Ga naar inhoud
GENEGEERD

Sluit de wrakkige kernreactor in Petten


Gast DickBerts
 Share

Recommended Posts

Gast DickBerts

In de duinen bij Petten -midden in een schitterend natuurgebied- staat een vergeten oude roestige kernreactor. Daar zijn in het verleden AFGRIJSELIJKE incidenten mee geweest. Verzwegen mankementen, de luchtmacht die de reactor gebruikte om schijnaanvallen op te doen (zie mijn boek daarover), zwaar achterstallig onderhoud, zeer ernstige mankementen aan het koelsysteem, lekkages van nucleair materiaal in het natuurschoon (?) van Petten, een verzwegen terroristisch incident (tot voor kort was de reactor de enige die mede eigendom was van een Amerikaans bedrijf op buitenlands grondgebied, ideaal dus voor een aanslag), de anti-terreur eenheid van het Korps Mariniers, die zonder gebruik te maken van geweld of vuurwapens in vijf minuten door de complete beveiliging heen brak en zo kan ik nog uren en uren doorgaan. Als ik voluit ga over wat zich in de reactor van Petten heeft afgespeeld, dan geloof je me niet. En als er wat fout gaat -Fukushima is veel dichterbij dan iedereen denkt- dan moeten we half Nederland ontruimen. Ook een zwaar verzwegen feit.

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3655170/2014/05/14/Kernreactor-Petten-in-nood-behandeling-kanker-in-gevaar.dhtml

 

En ja hoor, in de Volkskrant een zielig PR verhaal dat het bedrijf dat de kernreactor runt eigenlijk failliet is (enig idee wat dit voor de veiligheid betekent). Nu komen de belangen van kankerpatienten zogebaamd in gevaar.

 

SLUIT PETTEN VOORDAT WE ALLEMAAL KANKERPATIENT ZIJN !!

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
Gast DickBerts

KERNREACTOR IN PETTEN IS EEN NUCLEAIRE TIJDBOM.

 

Door Dick Berts

 

De kernreactor bij Petten is levensgevaarlijk. Hij is niet bestand tegen

aardbevingen of aanslagen met een vliegtuig. De beveiliging is "een

lachertje" en werknemers stelden tevergeefs een zwartboek op over nucleaire

incidenten. Toch blijven maatregelen uit.

 

In de duinen van Petten ligt Nederlands onbekendste maar gevaarlijkste

kernreactor, de hoge fluxreactor van het Energieonderzoek Centrum Nederland

(ECN). Op 7 mei 1968 deed zich in de reactor van Petten een ernstig incident

voor. Een capsule met uranium smolt. Forse hoeveelheden radioactieve gassen

werden de schoorsteen uitgeblazen. In het reactorgebouw moest van alles

grondig schoongemaakt worden. Dagenlang kwamen de operators van de reactor,

wier kleren radioactief besmet raakten, het gebouw niet uit. Ze sliepen op

veldbedden. Volgens het boek De republiek der Kerngeleerden van C. Andriesse

was "niet verwacht menselijk falen" de oorzaak van het ongeval.

 

In 1992 kwam de kernreactor opnieuw in het nieuws, omdat technici van het ECN

naar buiten brachten, dat de reactor al jaren ver boven zijn oorspronkelijke

capaciteit werkte. Het koelsysteem was daartoe op onaanvaardbare wijze

drastisch opgevoerd. De toenmalige directeur van het ECN, ir. Van den

Kroonenberg, haastte zich destijds om hetzelfde te verklaren als de

directies van de kerncentrales op Long Island en bij Tsjernobyl eerder hadden

gedaan: er was niets aan de hand.

 

Levensgevaar

 

