Ga naar inhoud
GENEGEERD

[Tegenlicht] Waar blijft de opstand?


Dreutel
 Share

Recommended Posts

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
Banken, bonussen, bezuinigingen en toenemende ongelijkheid zorgen voor onbehagen onder burgers. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich af waar de opstand blijft.

 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1407990

 

:cool:

 

ah, vaak als ik m'n dienst draai is er weer een goeie aflevering... morgen bij het ontbijt maar even kijken. Goeie tip!

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Heksenboot

Dan is deze ook wel handig om te weten. Vooral deel 2: The Engineering of Consent.

 

"The history of "Public Relations" also known as manufacturing the public consent, from early days with Edward Bernays to today, from selling cigarettes to women to commercial wars dressed as "war for liberty", political campaing, state-sponsored corporate lies, and world-scale deception since 1920s."

 

Een 4-delige BBC serie.

 

https://archive.org/details/TheCenturyOfTheSelf

 

Conditionering ten top. Vandaar dat iedereen zo netjes in het gareel loopt.

Link naar reactie
Share on other sites

Om een opstand te krijgen zijn er volgens mij een paar voorwaarden nodig. Ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen, het is meer een aanvoelen maar ik vermoed dat er minstens een grond van waarheid in zit.

 

Laat ons vergelijken met pakweg Syrie (mijn deelteken doet het niet). We hadden evengoed een ander land uit de Arabische lente kunnen nemen.

 

- Een grote druk vanuit de bevolking. (Veel mensen, weinig ruimte)

- Erbarmelijke levensomstandigheden met bij voorkeur hoge voedselprijsen (catalysator)

- Een hoge werkloosheid (gebrek aan vooruitzichten)

- Veel jonge werkloze mannen. (willen status, macht, aanzien en elke manier om die te bereiken is goed, in het conflict kunnen ze 'uitblinken'.

 

Even toegepast op Syrie :

1/ Inwonersaantallen/km2

22.5 miljoen inwoners of lineair :

120 inwoners /km2, Nederland 450/km2, dat valt tegen, maar grote delen bestaan uit woestijn die nagenoeg onbewoonbaar is, dus even kijken naar de 'nuttige' oppervlakte, dan schat ik dat 3/4 van het land bestaat uit woenstijn die nauwelijks is bewoond. Veronderstellen we even dat het grootste deel van de bevolking in steden woont, dan zou het kunnen dat de echte bevolkingsdichtheid in de buurt komt van die in Nederland. Pakweg 400 inwoners/km2. Dus zou toch aan de voorwaarde zijn voldaan.

 

[ATTACH=CONFIG]9206[/ATTACH]

 

En voor de lol even de inwonersaantallen van de grootste steden :

 

Aleppo 2.7 miljoen

Hama 0.7 miljoen

Damascus 1.8 miljoen

Homs 1 miljoen

Latakia 0.35 miljoen

 

Pakweg 6.5 miljoen inwoners woont in 5 steden aan de voorwaarde van bevolkingsdichtheid is volgens mij -zij het via een omweg- voldaan. De vergelijking met Nederland : Nederland is in elk geval dicht genoeg bevolkt om te zorgen voor de nodige 'druk' op dit vlak.

 

2/Voedselprijzen, levensstandaard.

Een blik op het BNP zou ons iets kunnen leren maar vertelt niets over de verdeling van de welvaart in een land. Het is niet ondenkbaar dat de elite alle hulpbronnen en inkomsten naar zich toetrekt. Een modaal inkomen vergeleken met voedingskost brengt meer zoden aan de dijk. Welk deel van zijn inkomen moet de gemiddelde inwoner besteden aan voeding ? Met andere woorden, is er nog genoeg inkomen over voor de andere levensnoodzakelijke behoeften ? Hoe groter het aandeel van voeding, hoe moeilijker het leven. Dat lijkt me een redelijke veronderstelling.

 

Gemiddeld in Syrie : 5250 usd/inwoner. Wereldwijde positie 110

Nederland 43000 uds/inwoner. Wereldwijde positie 10 Niet echt slecht voor Nederland.

