Ga naar inhoud
GENEGEERD

Veranderingen negatief ? Of zijn er ook kansen ?


lewieke
 Share

Recommended Posts

Er zijn volop ontwikkelingen aan de gang. Dat klopt. Zowel economisch, demografisch, klimatologisch, financieel, geneeskundig, … . De kunst is hierin trends te zien en kansen.

 

@Kans Stelt zich heel wat vragen. Ik stoor me een beetje aan het doemdenken het negatieve dat naar mijn gevoel overheerst. Over de meeste punten heb ik wel een visie maar het is ondoenbaar om ze in één document te voorzien van een antwoord. Vandaar dat ik er voor kies om er enkele aspecten uit te halen en die toe te lichten.

 

De grootste problemen waarmee we in onze leefwereld geconfronteerd worden zijn terug te voeren tot enkele grote domeinen :

 

- de leefbaarheid van ons economisch model

- de grote overheidsschuld

- ons milieu

- beperkte beschikbaarheid van grondstoffen

- beperkte beschikbaarheid van energie

- …

 

[ATTACH=CONFIG]7296[/ATTACH]

 

De leefbaarheid van ons economisch model ?

 

Er zijn enkele evoluties en trends aan de gang. Die zijn al altijd aan de gang. Doorheen de heel geschiedenis van de westerse wereld zagen we een evolutie.

 

Als ik even vergelijk met mijn eigen jeugd. Zo een 35 jaar geleden, toen ik een jaar of 7, 8 was, toen ontbrak het ons aan niets. Niets noodzakelijks in elk geval. Intussen is onze levensstandaard verbeterd. We wonen beter, eten beter, de zorg is beter, de kledij is beter, de luxe is groter, … . Moeilijk om dat in getallen te vatten, vooral omdat ik daar toen minder zicht op had dan nu. Maar als ik er toch een cijfer moet op kleven dan zou ik zeggen dat we het nu 50% beter hebben. Toen vermenigvuldigd met 1.5. Niet slecht denk ik van pakweg 1978 tot 2013. In vergelijking met 1953-1978 beslist minder spectaculair. En daarmee krijgen we enig perspectief.

 

De evolutie van pakweg 1800 tot nu is te danken aan de opeenvolgende industriële revoluties. De verbetering van onze leefwereld is te danken aan goedkope massaproductie en goedkope energie. Intussen worden we ook geconfronteerd met de nadelen : milievervuiling, schaarste van grondstoffen, verouderende bevolking, nieuwe landen die efficiënter onze eigen businessmodellen overnemen. De goedkope energie is iets uit het verleden.

 

Vandaag is onze economie aan het veranderen. Hoe kunnen we daarmee om ? Kunnen we ons aanpassen ? En hoe moet dat dan ? Ik heb beslist niet alle oplossingen maar wel een paar ideeën waar we vast wel wat mee kunnen.

 

- We zullen anders moeten werken en niet noodzakelijk meer. Productie (en ik kom uit de industrie) lukt momenteel niet meer in West-Europa. We zullen het zwaartepunt moeten verleggen. Meer ontwerpen, creëren én nieuwe sectoren ontwikkelen. Misschien zullen we met zijn allen ook minder moeten werken én minder verdienen. Wat maakt dat we ook minder zullen kunnen uitgeven. Consuminderen dus.

 

- Onze economie is gebaseerd op winst, zo veel mogelijk volume tegen een zo hoog mogelijk prijs. Meestal ten gunste van enkele captains of industry, enkele ondernemers en een hele schare van politici en ‘machtigen’ in hun kielzog. We hebben op vandaag een economie, maar hebben we ook nog een samenleving ? Daar zullen we aan moeten werken.

 

- Ook de structuur van onze economie kan en zal moeten veranderen. Op alle vlak. We importeren goederen uit China. We brengen onze (luxe?)goederen naar China. Dat kost tijd, energie, transportmiddelen. We kunnen de kosten drukken door kleinschaliger en lokaler te produceren en te verbruiken. Moeten we in de winter aardbeien uit Zuid-Afrika eten ? We zullen ons (bij gebrek aan beter) weer moeten richten op de lokale economie. Omdat we de middelen niet meer zullen hebben om te importeren én omdat we te duur zijn om te exporteren. Voor een stuk terug naar vroeger en kleinschaliger.

 

Gelukkig is er één ding gewijzigd. We hebben het internet. Wat is dat anders dan een netwerk dat iedereen kan verbinden. Op die manier –via elektronische middelen- kan de markt gemakkelijker en efficiënter bereikt worden. Niet op de manier die we denken, internationaal, maar net omgekeerd. Lokaal. Op welk vlak kan die structuur (het gaat niet om het systeem an sich maar om de beschikbaarheid van de structuur) iets bieden ?

