand vertellen dat er hoog water de dijken dreigt weg te spoelen, het waarschijnlijk ook niet gebeurt, toch? Hadden we nou onze waterkeringen maar goed onderhouden... Ach een kans van 1 : 3 dattie het houd is goed genoeg joh! Er gebeurt hier toch nooit wat... Maarja, gelukkig heeft OOV-support die de meeste grote rampenoefeningen draait, het nog zelden zo rustig gehad... 1 SEH-overload oefening op de agenda. Ja, er wordt duidelijk geinvesteert in training en paraatheid! Maar zelfredzaamheid is het toverwoord! Tenslotte heeft wel 2% procent van de Nederlandse bevolking en EHBO diploma!!... Ook buiten onze landsgrenzen zijn we altijd goed voorbereid!... Zo sturen we onze militairen met de beste kwaliteit chineese rotzooi naar het front, terwijl we in eigen land zulke hoogwaardige uniformen maken dat de US ze verkiest boven 'American made' producten... Gelukkig hebben ze nog een paar heli's mee gekregen naar Mali... Het is tenslotte niet alsof afhankelijk zijn van luchtsteun door bevriende naties kan leiden tot massaslachtingen... Ook onze hoogste generaal Middendorp noemt de Nederlandse leeuw "tandenloos"... International energy counsel waarschuwd dat de veiligheidsvoorzieningen van kerncentrales niet opgewassen zijn tegen klimaatverandering! Hoogwater, droogte en stormen kunnen allemaal schaden. Ook conventionele centrales zijn vatbaarder dan we ooit dachten... NU.nl komt met een onderzoek dat de politie veelal te laat komt bij levensbedreigende PRIO 1 meldingen... Da's lekker als je achtervolgd, mishandeld of verkracht wordt! Maar god hale je als je jezelf weerbaar opsteld in dit land! De politie is de 'first-responder' en zelf je aanvaller te lijf gaan is nicht im frage!... We zijn tenslotten sinds de WO II druk bezig dit land te ontwapenen... Als het consumenten vuurwerk daadwerkelijk verboden wordt, zijn we de laatste toegang tot enige springstoffen ook nog kwijt Maar het is gelukkig nergens voor nodig om zelfredzaam te zijn, over dingen na te denken of plannen te maken... Er gebeurt toch nooit iets... Maar er zijn in juni 2014, voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog wel meer dan 50 millioen mensen op de vlucht, voor (natuur)geweld, vervolging, honger of oorlog! Pffft ik zie vast nog wel een paar dingen over het hoofd, maar over de breedte genomen doen we het oh zo goed joh! Bah! Nou ik hoorde iemand al eerder zeggen, ik kan rekenen, dus reken ik vooral nergens op! Sterkte met de voorbereidingen jongens! We zullen ze nodig hebben!!..
  1 punt
 8. Je bent zeker niet pessimistisch!!! Realistisch is het perfecte woord voor wat jij omschrijft!!! Ik ben zelf ook realistisch ingesteld, dus ik zit heel vaak achter mijn scherm mijn tanden knarsen als iemand zit te praten over een SHTF alsof het een kampeer-uitje is. En dat gebeurt hier vaak! Om als eerste antwoord te geven op jouw vraag: Ik ben mentaal gezien heel sterk, vind ik zelf. Vinden mensen om mij heen ook. Ik kan eigenlijk mentaal gezien alles wel aan. Heb zo ongveer alles wel gezien, gedaan of beleefd en kan zeggen dat ik er allemaal doorheen ben gekomen. Vaak heb ik me wel afgevraagd of ik een bepaalde situatie wel aan zou kunnen, maar altijd was het antwoord uiteindelijk "ja". Ik heb doort eenaandoening 8 kinderen verloren voordat ze geboren mochten worden, maar ik heb nu 2 gezonde kinderen. Ik ben neergeshoten, maar opgestaan en hersteld. Ik heb mijn huis verloren, maar heb me terug gevochten en een nieuw huis gevonden. Ik heb schulden gehad, maar ze afbetaald. Ik ben mijn werk meerdere keren verloren, maar vond steeds iets nieuws. Ik heb ver onder het bestaansminimum geleefd, maar vond toch manieren om gelukkig te zijn. Ik heb ex-vriendjes gehad die me hebben mishandeld. Ik ben 3 keer verkracht. Ik heb in de winter in een appartement geleefd zonder gas, elektriciteit en water, maar had een warme deken en kaarsen. Die periode is voorbij. Ik leef nu de "preppers-droom". En toch.... Mijn