Ga naar inhoud

Willieman

Lid
 • Items

  82
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Willieman's prestaties

Adventurer

Adventurer (3/11)

54

Reputatie

 1. Bijna goed, in die pan zat een gaatje die de tar afvoerde naar een andere ketel zodat de tar niet verbrand door de warmte. en je houd er ook nog koutkool voor een BBQ aan over Hier is een link van you tube dan kan je nog eens op je gemak kijken hoe het wordt gemaakt.
 2. Om het simpel uit te leggen : als een harsrijke boom afsterft, dan trekt alle hars in de boom naar het midden van de stam en in een verder proces uiteindelijk naar de wortels toe (ivm Zwaarte kracht) door de ophoping van de hars in het hout raakt het dode hout verzadigt en zo ontstaat fatwood dus hars rijke hout om thindersticks van te maken. als een boom omwaait en met de wortels bloot komt te liggen dan gaat het zelfde proces in werking als hier boven. als een boom afbreekt en de stam is van de wortel gescheiden. dan zal je later in de stam ook fatwood aantreffen maar niet zoveel. wat het interessanter maakt is de stomp met de wortels . de wortels leven nog een tijd en maken ook harsen aan en pompt dit naar de stomp. ook hier geld dat alle hars naar het midden van de stam trekt. naarmate de stomp ouder wordt en daarna naar de wortels toe. dan heb je nog "grijze takken" dat zijn afgestorven takken die nog aan de boom vast zitten. doordat de boom de hars in de tak blijft pompen, raakt ook deze verzadigt en raakt opgehoopt tegen de hoofd stam aan. zaag de tak zo dicht mogelijk tegen de stam af, net of dat je aan het snoeien ben. en je ziet een glazige rood bruinige kleur en het ruikt sterk naar hars, dan zit je goed. als er interesse is om te weten om Tár te maken van fatwood, daarmee kan je dingen waterdicht mee maken en je kan er een stevige lijm van maken, dan wil ik hier graag ook een topic aan wijden
 3. Nou ik denk dat jij je hartje wel kan luchten. Je mag in Nederland met een max van twee hengels vissen In combinatie met vispas en vereniging vergunning met een maximum van drie enkel steelhaken per hengel vissen. Vis je met dreggen, dan mag je met maximaal Twee Haken per hengel vissen dit houd dus ook in dat voor kunstaas geld: dat je een plug met max twee dreggen mag vissen. zitten er drie dreggen op dan kan je bekeurd worden tenzij er drie enkel steels haken erop zitten Je mag bij een shad een haak met loodkop monteren + 1 klein dregje op de staart monteren en dan zit je nog steeds veilig plaats je 2 dreggen en 1 enkel steelhaak op een shad dan zou ik het niet weten, Maar probeer eens en misschien valt het onder stropen en even terzijde, Ik zet ook wel eens een strik of een val voor een Haas, Konijn of fazant, dit doe ik twee tot drie keer per jaar en puur voor eigen gebruik. Ik doe dit om skills hoog te houden en ook voor de spanning, maar vooral om zelf je eten te vangen en voor eigen consumptie te gebruiken. Ik weet dat er mensen en instanties er tegen zijn, Maar ja ik denk zomaar, er zijn ergere dingen op de wereld, en stropers die echt voor het geld doen dat zijn in mijn ogen diegene die het verzieken en ervoor zorgen dat wild en vis op bepaalde plekken beneden pil komen. Ik woon in een rivier rijke buurt, en hier is veel bedrijvigheid op en aan het water.