De reactor werd in de jaren '50 in Petten gepland, omdat het gebied

dunbevolkt en aardbevingsvrij zou zijn. Daarom is ervan afgezien de reactor

extra te beveiligen tegen trillingen. Maar in 1994 deed zich in de buurt

geheel onverwacht toch een beving voor met een kracht van 3.0 op de schaal

van Richter. Er bestaat een ernstig vermoeden, dat de aardschok veroorzaakt

werd door gaswinning in de buurt van Alkmaar. Toekomstige bevingen zouden

nog veel zwaarder kunnen zijn en daar zijn de reactor en zijn almaar

uitdijende nucleaire afvalopslagplaatsen niet tegen bestand. De reactor is

ook niet bestand tegen vliegtuigen. Een operator die 12 jaar bij ECN werkte,

maar anoniem wil blijven, waarschuwde me: "Het grootste mankement van de

centrale is het feit, dat de funderingen niet uit één stuk bestaan. Het wordt

hoog tijd dat dit eens naar buiten wordt gebracht, want deze 40 jaar oude

reactor is levensgevaarlijk. Bij een aardbeving, of als Bin Laden met een

vliegtuig het reactorgebouw binnenvliegt, zal er frictie ontstaan tussen de

verschillende delen van 't gebouw. Dan trekken de pijpen van het primaire

koelsysteem scheef en is 't leed absoluut niet te overzien. Ook heel

Amsterdam zal dan geëvacueerd moeten worden."

 

Lachertje

 

Het allergrootste bezwaar tegen de reactor in Petten is de volstrekt

ondeugdelijke beveiliging. De hoge-fluxreactor zou extra beveiligd zijn,

omdat hij op hoogverrijkt uranium draait, dat buitengewoon geschikt is voor

het maken van kernwapens. De Verenigde Staten hebben als leverancier van deze

brandstof geëist dat de reactor door bewapend personeel zou worden

beveiligd. Maar dat heeft Nederland altijd nagelaten. In 1988 beproefde de

antiterreureenheid van het Korps Mariniers de beveiliging van het ECN. Binnen

enkele minuten stonden de mariniers binnen en de beveiliging buiten.

Greenpeace noemde de beveiliging van het ECN in 1996 "een lachertje". In dat

jaar beklommen 15 van haar actievoeders het dak van de reactor. Of het moeilijk

was om op de reactor te klimmen? "Welnee, een fluitje van een cent. De

beveiliging is een lachertje. Hekken klim je over, of knip je stuk, over

prikkeldraad leg je een knap stukkie tapijt en de camera's staan verkeerd

opgesteld. We hadden probleemloos een kilootje of 20 explosieven mee kunnen

nemen", aldus een Greenpeace-actievoerder in de media. Even tevoren had hij

samen met zijn collega's een enorm spandoek met 'Tsjernobyl kan overal' aan

de koepel v.d. reactor gehangen.

 

Zwartboek

 

Op donderdag 27 september 2001 werden bij de ingang van het ECN-terrein 2

Pakistaanse illegalen gearresteerd, die probeerden met valse

identiteitspapieren het terrein op te komen. De mannen bleven zwijgen.

Justitie weet nog steeds niet wie ze zijn, maar wist de media uiteraard wel

te melden, dat er niets aan de hand was. Gaat u vooral rustig slapen, is

immers het devies van onze Enschede/Volendam-overheid. En vergeet u vooral

dat de hoge-fluxreactor van Petten door de aanwezigheid van de volledig

Amerikaanse multinational Mallinkrodt Medical op het ECN-terrein, een van 's

werelds meest aantrekkelijke doelen voor terroristen is.

 

Ook de werknemers van het reactorcentrum zijn ongerust geworden. Maar ze

mogen op straffe van ontslag niet met de buitenwereld spreken. Recent

brachten zij anoniem naar buiten, dat het management hen dwingt nucleaire

incidenten in de doofpot te stoppen en niet te melden aan de Kernfysische

Dienst (KFD) van 't ministerie van VROM, zoals wettelijk verplicht is.

Volgens de operators is de toegenomen commerciële druk een van de

belangrijkste oorzaken van de onveilige situatie. "Er zijn contracten gesloten

met boetebedingen. Wanneer uit het oogpunt van veiligheid de reactor

stilgelegd moet worden, kan dat het bedrijf geld kosten. Dan wordt tegen ons

gezegd: doorgaan. Ook als wij dat onverantwoord achten." De operators hebben

inmiddels een zwartboek vol nucleaire incidenten aangeboden aan de

Kernfysische Dienst. Daarin staat o.a. te lezen dat de reactor - onder druk

van de commercie - enkele weken in bedrijf is geweest, terwijl de pomp van de

noodkoeling kapot was!

 

Falen van de overheid.

 

Minister Pronk heeft inmiddels besloten de teugels in Petten strakker aan te

halen. Volgens de minister heeft de exploitant van de reactor zich in een

aantal gevallen niet aan de veiligheidseisen gehouden. Een van de

klokkenluiders die zich bij de directie bekend had gemaakt, is uit zijn

functie gezet. Minister Pronk heeft de Tweede Kamer laten weten, dat hij

niets voor deze man kan doen, omdat klokkenluiders momenteel nog geen

wettelijke bescherming genieten. "Maar ik ben hem wel dankbaar voor het

informeren van de KFD", aldus de minister.

