Ga naar inhoud
GENEGEERD

Luchtventilatie


noahvanleeuwen

Aanbevolen berichten

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Met planten gaat dit je nooit lukken. Je zult dan de ruimte die je nu beschikbaar hebt voor mensen, geheel in moeten richten met planten, dan heb je waarschijnlijk nog niet genoeg, dat werkt dus niet. Daarnaast gebruiken planten in de nacht ook zuurstof, dus dan gaan ze tegen je werken. Voor mij zijn er maar twee opties mogelijk, of een zuurstofopslag in flessen voor kortdurende dekking, met een overdrukventiel naar buiten, of een goed filtersysteem voor eventueel aangezogen lucht van buitenaf. Persoonlijk denk ik dat dit een heel duur grapje is, of je moet het geluk hebben via via tegen een compleet ingerichte bunker aan te lopen ;)

overigens is het werken met zuurstof vanuit flessen ook een mogelijk riskante operatie. Je zult op moeten passen dat er niet teveel zuurstof in de lucht komt. Enerzijds doet ons lichaam het daar niet goed op, anderzijds, ontstaat er met stof in de lucht ( altijd aanwezig) een behoorlijk explosief mengsel. Dan spreken we nog niet over eventueel aanwezige andere brandstoffen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@noahvanleeuwen @frank1964 heeft gelijk dan heb je erg veel planten en licht nodig om langdurig van de buitenlucht afgesloten te zijn Je kan zelf een rekensom maken . je kent die 15 personen

(kinderen , volwassen ) en je kent het volume van je bunker dus kan berekenen wat je nodig hebt aan liters zuurstof . Tevens denk ik dat je eerder een systeem zult moeten maken welke de CO2 weg vangt

net als een ''rebreather''systeem voor duikers (met een kalk patroon) Zoek eens op duikboot + zuurstofsysteem of zo . In plaats van zuurstofflessen zou je ook zuurstofkaarsen (net als in grote vliegtuigen wordt toegepast ) kunnen gebruiken misschien ?? Ik denk dat een filtersysteem voor buitenlucht een makkelijker systeem is (of beide toepassen ??)

gr will

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoals @frank1964 zegt gaat dit niet lukken met planten . Zelf heb ik een kelder die als schuilkelder kan gebruikt worden . Oorspronkelijk gebouwd voor 4 personen . Het is voorzien om een luchtfilter te plaatsen maar hij is er tot nu toe niet gekomen . Vanwege de kost prijs . Een filter voor 250 m3 lucht te filteren kost al gauw een paar 1000 € en blijven ook niet eeuwig goed .

 

Geert

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Geertals je een filter (naar ik aanneem koolfilter in combinatie met stoffilter ed )vacuum afsluit blijft dit toch gewoon goed en gaat pas verminderen bij gebruik of wanneer het open zou zijn

of zie ik dit verkeerd ??

gr will

 

Klop gedeeltelijk . Zo een 30 geleden heb ik gebouwd . De filters die ik in die tijd voor geïnformeerd heb en waar mijn aansluiting is voor gemaakt bleven maak enkele jaren goed . Ze extra inpakken is misschien een oplossing maar die zijn te groot voor in mijn vacuüm machine . Begin dit jaar heb ik eens geïnformeerd naar die filters ( ook door een draadje op het forum ) en nu blijkt de fabriek niet meer te bestaan .

Ook ik ben benieuwd waar je filters kan kopen .

 

Geert

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo, ik wil in mijn bunker 15 mensen kwijtkunnen. maar hoe zit dat met de luchtventilatie? kan dit ook gewoon met planten? zoja met welke planten?

dank je wel.

Misschien heb je hier iets aan ,

Planten die nuttig kunnen zijn.

Als er echt geen natuurlijk licht binnenkomt hang jezelf ook af van kunstmatig licht. Leds in de juiste kleur kunnen hier misschien een oplossing brengen..

 

Groetjes Chin

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Bunkerprepper
Waar blijft @Bunkerprepper ?

 

Greener

 

Ok. Hier het uitgebreide beloofde antwoord.