 4. Ik denk dat inmiddels de benaming Fatwood bij een aantal van de leden wel bekend is , Maar voor diegene die het niet weten zal ik in het kort uitleggen wat Fatwood inhoud, Vertaald is het "Vet hout" en waar kom je nu vat hout tegen in nederland ? Simpel, Fatwood komt van dode hars houdende bomen zoals de naaldbomen in het bos.Hars dient als een middel om beschadigingen aan de boom te beschermen tegen ziektes, als een boom afsterft trekt alle hars naar het midden van de boom toe, als een boom langer ligt, dan trekt het zelfs de wortels in, en daarom duurt het ook vrij lang voordat een boom verteert is . Als je een stuk wortel tak afhakt, dan zie je meestal een glazige uiterlijk van het hout, dit kan zelfs zo zijn dat bij een overvloed aan hars het hout zelfs een rood/bruine kleur krijgt. Je hakt wat je nodig heb en je maakt het klein tot stokjes van 5 x 5 mm en laat het drogen. je kan zelfs ook een stukje bij je magnesium fire key dragen, zodat je ook vuur kan maken als het nat is. want fatwood laat ook geen water meer door als het gedroogd is. in de natuur worden de harsen afgebroken en zal het rottingsproces langzaam doorgaan. Wat zijn de voordelen van fatwood Fatwood kan je goed gebruiken als fire starter,Bij je kampvuur,of haardvuur en goed bruikbaar bij nat weer en natuurlijk ook bij droog weer Fatwood is natuurlijk onbeperkt houdbaar en zal over 30 jaar nog branden als je het aansteekt hier enkele foto's van fatwood wat ik vanmiddag heb verzameld
 5. @ Joris, Dat is natuurlijk geen probleem, Ik heb de pack gekocht via Ebay. je kan simpel zoeken op "usmc pack" waar je via opbiedingen aan zo'n pack kan komen en je kan natuurlijk ook direct kopen. Ik heb de pack van armygear-exports dat is de handelaar op Ebay, dit is de site die momenteel in onderhoud is http://www.armygear-exports.com
 6. Als ik naar de prijs van het artikel en andere artikelen bekijk is het toch flink aan de prijs ondanks dat er geen bezorging kosten worden berekend
 7. wij hebben ook wel eens spul van de EC, heb er op zich geen problemen mee. de smaak is niet zo vol, Maar kan het verdragen
 8. Nederland Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. (art. 310 Sr). Diefstal is in het Nederlandse recht een zogenoemd opzetdelict. Dit betekent dat opzet een noodzakelijk vereiste is voor het plegen van diefstal. Het woord opzet staat niet expliciet in de delictsomschrijving genoemd, maar wordt geacht in het woord 'oogmerk' aanwezig te zijn. Het woord 'wederrechtelijk' slaat niet zoals in de strafrechtdoctrine gebruikelijk is op de afwezigheid van een rechtsvaardigheidsgrond, maar op een onwettelijke wijze van eigendomsverkrijging. In overeenstemming met rechtspraak uit het begin van de 20ste eeuw hoeft een goed niet noodzakelijk een tastbaar iets te zijn, met 'enig goed' kan ook stroom of informatie worden bedoeld. Doorslaggevend is voor de Hoge Raad niet of het goed stoffelijk is, maar of het dezelfde eigenschappen heeft als een stoffelijk goed (het goed moet een bepaalde waarde vertegenwoordigen en het bezit van het goed strekt tot enig voordeel). Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht Artikel: 310 Omschrijving: Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vierde categorie. Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 323 Omschrijving: Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. [bewerken]Suriname In Suriname wordt diefstal strafbaar gesteld door de artikelen 370 en volgende van het Wetboek van Strafrecht (zie 'Externe link'). [bewerken]Winkeldiefstal Sinds 2006 bestaat in Nederland de aanpak OverlastDonatie van de stichting SODA [1] die inhoudt dat een winkelier die een winkeldief op heterdaad betrapt en aangifte doet bij de politie, de dader direct aansprakelijk stelt voor de schade t.g.v. oponthoud en overlast ad € 151; het betreft een schadevergoeding op basis van de onrechtmatige daad art. 6:162 BW, voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling moet besteden. Dit wordt toegepast op personen van 14 jaar en ouder. Sinds 2011 is er in Nederland de regeling Afrekenen met winkeldieven[2] van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) dat in grote lijnen op dit idee is gebaseerd. De schadevergoeding staat verder los van de eventuele strafrechtelijke veroordeling van de dader (de vergoeding is ook verschuldigd bij schuld zonder strafoplegging, en komt anders bovenop de straf), en ook los van de vergoeding van eventuele verdere schade. Voor de strafrechtelijke vervolging is er de Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal (ook voor de verwante delicten verduistering en omprijzen). Als de verdachte aan de organisatie betaalt houdt deze een deel van bedrag in voor kosten en geeft de rest aan de winkelier. Soms is er de afspraak dat de winkelier dan ook nog een deel van het bedrag in een fonds stort. Het bedrag is berekend op basis van een gemiddeld uurtarief voor een winkelier van € 70 en voor een winkelmedewerker € 45, en het volgende gemiddelde tijdsbeslag: Observeren, aanspreken en aanhouden van de verdachte: 15 minuten. Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie: 30 minuten. Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker: 30 minuten. Overdragen van de verdachte aan de politie: 15 minuten. Diverse communicatie en administratie: 30 minuten. De totale kosten voor de afhandeling bedragen daarmee € 127,50. Inclusief btw wordt dit na afronding € 151. [bewerken]Verzwarende omstandigheden In het Nederlandse recht staan in artikel 311 en 312 Sr enkele vormen van diefstal onder verzwarende omstandigheden dit zijn er in totaal zeven: diefstal tijdens de nacht op privéterrein; diefstal met twee of meer personen; diefstal waarbij men de toegang heeft verkregen door middel van braak, verbreking, inklimming, valse sleutels, valse order of vals kostuum; diefstal met terroristisch oogmerk; diefstal met geweldpleging, waarbij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel of de bovengenoemde omstandigheden als extra verzwarende omstandigheid geldt; diefstal van vee uit de weide; diefstal bij rampen zoals brand, explosie, watersnood, schipbreuk, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood; In België kan ook het gebruik van een vluchtvoertuig bij de diefstal een verzwarende omstandigheid uitmaken. Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht Artikel: 311 Omschrijving: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: diefstal van vee uit de weide; diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood; diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt; diefstal door 2 of meer verenigde personen; diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum; diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken. Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een van de in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 324 Omschrijving: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft: diefstal van vee uit de weide; diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood; diefstal van een motorrijtuig; diefstal door twee of meer vereenigde personen; diefstal waarbij de schuldige zich den toegang tot de plaats des misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order of een valsch kostuum. diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijker te maken. [bewerken]Verwante misdrijven In de Nederlandse wet wordt er een verschil gemaakt tussen diefstal, stroperij, afpersing, afdreiging, verduistering en bedrog. Deze worden in de artikelen 314 tot en met 339 van het Wetboek van Strafrecht behandeld. [bewerken]Stroperij Stroperij heeft in het Nederlandse strafrecht een enigszins andere betekenis dan in het algemeen taalgebruik. Stroperij is een vorm van diefstal, maar dan wel een diefstal van goederen van geringe waarde. De straffen zijn dan ook lager dan die voor diefstal (het gaat om een zogenoemd geprivilegieerd delict). Zie ook: wildstroperij, voor de betekenis van stroperij in het alledaags taalgebruik (illegaal jagen en vissen). Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht Artikel: 314 Omschrijving: 1. Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 2. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. [bewerken]Afdreiging Afdreiging is in Nederland een bepaald misdrijf. Het gaat om de gedraging die in de volksmond chantage heet. Opvallend is dat het een klachtdelict is en wel om de voor de hand liggende reden dat ambtelijke vervolging juist door de openbaarheid van rechtspraak aan het licht zou brengen wat het slachtoffer verborgen wil houden. Opmerkelijk is verder dat het ook strafbaar is iemand te chanteren tot iets waartoe hij al civielrechtelijk verplicht is. Chantage is met andere woorden geen legaal incassomiddel. Nederlandse Wet Wet(boek): Strafrecht Artikel: 318 Omschrijving: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