 

Met geen woord repte de bewindsman over het volstrekte falen van zijn eigen

KFD. In het kleine ons-kent-ons wereldje van de kernenergie houden deze

zogenaamde controleurs hun collega's in Petten kennelijk de hand boven het

hoofd. En o wee, als iemand de zwijgplicht van de nucleaire maffia doorbreekt.

Zeker nu het volstrekt onbetrouwbaar gebleken reactormanagement weigert de

uiterst moedige klokkenluider te rehabiliteren, dient de kernreactor in

Petten acuut gesloten te worden.

 

(Dit is een heel oude publicatie van mij uit het Katholiek Nieuwsblad. Alhoewel ik vroeger als freelance journalist een goede band had opgebouwd met vrijwel alle landelijke dagbladen, waar ik allemaal voor geschreven heb, kreeg ik dit stukje nergens gepubliceerd. Ondanks het feit dat ieder woord ervan te bewijzen is. Als ik kritiek had, die de gevestigde orde echt niet uit kwam, dan gingen alle deuren op slot. Je moest dan uitwijken naar het Katholiek Nieuwsblad (een heel moedige club) of naar Nieuwe Revu (een blote billenblad dat niemand serieus nam).

Link naar reactie
Share on other sites

Gast DickBerts

PETTEN TERNAUWERNOOD ONTSNAPT AAN EEN KERNRAMP.

 

"PETTEN - De kernreactor in Petten ontkwam op 16 november 2001 ternauwernood aan een ernstig ongeluk waarbij de reactorkern had kunnen smelten, een zogeheten 'meltdown'. Dat stelt Greenpeace op basis van een zojuist gepubliceerd boek van de hand van Frank Saris, die destijds als directeur van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) betrokken was bij de kernreactor.

Een woordvoerster van NRG, de exploitant van de kernreactor, zegt dat het voorval jaren geleden onderzocht is door zowel het Internationaal Atoom Energie Agentschap als de Nederlandse autoriteiten. Ook het ministerie van VROM stelt dat de situatie nooit zo dreigend is geweest.

 

Zaklamp

 

Op 16 november viel de stroom uit in het stroomnet van Petten en daardoor moest de kernreactor het doen met een noodvoorziening. Omdat de zaklamp in de controlekamer door een medewerker was gebruikt om zijn auto te repareren, schakelden de operateurs op de tast per ongeluk het extra noodkoelsysteem uit in plaats van aan, zo beschrijft Saris.

 

Alleen het feit dat de normale stroomvoorziening weer snel was hersteld zou een ramp hebben voorkomen. NRG spreekt in een reactie tegen dat een noodvoorziening om de koeling van de reactor op peil te houden niet bleek te functioneren. Volgens Greenpeace is de veiligheid van de reactor ook nu nog een probleem".

 

Zelfs de oud directeur van een van de deelnemende organisaties aan het reactor conglomeraat luidde de noodklok. Werd niets mee gedaan. Zielige kankerpatienten worden nu misbruikt (zie Volkskrant publicatie hierboven) om alle financiele belangen van multinationals te beschermen. Deze bedrijven vragen nu miljoenen van Henk Kamp. Anders ploft de reactor en zijn de kankerpatienten zogenaamd de lul. Deze afpersingspraktijken hebben ze gewoon van de banken geleerd. Geef ons miljarden anders laten wij de hele maatschappij instorten. Compleet maffia. Binnenkort verwacht ik jeugdige kankerpatientjes op tv, die zogenaamd dreigen te sterven als we de reactor niet heel snel met gemeenschapsgeld oplappen.

 

Je moet eens bij het reactorcentrum in Petten gaan kijken. Weet je wat je dan ziet? Alleen een enorme windmolen! Die hebben ze uit PR overwegingen vlak voor de deur gezet. Berts vecht tegen windmolens, maar dat was al bekend.

 

De hele westerse wereld is te vergelijken met het aan leugens en decadentie ondergegane Romeinse Rijk vlak voor de val.