 

Wat wij te veel hebben kunnen we aan anderen aanbieden en zij aan ons. (Dat doen we nu al vaak, via tweedehands.be of kapaza.be)

 

Ook op het vlak van energie zullen we wellicht lokaler en in kleine gemeenschappen energie produceren (PV panelen, Stirling motor, windenergie, …) en onze overschotten aanbieden aan anderen of bij tekort aankopen van anderen.

 

Een andere recente evolutie sluit daarop aan. De 3D printer. Momenteel nog in zijn kinderschoenen, maar beslist een ontwikkeling om te blijven. Er zijn een aantal voordelen. Je hebt geen ‘fabrieken’ meer nodig maar lokale printcenters. Je hebt nog weinig verlies aan grondstoffen en afval want 3D printen bouwt op en creëert nauwelijks afval. Ook hier is lokale productie het sleutelwoord. Dit kan zorgen voor efficiëntie (we gooien niet veel meer weg maar printen vervangstukken, ), we kunnen zonder (dure) voorraden want we kunnen te allen tijde printen wat we nodig hebben.

 

Onze banken zijn momenteel gericht op rendement. Zonder ethiek, zonder scrupules, zonder nadeken. Elk middel is goed. Nu is ons moment. De banken hebben massaal overheidssteun nodig. We kunnen die geven. Maar niet zonder voorwaarden. Banken zouden kunnen verplicht worden de lokale structuren te ondersteunen, ethisch te handelen, de mogelijkheden te scheppen om onze maatschappij te veranderen. Wij kunnen dit afdwingen. We zijn ons nog niet bewust van onze macht, dat komt wel als de bevolking zich begint te roeren.

 

Om al die ontwikkelingen ter realiseren, de structuren op poten te zetten, de middelen te creëren zijn ingenieurs nodig, technici, ontwikkelaars, ondernemers, … . Het zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar het kan wel. Het systeem zal ook onderhouden moeten worden, ook hiervoor zijn mensen nodig. En er blijft een noodzakelijke dienstverlening. We zullen voor onze ouderen moeten zorgen, wellicht voor een groot stuk zelf omdat het te duur wordt, voor onze kinderen, voor onze zieken. We zullen allemaal minder verdienen en minder kunnen uitbesteden. Maar wordt het slechter ? Dat geloof ik niet.

 

En wat kunnen we zelf doen ? Je kletst uit je nek. Ik kan me de kritiek al inbeelden. Ik ben een voorbeeld dat het kan. Ik werk minder. Veel minder. Ongeveer 3x om precies te zijn, in vergelijking met enkele jaren geleden. In ruil verdien ik minder, veel minder, ongeveer 4x om precies te zijn. In ruil kreeg ik meer tijd voor mijn gezin, mijn hartritme- en slaapstoornissen zijn verleden tijd en ik heb een beter leven. Met minder geld.

 

De tijd die ik kreeg gebruik ik om mijn eigen leven slimmer te organiseren. Minder auto’s, minder brandstof, meer fietsen, minder energie van de gasmaatschappij maar meer hout naar binnen slepen. Minder nieuwe spullen en meer tweedehands. Dingen die niet meer nodig zijn verkopen en zo een beetje extra budget krijgen. Je hebt mijn verhaal al gelezen op het forum. Niets spectaculairs en kleinschalig. Maar wel een kleine revolutie in mijn eigen leven. En als veel mensen dat gaan doen wordt het een maatschappelijke verandering. Ik predik niet. Ik probeer niet te overtuigen. Ik toon mensen dat het anders kan, laat ze nadenken. En geregeld zijn er mensen die ideeën van mij overnemen, toepassen en dat idee ook weer uitdragen. Wil je een bewijs ? Deze groep groeit continu omdat we iets te vertellen hebben. En de meesten van ons geld niet het belangrijkste (meer) vinden.

 

Elke verandering biedt een kans. Wil je in een hoekje zitten huilen ? Doe maar. Ik probeer er van te genieten en ik doe vooral nog de dingen die ik graag doe. Al de rest hoeft niet meer.

 

 

 

 

 

 

Om te antwoorden op een paar vragen van @Kans :

 

- Robots om fruit te plukken. We zullen zelf bomen planten en de vruchten ruilen met onze buren. In onze vrije tijd. Gratis.

