Ga naar inhoud
GENEGEERD

belangrijk *kuch*


Aanbevolen berichten

kwam dit net tegen, leek mij wel leuk aangezien we vpp gelderland/overijsel zijn dus mensen bij de volgende meeting graag in volle borst mee zingen.

 

Geldersch Volkslied

 

Gelders dreven zijn de mooiste

In ons dierbaar Nederland.

Vette klei- en heidegronden,

Beken, bosch en heuvelrand.

Ginds de Waal, daar weer de IJssel,

Dan de Maas en ook de Rijn

Geeft ons recht om heel ons leven

Trotsch op Gelderland te zijn.

Geeft ons recht om heel ons leven

Trotsch op Gelderland te zijn.

 

Waar ons vaderland bebouwd werd

Door den Saksischen Germaan,

Daar werd onze stam geboren,

Daar is Gelderland ontstaan.

En het graan, dat thans geoogst wordt,

Waar het woest en wild eens was

Geeft ons recht om trotsch te wezen,

Op ons echt Gelders ras.

Geeft ons recht om trotsch te wezen,

Op ons echt Gelders ras.

 

In de dorpen en de steden

Tussen Brabant en de Zee,

Tussen Utrecht en Westfalen

Heerscht de welvaart en de vreê!

Met je kerken en kasteelen,

Met je huisjes aan den dijk,

Gelderland, jij bent de Parel

Van ons Hollandsch koninkrijk.

Gelderland, jij bent de Parel

Van ons Hollandsch koninkrijk.

 

Overijssels volkslied

 

 

Aan de rand van Hollands gouwen

over brede IJsselstroom

ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen

Overijssel, fier en vroom.

Waar de Vecht en Regge kronk'len

door de heuv'len in 't verschiet.

waar de Dinkelgolfjes fonk'len

ligt het land, dat 'k stil bespied.

 

'k Heb U lief; g'omvat in glorie

oudheid, kunst en klederdracht.

Eertijds streden om victorie

steden, ridders, burchtenmacht.

D'eindeloze twisten brachten

U, mijn land, geen voorspoed aan;

toch is uit Uw leed en klachten

rijke stedenbloei ontstaan.

 

Gij bidt God, dat Hij op 't zaaien

rijpen doe 't gestrooide zaad;

dat Ge dankbaar 't graan moogt maaien

als het uur van oogsten slaat.

Oversticht, Uw schone weiden,

horizonten, paarse hei

boeien hart en ziele beide

van Uw volk. Gij zijt van mij.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

ik ben geboren en getogen in Twente en ook Overijssel hoort erbij

dus:

 

 

Dôar lig tuss'n Déénkel en Regge 'n laand

oons mooie en neerige Twèènte

't Laand van katoen en 't laand van d'n es

den greun is in wéénter en lèènte.

Doar ruust de rouw op d'n kaamp in de wéénd

geet 't rad van de möl in de bekke gezwéénd

Dôar steet nöast d'n eek'n d'n beuk en de dan

Dat is oons zo leeve land Twèènte (bis)

 

Woar Twickel zien' toorns oet 't eek'nloof beurt,

de Lutte zien baarge döt bléénk'n

'n Boak'n in de boerschop op poas'n nog braandt,

't jonkvolk nog den hoorn löt kléénk'n.

Dôar kronkelt den Déénkel zo mooi deur 't laand,

deur brook en deur buske en 't Loslkerse zaand.

Dôar zitte wiej geern op 't töpk'n van de barg,

en kiekt is hoo mooi is ons Twèènte. (bis)

 

De rookwolk'n daampt an den horizon op,

Dôar li'jt oonze greujende steed'n.

Dôar drönt de masien' en dôar rettelt de töw,

da's Twèènte zien krachtige heden.

Um 'n heerd in de boerschop as 't griezelt op 't veld,

dôar wödt nog van vrogger de deunkes verteld.

Dôar röst om de beelten den Saks en tubant,

't Verleden noast 't heden van Twèènte. (bis)

 

En hew mangs van doon um oet Twèènte te goan,

weij blieft an oons Tukkerlaand dèènk'n,

gen' aandere laandstrek, ho mooi offe is,

kan 't zölfde as Twèènte ons schèènk'n.

Wiej doot in den vrömd'n mekaander de haand

geft datied mekaa in de sproak van ons laand,

al rookt oonz'n schossteen biej 't volk oaver zee,

oons hat blif toch aaltied in Twèènte. (bis)

Link naar reactie
Delen op andere sites

en ff de vertaling voor de niet tukkers:

 

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land

Ons schone en nijvere Twente

Het land van de arbeid het land der natuur

Het steeds onvolprezene Twente

Daar golft op de essen het goudgele graan

Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan

Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed

Dat is ons zo dierbare Twente (bis)

 

Waar Twickel zijn torens uit 't eikenloof heft

De Lutte zijn heuvels doet blinken

De paasvuren branden alom in't rond

En 't landvolk de kersthoorn laat klinken

Daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land

Door bossen en velden, langs 't Losserse zand

Daar rust er ons oog van der heuvelen top

Op 't heerlijke landschap ons Twente (bis)

 

De rookwolk, die stijgt aan de horizon op

Die wijst ons de nijvere steden

Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond

De zetels van 't krachtige heden

Daarbuiten in boerschap op heide en veld

Daar wordt nog de sage en 't sprookje verteld

Daar rust de Tubanter in 't heuvelig graf

't Verleden naast 't heden van Twente (bis)

 

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg

Wij blijven het immer gedenken

Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij

Kan 't zelfde als Twente ons schenken

Wij drukken elkaar in de vreemde de hand

Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land

En moge ons huis in de vreemde ook staan

Ons hart blijft toch altijd in Twente (bis)

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...