Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Ik ben de nieuwe koning - de laatste


Recommended Posts

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 113

1

Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

3

Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

 

Was getekend;

 

DE KONING

 

Nou dat is mooi want dan vraag ik bij veroordeling om op te roepen als getuige de Koning. Dan kan ik wellicht heel en passant vertellen dat hij is afgezet door het Nederlandse Volk. Omdat hij en zijn voorouders het Volk hebben afgezet. En keer op keer dat falen van dat Duitse bloed, dat is toch wel een patroon aan het worden. Kortom, het is tijd voor Nederland zonder huize van Oranje.

 

Mocht iemand twijfelen aan het onjuist zijn van mijn redenering ten aanzien van huize Oranje: geeft niet. Ik heb toch gelijk. Argumentatie is zinloos. Ik win. Punt.

Link to post
Share on other sites
Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
  • Replies 157
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

‘Wilhelmus van Nassouwe, ben ick van Duytschen bloet’? Maar, lieve landgenoten, weten we eigenlijk wel wát we precies zingen? Wat heeft Duits bloed met ons land te maken? De pas gepubliceerde brieven van Willem van Oranje zijn grotendeels in het Duits geschreven, dus hoe Nederlands was de Vader des Vaderlands nou eigenlijk? Volgens Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis, heeft ‘Duytschen bloet’ met Duitsland als zodanig weinig te maken.

 

“Duits of Diets is Germaans en betekent oorspronkelijk ‘eigen volk’. Het werd gebruikt als aanduiding voor ‘de volkstaal’ tegenover het Latijn. Zo kom je tot in de negentiende eeuw het begrip Nederduits tegen, wat gewoon Nederlands betekent.

 

Ook het Engelse Dutch is daarvan afgeleid. Het Wilhelmus stamt uit 1570. Willem van Nassau kwam oorspronkelijk uit Nassau-Dillenburg, een klein Duits vorstendommetje, zoals er veel waren in die tijd. Deze familiedynastie had niet alleen daar bezittingen, maar ook al in de Nederlanden. En in Zuid-Frankrijk hadden ze het prinsdom Orange.

 

Toen Willem van Nassau de Franse bezittingen erfde, kreeg hij de titel Prins van Oranje. Als lid van zo’n adellijke familie was je eerder erfgenaam van een geheel van bezittingen dan dat je gebonden was aan een bepaalde grond. Je kan dus niet zeggen dat Willem een Duitser was omdat hij toevallig in een Duits staatje geboren werd. Dan was hij net zo goed Frans of Nederlands.

 

Bovendien kon je in die periode überhaupt geen lid van Duitsland zijn omdat dit als staatkundige eenheid helemaal nog niet bestond. Het Duitse rijk was een conglomeraat van allemaal kleine feodale staatjes en ridderschappen.

 

Vanaf 1747 is de dynastie overgegaan op een Friese familietak en werden de twee titels officieelsamengevoegd tot Oranje-Nassau. De familie is dan al 200 jaar helemaal Nederlands en vergroeid met het zelfstandig worden van de Nederlandse gewesten.

 

De schrijver van het volkslied heeft de prins dus willen prijzen omdat hij een goede vaderlander was. Géén Duitser dus, maar iemand die zich met het Nederdietse vaderland identificeerde.”

 

BRON

  • Leuk 3
Link to post
Share on other sites

Ach, en als de kinderen tot en met de nu 10e? generatie hier geboren zijn dan zijn het toch Nederlanders?

 

Als die jongere generaties meer crimineel zijn dan hun "echte blanke" generatiegenoten dan ligt dat aan de ouders die geen goede opvoeding....... oh wacht. Haal ik even twee draadjes door elkaar zeg. Goh.