 

- Minder mensen nodig om werkzaamheden voor elkaar te krijgen. En minder geld. Dus zelf weer meer verantwoordelijkheid opnemen. Voor onze kinderen, zieken en ouderen zorgen. Af en toe bijgestaan door en specialist (verpleegster, arts, dierenarts, …)

 

- Bevolkingsgroei in West Europa is er alleen door immigratie. Als we die afremmen (niet te veel anders hebben we straks te weinig werknemers en te veel ouderen) komt er geen overbevolking in onze streken. Het wereldprobleem kan ik niet oplossen. 45% van de wereldbevolking stelt het vandaag met het minimum (1.5€/dag)

 

- Verschuiving van werkzaamheden van productie naar dingen dien niets meer opleveren. We zullen weer meer ‘gratis’ doen. En allicht minder gaan werken. Of een hoge werkloosheid kennen

 

- Toegevoegde waarde van handelen in aandelen. Je kan alleen aan aandelen verdienen als een ander er aan verliest. Per saldo is dat een nuloperatie. Door niet in de markt te stappen kan je niet verliezen. Er zijn maar enkelen schatrijk ten koste van miljoenen armeren.

 

- Overvloed aan alles. Dit is iets voor een volgend stukje. Milieu, duurzaamheid en grondstoffen. Aan onze groei komt een eind. Water wordt ons meest kostbare bezit.

 

- Grenzen aan de overbevolking. Dit zal gereguleerd worden door oorlogen, hongersnoden, droogte en mogelijk genocide uitgevoerd door de machtigen. En anders komt er wel een virus (al dan niet ontwikkeld in een lab) om ons een handje te helpen om te verdwijnen.

 

- De stroom van echte welvaart en rijkdom naar de kleine groep van de elite. Tot de massa in beweging komt en de elite verdrijft. Al zat ze nog nooit zo stevig in het zadel. Hoe verklaren we anders dat Poetin intussen zowat de rijkste man ter wereld is.

 

De mensheid staat voor een uitdaging. De enige manier om te overleven als soort kennen we al. Aanpassen. Dat zullen we doen. Niet als individu maar als soort.

  • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Ik kijk ook vrij negatief aan tegen de mondiale ontwikkelingen en stel daar lokale acties zoals jij lewieke tegenover. Proberen en denken en doen en volgens mij

goed voorbeeld te geven. Ethiek, trots en fierheid, respect, eigenwaarde tonen en overbrengen. Jij doet dat op jouw manier en ik op de mijne, beide zijn een manier

die werkt.

 

Ik heb geen kinderen om het aan hen mee te geven, wel familie en vrienden. Zaadjes van een bepaalde manier van denken heb ik al vaak geplant,

binnenkort gaan we zaadjes van eetbare planten planten :D

 

Ik heb in mijn jeugd nooit tekorten gekend. Nu doe ik het zuinig aan, verdien circa de helft van wat jij verdient, maar heb ook wat minder kosten.

Een buffer van een goedbetaald verleden heb ik niet, zou leuk zijn, maar ik doe het perfect zonder. Mijn oude dag is voorlopig iets waar ik al eens

aan denk, maar nog niet echt voor plan, omdat ik nog niet goed kan inschatten wat de toekomst gaat brengen.

 

Dat er nog heel veel mensen echt arm gaan zijn en op straat gaan leven, is een doomgedachte die ik alsmaar realistischer dichterbij zie komen

en waarvan ik me afvraag hoe ik (en we) daar mee zal moeten omgaan.

 

Dat er ons nog een bewogen toekomst te wachten staat en dat de tijd van de jaren 80 waarin het voor velen zeer goed ging voorbij is, dat is zeker.

 

Dat de toekomst kansen biedt, dat is zeker. Welke dat gaan zijn, een groot vraagteken.

Link naar reactie
Share on other sites

In dat consuminderen ben ik me momenteel aan het verdiepen.

Hoe werkt het?, hoe kan je een plezierige levensstijl behouden en toch spaarzaam om gaan met dingen?, milieubewust?, enz...

 

Toch zie ik dat de mensheid (nog) niet meegaat in deze denkwijze.

Op het werk zitten we momenteel midden in één van de "heftigste" periodes van het jaar. Tussen eindejaar en solden.

Ik kan jullie zeggen dat de euro's die momenteel over de toonbank gaan degoutant zijn.

Men heeft niet door dat het op deze wijze onhoudbaar is voor de maatschappij.

Het is een combinatie van hebzucht, status en geen besef van waarde.

Link naar reactie
Share on other sites

In dat consuminderen ben ik me momenteel aan het verdiepen.