Laat ons aannemen dat brood een basisbestanddeel is. De tarweprijs is internationaal bepaald. Er zijn natuurlijk andere voedingsmiddelen, nu lijkt Syrie niet echt een landbouwland en ik kan me voorstellen dat veel voedsel moet worden ingevoerd door de droogte, schrale bodem, gebrek aan industriele landbouw. Voor Nederland als voor Syrie is de tarweprijs ongeveer gelijk. In verhouding dus ongeveer 8x duurder voor een Syrier. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan merk ik dat we ongeveer 15% van ons inkomen besteden aan voeding. Met die cijfers komen we in Syrie al snel uit op 60 à 70%, zelfs als er een armer dieet geldt.

 

Risico op opstand in Nederland ? De prijzen voor voedsel mogen nog ongeveer verdubbelen schat ik. Dat betekent dan grotendeels dat we 15% meer besteden aan voeding, dus ongeveer 30% van ons inkomen. In dat geval vallen alle buffers weg en kan er niet meer gespaard worden. De gemiddelde Belg spaart ongeveer 10 à 15% van zijn inkomen, in Nederland is dat gelijkaardig.

 

3/ Werkloosheid.

Algemeen werkloosheidsniveau in Syrie en in Nederland. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_werkloosheidsgraad

 

Syrie 15%

Nederland 8.2%

Dit zijn in beide landen wellicht achterhaalde cijfers. Laat ons aannemen dat het echte cijfer, na sociale correctie in beide landen 5% hoger ligt. Dan komen we uit bij 20% en bij 13.2%. Grote verschillen maar niet zo gigantisch groot als verschil. Laat ons aannemen dat de werkloosheid ongeveer 50% hoger is in Syrie. Dit houdt in dat het risico op opstand in Nederland flink lager ligt.

 

De knoop zit zoals gewoonlijk in de staart. Hoeveel jonge mannen zijn werkloos. Dat is moeilijk in te schatten zonder cijfers. We gaan er van uit dat de normale leeftijd voor werknemers zich situeert tussen 20 en 60 jaar, een carriere van pakweg 40 jaar. Grof geschat. In Nederland langer, in Syrie korter door de lagere levensverwachting, dus toch even kijken naar de bevolkingspiramide.

 

Nederland

 

[ATTACH=CONFIG]9207[/ATTACH]

 

Syrie

 

[ATTACH=CONFIG]9208[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9208[/ATTACH]

 

Dus als we even die grafieken bekijken, dan zien we dat er een heel groot aantal jongeren is, een grote basis van jongeren in Syrie. Even aannemen dat de leiders (bedrijfsleiders, politici, leidende ambtenaren) zich situeren in de leeftijdsgroep 45-60jaar, dan wordt Syrie geleid door pakweg 8% van de bevolking. 80% valt daar buiten en heeft weinig kansen.

 

In Nederland gaat het ongeveer gelijk op, de groep jongeren is veel kleiner, de groep ouderen veel groter, wat maakt dat de 'macht' die de ouderen uitoefenen op de jongeren veel groter is. De macht van het getal gaat hier spelen.

 

Nog snel even kijken naar de werkloosheid bij jongeren, wellicht is dat de knoop van het verhaal. Cijfers vind ik niet onmiddellijk terug, misschien als ik lang zou googelen. Laat ons even aannemen dat die in Nederland vergelijkbaar met Vlaanderen ligt op 20%, terwijl dat in Syrie 40% kan zijn. Sorry voor de onnauwkeurigheid. Als we dit omzetten naar absolute aantallen dan is dat nogal een verschil.

 

Voorlopige conclusie van dit late-avond-bedenksel :

 

Risico op opstand in Nederland :

- aantal inwoners /km2 dichtbevolkt dus risico

- voedselprijs Nederland 15% inkomen (potientieel voor opstand verdubbeling breekpunt ?), inflatie nodig. Negatief risico.

- werkloosheid niet positief, niet enorm zorgwekkend. Eerder neutraal met negatieve tint. De aantallen werkloze jongeren zijn te klein om een revolutie te ontketenen. De ouderen hebben een te grote greep op het weefsel, wellicht kunnen jongeren terugvallen op het sociaal weefsel en noodgewongen terugvallen op ouders ?

- Aanwigheid jongeren procentueel te weinig jongeren om het verschil te maken. Het establishment kan wellicht onlusten, onrust de baas. Je voert nu eenmaal geen revolutie met bejaarden. Je hebt jongeren nodig die weinig te verliezen hebben, geen toekomstperspectief hebben en een breed maatschappelijk draagvlak. Het probleem is dat de ouderen en gevestigde machten in Nederland (en bij uitbreiding in Vlaanderen) een te grote greep hebben op de economie en het sociaal leven. We hebben nog te veel te verliezen.