 

Tja.. over het aspect 'lucht' is een boel te vertellen, vanuit verschillende invalshoeken.

Duidelijk is in ieder geval dat je om te (over)leven een bepaalde mate van zuurstof nodig hebt. Als je jezelf opsluit in een kelder of bunker, zonder toevoer van voldoende zuurstof dan kun je simpelweg maar een bepaalde tijd 'overleven'.

Het installeren van een goede luchtbehandelingsinstallatie is daarom een van de eerste levensvereisten voor het verblijf in een ondergrondse schuilplaats.

 

In principe zullen de meeste bunkers of ondergrondse onderkomens een aantal 'standen' kennen.

1. Als de lucht die je van buiten inbrengt 'schoon' is (schoon als in: niet giftig, geen radioactiviteit e.d.), dan volstaat een simpel luchtfilter en wordt er telkens nieuwe lucht in het onderkomen ingebracht. Afgewerkte en verbruikte lucht wordt door een aparte ventilator uit het onderkomen 'gezogen' en weer naar buiten geblazen. (In veel bunkers zullen juist de ziekenboegen, toiletten, keuken en andere verblijfsruimten worden afgezogen omdat daar door in- en uitademen de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt.

Luxe bunkers hebben speciale meters die de hoeveelheid CO2 in de lucht meten en eventueel alarm slaan als de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt. In dat geval moet de bemanning van het onderkomen maatregelen nemen.

2. Als de lucht vervuild is met bijvoorbeeld fallout (radioactief geladen deeltjes), dan wordt de binnenkomende lucht niet alleen 'normaal' gefilterd, maar zal de lucht door een extra 'momentfilter' worden geleid. Dit filter laat alleen luchtmoleculen door. Alle verontreinigde luchtdeeltjes (en daarmee ook de radioactiviteit) blijft achter in het filter.

3. Als in de lucht chemische of biologische strijdgassen zijn gebruikt, dan wordt de lucht door aparte NBC filterbussen geleid. Die bussen zijn gevuld met materiaal waaraan de strijdgasmoleculen zich zullen binden. (In principe zul je als je pal midden in een gasaanval zit niet voor deze filtering kiezen, maar op stand 4 gaan draaien. Je wilt namelijk voorkomen dat je in vrij korte tijd al je NBC materiaal 'verbruikt'.

4. Gasbeveiligde luchtcirculatie. In deze stand zal er geen lucht van buiten de bunker in de bunker worden gebracht. In plaats daarvan zal de lucht in het onderkomen worden gecirculeerd. Aparte hoge druk ventilatoren zullen in deze stand (en in de stand 2 en 3) overigens zorgen voor overdruk in de bunker. Door de overdruk wordt voorkomen dat ongefilterde lucht of besmette lucht het onderkomen in kan komen.

 

Zonder meteen een medische verhandeling te geven (dat is meer het terrein van KS):

De lucht die je buiten aantreft (beetje afhankelijk van waar je woont ;-) bestaat in hoofdzaak uit stikstof en zuurstof.

Zuurstof die je inademt is noodzakelijk voor de hele keten van stofwisseling. Na het 'verbruiken' van de zuurstof worden de 2 belangrijkste restproducten (water en kooldioxide) afgevoerd.

Je ademt dus in: circa 79% stikstof en 21% zuurstof.

Je ademt uit: 79% stikstof, 17% zuurstof en 4% kooldioxide en waterdamp.

Vanaf het moment dat de buitenlucht slechts 17% zuurstof bevat, is je lichaam al niet meer goed in staat om de zuurstof die je inademt nuttig te gebruiken.

Net zo gevaarlijk is een verhoging van het percentage kooldioxide in de lucht. Zodra de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te hoog is (> 4%) is je lichaam niet meer in staat om de kooldioxide goed aan de buitenlucht af te staan en zal de hoeveelheid kooldioxide in je bloed gevaarlijk hoog worden.

Doordat de kooldioxide de 'transporteenheden' bezet houd die eigenlijk nodig zijn voor je zuurstof, krijg je het benauwd en bij te hoge concentraties raak je in coma en overlijd je.