Hoe werkt het?, hoe kan je een plezierige levensstijl behouden en toch spaarzaam om gaan met dingen?, milieubewust?, enz...

 

Toch zie ik dat de mensheid (nog) niet meegaat in deze denkwijze.

Op het werk zitten we momenteel midden in één van de "heftigste" periodes van het jaar. Tussen eindejaar en solden.

Ik kan jullie zeggen dat de euro's die momenteel over de toonbank gaan degoutant zijn.

Men heeft niet door dat het op deze wijze onhoudbaar is voor de maatschappij.

Het is een combinatie van hebzucht, status en geen besef van waarde.

 

Hoe gek dat wellicht klinkt maar ik leeft al jaren "onder mijn stand". Ben snel tevreden. Ik denk dat dat opzich een voordeel is.

Link naar reactie
Share on other sites

Veel meer respect voor mensen die "onder hun stand leven" dan voor deze die erboven leven.

 

Ik word er eigenlijk pas mee geconfronteerd wanneer ik zie hoe anderen bijna krampachtig aan een specifieke leefstijl vasthouden. Ik ontbeer zaken die ik gemakkelijk kan betalen. Zij kunnen de boel allang niet meer betalen maar willen geen gezichtsverlies lijden. Ik snap daar niets van.

Link naar reactie
Share on other sites

In dat consuminderen ben ik me momenteel aan het verdiepen.

Hoe werkt het?, hoe kan je een plezierige levensstijl behouden en toch spaarzaam om gaan met dingen?, milieubewust?, enz...

 

Toch zie ik dat de mensheid (nog) niet meegaat in deze denkwijze.

Op het werk zitten we momenteel midden in één van de "heftigste" periodes van het jaar. Tussen eindejaar en solden.

Ik kan jullie zeggen dat de euro's die momenteel over de toonbank gaan degoutant zijn.

Men heeft niet door dat het op deze wijze onhoudbaar is voor de maatschappij.

Het is een combinatie van hebzucht, status en geen besef van waarde.

 

Hoe werkt consuminderen ? En kan je een prettige levensstijl behouden ?

 

Eigenlijk heel eenvoudig. Als je iets wil kopen stel je je 2 vragen :

1. Wil ik het ?

2. Heb ik het nodig ?

 

Vraag 1 zal vaak al negatief zijn, zo vermijden we impulsaankopen en besparen we 10% ?

Vraag 2 is nog vaker negatief, die levert ook weer een besparing op.

 

Als het antwoord op vraag 2 positief is stel je je een bijkomende vraag :

3 Kan ik dit goed/dienst kopen tegen een correcte prijs ? En is er een alternatief ?

 

Een paar concrete voorbeelden waar we het al over hadden :

 

1/ Auto. 1 of 2 ? Een grote slokop of een kleine zuinige ?

2/ Verwarmen/elektriciteit ? Besparing mogelijk ? Apparaten vervangen, spaarlampen, gedrag, timers, afstandsbediende stopcontacten.

3/ Verzekeringen ? Al vergeleken ?

4/ Telecom, internet, tv abonnement ? Al bekeken ? Kan het ook met minder ?

5/ Bankkosten ? Besparing mogelijk ?

6/ Kledij en schoenen ? Overwogen of impulsaankoop ? Solden in ketens (C&A, E5, Brantano,...) of boetieks ?

7/ Voeding. Restaurants of zelf kokkerellen ?

8/ Drank. Water in flessen of waterfilter ? Wijn en bier. Op café of thuis ?

9/ Meer inkomen dan uitgaven ? Deze hoort op nummer 1.

10/ Gebruik je wat je gratis krijgt ? Regenwater ? Daglicht ?

11/ Brood bakken ?

12/ Groenten kweken ?

13/ Nieuwe of tweedehandse dingen ?

14/ Dure meubels of minder dure ?

15/ Gooi je veel weg ? Of doe je het van de hand ?

16/ Compostvat of vuilniszak of glascontainer ?

17/ Andere vaste of variabele kosten ?

18/ Hospitalisatieverzekering ? Duur of goedkoop ? Via het werk of privé ?

19/ Goede BA ?

20/ Regelmatig en preventief auto-onderhoud ? Merkgarage of kleine zelfstandige ? Originele onderdelen of alternatief ? Olie laten verversen of zelf doen ?

21/ Woning. Iets defect ? Herstel je het zelf of laat je het doen ?

22/ Vakantie ? Een appartement huren tegen 1500€ voor 2 weken of tien dagen op hotel voor 850 €?

23/ Hobbies ? Nog leuk of niet ? Duur of niet ? Sportclub ? Terugbetaling door ziekenfonds ?

