Ga naar inhoud
GENEGEERD

Risicodiagram Nationale Risicobeoordeling


f150
 Share

Recommended Posts

De meesten hier op het forum houden zich bezig met 'preparedness': het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke rampen of onvoorziene omstandigheden. Ook onze overheid houdt zich daar mee bezig; misschien wel meer dan de meeste mensen zich realiseren en dat komt doordat de overheid daar (bewust) niet/nauwelijks iets over publiceert. Dus vanuit Den Haag krijgen we vooral de wiegeliedjes. Of misschien is het wel vooral de pers, die ondanks de relatieve openheid van de overheid, geen acht slaat op de publicaties?

 

Periodiek wordt er een Nationale Risicobeoordeling gemaakt door experts vanuit het speciaal hiervoor opgerichte analistennetwerk nationale veiligheid (ANV). Elk jaar worden een beperkt aantal risico’s geanalyseerd die op Nederland kunnen afkomen en waarvan vermoed wordt dat ze maatschappelijk ontwrichtend kunnen zijn. Dit kunnen risico’s zijn die nog niet eerder onderzocht zijn of waarbij zich nieuwe feiten of inzichten voordoen. De risico’s worden uitgewerkt tot scenario’s. Deze scenario’s worden vervolgens door experts op twee punten beoordeeld. Ten eerste beoordelen de experts op tien impactcriteria, die de vijf vitale belangen kenmerken. Ten tweede schatten de experts in hoe groot de waarschijnlijkheid is dat de scenario’s werkelijkheid worden. Een klassiek en werkzaam model om risico's te kwantificeren.

 

Het model dat in 2012 is ontwikkeld (dat is de meest recente die ik kon vinden) ziet er zo uit:

 

[ATTACH=CONFIG]9523[/ATTACH]

 

Op zich vind ik op een aantal punten wel wat af te dingen, zowel op de waarschijnlijkheid als op de impact. Maar het meest opvallende is het ontbreken van een monetaire crash, tenzij heel subtiel de rechtsonderin vermelde 'beinvloeding aandelenmarkt' de lading moet dekken. Iets wat wij ervaren als een van de grotere risico's in onze samenleving, lijkt geen plek te hebben in de landelijke denktanks. Misschien is dat nog wel het meest zorgwekkende. Dat wat behoort tot de categorie 'zeer waarschijnlijk' en impact van 'ernstig tot zeer ernstig' ontbreekt...

 

Op de resultaten van de risico analyse valt ook nog wel wat af te dingen. Zo krijgt de te versterken capaciteit 'Zelfredzaamheid en burgerparticipatie' de status 'Afgerond' (!). De complete lijst met bevindingen is ook te downloaden via het door de rijksoverheid gepubliceerde document 'Strategie Nationale Veiliigheid - Bevindingenrapportage'.

 

bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/08/strategie-nationale-veiligheid-bevindingenrapportage.html

 • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Aansluitend hierop vind ik het opmerkelijk dat in een andere publicatie welke ik altijd redelijk goed doorlees (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/02/24/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-1-2014.html) vooral wordt gesproken over de civiel/militaire samenwerking. Hierbij zijn dus burgers/ondernemers bij betrokken, waarmee je zou verwachten dat er toch een grotere mate van "awareness" zou gaan ontstaan mbt calamiteiten etc.

Wat met name aan het einde van deze publicatie staat mbt de energie voorziening vind ik ook zeker het lezen waard! Ze noemen hier de winning van schaliegas een katalysator voor instabiliteit....

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

De klimatologische risico's zijn veel te hoog ingeschat. Natuurlijk komt ijzel (dus hoge waarschijnlijkheid), maar om de impact op de samenleving nu als 'ernstig' te kwalificeren vind ik nogal overdreven. Okay, flinke blikschades, drie uur wachten op het perron en een flink verkeersinfarct. Dat is toch wel heel wat minder erg dan een landelijke blackout, waarvan men de kans lager inschat en de gevolgen minder ernstig.

 

Wel sterk is de verwachte impact 'zeer ernstig' die wordt toegekend aan 'beïnvloeding openbaar bestuur'. En waarom moet ik nu ineens aan Demmink denken?