Link to post
Share on other sites

@Gamble jouw collectie afbeeldingen zegt meer dan mijn duizend woorden. En dat is precies waarom Willempie weg mag. Nederland heeft geen donder aan een Koning. Dat we in de tijd van de Farao nog pikten dat er werd overgeërfd is tot daar aan toe. Koningen zijn echt iets van een paar eeuwen terug. Aangezien dit soort traditie mijn neus uitkomt, is het welletjes. Temeer daar het bijzonder kostbaar is zo'n adellijke kwast op de troon. En met brood politici in het kabinet, die schulden blijven maken, schieten we ook niets op.

Link to post
Share on other sites
@Gamble jouw collectie afbeeldingen zegt meer dan mijn duizend woorden. En dat is precies waarom Willempie weg mag. Nederland heeft geen donder aan een Koning. Dat we in de tijd van de Farao nog pikten dat er werd overgeërfd is tot daar aan toe. Koningen zijn echt iets van een paar eeuwen terug. Aangezien dit soort traditie mijn neus uitkomt, is het welletjes. Temeer daar het bijzonder kostbaar is zo'n adellijke kwast op de troon. En met brood politici in het kabinet, die schulden blijven maken, schieten we ook niets op.

Had 'mijn' koning het bloed gehad van 'zijn' voorvader, dan was hij opgestaan en opgekomen voor zijn volk.

Dan had ik de Geuzenvlag gehesen en was hem gevolgd in de strijd der tirannie die de Nederlandsche bevolking hede ten dage ondervindt.

Helaas is het volk iets waarmee je je zakken vult en verder weg laat rotten....

Link to post
Share on other sites

Mijn koning had er persoonlijk op toegezien dat het juweliers echtpaar vrijgesproken werd van rechtsvervolging.

Mijn koning had er op toegezien dat straatterreur werd aangepakt.

Mijn koning had zelf voedselbanken opgericht en meegeholpen uit te delen, terwijl hij een oplossing bedacht om niemand meer hiervan afhankelijk te laten zijn.

Mijn koning was er geweest voor zijn volk omdat het volk om hem zou rekenen in tijden van nood.

Mijn koning had voor aangestaan...

 

Wat is hierop uw antwoordt o nobele Keyser Suze?

Link to post
Share on other sites
Mijn koning had er persoonlijk op toegezien dat het juweliers echtpaar vrijgesproken werd van rechtsvervolging.

Wacht, jij wilt dat onze koning zich direct gaat bemoeien met de rechtspraak in Nederland? Kom op zeg dat is juist hetgeen wat je absoluut niet wilt.

 

De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

 

We kennen allemaal het verhaal van de waxinelicht-houdertjes-gooier, de dam-schreeuwer en bijvoorbeeld (de éénmotorige mug) Willem

Oltmans. http://www.bol.com/nl/p/theo-van-gogh-eenmotorige-mug/1002004000100799/?Referrer=ADVNLPPce859700cdbf92970065bba51d000000534

 

Hou me te goede, ook ik wil vrijspraak voor de beide juweliers, maar dan op een eerlijke manier. Dus geen vervolging of desnoods gewoon vrijspraak via de rechter.

 

EDIT: overigens mag de koning wel gratie verlenen (ook al is dat ook bemoeien met de rechtspraak) maar als dat ervoor nodig is om de juweliers vrij te spreken, is dat het failliet van diezelfde rechtspraak in dit specifieke geval en zal er zo vermoed ik een flinke ophef ontstaan zijn als een rechter de juweliers veroordelen ;-)

Link to post
Share on other sites
Mijn koning had er persoonlijk op toegezien dat het juweliers echtpaar vrijgesproken werd van rechtsvervolging.

Mijn koning had er op toegezien dat straatterreur werd aangepakt.

Mijn koning had zelf voedselbanken opgericht en meegeholpen uit te delen, terwijl hij een oplossing bedacht om niemand meer hiervan afhankelijk te laten zijn.

Mijn koning was er geweest voor zijn volk omdat het volk om hem zou rekenen in tijden van nood.

Mijn koning had voor aangestaan...

 

Wat is hierop uw antwoordt o nobele Keyser Suze?

 

Mijn Koning woont in een ruime woning, niet in een keur aan paleizen.