24/ Ziekenfonds. Vergelijking gemaakt met andere ziekenfondsen ? Wij besparen hiermee per jaar 300€ door meer tegemoetkoming in brillen, extra tegemoetkoming tandheelkunde, tussenkomst sportclubs, ... .

25/ Scholen. Duur of goedkoper ?

26/ Deur aan deur verkopers. Je komst nooit - soms - altijd ?

27/ Goede doel. Krijg je een fiscaal attest.

28/ Aankopen. Je vraagt korting of niet ? Gratis krediet voor mensen zonder geld? Geen korting voor klanten met geld ? :-)

29/ Grote verpakkingen of kleine ? Groothandel of kleinhandel ? Keten of kleine handelaar.

30/ Kan je met minder belastingen wegkomen ?

 

Het zijn afwegingen die je maakt. Het antwoord is vaak verschillend. Als je er bewuster mee omgaat kom je tot verrassende resultaten. We kopen geen witgoed in grote ketens maar bij een kleine handelaar en betalen zelfs iets meer. Maar we krijgen service (en democdratische herstellingen). Kledij alleen confectie geen boetieks.

 

Als je je comfortabel voelt met een leverancier wordt je gerold. Banken, verzekeringen, ziekenfonds, auto, energieleverancier, tv, internet.

 

Als je een goede koop kan doen en je hebt het nodig. Sla je slag. En koop iets meer dan je onmiddelijk denkt nodig te hebben.

 

Ook kleine kortingen zijn kortingen. Ik kocht van de week 3 jeans met slechts 10% korting. 5 hemden met 50% korting. 2 shirts met 10% korting. Dat is wat ik dit jaar nog nodig heb. De volgende keer dat ik ga shoppen is in juli met de zomersolden. Schoenen heb ik nog voor enkele jaren ver. Kousen en ondergoed zijn nooit/zelden in solden.

 

Veel van de klanten in de winkel kopen met geld dat ze niet hebben of beter kunnen besteden. Wij hoeven niet de grootste tv of de nieuwste koelkast. We hoeven onze status niet te bewijzen tov anderen. Ze kunnen zich toch niet met ons meten ;)

Link naar reactie
Share on other sites

In dat consuminderen ben ik me momenteel aan het verdiepen.

Hoe werkt het?, hoe kan je een plezierige levensstijl behouden en toch spaarzaam om gaan met dingen?, milieubewust?, enz...

 

Toch zie ik dat de mensheid (nog) niet meegaat in deze denkwijze.

Op het werk zitten we momenteel midden in één van de "heftigste" periodes van het jaar. Tussen eindejaar en solden.

Ik kan jullie zeggen dat de euro's die momenteel over de toonbank gaan degoutant zijn.

Men heeft niet door dat het op deze wijze onhoudbaar is voor de maatschappij.

Het is een combinatie van hebzucht, status en geen besef van waarde.

 

En de rest van de maand wordt rustig. En zeker naar het eind toe.

Link naar reactie
Share on other sites

En wat kunnen we zelf doen ? Je kletst uit je nek. Ik kan me de kritiek al inbeelden. Ik ben een voorbeeld dat het kan. Ik werk minder. Veel minder. Ongeveer 3x om precies te zijn, in vergelijking met enkele jaren geleden. In ruil verdien ik minder, veel minder, ongeveer 4x om precies te zijn. In ruil kreeg ik meer tijd voor mijn gezin, mijn hartritme- en slaapstoornissen zijn verleden tijd en ik heb een beter leven. Met minder geld.

 

Leuk als je zo'n hoog inkomen + buffer hebt dat dit financieel mogelijk is, maar de meeste mensen komen gewoon met kinderen en al op straat te staan als hun inkomen halveert.

 

Ben het wel met je eens dat je altijd goedkoper kan leven.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Hoe gek dat wellicht klinkt maar ik leeft al jaren "onder mijn stand". Ben snel tevreden. Ik denk dat dat opzich een voordeel is.

 

Helemaal mee eens, ik zou in principe prima rond kunnen komen van een kwart van mijn inkomen omdat ik gewoon niet zoveel nodig heb om tevreden te zijn.

 

Ik word er eigenlijk pas mee geconfronteerd wanneer ik zie hoe anderen bijna krampachtig aan een specifieke leefstijl vasthouden. Ik ontbeer zaken die ik gemakkelijk kan betalen. Zij kunnen de boel allang niet meer betalen maar willen geen gezichtsverlies lijden. Ik snap daar niets van.