 9. De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag is een Nederlandse wet die opnieuw vastgesteld is in 1996. Doel was een regeling te treffen in verband met de totstandkoming van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden voor buitengewone bevoegdheden van burgerlijk gezag. De wet dateert oorspronkelijk uit 1952. In de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden zijn in 1996 de Staat van Oorlog en de Staat van Beleg afgeschaft en daarvoor in de plaats zijn gekomen de beperkte noodtoestand en de algemene noodtoestand. Uitvoering door ministers, commissarissen van de koningin en burgemeesters in werking treding In geval van een noodtoestand laat de Regering (via een Koninklijk besluit op voordracht van de Minister-president) de wet in werking treden. bevoegdheidsverdeling openbare orde en veiligheid Daarna oefenen de Commissaris van de Koningin en de burgemeester hun bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid uit op aanwijzing van de Minister van Binnenlandse Zaken. De burgemeester handelt daarbij ook op de aanwijzingen van de Commissaris. De Minister kan de openbare orde en veiligheidstaken van de Commissaris en de burgemeester naar zich toetrekken of aan een ander burgerlijk gezagsorgaan toekennen. De Staten Generaal kunnen de wet weer buitenwerking stellen. bijzondere noodbevoegdheden De Minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris van de Koningin en de burgemeester kunnen van een ieder inlichtingen vragen en inzage krijgen in stukken/informatiedragers. De Minister van Binnenlandse Zaken en bij spoed de commissaris van de Koningin kunnen iedereen interneren waar een gegrond vermoeden van bestaat dat hij/zij een gevaar is voor de openbare orde en veiligheid. De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie kunnen de artikelen 54 tot en met 57 van de Politiewet 1993 gezamenlijk of afzonderlijk voor het gehele land of een gedeelte daarvan buiten werking stellen De Minister van Binnenlandse Zaken kan het vervaardigen, uitgeven, voorhanden hebben, verspreiden, aanbrengen of in de handel brengen van geschriften, opschriften, tekeningen of afbeeldingen beperken. Bepaalde geschriften, opschriften, tekeningen of afbeeldingen kunnen zelfs geheel verboden worden. De burgemeester kan samenkomsten op openbare plaatsen en samenkomsten van meer dan tien personen op niet-openbare plaatsen verbieden. Voor een betoging is een schriftelijke vergunning nodig. [bewerken]Kosten en middelen De wet is nog nooit toegepast. Buiten de noodtoestand betreft dit slapende wetgeving waarvoor instanties geen kosten hoeven te maken. schade onterechte internering De Minister van Binnenlandse Zaken kan als achteraf blijkt dat een internering onterecht was op verzoek van een gewezen geïnterneerde of diens erfgenamen naar billijkheid een geldelijke tegemoetkoming toekennen voor de schade die door de internering is geleden. Uitvoering door het Rijk en de krijgsmacht De regering kan op voordracht van de minister-president via een koninklijk besluit de wet in werking laten treden. Daarmee zijn de volgende buitengewone bevoegdheden mogelijk voor de minister van Defensie en de krijgsmacht: Inlichtingen verlangen en inzage vorderen van documenten en computerbestanden. Toegang tot of het gebruik van bepaalde gebouwen, verblijfplaatsen of terreinen verbieden. Het vertoeven in de open lucht beperken. En begin Nou niet over een goed boek, want diegene waar ik mee getrouwd ben heeft genoeg Juridische boeken met alle juridische termen die maar wil horen.ze geeft zelfs les op de hoge school van Utrecht en ze kan er zelfs een goede boterham mee kan verdienen Het via een verordening verbieden van het hebben en verspreiden van ideeën op papier of via films. Het verbieden van openbare samenkomsten en van niet openbare bijeenkomsten van meer dan 10 personen. Het tewerkstellen van niet-militairen boven de 18 jaar zonder toepassing van het arbeidsrecht. Het afwijken van de wet op lijkbezorging Het fouilleren van mensen aan de kleding en van mensen die een gevaar vormen aan het lichaam. Het interneren van mensen die een gevaar vormen Het verplaatsen van gevangenen uit gevangenissen naar andere bewaarplaatsen Gebieden te ontruimen en/of objecten wegruimen die de krijgsmacht in de weg staan Verkeer binnen een gebied te regelen Het verlaten van een gebied verbieden van zaken en van niet-militairen die voor de verdediging nuttig kunnen zijn. Het aanbrengen van veranderingen in, aan of op terreinen en opstallen voor te schrijven, te beperken of te verbieden, Het vorderen van wapens, explosieven, gevaarlijke stoffen, telecomvoorzieningen en anders regelen van postbezorging, het onbruikbaar maken van spoorwegen Een militair is bevoegd hierbij geweld te gebruiken als het doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf en het moet in verhouding tot het doel redelijk en gematigd te zijn. [bewerken]Uitvoering door provincies en gemeenten De overheidbestuurders en ambtenaren zijn verplicht aanwijzingen