Ga naar inhoud
GENEGEERD

Slimme meters installatie niet verplicht!


Flow

Aanbevolen berichten

Afgelopen week kregen wij direct na installeren van onze nieuwe internetaansluiting een brief van onze stroomleverancier binnen, in deze brief staat dat wegens een storing onze "slimme meter" geen gegevens door stuurt en dat ze een nieuwe "slimme meter" komen installeren.

 

Ik duik vervolgens de meterkast in en zoals ik al dacht, wij hebben helemaal geen slimme meter... gewoon oude modellen waarbij je de meterstanden nog telefonisch, per kaart of gewoon via de controleur door kunt geven! Maar goed terug naar de brief van de leverancier, een storing dus uhuh.. ik vraag mij af hoe mijn oude meters volgens onze energieleverancier de standen hebben doorgegeven? Wij hadden geen internet dus via die weg word het al lastig laat staan dat de huidige meters daar überhaupt toe in staat zijn, misschien via de postduif..?

 

Maar meneer en mevrouw, het is zo makkelijk! U kunt nog gemakkelijker inzicht krijgen in uw energieverbruik en u hoeft zelf de standen niet meer door te geven.. makkelijk toch? En daarvoor moet er een slimme meter in ons huis? Wij geven altijd netjes onze standen door, storingsgevoelig? Lijkt me niet! Daardoor hebben wij ieder jaar prima inzicht in ons verbruik, stroom 6 euro, gas & water iets meer..

 

Daarbij word er aangeven dat de uit te voeren werkzaamheden kosteloos zijn. Uit de brief lijkt het net alsof het verplicht is, vandaag de monteur netjes geweigerd (geen enkel probleem)

 

Hieronder wat extra informatie;)

 

Het doel van de inzet van 'slimme' energiemeters is in de eerste plaats om inzicht verwerven in het gebruiksgedrag van kleinverbruikers van gas en elektriciteit.De lobbyisten van invoering van de ‘slimme’meter doen systematisch voorkomen dat het daarbij gaat om het vergroten van het inzicht van de afnemers. Het belang van zo’n minutieus inzicht in het energie verbruik is echter niet zozeer dat gebruikers tot in detail via elektronische apparatuur kunnen volgen wat hun huishoudelijke apparaten, en ‘slimme’meters zelf, aan energie gebruiken. Het grote belang van de gegevens is dat het de leveranciers de mogelijkheid biedt om aan de hand van gedrag en gedragsprofielen van de klanten de toelevering zo goedkoop mogelijk te kunnen leveren. Door het gedrag van de klanten te kennen, hun gedrag te kunnen voorspellen en een instrument te hebben om hun gedrag te kunnen monitoren, kan de topspanning aan energie, benodigd om alle klanten te kunnen bedienen, namelijk worden gereduceerd. Ook zijn er gigantische financiële belangen gemoeid met de bedrijfsvoering van bedrijven die en onderzoeksinstellingen die geld verdienen met de ontwikkeling van ‘slimme’ producten als smartphones, tablet-pc’s,*E-thermostaten.

 

De klant als manager van zijn gedrag

 

De consument blijkt helemaal niet zo enthousiast dat er van hem wordt verwacht dat hij zich voortdurend bezig te houdt met het uitzoeken hoe men voortdurend kan anticiperen op de vrije marktwerking betreffende zijn basisbehoeften. Men kan zijn tijd wel beter besteden dan voortdurend bezig te zijn om uit te zoeken hoe men een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering, tandartsbehandeling, telefoon-, t.v,- , internetabonnement en energiecontract af kan sluiten.*lees...