moeder is vorig jaar ziek geworden. Omdat ik niet geloof in belastingen en sociale voorzieningen (ik betaal forfaitaire belasting, zonder aangifte van mijn inkomsten en bezittingen dus, en ik betaal de solidariteitsbijdrage voor de sociale voorzieningen, wat betekent dat ik mijn recht op sociale voorzieningen heb opgegeven) moet ik haar opvangen en verzorgen. Dit houdt dus in dat ik veel minder tijd heb om te werken op de boerderij en dus heb moeten inkrimpen. Ik verlies nu € 20.000,- per jaar en hebb geen idee hoe ik dit moet gaan oplossen. Mijn moeder zal helaas niet meer beter worden, dus ik moet nu een andere manier verzinnen om rond te komen. Je ziet het, zelfs in het paradijs regent het af en toe. En soms stormt het. Maar toch weet ik zeker dat ik hier ook doorheen zal komen. Vanuit jouw situatie zou ik zelf ook erg bang worden om eerlijk te zijn. Vanuit jouw situatie WAS ik ook bang. Ik ben er geweest. Ik heb het als volgt aangpakt: Ik heb als eerste 25 jaar mezelf kapot gewerkt, zonder ook maar 1 cent te veel uit te geven, heel sober geleefd, heel zuinig, alles zette ik weg. Ik had geen telefoon, geen tv, een éénkamerappartementje, nooit uiteten, geen entertainment (behalve een paar gezelschapsspellen), water uit de kraan, alles zelf maken, noem maar op. Ik kwam rond met minder dan 50 gulden per maand. De rest ging opzij. Na 25 jaar was ik in staat om een boerderijtje in België te kopen. Op datboerderijtje heb ik 15 jaar geleefd, heel gelukkig, maar ik was nog niet van alle angsten af. Mijn doel was het nog niet. Wel een goede oefening. Na 15 jaar had ik genoeg bij elkaar geboerd om een boerderijtje met 50ha land in Frankrijk te kopen. Opknappertje, to say the least... Maar dit was mijn droom. Nu een paar jaar verder zit ik hier en kan geheel zelfvoorzienend zijn. Ik ben nu van mijn angsten af, maar het heeft me wel zo ongeveer mijn hele leven gekost. Waarom ik het toch heb gedaan? In eerste instantie omdat dit mijn wens was. Ik wou vrij zijn en ECHT leven. Nu zeg ik: de kinderen. Ik wil dat de kinderen opgroeien in een wereld waarin ze vrij kunnen zijn. Ik wil niet dat mijn kinderen ook 25 jaar slaaf moeten zijn voordat ze geluk mogen kennen. Waarom vertel ik dit? Dit is de keuze die iedereen heeft. Het vergt heel veel moed en doorzettingsvermogen, maar het resultaat is alles waard. En iedereen kan dit. Ieder mens heeft hier de kracht voor en ieder mens kan dit bereiken. Er huis in ieder van ons een kracht die zo veel groter is dan je je kunt voorstellen! De enige grens die een men heeft is zijn wil. Moed en doorzettingsvermogen komen dan vanzelf. Het advies wat ik jou dus kan geven: Vecht. Als je lang genoeg door gaat, kom je er wel. Wat het leven ook naar je toe gooit, je hebt van binnen de kracht om alles aan te kunnen, daar mag je nooit aan twijfelen. En nu het nog "gemakkelijk" is, raad ik je aan dat al toe te passen. Doe je dat niet, dan zul je het moeilijk gaan krijgen. MAAR!!! Je kunt het allemaal aan. Als een situatie zich voordoet die jij omschrijft, zul je dat wel zien. Ook al zal die periode voor jou dan moeilijker zijn, je zult het toch halen. Zolang de wil er is. Mijn onsamenhangende, openhartige stukje, recht uit mijn hart, typ ik hier nu gauw neer, tussen de bedrijven door, in de hoop dat iemand hier iets aan heeft. Ik lees het niet na, het zal vol fouten zitten, maar dat doe ik bewust omdat ik mij anders ga afvragen of ik dit wel moet schrijven en dan uiteindelijk de boel weer wis en weer niets zeg. Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn verhaal misschien wel inspirerend kan werken voor iemand, en als maar 1 persoon er iets aan heeft, ben ik gelukkig dat ik misschien iemands leven op een positieve manier heb mogen beïnvloeden. Mijn boodschap luidt dus dat iedereen mentaal alles aankan. Positiviteit dus. En de wil is het krachtigste bezit dat je hebt. Gebruik het, het is een superkracht.
  1 punt
×
×
 • Nieuwe aanmaken...