Mijn Koning knipt geen lintjes door, maar zorgt door inbreng van zijn eigen financiële middelen dat het beter gaat met de zwakste leden in zijn samenleving.

Mijn Koning bouwt geen huis op mooie eilanden. Hij bouwt scholen in ontwikkelingslanden.

Mijn Koning verkoopt het royale wagenpark van zijn familie en schaft een Prius aan, om het goede voorbeeld te geven.

Mijn Koning heeft gesprekken op straat, gewoon, omdat hij boodschappen doet voor zijn drie kinderen en even met de kassajuffrouw blijft praten.

Mijn Koning betaalt gewoon belasting en heeft geen rekeningen in belastingparadijzen.

 

Dan pas krijgen we respect voor zo'n man. Nu is het de Ivoren Toren Elite Nicht. Oh ja, belediging van de Koning mag niet. En waarom niet? Omdat hij 'meer' is dan zijn burgers. Belediging van de Koning mag wat mij betreft wèl, als er goede redenen zijn om te beledigen. En die zijn er.....

Link to post
Share on other sites
Wacht, jij wilt dat onze koning zich direct gaat bemoeien met de rechtspraak in Nederland? Kom op zeg dat is juist hetgeen wat je absoluut niet wilt.

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

 

We kennen allemaal het verhaal van de waxinelicht-houdertjes-gooier, de dam-schreeuwer en bijvoorbeeld (de éénmotorige mug) Willem

Oltmans. http://www.bol.com/nl/p/theo-van-gogh-eenmotorige-mug/1002004000100799/?Referrer=ADVNLPPce859700cdbf92970065bba51d000000534

 

Hou me te goede, ook ik wil vrijspraak voor de beide juweliers, maar dan op een eerlijke manier. Dus geen vervolging of desnoods gewoon vrijspraak via de rechter.

 

EDIT: overigens mag de koning wel gratie verlenen (ook al is dat ook bemoeien met de rechtspraak) maar als dat ervoor nodig is om de juweliers vrij te spreken, is dat het failliet van diezelfde rechtspraak in dit specifieke geval en zal er zo vermoed ik een flinke ophef ontstaan zijn als een rechter de juweliers veroordelen ;-)

Ja lang leve de koning als hij dat zou doen!

 

Wat had ik graag een Michael de Ruyter gehad die voor geen regent zomaar boog, behalve die van zijn Vaderland.

Een Johan de Witt die wij dank verschuldigd zijn en helaas destijds niet echt op de juiste manier bedankt werd door het volk.

 

Welk groot verschil met deze grote namen en de namen van tegenwoordig.

Nederland wordt verkwanseld, weggegeven en wij buigen voor iedereen.

Waar is de trots die een Nederlander van elke nationaliteit behoort te hebben, behalve wanneer oranje speelt.

Weg, weggegeven of verkocht....

 

Er is geen eer meer in dit land!

En toch..... Ik hou van dit land!

 

Oh was er maar een koning......

  • Leuk 1
Link to post
Share on other sites
Dus nog steeds een leider die niet democratisch gekozen is? Wacht dan nog maar een jaartje en dan heb je de niet-gekozen Europese regering die je wel even verteld hoeveel je moet betalen.

 

Dus jij zou niet geheel in democratische style, achter een man (of vrouw fok it!) gaan staan die zou opkomen voor jouw belangen en het land waarin je woont?

 

Je begrijpt mijn verhaal geloof ik niet helemaal goed.

De regering die er nu zit heb ik niet gekozen. Dat was de fout van de mensen die dachten dat strategisch stemmen een goed idee was. Er is op dit moment ook geen 1 politieke partij die daadwerkelijk wil dat het volk het beter heeft, anders dan de eigen zakken te vullen.

Het koningshuis mag van mij afgeschaft worden omdat dit geen toegevoegde waarde heeft.

Handelsbelangen mijn ass!

Als je kosten baten analyse doet, dan zijn er genoeg regeringsvertegenwoordigers die het voor minder, zo niet beter zouden kunnen doen.