Link naar reactie
Share on other sites

Steengoede posts Dick. Het aangekondigde faillissement lijkt inderdaad symboolpolitiek. Tijdens de laatste NSS kreeg Petten al een reprimande vanwege het gebruik van high enriched uranium, waarbij het 'geen geld' excuus ook werd gebruikt. Best vreemd als je je bedenkt dat ze bijna een monopolie hebben op het ontwikkelen van isotopen voor medische toepassingen.

 

Ik heb de KvK registers bekeken, en vreemd genoeg bestaat de Nuclear Research and consultancy uit een VOF (Nuclear Research and consultancy Group), gevestigd in Petten waar Niels Unger sinds 1-11-12 de scepter zwaait en volledig bevoegd is. De VOF heeft geen stukken gedeponeerd.

 

Onder de VOF hangt een enig dochter: NRG Nuclear Services B.V., kennelijk de werkmaatschappij:

 

[ATTACH=CONFIG]10230[/ATTACH]

 

De samenvattingen van de jaarrekeningen tonen een onderneming van zeer bescheiden omvang, die wel genoemd wordt als de noodlijdende organisatie, maar op papier een bijna lege BV zonder personeel is (de cijfers kan ik op verzoek sturen).

 

Al met al een opmerkelijk verhaal.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast DickBerts

Dank je @f150. Ik heb de desbetreffende journaliste van de Volkskrant ook nog het nodige gemaild. Maar tien minuten iemand bellen is in de hedendaagse journalistiek zogenaamd al een forse onderzoeksoperatie. En ik meen dat letterlijk, hoe ongelofelijk dat ook is. Kan het meisje dat het stuk schreef ook niks aan doen. Preppen, wachten op de klap en hopelijk kunnen mensen zoals jij en ik (jij zeker) daarna bij het opbouwen van een normale en waarschijnlijk veel kleinschaligere samenleving nog een kleine rol spelen. En uiteraard alle andere preppers :) Ik heb het hier al vaak geroepen, maar vlak na WOII kon je niks worden als je niet in het verzet had gezeten. Na de shtf word je niks meer als je geen prepper bent geweest. Zelfs jouw buurman die je nu uitlacht omdat je prept, gaat straks roepen, ik heb voor de shtf in een mega prep netwerk gezeten, ik woonde zelfs naast f150. Anders heeft hij het maatschappelijk gehad straks :) Ha, ha, ha, een van mijn meest absurde voorspellingen, maar het gaat echt waar worden. Op 4 mei 1945 werd ook ineens iedereen 'verzetstrijder' in dit land. Meikevers werden ze genoemd.

Link naar reactie
Share on other sites

Onderwerpen waarbij je 0 op rekest krijgt als je het wilt aankaarten.

 

Als het überhaupt in de media komt wordt ervan gezegd dat het best wel meevalt.

 

Accidents waiting to happen...

 

voetnootje.... Ja joh.... de bedrijfswereld kan zichzelf prima reguleren...

Link naar reactie
Share on other sites

Het jaarverslag van 2013 is nog niet gereed, maar eind 2012 stond er nog 15 miljoen euro liquide op de rekening. In 2011 hadden ze zelfs nog € 2.5 miljoen winst na belasting; in 2012 slecht 25.000, maar dat is fictief doordat ze 'voorraden' hebben afgeboekt, vermoedelijk om het resultaat te drukken.

 

Ik weet niet wat er in 2013 gebeurd zou moeten zijn, maar het lijkt erop dat de financiële situatie gebruikt wordt politiek breekijzer, alhoewel er natuurlijk geen €500.000.000 op de plank ligt om een nieuwe reactor neer te zetten. Waar dat gat van 80 miljoen vandaan komt, is niet direct terug te vinden.

Link naar reactie
Share on other sites

Wauw... En ik dacht dat we alleen Borsele hadden. Er wordt ook bijna niets over vermeld. Zie hier: Kerncentrales Nederland. Geen woord over Petten.

Waarschijnlijk omdat het geen 'kerncentrale' maar 'kernreactor' is -.- Niet minder gevaarlijk natuurlijk. Sterker nog, als ik 't allemaal zo lees is 't een stuk linker omdat Petten door die andere status geen aandacht krijgt.

 

Dit is gewoon weer mega stupid. Ik ga er meer over zoeken.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast DickBerts
Neemt niet weg dat het wel bittere noodzaak is om radio isotopen te produceren. Maar dan dus liever in een veilige reactor.

 

Ja, daar hebben Tsjernobyl, Fukushima, Long Island, Sellafield, enz. enz. wel voor gezorgd. Het is een geweldige business die kernenergie. Hoe moet je het noemen, zelfbestuiving, zelfbestraling??