 

Van dwang tot overredingsstrategie

 

Zowel de belanghebbenden uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten als het kabinet zijn razend enthousiast over de nieuwe economische mogelijkheden.Het ministerie van Economische Zaken heeft het euforisch over de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen die door intensieve samenwerking het groeivermogen van onze economie moeten versterken en oplossingen moeten bieden voor maatschappelijke uitdagingen.*lees...Het enige struikelblok om een verder ‘uitrol’ van deze nieuwe producten mogelijk te maken, bestaat alleen nog uit het vinden van manieren om de consumenten er enthousiast voor te krijgen.*

 

Zie*presentatie*TNO Jaarcongres ECP

 

Omdat het wetsvoorstel voor een verplichte invoering van ‘slimme’meters sneuvelde, wordt nu via een overrompelingsstrategie ( wij komen de meter vervangen want dat moet) via een charmeoffensief ( u spaart geld uit heus) en overredingstactiek ( u krijgt de producten desnoods gratis) geprobeerd om de klanten over te halen vrijwillig akkoord te gaan met het installeren van ‘slimme’ verbruiksmeters.De ‘framing’ van deze strategie berust op het bij de bevolking erin stampen dat ‘slimme’meters energiebesparing op zouden leveren en horen bij een energiebewuste slimme burger, die zich geen oor aan laat naaien door het bedrijfsleven.Deze strategie berust louter op marketingsmechanisme. Onderzoeken hebben namelijk nooit aangetoond dat mensen die gebruik gaan maken van energiekostende apparatuur die hun energieverbruik nauwkeurig in kaart brengt, daardoor zoveel meer inzicht in hun energieverspilling zouden krijgen dat ze er uiteindelijk energie zuiniger door zouden gaan leven.*Energieleveranciers beogen uiteraard ook niet om minder omzet te gaan draaien.

 

Profijtbeginsel bedrijfsleven

 

Als energieleveranciers zodanig veel kennis hebben van het gedrag van hun klanten dat ze daarop kunnen inspelen door de maximale netspanning zo laag mogelijk te houden, om toch aan de contractuele leverplicht te voldoen, levert hen dat besparingen op die in de miljoenen lopen.Men kan zo het onverkocht moeten laten afvoeren van overtollig opgewekte energie beperken.En wie het gedrag van zijn klanten zó weet te voorspellen en te bespelen dat men door het gebruik van gebruiksprofielen de maximale netspanning zo goedkoop mogelijk kan exploiteren, wordt marktleider in het aanbieden van zo veel mogelijk energie voor een zo laag mogelijke prijs.Om dit bedrijfsproces te optimaliseren is het nog handiger dat niet alleen het gedrag van de klanten ‘achter de voordeur’ zó minutieus wordt vast gelegd als dat door de ‘slimme’meters mogelijk wordt, maar is het nog lucratiever als het verbruik van apparaten op afstand rechtstreeks kan worden aangestuurd. De ‘slimme’meter vormt daarbij een aanzet tot de ontwikkeling van ‘het ínternet der dingen’. Een nieuwe wereld waarin niet enkel de verbruiker op afstand zijn apparaten kan volgen en bedienen maar een systeem waarin apparaten zelfstandig kunnen gaan communiceren met leveranciers of onderling kunnen communiceren. De koelkast met de supermarkt of de wasmachine met de energieleverancier en de wasmachine met elektrische oplaadauto.

 

Profijt voor de overheid

 

Ook de overheid, heeft er rechtstreeks financieel baat bij dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk energie kan omzetten voor zo laag mogelijke kosten. Zowel rechtstreeks als aandeelhouder van energiebedrijven als via de belastinginkomsten die zowel over de omzet van energie als over de verkoop van elektrische- en gasapparatuur moeten worden afgedragen aan de Staat. Bovendien kan de overheid de precieze registratie van het energiegedrag van zo veel mogelijk huishoudens gebruiken om de burgers beter in de gaten te kunnen houden. Volgens de wet kan de overheid bedrijven namelijk verplichten om, als verlengstuk van bij politie, justitie en veiligheids- en inlichtingendiensten, alle klantgegevens waarover zij beschikken aan te leveren. In dit geval geldt dat zowel voor de particulier energieleveranciers als voor de semi-particuliere netbedrijven. Slim meten is slinks weten.