 

Conclusie : De kans op opstand of revolutie lijkt eerder klein al kan die kans stijgen door bepaalde bevolkingsgroepen (allochtonen ?) systematisch onrechtvaardig te behandelen en systematisch uit te sluiten van het tewerkstellingsproces. Om een opstand te krijgen is een catalysator nodig die momenteel (nog) niet aanwezig is. Dit zou kunnen zijn : politiek geklungel, duidelijk zichtbaar machtsmisbruik, flinke inflatie van de voedselprijzen en stijgende kost voor het vervullen van de basisbehoeftes.

Als je het mij vraagt moeten we het nog 20% slechter krijgen voor er echt een maatschappelijk draagvlak komt. Zolang de groep mensen in moeilijkheden geen kritisch minimum bereikt is de kans tot een grote opstand beperkt. Een combinatie van stijgende belastingen, inflatie en stijgende werkloosheid kan er snel voor zorgen dat we dit geraamd kantelpunt bereiken. De enige manier om dit te vermijden is zorgen dat er voldoende vangnetten zijn voor de sociaal zwakkeren, jongeren, allochtonen, behoeftigen.

Voor wat het waard is.

  • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

“De idee dat bankiers psychopaten zijn die ons bewust naaien, is nog veel te optimistisch,” zegt journalist en antropoloog Joris Luyendijk. “Want dan zou er in ieder geval nog een complot zijn met een centrum dat we kunnen uitroken. Het is veel erger. De kamer waar de samenzweerders zouden moeten zitten, is helemaal leeg.”

 

Interview met Joris Luyendijk: http://www.stichtinggerritkreveld.be/samenleving-en-politiek/zoeken-in-sampol/1703

 

Erg lang verhaal - o.a. over de harde cultuur binnen de banken waardoor alleen het eigen overleven nog telt.

Middenin zijn statement: "Het is marktfalen in het hart van de vrije markt."

Aan het eind gaat het meer over de vraag of het probleem nog goedschiks op te lossen is. Zijn antwoord: nee.

  • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

En zoals Ewald Engelen het gister in Tegenlicht stelde: Karl Marx zei het al, als je een revolutie wilt beginnen, moet je bereidt zijn alles op te geven. En zover gaat de Noord Europeaan niet, als je in opstand komt, kun je je baan wel eens verliezen en je hebt nog een hypotheek lopen en de kinderen moeten nog een nieuwe winterjas. We hebben het (nog) te goed om alles in de strijd te gooien, teveel te verliezen.

 

Daarnaast is er, denk ik, ook geen alternatief. Welke ideologie kunnen we nog nastreven?

Link naar reactie
Share on other sites

En zoals Ewald Engelen het gister in Tegenlicht stelde: Karl Marx zei het al, als je een revolutie wilt beginnen, moet je bereidt zijn alles op te geven. En zover gaat de Noord Europeaan niet, als je in opstand komt, kun je je baan wel eens verliezen en je hebt nog een hypotheek lopen en de kinderen moeten nog een nieuwe winterjas. We hebben het (nog) te goed om alles in de strijd te gooien, teveel te verliezen.

 

Daarnaast is er, denk ik, ook geen alternatief. Welke ideologie kunnen we nog nastreven?

Wij hebben het nog te goed, dat klopt. De groep waar het water aan de lippen staat, groeit echter.

Geschiedenis leert, dat wanneer de middenklasse snel achteruit gaat, je moet gaan opletten. Kijk hoe de man met het snorretje aan de macht is gekomen en welke voorwaarden er waren voldaan.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Heksenboot

*het volgende stukje is een test, niet lezen dus*

 

Hoe maak je makke schapen?

Vraag dat aan Freud.

Leer wat over reclame, propaganda, marketing.

 

Hoe begin je een revolutie?

Ga bij de CIA werken.

Daar zitten de experts.

 

Een kudde schapen is leuk.

Met zwijnen moet je uitkijken, maar die eten tegenwoordig ook al uit je hand.

 

Rothschild voor wereldpresident!

En dat we dan elk jaar braaf mogen stemmen.

Link naar reactie
Share on other sites

@lewieke,

 

Interessante redenering en gedachtegang.

Ik kan me alleen niet zo voorstellen dat de gemiddelde nederlander/belg 10-15% van zijn inkomen spaart (=jaar op jaar 10-15% van je inkomen aan je vermogen, in wat voor vorm dan ook, toevoegd)

Want dit zou betekenen dat je met een modaal salaris na 15 jaar werken zo'n EUR 50.000 vrij beschikbaar hebt.

