Ga naar inhoud

MiVe

Lid
 • Aantal items

  9
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Persoonlijke Informatie

 • Locatie
  Antwerpen, België
 • Interesses
  krav maga, wapens
 • Beroep
  beveiligingsagent
 • Nieuwsbrief
  Nee

MiVe's Achievements

Jr. prepper

Jr. prepper (1/11)

17

Community reputatie

 1. 5 financiële gevolgen bij Belgische splitsing Zou België ooit splitsen? De meerderheid van de Belgen is er niet voor te vinden en misschien hebben ze gelijk. Want een splitsing zou ernstige financiële gevolgen hebben voor de portemonnee van Jan Modaal. Een overzicht. België splitsen? Sinds de Franstalige socialisten eind september 2010 in het openbaar verklaarden dat we ons moeten voorbereiden op het einde van België, duikt het onderwerp dikwijls op. De redactie legde haar oor te luisteren bij enkele experts op het gebied van de financiën van de modale burger om een beeld te schetsen van uw persoonlijke financiën als er een splitsing van België zou komen. Eén ding is zeker: het zou bijzonder ingewikkeld zijn en ongetwijfeld ook erg duur. En het zou moeilijk zijn om tot een overeenkomst te komen. 1. Lonen "Een splitsing kan net zo goed wel als geen impact hebben op het loon van de Belg", stelt Pascaline Foucart, Legal Expert bij HDP-Arista. Op het vlak van het brutoloon zijn er nu al verschillen per gewest of per provincie. "Bij een splitsing ligt de bal in het kamp van de sociale partners. Maar de vakbonden hebben al verklaard dat ze fel gekant zijn tegen een splitsing van de sectoren", zegt Foucart. Voor het nettoloon kunnen er verschillen ontstaan in de berekening van de socialezekerheidsbijdragen en de verminderingen erop. "In Vlaanderen heerst er een steeds terugkerende trend om oudere werknemers te stimuleren om te werken, terwijl men in Wallonië en Brussel er meer op gericht is de jongeren aan het werk te zetten", legt ze uit. De Vlaamse korting op de bedrijfsvoorheffing die geschrapt werd wegens gebrek aan budget, zou opnieuw ingevoerd kunnen worden. "De bedrijven stemmen de lonen af op de markttrends. Als die markt in tweeën gesplitst wordt, zullen de lonen aan weerszijden van de grens ongetwijfeld anders evolueren", verduidelijkt Dimitri Morel, Reward Consultant bij SD Worx. "Bepaalde extralegale voordelen kunnen dan aan één kant van de grens verlaagd worden". 2. Gezondheidszorg en sociale zekerheid Jean-Pascal Labille, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, windt er geen doekjes om: "De regionalisering van de sociale zekerheid biedt geen enkele meerwaarde. Ons systeem is zodanig ingewikkeld, dat we tien jaar nodig zouden hebben om de technische problemen op te lossen als het ooit tot een splitsing komt". De impact van zo’n scenario is onmogelijk te becijferen. "Die cijfers zouden afhangen van de keuzes die elk van de nieuwe entiteiten maakt, en zo ver zijn we nog niet". Er staat één ding vast. "Als de solidariteit vermindert, zullen ook de middelen van de gewesten en dus ook de uitkeringen meer beperkt worden. Een splitsing van de sociale zekerheid zou een echte achteruitgang betekenen", voegt Jean Hermesse, algemeen secretaris van de Christelijke Mutualiteiten, daaraan toe. "Dat wij minder lijden onder de huidige crisistoestanden dan onze Europese buren hebben we deels te danken aan ons socialezekerheidssysteem. Het splitsen zou gevaarlijk zijn, zeker in een verouderende samenleving”, zegt Labille nog."Economisch gezien is het een dwaas idee". "Als de federale overheid over minder middelen beschikt voor een degelijk gezondheidszorgbeleid, zet dat de deur open voor een toegenomen privatisering. En dan zou de gezondheidszorg voor iedereen alsmaar duurder worden", zegt Jean Hermesse. 