 

Zo kan de overheid bijvoorbeeld, zonder dat de betrokkene daar weet van heeft, onderzoeken wie in een bepaald type woonruimte meer of juist minder energie verbruikt dan gemiddeld.* Op welke tijden mensen energie gebruiken, met welke regelmaat en waarvoor.*Dat vormen gegevens die een directe administratieve verdenking kunnen laden op burgers. Verdenking van het plegen van illegale onderhuur bijvoorbeeld bij kouwelijk aangelegde burgers. Van samenwonen van als alleenstaanden geregistreerde bewoners van een woonruimte. Van het vermoeden onderdak te bieden aan mensen zonder geldige verblijfspapieren. Uit gebruiksgegevens kan bijvoorbeeld ook geconcludeerd worden dat mensen, meer dan op grond van hun arbeidscontact/studieverplichting/ ziekengeld/sociale uitkering,e.d. volgens statistieken te veel of te weinig energie gebruiken op een moment dat zij geacht worden niet, of juist wel, thuis te zijn. En dat zijn maar enkele van de talloze mogelijkheden van datamining die met een veelvoud vergroot worden als deze gegevens worden verrijkt met data uit hele andere bestanden.

 

Door de mogelijkheid om energie niet alleen op afstand te kunnen meten maar ook te kunnen reguleren ontstaan ook mogelijkheden om het gedrag van de burgers te reguleren.*Energieleveranciers en overheid, en in totaal rampzalige scenario’s ook criminelen, kunnen ingrijpen in de levering van energie aan particulieren op afstand stopzetten of minimaliseren. Bij burgers met een minimum inkomen wordt het dan mogelijk om het risico op toekomstige wanbetaling te voorkomen door het bij verbruik wat boven hun financiële middelen gaat, de aanlevering bijtijds te verminderen. Er ontstaan mogelijkheden om woonwijken met voldoende smart-car oplaadpunten bij piekbelasting bevoordelen boven wijken waar het energieverbruik minder winstgevend is voor het bedrijfsleven, ect.

 

Profijt voor criminelen of totalitaire regiems

 

Het gebruik van ‘slimme’energiemeters, waarbij criminelen op afstand gegevens in handen kunnen krijgen van het gedrag van personen, is een goudmijn voor de mogelijkheden voor afpersing of identiteitsdiefstal. Wie een ‘slimme’ meter in huis accepteert en apparatuur in huis neemt die gedragsgegevens via het internet verzendt, loopt daarmee het risico dat deze gegevens in handen komen van onbevoegde derden. Dat hieraan reële risico’s verbonden blijkt uit het feit dat identiteitsdiefstal een van de snels groeiende criminaliteitsvormen betreft.*En in dit kader dient ter volledigheid dan tevens de mogelijkheid genoemd te worden dat de ontwikkeling van de huidige privacyaantastende smart meter systemen zicht geven op het ultieme horror scenario waarbij in een totalitaire staat de overheid het gedrag van alle burgers thuis eenvoudig via de energieleverantie kan volgen en manipuleren.

 

Voor meer informatie

 

http://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/

  • Leuk 2
Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

@Flow. Goed verhaal. Even heel kort; Slimme meters zijn vooral slim voor inbrekers, die kunnen namelijk op afstand zien, of je al dan niet thuis bent (wordt er stroom verbruikt of niet).

 

De wetgever is weer eens extreem slordig geweest. Je mag een slimme meter weigeren, maar je kunt er op wachten, dat je straks 80 euro of zo, per jaar moet gaan betalen vanwege de extra kosten van de meteropnemer. Daar zegt de regelgeving belachelijk genoeg niks over.

 

Als het zo ver komt, dat weigeraars gepeperde rekeningen gaan krijgen voor het opnemen van de meter (en daar reken ik op), dan ben ik vast van plan om naar de Geschillencommissie Energie en Water te stappen. Mijn redenering is dan, dat het om een onredelijk bezwarende voorwaarde gaat, die in strijd is met de geest van de regelgeving, die zegt dat je een slimme meter mag weigeren. Maar deze maatschappij is zo doodziek, dat ik je het volgende voorspel; de energiebedrijven beginnen met 2 euro in rekening te brengen voor het opnemen van de meter. Vervolgens wijst de geschillencommissie mijn klacht af, wegens het ontbreken van een feitelijk belang (zeur niet zo over slechts 2 euro). En daarna verdubbelen de energiebedrijven het tarief elk jaar. Dat soort dingen heb ik al zo vaak meegemaakt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Erg mooie en goede post, @Flow

 

Dezelfde principes, of eigenlijk schoffering van de klant, zie ik ook bij banken. Een ontmoedigingsbeleid om geld bij de balie te halen, maar veel gezeur om ze zover te krijgen te gaan pinnen. Zelfde met internetbankieren.