van het militair gezag op te volgen. Uitzonderingen zijn aan de leden van de Hoge Colleges van Staat, Onze Ministers en de Rechters. De commissaris van de Koningin en de burgemeester roepen geen bijstand in van de Koninklijke marechaussee of van andere onderdelen van de krijgsmacht, maar kunnen voor handhaving van de openbare orde en veiligheid een verzoek aan de Minister van Defensie doen of in geval van de beperkte of de algemene noodtoestand aan het militair gezag. Het militair gezag kan alle bevoegdheden o.a. van de burgemeester en van de commissaris van de Koningin voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bij bestrijding van branden, rampen en zware ongevallen aan zich te trekken of een andere overheid daarmee belasten. [bewerken]Kosten & middelen Bij een aantal bevoegdheden kan de rechthebbende als schade is geleden schadeloosgesteld worden via een aanvraag bij de minister van Defensie volgens van tevoren door het Rijk vastgestelde regels en tarieven. Als een zaak in eigendom wordt gevorderd, gaat de eigendom op het tijdstip over. Oorzaken van plundering bij rampen Plundering is vaak opportunistisch: het klaarblijkelijk ontbreken van gezag stelt kwaadwillende personen in staat straffeloos te stelen. Door navolging neemt het dan in omvang toe, wanneer blijkt dat er toch niet tegen opgetreden wordt (zie ook massapsychologie). De daders zouden ook veronderstellen dat indien de goederen niet gestolen worden, deze anders wel verloren zouden gaan; zij zien hun daad dan als een keuze tussen twee kwaden. Ook kan de plunderaar stellen dat indien hij de spullen niet zelf steelt, iemand anders dit toch wel zou doen. Plunderaars bij rampen zijn doorgaans personen die zelf op de plek van de ramp wonen en hun geleden schade zouden willen compenseren. In extreme omstandigheden kan plunderen de enige uitkomst blijken om zichzelf en lotgenoten in onmiddellijk levensonderhoud te voorzien. Dan zou dit eerder een door de noodsituatie te rechtvaardigen poging tot overleven dan als een "ongerechtvaardigde verrijking" moeten worden beschouwd. Bij lang niet elke "buit" (bijvoorbeeld het wegnemen van luxegoederen) is dit echter aannemelijk. In sommige gevallen lijkt er door de situatie geen alternatief te bestaan voor het bemachtigen van belangrijke goederen middels "plundering": na orkaan Katrina in 2005 bijvoorbeeld waren politieagenten genoodzaakt benzine te "plunderen" uit verlaten auto's om hun eigen auto's van brandstof te voorzien en moesten dokters onder politiebegeleiding geneesmiddelen e.d. uit apotheken halen. In dergelijke gevallen kan dan sprake zijn van een noodzakelijke confiscatie, of van delicten waarbij door de daders een beroep op noodtoestand als rechtvaardigingsgrond of strafuitsluitingsgrond zou kunnen worden ingeroepen. Dit geldt dan doorgaans wel het delict diefstal, maar niet wanneer dit met geweldpleging gepaard zou gaan. Mensen in New Orleans nemen het recht in eigen hand na orkaan Katrina. Maatregelen tegen plundering In veel landen, zelfs in Westerse democratieën die normaal gesproken de doodstraf afzweren kunnen buitengewone maatregelen genomen worden tegen plunderaars in het geval van een crisis. Plunderaars mogen zomaar neergeschoten worden door de politie, het leger of eigenaren van spullen. Zware maatregelen, samen met indrukwekkend machtsvertoon helpen plunderen te ontmoedigen. Dit is ook een veel voorkomende politiemaatregel om te voorkomen dat rellen escaleren. Het beschieten van plunderaars kan ook verdere schade aan de economie voorkomen. Dit toont echter ook de relatieve waarde tussen de economie en een mensenleven in sommige maatschappijen. Plundering rond de wereld Zonder een politiemacht of andere sturende macht aanwezig zal plunderen bijna altijd gebeuren in grote rampen en crisissituaties. Hieronder staan enkele voorbeelden. Na de dood van Valentinianus III in 455 vielen de Vandalen Rome binnen en plunderden de stad. Tijdens de Aziatische financiële crisis in 1997/1998 werd er geplunderd in grote delen van Indonesië. Tijdens de terroristische aanslagen op 11 september 2001 werden veel geldautomaten in New York City overvallen. Nadat in 2003 de Verenigde Staten Irak innamen, leidde de afwezigheid van Iraakse politie ertoe dat plunderaars overheidsgebouwen, winkels, bedrijven en woongebouwen overvielen, onder meer het Nationaal Museum van Irak. De zeer grootschalige plunderingen betekenden een schade van miljarden dollars. Het Amerikaanse leger had de opdracht niet in te grijpen. Na de presidentsverkiezingen in Kenia in december 2007 braken etnische onlusten uit, die gepaard gingen met plunderingen.