 

Wederom mee eens, zat vrienden en collega's die met moeite rondkomen of weinig/geen buffer hebben terwijl ze ruimschoots voldoende verdienen maar goed, drie keer per jaar op vakantie, iedereen een nieuwe auto, kinderen in de allerduurste kleding op 8-jarige leeftijd.

Link naar reactie
Share on other sites

Leuk als je zo'n hoog inkomen + buffer hebt dat dit financieel mogelijk is, maar de meeste mensen komen gewoon met kinderen en al op straat te staan als hun inkomen halveert.

 

Ben het wel met je eens dat je altijd goedkoper kan leven.

 

Beste Vladimir,

 

We hebben geen hoog inkomen. En vroeger ook al niet. Ik had gewoon 2 full time jobs en werkte 80u per week. We hadden dus met ons twee, drie (en een halve ?) jobs. De ene helft van de tijd werkten we voor een werkgever, de andere helft in een eigen zaak. En buffer ? Die bouw je toch gewoon zelf. Op vandaag hebben we een minder dan modaal inkomen. Naar Nederlandse norm zijn we een armoedig stelletje wat ons inkomen betreft.De buffer, die zit tussen je oren. Om die te krijgen geef je minder uit dan er binnen komt. We hebben dan ook minder nodig dan andere gezinnen.

 

Reken even mee :

 

Je verdient als gezin (2 werkende partners) pakweg 3150€ netto samen. Je krijgt nog wat kinderbijslag (350€). Samen dus 3500€. Je geeft 2500€ per maand uit, hypotheek, verzekeringen en belastingen inbegrepen (je houdt ongeveer 1500€ voor kledij, voeding, auto, schoolrekeningen, hobbies en 1000€ voor je lasten elektra, gas, water, hypo, verzekering, gsm, telefoon, internet, tv, ...) dan spaar je dus 1000€/maand. En ga er nu eens van uit dat je dat 240 maanden volhoudt (20j) dan heb je dus 240.000€ op de bank. In de veronderstelling dat je 0% intrest krijgt op je spaargeld. Je zet natuurlijk die spaarcenten op een (relatief) veilige manier aan het werk. Je koopt er een tweede woning mee, investeert in isolatie, wat PM, ... . Het probleem is dat de meeste mensen dat spaargeld zonodig moeten uitgeven van zodra ze wat gespaard hebben. En dan kopen ze een (te) dure auto, merkkledij, gadgets, of ze gaan elke week op restaurant.

 

Er zijn in principe maar drie dingen die je moet doen om dat klaar te spelen :

1/ Zorg dat je voldoende inkomen hebt. (Liefst uit verschillende bronnen. Dus geen 2 partners bij dezelfde werkgever)

2/ Zorg dat je zo weinig mogelijk belastingen betaalt, dat is de uitgave waarvan je minst (direct) genot hebt, vermijd welvaartsbelastingen, accijnzen, btw (al moet je daarvoor soms creatief zijn).

3/ Zorg dat je minder uitgeeft dan er binnen komt. (Dus als je iets niet kan betalen koop je het niet. Enige uitzondering : woning. Geen financieringen, geen autolening, geen consumentenkrediet, geen creditcard.)

Link naar reactie
Share on other sites

@lewieke

mooi stuk,

onderschrijf volkomen je conclusie dat somberen vermeden moet worden. Ik was ook in die valkuil gestapt.

Sinds ik project bitcoin ben gestart zie ik aternatieven voor ons verrotte systeem en nu heb ik weer een passie! Dat maakt het leven een stuk aangenamer.

Mijn conclusie is dan ook dat de mensheid gewoon doorgaat en een stap zet die noodzakelijk is in de (economische) evolutie.

Kijk bv naar de voormalig sovjet's daar is de boel ook ingestort. En daar ontstonden massa's kansen. Die moet je wel willen pakken.

 

iedereen die blijft hangen naar het oude, die denk dat de overheid voor ze zorgt.... die zullen financieel naar de klote gaan. die met een open vizier die kansen spotten zullen het gaan redden.

 

ik zie mezelf inmiddels als een realistisch moralist op het gebied van finacieen en economie. waar het moet ga ik mee, waar ik kan prepareer ik we op de wending en leeft 25% onder mijn stand

 

prep on, met een lach op je gezicht

 

vdwalle

Link naar reactie
Share on other sites

@lewieke

mooi stuk,

onderschrijf volkomen je conclusie dat somberen vermeden moet worden. Ik was ook in die valkuil gestapt.

Sinds ik project bitcoin ben gestart zie ik aternatieven voor ons verrotte systeem en nu heb ik weer een passie! Dat maakt het leven een stuk aangenamer.