3. Investeringen Een eventuele splitsing van België zou vooral de obligatiemarkten treffen. Dat heeft veel te maken met de langetermijnrente die bepaald wordt door de koersen van Belgische overheidsobligaties. “Een splitsing betekent dat de obligatie-uitgiften door de regio’s moeten gebeuren in plaats van door België. Dat zou tot hogere rentes kunnen leiden omdat alle gewesten en gemeenschappen, die zouden instaan voor de uitgiftes, vandaag een rating hebben die gelijk is of lager dan die van België. Als het overgenomen gedeelte van de staatsschuld (345 miljard euro, nvdr.) een enorme opstoot betekent van de schuld in procent van het regionale bbp, dan is ook een neerwaartse ratingaanpassing moeilijk te vermijden”, zegt Frank Lierman, hoofdeconoom bij Dexia. Een hogere rente zou geen goed nieuws zijn voor de houders van bestaande overheidsobligaties. Heel wat Belgen hebben op de één of andere manier die overheidsobligaties in portefeuille, ofwel via een obligatiefonds, ofwel via gemengde fondsen of pensioenspaarfondsen. Een positief gevolg van een hogere langetermijnrente zou er kunnen zijn voor spaarproducten, zoals kasbons en termijnrekeningen. De Belgische langetermijnrente is richtinggevend voor de tarieven op die producten. Hoe hoger de rentevergoeding, hoe hoger de tarieven, al is er geen sprake van een perfecte correlatie. 4. Belastingen "Als België zou splitsen in twee of drie onafhankelijke landen, dan zal het internationale publiek recht spelen", zegt advocaat Bernard Peeters van Tiberghien Advocaten. "Elk land heeft fiscale soevereiniteit over zijn grondgebied. Volgens het territorialiteitsprincipe moeten belastingen betaald worden door de inwoners van het land én op internationale winsten die op het grondgebied worden gerealiseerd". Wat met een Vlaams bedrijf dat in Wallonië zaken doet?... "Om dubbele belastingen van dezelfde inkomsten te vermijden, zullen dubbelebelastingverdragen gesloten moeten worden", zegt Bernard Peeters. Elk land zal autonoom zijn eigen regels kunnen bepalen. "Het kan gebeuren dat de regelgevingen uit elkaar groeien op vlak van tarief, belastbare basis en vrijstellingen", zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants. "Heel wat werknemers zouden in een internationale fiscale positie terechtkomen, waarbij ze in één land wonen en in een ander land werken. Hun belastingpositie zou ingewikkelder worden. Er zou een grensarbeidersregeling kunnen bestaan, zoals die nog deels bestaat met Frankrijk. In dat geval blijft een inwoner van een land die in de grensstreek woont en werkt in de grensstreek van het andere land, toch belastbaar in zijn woonstaat", zegt Lombaerts. 5. Pensioenen "Op vlak van de pensioenen is het niet eenduidig in te schatten wat de implicaties zouden zijn bij een splitsing van België, maar het is een interessante oefening", zegt Jan Verschooten, ondervoorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Verschooten ziet meteen twee moeilijke aspecten opduiken. Hoe zou de boedelscheiding georganiseerd worden? En hoe zouden de regio’s hun bevoegdheden invullen? Verschooten: "Op dit moment is het al moeilijk voor de gewesten en de gemeenschappen om de pensioenen van hun eigen personeel (ambtenaren) te betalen. Dat zit federaal. Dus hoe zou dat gebeuren voor werknemers en zelfstandigen? Om er nu uitspraken over te doen zijn er te veel onduidelijkheden. Er moeten ook heel veel elementen in rekening worden gebracht. Het klopt dat in Vlaanderen de vergrijzing harder weegt dan in Wallonië. Maar in Vlaanderen is de arbeidsmarkt al redelijk krap. De financiering van de sociale zekerheid, en dus onder meer de pensioenen, hangt af van de economische groei en de werkgelegenheid. We zien ook dat in Vlaanderen initiatieven worden genomen om de instroom van buitenlanders te beperken".
 2. de mensen die in het waasland wonen die gaan er het eerste aan, maar ik geloof dat het niet zo'n vaart zal lopen. je kan altijd gratis jodiumtabletten gaan halen bij de apotheker
 3. een survivor moet 3 messen aan zijn lichaam hebben hangen: een vouwmes, een survival mes waarmee je ook kunt hakken en een boot knife voor je veiligheid.
 4. You can't fight fate!

×
×
 • Nieuwe aanmaken...