Link naar reactie
Share on other sites

Ja, daar hebben Tsjernobyl, Fukushima, Long Island, Sellafield, enz. enz. wel voor gezorgd. Het is een geweldige business die kernenergie. Hoe moet je het noemen, zelfbestuiving, zelfbestraling??

Nee Dick, het gaat hier echt om hele belangrijke radioactieve stoffen. Geen domme grappen aub.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Gast DickBerts
Nee Dick, het gaat hier echt om hele belangrijke radioactieve stoffen. Geen domme grappen aub.

 

Ik begrijp niet dat een intelligent mens als jij mijn opmerkingen als een domme grap ziet. Het is toch extreem cynisch, dat het aantal mensen op de wereld dat kanker heeft explosief stijgt dankzij alle gerotzooi met kernenergie en dat we vervolgens niet kunnen stoppen met dit gerotzooi, omdat we op steeds grotere schaal radio isotopen moeten produceren om kanker patienten te behandelen. Zeker gezien de immense immoraliteit en leugenachtigheid in de kernenergie sector, vind ik het goed om hier op te wijzen. Daarmee bedoel ik niet te zeggen, dat we het produceren van radio isotopeen in de hele wereld zomaar direct zouden moeten staken. Dat zou ik in redelijkheid ook nooit kunnen beweren, omdat het mijn vakgebied niet is en ik me er ook nooit in verdiept heb. Geen idee hoe belangrijk die isotopen zijn, of het anders zou kunnen etc. Geen mening dus. En terecht niet.

Link naar reactie
Share on other sites

Dank je Dick goed stuk!

 

Kernenergie zal, als we dat overleven, in de toekomst tot de grote fouten van de mensheid bestempeld worden.

We zullen nooit meer kunnen uitleggen hoe de grote menigte deze gedrochten, waar enkele mensen erg rijk van worden maar verder een grote leugen is, hebben kunnen toestaan.

En net zoals wij moe zijn van "ich habbe das nicht gewust" zullen toekomstige generaties, terecht, ons excuus "hoe kon ik dat weten" niet accepteren.

 

Het is een fantastisch model om overheden en mensen nog eeuwen compleet uit te zuigen.

Al zouden we alle reactoren het komende jaar kunnen sluiten en de komende tien jaar kunnen ontmantelen, helaas in het huidige economische klimaat onmogelijk omdat het geld er wereldwijd niet voor zal zijn, dan zitten we nog steeds met een hele boel plekken waar het afval opgeslagen ligt.

Deze plaatsen zullen nog eeuwen geld blijven kosten om te onderhouden, controleren en beveiligen, en zullen al die tijd nooit echt veilig zijn.

 

En vergeet niet dat dit verhaal van Dick lang niet alles verteld en dat dit nog wel in het relatief open Nederland plaatsvind...

Kun je nagaan wat er nog meer op andere plakken in de wereld gebeurt is en gaat gebeuren waarvan we helemaal niks zullen horen maar wat wel de wereld langzaam of snel verder zal vervuilen.

 

En sorrie KS, als je naar isotopen verwijst die gebruikt worden om tumoren te bestrijden ben ik het als redelijk ondeskundige niet met je eens.

We zullen moeten accepteren dat we niet alles kunnen genezen of dat de kosten van een eventuele mogelijke genezing niet altijd te rechtvaardigen is.

En als het dus om isotopen gaat die op de huidige manier met onveilige kerncentrales gemaakt worden en dus potentiel meer kunnen vermoorden dan genezen dan ga ik niet accoord!

 

Waarschijnlijk kunnen die isotopen wel veiliger gemaakt worden dan nu gedaan wordt en kan de balans wel anders uitpakken.

Dan laat mijn kennis me helaas in de steek om deze zaak verder te kunnen beargumenteren maar ik ben wel heel benieuwd in hoeverre bestraling echt mensen van kanker genezen heeft en wat de schade cq bij werkingen zijn geweest?

 

Het mag duidelijk zijn dat ik redelijk tegen en daarnaast bijzonder achterdochtig tav kernenergie en aanverwante zaken ben.......