 

Zo zag ik laatst bijvoorbeeld bij de ANWB een mooi artikel, het werd hier op de site ook getipt.

Maar alleen online te verkrijgen, supervervelend voor mij. Want ik wil gewoon de winkel inrennen en het artikel meepakken.

Ik ben best bereid om van te voren te bellen en te vragen of ze het artikel willen bestellen voor mij en aangeven wanneer ik het op kan halen.

Maar daar hebben de medewerkers dan grote moeite mee. Vooral als ik aangeef niet mijn naam en adres op te willen geven en absoluut geen account wil.

 

Je wordt gelokt met kortingen en bonussen. En heel veel mooie praatjes, maar uiteindelijk kosten al die bijhou-dingen je zoveel tijd dat er helemaal geen winst uitkomt.

 

Die slimme meters ook, hoeveel kosten die dingen, hoeveel kost de promotiecampagne ervoor ? Hoelang moet je verbruiken om die kosten eruit te halen ?

 

Maar bovenal, heeft de consument daar nou echt om gevraagd of is het gewoon handig voor de verkopers ?

 

Uitzendbureaus spannen wat mij betreft de kroon met dit onmenselijke gedrag. Je bent geen waardevolle werker, je bent een nummertje, een slaaf van het systeem.

De voordelen zijn er niet voor jou.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Bovendien kan de overheid de precieze registratie van het energiegedrag van zo veel mogelijk huishoudens gebruiken om de burgers beter in de gaten te kunnen houden. Volgens de wet kan de overheid bedrijven namelijk verplichten om, als verlengstuk van bij politie, justitie en veiligheids- en inlichtingendiensten, alle klantgegevens waarover zij beschikken aan te leveren. In dit geval geldt dat zowel voor de particulier energieleveranciers als voor de semi-particuliere netbedrijven. Slim meten is slinks weten.
Vorig jaar kreeg een kennis van mij bezoek van de bijstandsrecherche. Dit naar aanleiding van het feit dat zijn waterverbruik hoger was dan de jaren ervoor. Ook zonder slimme meter worden de standen dus doorgegeven.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Vorig jaar kreeg een kennis van mij bezoek van de bijstandsrecherche. Dit naar aanleiding van het feit dat zijn waterverbruik hoger was dan de jaren ervoor. Ook zonder slimme meter worden de standen dus doorgegeven.

 

De ideale partner voor een bijstandsgerechtigde;

 

http://www.parool.nl/parool/nl/287/OPMERKELIJK/article/detail/3574741/2014/01/09/Deze-man-heeft-zich-al-zestig-jaar-niet-gewassen.dhtml

Link naar reactie
Delen op andere sites

Barrie Trower "retired British military intelligence scientist in microwave and stealth warfare" geeft veel info over de verstorende invloed van deze golven.

 

Ook voor specifieke informatie over de slimme meter/smart meter, kun je veel vinden op o.a. youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=barrie+trowers-smart+meters&sm=1

 

Tevens geeft hij informatie hoe je je tegen deze goven kunt beschermen.

 

Hier de tekst van een interview dat met name over wifi in scholen gaat: http://www.sott.net/article/207247-Electromagnetic-radiation-and-its-effect-on-the-brain-an-insider-speaks-out

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank voor de uitgebreide uitleg @Flow!

 

vraag me af waarom ze die meters slim noemen... Marketing trucje?