Link naar reactie
Share on other sites

Het gaat gewoon nog te goed hier en dan is een opstand niet aan de orde. Kijk maar wat er gebeurd als mensen twee maanden gen geld krijgen.

 

Ik heb een klein stukje gezien, maar viel in slaap dus later nog maar eens uitzending gemist kijken.:o

 

Idd, de meeste mensen vallen dan in slaap. Niet persoonlijk of aanvallend bedoelt.

Zoals je juist zegt, het gaat ons nog veel en veel te goed, althans dat laten we ons maar al te graag sussend opleggen door de manipulator (het systeem).

 

Een opstand zal alleen maar komen wanneer we voor elkaar voelen en ons een voelen met elkaar.

En zoals een ieder weet doet de maatschappij door middel van het verwarde systeem er alles aan dat er wel altijd iets is wat ons juist niet een maakt.

 

Dan is het een geloof, in extreme gevallen ras, of afkomst, en anders wel niet de scholing of zelfs gewoon de persoonlijke voorkeuren van iemand die wij in een hokje dumpen door maar alles eraan te doen om geen eenheid te kunnen vinden in elkaar.

Nee, tuurlijk niet, we zijn te druk bezig met elkaar de koppen in te slaan, iedereen weet het beter in de maatschappij, en trots houden we onze neuzen omhoog, alleen niet voor lang is de enige belofte die voor ons staat voorgeschreven.

 

Opstand? Willen we dat niet allemaal? Is het niet zo dat de meeste Nederlanders of Belgen met hun drankje en snackje voor de tv zeggen (dat moest hier ook eens gebeuren zo een opstand)?

Waarom gaan we dan de moeite doen om dat nog überhaupt te bespreken? Als morgen iemand de straat op gaat en een paar leuzen roept die niet in de opvoeding van het systeem passen kijken we morgen allemaal naar de NOS en zien we een psychopaat die de straat op loopt te schandalen, dan willen we er zeker ook niets mee te maken hebben. Toch?

 

In mij brand sowieso het verlangen van opstand. Maar ik wacht gewoon het moment af totdat de echte kern eens de straat op komt.

Opstand in een westers land zie ik niet snel gebeuren ... omdat het allemaal lafaards zijn die de het internet opzoeken om eens te vertellen hoe het zou moeten zijn. Op straat gaan durven te vechten voor rechten en vrijheid is iets wat niet in de westerse samenleving heerst laat staan dat dat in het bloed van een doorsnee westerling zit. De westerling is dan eerder geneigd om rechts als voorkeur te hebben in hun politiek om zichzelf maar voor de gek te houden en daar stoom af te blazen.

 

Komen ze een eind verder? Nee, no fucking way.

 

Opstand! Dat is toch wat de meesten willen? Als we echt opstand willen kunnen 50 man binnen een uur voor wereldnieuws zorgen en de Nederlandse/Belgische huizen uit laten stromen tot een nationale opmars tegen het systeem.

Opstand is binnen enkele uren een feit als het echt gewild is.

 

Dus laten we AUB ophouden om over opstand te praten. Op die manier komt no way een opstand. Enkel het belachelijk maken van de slachtoffers die de dupe zijn van het systeem, en het feit dat we in slaap vallen achter de tv wanneer dat thema aan bod komt.

Link naar reactie
Share on other sites

@lewieke,

 

Interessante redenering en gedachtegang.

Ik kan me alleen niet zo voorstellen dat de gemiddelde nederlander/belg 10-15% van zijn inkomen spaart (=jaar op jaar 10-15% van je inkomen aan je vermogen, in wat voor vorm dan ook, toevoegd)

Want dit zou betekenen dat je met een modaal salaris na 15 jaar werken zo'n EUR 50.000 vrij beschikbaar hebt.

 

In Vlaanderen klopt dat redelijk. En eerlijk gezegd ligt mijn eigen spaarquote ondanks een heel erg modaal inkomen nog veel hoger dan dat. De meeste Nederlanders verdienen een pak meer dan ons gezin. Ik werk dit jaar precies 22 jaar en de vrije beschikbare middelen zijn een veelvoud van wat jij becijfert. Dus volgens mij klopt het wel zo een beetje en is mijn schatting eerder conservatief. Wat houdt een hoog inkomen dan over ?

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...