 

Geen prettig verhaal, maar wel duidelijke kost: zorg dat je weet waar je mee bezig bent als je met een aantal mensen in een kelder of bunker gaat zitten. Mijn tip als bunkerprepper: gebruik alleen kelders of bunkers als je precies weet wat je doet. Zuurstof is zo'n elementair gegeven voor jou als mens, dat ik mensen die niet weten wat ik hier boven geschreven heb aanraad om bovengronds te blijven :-)

 

Overigens is open vuur zowiezo een no-no in een kelder of bunker he?

 

Naast de kwaliteit van de lucht zijn er nog verschillende andere zaken van belang die te maken hebben met het thema 'lucht'.

 

Luchtdrukgolf.

Als er iets 'buiten' de bunker explodeert, dan zal er in veel gevallen (zowel bij conventionele wapens als kernwapens) sprake zijn van een luchtdrukkgolf. Door de expansie van gas (verhitte lucht, vergast materiaal) ontstaat een luchtdrukgolf die zich vanaf het punt van explosie voortplant in alle richtingen (en dus ook richting jouw bunker/luchtinlaat enz :-)).

Als voorbeeld: bij het tot ontploffing brengen van een kernwapen van 20kt, bedraagt de voortplantingssnelheid van de drukgolf op 500 meter afstand van de explosie ruim 1000 km/uur. Op 2 km afstand bedraagt de voortplantingssnelheid nog steeds ruim 150 km/uur.

Ik zal proberen om niet te technisch te worden, maar een luchtdrukgolf bestaat uit 2 delen: a) de positieve luchtdrukgolf (overdrukfase) en b) de negatieve luchtdrukgolf (onderdrukfase).

Een gebouw moet in principe beide fases van de luchtdrukgolf overleven, liefst zonder daarbij in te storten. Gebouwen die niet gemaakt zijn voor het opvangen van de drukgolf zullen simpelweg instorten (voor de liefhebbers, Google even op 'explosie + macheffect').

Als het gebouw de luchtdrukgolf overleeft, dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat de mensen IN het gebouw die luchtdrukgolf ook overleven. Omdat je zelf in principe nooit op tijd je luchtinlaten tijdig kunt sluiten om de effecten van de luchtdrukgolf IN de bunker tegen te gaan, worden in bunkers speciale terugslagkleppen gemonteerd, die de luchtinlaten afsluiten (in milliseconden) zodra de drukgolf die kleppen raakt. Als jij als mens blootgesteld wordt aan een dergelijke drukgolf, dan leidt dat tot allerlei schade aan organen, en in veel gevallen tot de dood.

 

De luchtdrukgolf zal er overigens ook voor zorgen dat allerlei andere objecten in de omgeving instorten of beschadigd raken, en het is dus altijd goed om in je bunker je nooduitgangen strategisch zo aan te leggen dat je nooit opgesloten kunt geraken. Denk ook aan het hebben van hydraulisch gereedschap en ander 'uitbreekgereedschap' voor het geval de bom valt en jij naar buiten wil klimmen maar de hele omgeving 'op jouw bunker of nooduitgang ligt' :-)

 

Naast de luchtdrukgolf zelf, zal bij een serieuze bom sprake zijn van energie van de bom die omgezet wordt in een grondschok. Het bespreken van de effecten daarvan gaat voor de beantwoording van je vraag veel te ver. :)

 

Chemische strijdmiddelen

Het thema lucht heeft natuurlijk ook direct te maken met het thema 'chemische strijdmiddelen'.

Zonder uitputtend te zijn kun je chemische strijdmiddelen indelen in:

a: rook- en nevelvormers

b: brandstichtende middelen

c: strijdgassen en vloeistoffen

d: gewasvernietigende middelen.

 

Hier is niets nieuws onder de zon. Tijdens de Polopenesische oorlog (400 vC) gebruikten de Spartanen tegen de Atheners al rookpotten gevuld met hout, zwavel, pek en nog wat andere goedjes, die ervoor zorgden dat de Atheners hun vesting moesten verlaten omdat de geproduceerde rook zoveel zwaveldioxide bevatte dat blijven onmogelijk was.