( er zijn al teveel leugens verteld, teveel doofpotten en teveel vervuiling op deze aardkloot veroorzaakt door deze kernbende, en wie of wat dan ook behoede ons voor het bestaande risico van een complete kernoorlog, daar zou ik persoonlijk elke dag Nibiru voor willen gaan aanbidden als ik zou denken dat het ook maar iets zou helpen)

 

Prep ze,

K a n s

Link naar reactie
Share on other sites

Ik begrijp niet dat een intelligent mens als jij mijn opmerkingen als een domme grap ziet. Het is toch extreem cynisch, dat het aantal mensen op de wereld dat kanker heeft explosief stijgt dankzij alle gerotzooi met kernenergie en dat we vervolgens niet kunnen stoppen met dit gerotzooi, omdat we op steeds grotere schaal radio isotopen moeten produceren om kanker patienten te behandelen. Zeker gezien de immense immoraliteit en leugenachtigheid in de kernenergie sector, vind ik het goed om hier op te wijzen. Daarmee bedoel ik niet te zeggen, dat we het produceren van radio isotopeen in de hele wereld zomaar direct zouden moeten staken. Dat zou ik in redelijkheid ook nooit kunnen beweren, omdat het mijn vakgebied niet is en ik me er ook nooit in verdiept heb. Geen idee hoe belangrijk die isotopen zijn, of het anders zou kunnen etc. Geen mening dus. En terecht niet.

Over dat eerste stuk van je niets dan lof. Over de noodzaak om over radio isotopen te kunnen beschikken in ziekenhuizen: heel noodzakelijk, het redt mensenlevens, het geneest. En dat gaat niet alleen over kanker maar over een heel breed scala aandoeningen bij mensen en kinderen. De kosten baten analyse is dan ook vrij lastig. De stoffen worden in heel Europa gebruikt.

 

Vanuit geneeskundig perspectief is er dringende behoefte aan een reactor die bepaalde stoffen maakt, dus zodra 'het kreng' in Putten wordt gesloten, zou het essentieel zijn ergens op terug te kunnen vallen.

 

Ik ben heel vaak langs dat lelijke kreng gereden en hoop ook, net als jij, dat er zo snel mogelijk een alternatief is.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Emergency

Ok. Hardop roepen dat er geen nucleaire installaties zouden moeten zijn is één.

Wie van jullie neemt echter ook de moeite om gebruik te maken van de inspraakrondes op de vergunningen voor de diverse nucleaire installaties.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/vergunningen-nucleaire-installaties-en-inspraak

 

Mocht je echt willen weten wie er in jouw omgeving met nucleair materiaal mag werken (of sjouwen :-) kijk dan even in de database vergunningen: http://applicaties.agentschapnl.nl/vergunningen-online

 

Niet schrikken he? De database beslaat een paar honderd pagina's.

Link naar reactie
Share on other sites

Ok. Hardop roepen dat er geen nucleaire installaties zouden moeten zijn is één.

Wie van jullie neemt echter ook de moeite om gebruik te maken van de inspraakrondes op de vergunningen voor de diverse nucleaire installaties.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/vergunningen-nucleaire-installaties-en-inspraak

 

Mocht je echt willen weten wie er in jouw omgeving met nucleair materiaal mag werken (of sjouwen :-) kijk dan even in de database vergunningen: http://applicaties.agentschapnl.nl/vergunningen-online

 

Ik heb niet de indruk dat de rijksoverheid ons serieus genoeg neemt om die 'inspraak' ook daadwerkelijk mee te laten wegen. En da's nog zachtjes gezegt.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Emergency
Ik heb niet de indruk dat de rijksoverheid ons serieus genoeg neemt om die 'inspraak' ook daadwerkelijk mee te laten wegen. En da's nog zachtjes gezegt.

 

Als je niet de moeite neemt om de basisrechten die je als burger hebt uit te oefenen... Tja... :-)

Ik vind het niet meer dan logisch om alle democratische middelen die er zijn te gebruiken, maar ieder mag daarin natuurlijk zelf zijn afweging maken.

Link naar reactie
Share on other sites

dat is er toch? Urenco doet dat.

 

Natuurlijk kan dat, relatief gezien, een stuk veiliger.

Ze willen ook wel mensenlevens 'redden' maar als er niet aan verdient wordt................................

 

Zo zijn er ook veel mensen die kerncentrales 'best' vinden omdat ze goedkoop energie leveren en 'groen' zijn..

Als die energie twee keer zo duur zo zijn dan een kolencentrale, maar dan wel een stuk veiliger, of in hun achtertuin groen zou staan te zijn dan is het ineens heel anders......

 

K a n s

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...