 

Wij hebben hem in ieder geval vorig jaar al geweigerd. onze energie leverancier stuurde netjes een brief met de vraag ja of nee slimme meter. Enige wat mij tegen viel is dat wij actie moesten ondernemen als het antwoord nee was, dit dmv het insturen van een kaartje waar uiteraard weer een postzegel op moest. Logischer zou zijn als wij bij JA wij willen een slimme meter dat kaartje hadden in moeten sturen. Maar ja, tis niet anders. Voor ons geen slimme meter, de oude is slim genoeg ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi verhaal @Flow

 

Wij hebben afgelopen najaar zonnepanelen geplaatst op ons dak. Het nadeel daarvan was dat ik dan wel een slimme meter moest nemen, aangezien een digitale meter niet kan terug tellen. En meters met draaischijf liggen al in het museum. Ik heb zelfs nog even getwijfeld of ik dan wel zonnepanelen wilden hebben. Toch maar gedaan, privacy heb je toch al niet meer in dit land.

 

Maar de gegevens worden niet verstuurd over het internet. De meter heeft een simkaart en wordt dus via het gsm-netwerk benaderd voor de gegevens.

Nu maar hopen dat deze meter geen 'familie' heeft in de VS of Australië, want lopen de telefoonkosten wel uit de hand :D

 

Maar het bovenstaande verhaal, dat klopt wel: Van dwang tot overredingsstrategie. Het is walgelijk, maar waar. Alles lijkt te mogen om een klanten te strikken. Gister nog een item bij Max gezien van een vrouw die zich liet strikken tot het tekenen van een huurovereenkomst via internet, daarbij kon ze tekenen met een van de drie handtekeningen die waren meegestuurd, ze moest degene kiezen die het meest op de hare leek. Dit is toch werkelijk niet meer te bevatten. En dat is dan rechtsgeldig!

 

Ik weet het, je moet voorzichtig zijn met wat je je wenst, maar ik denk steeds vaker:laat de boel alsjeblieft onderuit gaan en snel een beetje!

 

Charlie

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Goede post @Flow!

Helaas heb ik vorig jaar ook zo'n ding 'gekregen' - heb nog overwogen om m te weigeren - neig er nog steeds naar dat ik dat beter had kunnen doen. Maar was waarschijnlijk uitstel van executie geweest.

 

Nog in aanvulling:

- Mij is indertijd verteld dat ik m nu gratis kreeg, maar dat vervanging in later stadium op mijn kosten zou gebeuren.

 

- Wat betreft zonnepanelen is er veel gedoe over 'salderen achter de meter'. Dat wil zeggen dat je bij zo'n terugdraaiende Ferrarismeter niet kunt zien hoeveel er precies is opgewekt en verbruikt. Op een slimme meter zie je dat wel. Dat geeft ook de mogelijkheid om tariefdifferentiatie te gaan toepassen: je krijgt dan bv een lager tarief voor teruggeleverde energie dan voor verbruikte energie. Gezien het fossiele-bedrijven-beschermend-energiebeleid van onze overheid hoeven we er niet aan te twijfelen dat ze daar naar toe willen. Want het is zo naar voor de elektriciteitsbedrijven dat hun kolencentrales overcapaciteit hebben door al die zonnepanelen. Businesscase voor het hebben van zonnepanelen (die niet off-grid zijn) wordt daarmee flink uitgehold. Onlangs heeft Kamp aangekondigd dat salderen achter de meter nog zeker 4 jaar toegestaan blijft. Lees: daarna wordt afgeschaft. En dat betekent dan dus dat je een slimme meter moet als je zonnepanelen hebt. Ook al is die meter formeel niet verplicht.

 

- Het boek Black Out van Marc Elsberg gaat over een situatie waarin er malware is geupload naar de slimme meters, zodat langs die weg het hele systeem plat gelegd kan worden. Als ik het goed begrepen heb, is dat een realistisch scenario wat in sommige landen heeft geleid tot second thoughts over de implementatie van die dingen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

iedereen die nu om wat voor redenen dan ook flink commentaar heeft op die meters laat ook de stroom afsluiten als het verplicht word?

of gaan we zeuren en gewoon meedoe?