Link naar reactie
Share on other sites

De klimatologische risico's zijn veel te hoog ingeschat. Natuurlijk komt ijzel (dus hoge waarschijnlijkheid), maar om de impact op de samenleving nu als 'ernstig' te kwalificeren vind ik nogal overdreven. Okay, flinke blikschades, drie uur wachten op het perron en een flink verkeersinfarct. Dat is toch wel heel wat minder erg dan een landelijke blackout, waarvan men de kans lager inschat en de gevolgen minder ernstig.

 

Wel sterk is de verwachte impact 'zeer ernstig' die wordt toegekend aan 'beïnvloeding openbaar bestuur'. En waarom moet ik nu ineens aan Demmink denken?

Ijzelramp van 1987:

http://www.weer.nl/weer-in-het-nieuws/weernieuws/ch/e4efd5bc23d205dc4240394181f12fa8/article/indrukwekkende_beelden_van_de_ijzelramp.html

Niet het hele land, maar het kan dus wel. Zeker gezien we in 2012 net 2 voor NL begrippen strenge winters hadden gehad is deze inschatting niet zo gek.

Link naar reactie
Share on other sites

 • 5 years later...

In het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2017-2020) is een serieuze risico inventarisatie gemaakt. Aan de hand van de scenario’s is een beeld van geschetst van mogelijke tot waarschijnlijke effecten (aantal doden/gewonden, schade aan economie, ecologie, cultureel erfgoed, etc.) van een dergelijke ramp of crisis.

Als je inspiratie op wilt doen op waarom preppen (zowel het voorbereiden op incidenten, als kennis nemen van), kun je je lol op. Er zijn bijna 30 scenario's uitgewerkt:

 

 • Overstroming van buitendijkse gebieden 
 • Overstroming van binnendijkse gebieden 
 • Storm en windhozen 
 • Extreme neerslag 
 • Grote brand in complexe (hoge) bebouwing 
 • Grote brand in oude binnenstad 
 • Instorting van complexe bebouwing 
 • LPG-tankwagen BLEVE op rijksweg 
 • Tankputbrand 
 • Bezwijken in hogedruk (40 bar)-gasleiding 
 • Lekkage toxische stof uit spoorketelwagon 
 • Grote uitstoot toxische stoffen (opslag cryogene vloeistof) 
 • Verspreiding radioactieve stoffen na kernincident 
 • Uitval elektriciteitsvoorziening 
 • Breuk in toevoerleiding afvalwaterzuivering 
 • Neerstorten groot personenvliegtuig 
 • Groot verkeersongeval op de weg 
 • Complex treinongeval 
 • Vrachtwagenbrand in een tunnel 
 • Brand in een metrostel in metrotunnel 
 • Door voedsel overdraagbare infectieziekte 
 • Dier-op-mens overdraagbare infectieziekte (zoönose) 
 • Grieppandemie (mens-op-mens overdraagbare infectieziekte) 
 • Paniek tijdens festival 
 • Maatschappelijke onrust 

Er is een risico diagram opgenomen in het rapport.

Download: Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio RR (pdf, 170 pagina's)

 • Leuk 5
Link naar reactie
Share on other sites

@f150 Dit is inderdaad een uitgebreide risico inventarisatie voor die regio. Na het snel doorscannen van de 170(!) pagina's lijkt het mij inderdaad een grondige inventarisatie waarbij veel partijen betrokken zijn geweest. De conclusies kan ik me ook wel in vinden. Ik zie ook dat de uitfasering van de WAS (luchtalarm) palen in 2020 de revue passeert. Deze zullen per 2021 eruit gaan voor zover het er nu voor staat. Wat mij opvalt hierin is dat (wederom) communicatie van groot belang is bij incidenten. Wat ik (nog) niet begrijp is dat ze nog steeds vasthouden aan het uitfaseren van die WAS palen door NL-Alert in te zetten en in het zelfde document de kwetsbaarheid van communicatie benoemen (specifiek de telecomaanbieders)....

En misschien lees ik teveel tussen de regels door, maar ik zie nog steeds een gemis in (landelijke/regionale)organisatie. Volgens mij was de BB vroeger (los van haar werkelijke effectiviteit) nog zo gek niet. Toen was er één organisatie verantwoordelijk, waarmee je als burger ook betrokken werd én werden er werkelijk oefeningen gedraaid. Nu is dat ook wel het geval, alleen volgens mij nogal versnipperd en weinig betrokkenheid van de burger.