Mijn conclusie is dan ook dat de mensheid gewoon doorgaat en een stap zet die noodzakelijk is in de (economische) evolutie.

Kijk bv naar de voormalig sovjet's daar is de boel ook ingestort. En daar ontstonden massa's kansen. Die moet je wel willen pakken.

 

iedereen die blijft hangen naar het oude, die denk dat de overheid voor ze zorgt.... die zullen financieel naar de klote gaan. die met een open vizier die kansen spotten zullen het gaan redden.

 

ik zie mezelf inmiddels als een realistisch moralist op het gebied van finacieen en economie. waar het moet ga ik mee, waar ik kan prepareer ik we op de wending en leeft 25% onder mijn stand

 

prep on, met een lach op je gezicht

 

vdwalle

 

Dat bitcoin verhaal intrigeert me en anderzijds vind ik het ook een raar verhaal met weinig transparantie. Ik geloof in een virutele munt. Ik geloof niet dat overheden dat systeem zomaar zullen blijven toestaan. Denk je dat het nog verantwoord is om nu nog bitcoins te kopen ? Als je ze goedkoop kocht is dat een ander verhaal, maar instappen aan de huidige prijzen ?

Link naar reactie
Share on other sites

Er zijn in principe maar drie dingen die je moet doen om dat klaar te spelen :

1/ Zorg dat je voldoende inkomen hebt. (Liefst uit verschillende bronnen. Dus geen 2 partners bij dezelfde werkgever)

2/ Zorg dat je zo weinig mogelijk belastingen betaalt, dat is de uitgave waarvan je minst (direct) genot hebt, vermijd welvaartsbelastingen, accijnzen, btw (al moet je daarvoor soms creatief zijn).

3/ Zorg dat je minder uitgeeft dan er binnen komt. (Dus als je iets niet kan betalen koop je het niet. Enige uitzondering : woning. Geen financieringen, geen autolening, geen consumentenkrediet, geen creditcard.)

 

Allereerst wil ik je meegeven dat ik dit een goed draadje vind. Ik ka me er erg in vinden, maar wil het nog wat scherper stellen.

 

als eerste moet je ervoor zorgen dat je met weinig gelukkig kunt zijn. @Dontor bijvoorbeeld vraagt zich af hoe hij zijn huidige plezierige levensstijl kan behouden en toch minder uit kan geven. Geluk zit tussen de oren. Geluk zit in 's avonds even naar buiten gaan en verrast worden door een groep vleermuizen in het licht van de volle maan, Gelukkig zijn zit juist in kleine dingen, niet in materialistische zaken.

 

Dus voor mij zou op 1 staan: Zorg ervoor dat je met weinig/minder toekunt, Zoals Lewieke al aangeeft, de truc zit heb ering om je "eisen" naar beneden bij te stellen en het overgebleven geld dan gebruiken om je kosten nog verder te drukken.

Nummer 3 zou bij mij op 2 staan, en als je punt 1 voor elkaar hebt, dan kun je met veel minder inkomen toe, (waardoor je automatisch veel minder belasting betaald:)) Ik typ dit bijvoorbeeld op een 7 jaar oude PC die op een tweedehands buroplank staat.

 

Daarnaast zou ik een nummer 4 willen toevoegen. Als je dan toch besloten hebt dat je niet zonder iets kunt, koop het dan gelijk goed! (Liever 1x in je leven veel betalen voor een goed stuk gereedschap, dan 5x weinig en dan onthand(soms letterlijk) staan als je het nodig hebt.)

En heb je het geld niet voor nieuw? een tweedehands oude Berk of Le Creuset pan is vele malen beter(en gaat 2 levens mee) dan een goedkope nieuwe pan die je na 4 jaar kunt weggooien, maar vaak niet duurder.

Kortom Nummer 4 is: Stop met de wegwerpmaatschappij, en koop/leen/vraag/ alleen kwalitatief goede dingen.

 

De duurste periode in je leven is wanneer je kinderen hebt in de pubertijd! wees daar dus op voorbereid. De goedkoopste periodes zijn tot aan je eerste kind, en nadat je laatste kind het ouderlijk huis heeft verlaten. Per kind heb je, gedurende de middelbare/hogere schooltijd, ca 500 euro per maand extra nodig. Over 10 jaar geeft dat toch een last van € 60.000,= per kind. Zorg er dus voor dat je daar op voorbereid bent.