 

Bepaal jij lekker wat jij in jouw huis wil laten plaatsen of niet.. wij bepalen dat in ons huis! ;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bepaal jij lekker wat jij in jouw huis wil laten plaatsen of niet.. wij bepalen dat in ons huis! ;)

 

Daar hebben ze hier in Zweden een hele simpele oplossing voor: de meter hangt in een kast buiten, samen met de hoofdstoppen. :p

 

De slimme meters hebben we hier ook al een paar jaar, ze geven netjes maandelijks 't gebruik door via 't mobiele telefoon netwerk en melden stroomstoringen direct bij de netbeheerder, wat erg handig is. Je kunt dus ook gelijk online op een kaartje zien waar er storingen zijn en hoeveel, met de verwachtte tijd voor 't gerepareerd is. Stroomstoringen duren hier dus meestal ook maar een paar minuten omdat ze heel snel zien waar 't probleem zit.

 

Ik begrijp wel dat sommige mensen problemen hebben met 't privacy aspect van slimme meters, normaal gesproken heb ik ook een hekel aan dat soort ongein, maar in dit geval kan ik er eigenlijk weinig moeite mee hebben. Dan kunnen ze op afstand zien dat m'n pelletkachel zichzelf opstart, dat de CV waterpomp aangaat en dat de wasmachine/droger draait. En? Die hangen aan tijdklokken dus daar valt niet aan te zien of ik thuis ben of niet. Het licht hier in huis is al allemaal LED en gebruikt maar een paar watt, niet genoeg om nuttige analises op te draaien of ik wel of niet thuis ben.

 

En voor inbrekers is 't al helemaal niet boeiend, die kijken gewoon door 't raampje of je thuis bent of niet...

 

Dus tja, het enige probleem wat ik met de slimme meters heb is de ongein als je zelf zonnepanelen hebt, maar die heb ik helaas nog niet.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bepaal jij lekker wat jij in jouw huis wil laten plaatsen of niet.. wij bepalen dat in ons huis! ;)

 

ik bepaal helemaal niks in jouw huis,

ik stel hier een gewetensvraag, boeit het je niet maakt het niet uit

er zijn mensen die zich er wel (terecht of niet) druk om maken

 

voor degenen die zich er wel druk om maken, zou je in dit geval zover willen gaan om de meter af te sluiten of niet

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij mij moeten de meters ook vervangen worden, want die zijn nog door Edison geinstalleerd.

 

Ik heb de slimme meter geweigerd en er komt dus gewoon weer een domme meter. Ze probeerde me geeneens met alle macht te overreden.

 

'k Hoor nu wel voor 't eerst dat ze op wifi werken?! Dat is maf, moeten ze nog steeds in een straal van honderd meter de stand opnemen toch?

 

Niet veel over gelezen, maar je kunt toch simpel het signaal versturen over het koper wat er al ligt? Zo werken veel babyfoons, netwerkrepeaters (die kastjes die je in 't stopcontact drukt, etc ook. Gewoon een hoogfrequent signaaltje door 't koper sturen anders dan 50 -60 Hertz.

Zo werkt namelijk de overschakeling van mensen met dag/nacht stroom ook. Klein bloksignaaltje over het net. In mijn vorige huis was een buurman wat onbezonnen aan 't klussen geweest en was het gedeelde draadje voor het hele blok onderbroken, dus niemand meer nachttarief. ;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

wifi? Nee, hier in Zweden iig niet, hier gaan ze via 't mobiele telefoon netwerk. Ik zie niet in hoe zoiets via wifi zou moeten werken. Over 't koper werkt ook niet echt, bij de eerste de beste transformator is dat signaal weg dus dan moet je weer voor elke transformator die zooi gaan uitlezen en alsnog via een ander netwerk versturen. Kan je 't net zo goed gelijk via een 2g/3g dataverbinding doorsturen; goedkoper en betrouwbaarder! :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik bepaal helemaal niks in jouw huis,

ik stel hier een gewetensvraag, boeit het je niet maakt het niet uit

er zijn mensen die zich er wel (terecht of niet) druk om maken

 

voor degenen die zich er wel druk om maken, zou je in dit geval zover willen gaan om de meter af te sluiten of niet

 

Ik zou de keuze tot afsluiten zeker als optie zien, ik heb inmiddels zonnepanelen en zou in de toekomst graag mijn eigen energie willen opwekken.. volledig offgrid! Liever zelf alles in de hand, dan afhankelijk zijn van..

 

Zeker als dit soort dingen verplicht worden gesteld.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...