 10. Noem mij dan eens enkele voorbeelden op zodat ik maar ook andere forum gebruikers hier lering uit kunnen halen. Want met andere woorden zeg je gewoon> Iemand die het nu moeilijk heeft heeft, baan kwijt, huis kwijt, woont in een auto en geen inkomsten meer heeft en op een bijstand of een WW uitkering moet wachten. Die persoon heeft geen rooie meer op de bank staan. en die verschalkt door een fuik te zetten een aantal vissen om toch te kunnen eten. Die zal volgens jou vrij uit gaan ? omdat hij de regel overmacht aanhaalt en onder speciale omstandigheden leeft. wauw, ik sta echt perplex.die krijgt van justitie gewoon een flinke duw.en zal hij vervolgens nog verder in de shit belanden Is het dan ook niet zo, dat als Nederland, laten we zeggen tweede watersnood krijgt wat al twee maal in Limburg is geweest , en de mensen gaan onder die "speciale omstandigheden" winkels plunderen om aan de vreet te blijven.en dan zeg jij dat die mensen vrij uit gaan ? Omdat er speciale redenen waren om dit te doen? Ik denk het niet, want zodra de staat van beleg wordt afgekondigd en dat is al vrij snel,daarmee verandert ook de Nederlandse wet en valt meteen onder een speciale wet die het leger zal hanteren en kunnen die mensen onder die omstandigheden in het ernstigste geval doodgeschoten worden.op plunderen, stropen, samenscholen en noem ze maar op. later zal uitgezocht worden van het hoe en waarom. Maar ik ben van mening dat je hier toch iets te licht over denkt.
 11. Visfuiken zijn ten alle tijde verboden vistuig. op wat voor manier je ze presenteert. paling staat op de rode lijst, je mag er wel op vissen met toegestane middelen maar er is een terugzet plicht geld voor zowel voor zoet als voor op zout water Voor elke paling in je bezit ( kan) Krijg je € 90,00 per paling aan je broek. laat ons dan ook eens weten in welke Zeeuwse wateren ze gezet mogen worden Fuiken zetten in privé wateren is toegestaan mits toestemming van de eigenaar, maar je zit nog steeds aan je terugzet plicht vast, ook al is het een privé water. Nou zijn er beroepsvissers die pachtwateren hebben voor het vangen van paling, die schrijven af en toe vergunningen uit met een max. van 20 palingen, alleen te vangen met toegestane vangmethoden. Ik zal niet zeggen dat in omstandigheden je het niet moet doen, want ik doe het ook. maar kijk wel uit wat je doet. buiten een PV voor paling, krijg je er natuurlijk ook een PV per fuik wat niet misselijk is zodat je het wel uit je hoofd laat. vissen met een staand wand is toegestaan met de vereiste vergunning, ( die ik heb) en die is speciaal voor op zoutwater en moet ik me houden aan bepaalde tijden ( van 21:00 t/m 10:00 dus een standtijd van 11 uur. en dan ben je afhankelijk van de tij, want je moet je staandwand plaatsen met laag water. Hoekwand is ook verboden, dat zijn de zogenaamde leghaken, almede de worpzak en het kruisnetje.
 12. Mocht je eens zonder pannen te komen zitten en je heb toevallig wat papieren zakken in huis of bij je is dit een handig filmje om eieren en spek te bereiden.