 

Goede analyses in dit document, waar je snel de (mogelijke) knelpunten in kaart krijgt. 

 

 

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

2 uur geleden, prepass zei:

Wat ik (nog) niet begrijp is dat ze nog steeds vasthouden aan het uitfaseren van die WAS palen door NL-Alert in te zetten en in het zelfde document de kwetsbaarheid van communicatie benoemen (specifiek de telecomaanbieders)....

 

Nl-Alert maakt gebruik van "cell broadcast" (SMS-CB) en dat is niet afhankelijk van een werkend GSM netwerk.

Je zou kunnen stellen dat het technisch gezien niet veel verschil zal maken om via cell broadcast of via een WAS paal te worden gewaarschuwd. 

Het is zelfs mogelijk om handmatig met een draagbare laptop/smartphone een bericht te "uploaden" naar een CB zendmast.

 

De reden dat men de WAS palen wilt uitfaseren is een mix van kosten ( 4 miljoen per jaar aan onderhoud) en dekkingsgraad.

Ik begrijp dat de meeste mensen denken dat een WAS paal veel betrouwbaarder is dan een cell broadcast bericht maar dat is (technisch gezien) onjuist. Er zullen best wel een paar uitzonderingen te bedenken zijn, maar in de meeste gevallen kan je een stuk meer met een bericht op je GSM met als tekst :

 

 afbeelding.png.5b483fe41ac67e28a9d25c4d183cff51.png

dan een sirene waarna je geen enkel idee heb wat nu eigenlijk de bedoeling is (ja, je moet dan de radio aan zetten en luisteren naar instructies)

Je zal dan maar net je huis uitlopen en rondkijken of er iets raars is te zien terwijl je een gifwolk aan het inhaleren bent.

 

 

 

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

2 uur geleden, martin zei:

 

Nl-Alert maakt gebruik van "cell broadcast" (SMS-CB) en dat is niet afhankelijk van een werkend GSM netwerk.

 

Met de hoeveelheid masten lijkt dat inderdaad een veel robuustere oplossing. Check https://antennekaart.nl/kaart voor de dekking, providers en techniek (dit zal een onderdeel worden van het dashboard)

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

@martin geheel met je eens mbt SMS-CB. Het gaat mij met name om het communicatie aspect. Men haalt met het verwijderen van die WAS palen een alarmerings-instrument weg. Dan komt NL- Alert er wel voor in de plaats, met een betere dekking, echter ben ik persoonlijk voorstander van WAS palen én NL-Alert....ik snap het kosten aspect wel.... maarja 2=één enzo.....?

Link naar reactie
Share on other sites

1 minuut geleden, prepass zei:

echter ben ik persoonlijk voorstander van WAS palen én NL-Alert.

 

Ik ook totdat ik er achter kwam dat die WAS paal op dezelfde manier aangestuurd wordt als een smartphone (ook via SMS-CB) dus iedere smartphone reageert eigenlijk als een WAS paal maar dan met als extra functie een bericht op het display ipv een enkelvoudig auditief alarm.

 

Het is wel een goede zaak dat ze de oorspronkelijke uitfasering hebben opgerekt naar 2021 want er ging nogal wat mis tijdens de diverse test in de grensstreek.

 

En dan blijkt maar weer dat het testen van een systeem een cruciaal onderdeel is van een proces en dat ons vooroordeel dat de regering alleen maar bestaat uit incapabele idioten in sommige gevallen niet opgaat.

 

 

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

 • Admin
Op 4-1-2020 om 19:59, martin zei:

dan een sirene waarna je geen enkel idee heb wat nu eigenlijk de bedoeling is (ja, je moet dan de radio aan zetten en luisteren naar instructies)

Je zal dan maar net je huis uitlopen en rondkijken of er iets raars is te zien terwijl je een gifwolk aan het inhaleren bent.

 

 

 


Ehm, de instructie is toch: "als de sirene gaat dan...."

 • ga je zo snel mogelijk naar binnen
 • sluit ramen en deuren
 • zet de radio aan en luister naar instructies

 

Dus als de sirene gaat en je gaat naar buiten om te kijken of er wat te zien is.... dan doe je al iets niet goed natuurlijk.

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...