Als de koning echt een man van het volk was, dan hoorden en zagen we hem ook voor en samen met het volk bezig!

En dan bedoel ik niet lintjes doorknippen, naar de olympische spelen gaan of het verplichte jaarlijkse rondje koekhappen tijdens koningsdag......

 

Hadden wij een echte koning gehad die opkwam voor zijn volk had ik er ronduit achter gestaan!

 

Ik hoop nog steeds, ik vrees de bange vrees....

Link to post
Share on other sites
Mijn Koning woont in een ruime woning, niet in een een keur paleizen.

Mijn Koning knipt geen lintjes door, maar zorgt door inbreng van zijn eigen financiële middelen dat het beter gaat met de zwakste leden in zijn samenleving.

Mijn Koning bouwt geen huis op mooie eilanden. Hij bouwt scholen in ontwikkelingslanden.

Mijn Koning verkoopt het royale wagenpark van zijn familie en schaft een Prius aan, om het goede voorbeeld te geven.

Mijn Koning heeft gesprekken op straat, gewoon, omdat hij boodschappen doet voor zijn drie kinderen en even met de kassajuffrouw blijft praten.

 

De koning; dat zijn WIJ.....

Link to post
Share on other sites
De wettelijke regels rondom erfopvolging dwingen ons staatshoofd om permanent te bewijzen, dat hij ook biologisch gezien de zoon van zijn formele moeder is;

 

http://diversiteitenverandering.nl/wp-content/uploads/2013/04/konindsdag-75837_496548847050992_1867903555_n.jpg

 

Super! ;) Maar met dat DNA is bijna altijd raak. Er zit zoveel inteelt in die familie.......

Link to post
Share on other sites

http://www.waarinholland.nl/willem-alexander-is-geen-oranje-nassau/

 

 

Al tijden gaan er geruchten dat Koning Willem Alexander helemaal geen Oranje-Nassau is. Zelfs de Volkskrant komt met het bericht dus kunnen we er vanuit gaan dat we te maken hebben met een nep koning oftewel een bastaard koning.

 

Volgens Johan Oldenkamp is Wilhelmina niet de dochter van Willem III. Deze 63 jarige Willem leed al jaren aan de geslachtsziekte syfilis voordat Wilhelmina geboren werd en kan dus nooit de vader van Wilhelmina zijn geweest. Zijn vrouw Emma was amper 20 jaar toen zij beviel van Wilhelmina. Het is dus onmogelijk dat Willem Alexander familie is van de al lang overleden Wilhelmina.

 

Het is zeer waarschijnlijk dat de verwekker van Wilhelmina óf mr. Joan Roël óf jonkheer De Ranitz is. Beide heren komen voor als vertrouweling van de jonge Emma in het nieuwe boek van Thomas Ross, de Nachtwaker.

 

Dit betekent dat Willem Alexander volgens onze grondwet geen recht heeft op de troon. Artikel 24 in hoofdstuk 2 van de Nederlandse grondwet bepaalt immers dat het koningschap erfelijk moet worden vervuld door grondwettelijke opvolgers van koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Het betekent ook dat Máxima Zorreguieta die zich door een truc koningin mag noemen maar dat helemaal niet is, zich nu samen met Willem Alexander zal moeten terugtrekken uit de huizen en paleizen in ons land.

 

We zijn benieuwd of de politiek en onze burgers het aandurven om de nep oranjes de deur te wijzen en ze van een BSN nummer te voorzien zodat ze een baan kunnen gaan zoeken om alles terug te betalen wat de belastingbetaler tot nu toe voor ze heeft gefinancierd. Ze zullen dan wel voor een accountantskantoor of bank moeten gaan werken want daar kan je nog dergelijke bedragen opstrijken door te frauderen.

 

Zo.....nou heb ik nog 1 postje openstaan....oeps, even nadenken hoe ik dan de 6000e post ga invullen....

  • Leuk 1
Link to post
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
  • Nieuwe aanmaken...