 13. laat ik eens van wal steken hoe ik drie dagen bushcraft voor mij zie. Ten eerste een geschikte plek waar eventueel stromend water is, dit vergemakkelijkt wel alles en kunnen we water zuiveren.door te koken of door te puriferen, afhankelijk van de meegenomen spullen. let wel voor diegene die Chloor meenemen, 4 druppels op 1 liter water ik weet niet of er mede crafters zijn die een hangmat hebben, (ik wel) dus bomen is voor mij een welkom iets, anders gaan we een grote tipi maken voor max 4 personen waar we binnen kunnen koken en slapen, en we zitten er lekker warmpjes bij. S'morgens brood baken op een stok en eieren en spek bakken in een papieren zak boven een kolen vuur. als vulling om de dag door te komen, gaan we het terrein verkennen op mogelijkheden en kijken we of er wildsporen zijn van Konijnen, Hazen en eekhoorns, want een weekeinde bushcraft is geen weekeinde zonder iets gevangen te hebben. verder kunnen we elkaar onze skills laten zien waar we het beste in zin. zoals vuur maken, woodcarving,vallen en strikken maken en zetten en koken op vuur en natuurlijk veel meer.afhankelijk van ideën van andere het lijkt me ook leuk om een nachtelijke tocht te organiseren zodat we weten hoe we kunnen navigeren op sterren dan wel met kompas en kaart. later lekker bijkomen bij het vuur en leuke verhalen of anekdotes vertellen om de groepsverband te versterken. dit is voor mij een weekend vol creativiteit en bushcraft en natuurlijk veel leermomenten en veel plezier hebben met elkaar
 14. Ik heb de pack Niet gepast, Maarrrrrrrrrrr iemand die ik ken, die werkt parttime bij Bever Zwerfsport heeft me uitstekend geholpen en mij de nodige vragen laten stellen alvorens ik tot deze koop ben gekomen. Hij kan de pack ook zo bij mij passend maken dat hij fantastisch aansluit op mijn rug, en heupen. Bij het uitzoeken van een back pack ben ik allerlei info gaan verzamelen en gaan lezen en natuurlijk een dozijn backpackers forum's afgestruind . en zo kwam ik op deze backpack uit via een tip van een marinier, deze packs zijn goed voor Hicking, camperen, en zoals ze in het leger doen, ermee rennen en veel lopen, en die mannen houden het er goed mee uit. verder straalt deze pack ook degelijkheid uit en zijn aardig slijtvast, want een marinier gaat er niet zachtaardig mee om. Nu kom ik op de prijs uit. Voor een fatsoenlijke pack betaal je al snel tussen de € 200,00 a € 350,00. Deze pack die ik heb gekocht kost normaal $ 700,00 US en ik heb deze pack via een dump in Amerika inclusief verzenden voor € 106,00 Het is geen nieuwe, maar een nieuw gebruikte zgan (nipt condition)) . Nu heeft de verkoper mij gematst en heeft er nog een paar gore tex trigger gloves erbij gedaan, want ik liet ook het woord preppen vallen, en deze handschoenen hebben ook best een gretige aftrek bij hem, Want het maakt de bediening van wapens in USA een stuk makkelijker De pack zal over twee á drie weken hier zijn, er zal natuurlijk een btw heffing komen + € 12,50 na heffigkosten, maar dat weegt niet op tegen de prijs wat ik er voor heb betaald Ik zal zeker een review doen en een lekker tochtje mee maken. tot dan moet ik even wachten
 15. Zowel voor de bushcraft als voor het preppen een fatsoenlijke backpack van de USMC (United States Marine Corps) een pack die na mijn inzicht een fatsoenlijke , en degelijke en een comfortabele "hang"heeft Features Include: - Constructed of 720 Denier Cordura - 4500 cubic inches of space - Carries up to 120 lbs - Top buckle-removable Lid with internal pocket - Adjustable, heavily padded waist belt - Collapsible hydration pack pocket on back - Clastic collar pockets on bottom sides - Tall pockets run height of pack on either side - Top compression strap attaches across collar under lid - Internal aluminum frame - Buckles to attach patrol pack - Height-adjustable shoulder straps with sternum strap - Many compression straps on sides - Heavy tube zipper pulls - Dual-pull zippers on both sides run top to bottom - Straps on lower part of pack to attach sleeping pad roll - Collapsible "floor shelf"/divider in midpack - Heavily padded quick release shoulder straps - Heavy rubber-wrapped webbing handles on either side - ITW Nexus GhillieTex Infrared-Reduction Polymer buckles
×
×
 • Nieuwe aanmaken...