 

Je wilt ervoor zorgen dat je luchtbehandelingsinstallatie ervoor zorgt dat jouw bunker niet hetzelfde lot als de Atheense vesting beschoren is en jouw installatie moet er simpelweg voor zorgen dat je bewoners 'schone' lucht kunnen inademen en dat verbruikte lucht wordt afgevoerd.

 

Het is met het oog hierop goed dat je je (als je serieus met een bunker bezig bent als BOL voor een SHTF incl. oorlogdreiging) in ieder geval verdiept in de verschillende eigenschappen en gevolgen van de strijdgassen onder categorie c (boven).

 

Strijdgassen kunnen onderverdeeld worden in:

1. prikkelende strijdgassen (traangassen, niesgassen enz)

2. verstikkende strijdgassen (fosgeen, difosgeen enz)

3. giftige strijdgassen (blauwzuur, chloorcyaan enz)

4. blaartrekkende strijdgassen (mosterdgas, lewisiet enz)

5. zenuwgassen (g-stoffen [sarin, soman, tabun], v-stoffen)

6. onbewaammakende middelen (mescaline, LSD, enz)

 

Als je dat wilt, kan ik je hier nog wel wat addionele informatie over sturen waarin de verschillende gassen beschreven worden vanuit het oogpunt van preventie en herkenning.

(Mij realiserend dat het bovenstaande staatje al zeker tot de nodige aandacht van bepaalde overheidsorganisaties zal leiden: DISCLAIMER: We hebben het hier niet over de INZET van de bovenstaande middelen, maar over het inrichten van een schuilplaats de geschikt is indien onverlaten de bovenstaande stoffen in ons prachtige land zouden loslaten :-))

 

Om al het bovenstaande te kunnen DETECTEREN moet je in je bunker natuurlijk ook beschikken over middelen om vast te stellen of er strijdgassen worden gebruikt, en zo ja: welke. Dergelijke gasdetectiesets zijn te koop in diverse shops.

 

Naast een luchtbehandelingsinstallatie is het ook van belang dat je voor alle inzittenden van je onderkomen adequate gasmakers (en de juiste filters) hebt. Zelf heb ik daarnaast nog additionele middelen in de vorm van apparaten die gedurende een bepaalde beperkte tijd zuurstof kunnen genereren die op de man/vrouw gedragen kunnen worden.

 

In iedere serieuze PBM shop zul je ook materialen kunnen aantreffen om om te kunnen gaan met een eventuele gasbesmetting. Je zult personen die blootgesteld zijn geweest aan strijdgassen moeten behandelen voordat je ze in je onderkomen binnen kunt laten (gasontsmetting), en er zal wellicht ook medische hulp voor mensen nodig zijn.

(Waar is @Keyser Suze als je hem het hardste nodig hebt ;-))

 

Ik hoop dat het bovenstaande stukje je vraag een beetje beantwoordt.

 

Bunkerprepper

 

PS: Er zijn wel bepaalde vuistregels over de hoeveelheid lucht die een mens in rust verbruikt, waardoor je in bepaalde situaties ook in een afgesloten ruimte kunt verblijven zonder lucht van buiten. Ik wil echter voorkomen dat dat soort vuistregels bij mensen (en dus ook bij jou) zouden kunnen gaan 'leven' als serieuze oplossing.

Mijn tip: als je serieus overweegt om een kelder te verbouwen tot schuilkelder, schakel dan een bedrijf in en laat jouw specifieke situatie even doorrekenen. Ga s.v.p. niet zelf expirementeren. Do not gamble with your life please. Life is too precious to loose.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Bunkerprepper
Misschien heb je hier iets aan ,

Planten die nuttig kunnen zijn.

Als er echt geen natuurlijk licht binnenkomt hang jezelf ook af van kunstmatig licht. Leds in de juiste kleur kunnen hier misschien een oplossing brengen..

 

Groetjes Chin

 

Short and simpel: Planten in een bunker zijn zinloos.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...