Woonlasten is iets waar je een enorme invloed op kunt uitoefenen.Langer thuiswonen, klein huisje, weinig hypotheek, veel aflossen,(je ziet het ik ben en blijf voorstander van een huis kopen) geen dure keuken, badkamer, investeer eerst in minder gebruiken, dan besparen en daarna in energieopwekking, en dan kun je ook vandaag je woonlasten gemiddeld onder de € 750,= houden. Lewieke trekt nog enorm veel geld uit voor andere uitgaven, als je twee opgroeiende kinderen hebt, kan ik me daar nog wel wat bij voorstellen, maar dat kan normaal echt nog makkelijk € 500,= minder, en als het moet wel €750,=. Je kunt dan al prettig leven zonder geldzorgen vanaf € 1500,=. Alles wat je meer hebt kun je eerst uitgeven aan het nog verder terugbrengen van je kosten, en als je kinderen de deur uit zijn kun je minder gaan werken voor de baas, en meer voor jezelf(moestuintje/volkstuintje/kipen/hout hakken, enz.)

 

Persoonlijk ben ik ook nog eens een soort van prepper, dus zie ik dit allemaal ook als een prima voorbereiding van wat komen gaat.

Link naar reactie
Share on other sites

Verandering...is ook een vorm van omdenken, anders denken, mogelijkheden zoeken waar je ze eerst niet zag. Inkomsten zien waar je ze eerst niet zag.

 

Ik heb een tip aangaande oud papier. Verenigingen en kerken hebben (in Nederland tenminste) vaak maandelijks inzameling van oud papier. Daar krijgen ze geld voor.

Maar ook als buurt, of straat kan je oud papier inzamelen. Wij hebben met 44 huishoudens twee papiercontainers(grote van 1100liter). Ik heb geen nee/nee sticker op de deur. Al het oude papier gaat daarin (dingen als persoonlijk post worden eerst gesnipperd)

Elke week wordt de container geleegd en eens per half jaar krijgen we geld uitbetaald. Ik zal even uitzoeken hoeveel dat is. Ik heb de folder en krantenjongens gevraagd hun overgebleven folders en kranten er ook in te gooien.

Enige wat je nodig hebt is een hoekje van een oprit ofzo waar de container kan staan en waar straatgenoten makkelijk bij kunnen komen.

Waarom zou je de gemeente het oude papier laten ophalen en niet zelf profiteren van de opbrengst van oud papier.

820-rolcontainer-snag.jpg

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Met de kleding en bv dekbedovertrekken houden we (diezelfde 44 huishoudens) twee keer per jaar een kledingomruilbeurs. Je brengt iets in en je mag wat meenemen. Sinds dit jaar mogen we ook een vriend(in) meenemen mits deze ook kleding inbrengt.

Die kledingomruilbeurs is een heel gezellig samenzijn waar ik vaak leuke kleding vandaan heb. Voor het onderlinge saamhorigheidsgevoel is zo'n kledingbeurs ook zeer goed. Je leert je buren kennen, het zijn niet alleen meer de vaag bekende gezichten waar je alleen netjes naar zwaait.

Wat er overblijft van de kledingbeurs gaat naar het goede doel is ooit besloten.

Maar ik ga zeker die optie ook eens voorleggen, want wij willen meer aan eigen inkomsten werken.

Link naar reactie
Share on other sites

Veranderingen bieden per definitie kansen, mits je redelijk bent voorgesorteerd. Als je vastgeroest zit in je werk of in een uitkering situatie, dan begin je met een achterstand.. Als je niet meer ontwikkeld, dan blijf je een probleem houden. Soms is het verstandig om even te schuilen voor de regen, maar je daar moet je niet lang blijven zitten.

 

Als je ondernemend bent, kan zijn er kansen genoeg. Je moet ze wel zelf schapen.

 

Er zijn diverse ondernemingen waar het inmiddels heel erg goed gaat.

Er zijn bedrijfstakken, waar het heel erg slecht gaat. Maar ook in die bedrijfstakken zijn er concurrenten waar het wel goed mee gaat. En die het beleid al tijdig bijgestuurd hebben.

Er zijn mensen die vroeger in de bouw hebben gewerkt, en nu werk in de offshore hebben gevonden, en vijf keer zo veel verdienen als voorheen.

Link naar reactie
Share on other sites

We hebben 2 tieners in huis (11-13) en die kosten wel wat. Anderzijds willen we het graag gezellig en comfortabel houden. In het budget van 1500€ zit bijvoorbeeld ook 200€ per maand voor vakantie. Daarmee kunnen we dan een week of twee drie alles doen waar we zin in hebben op een leuke locatie. Er zit nog een beetje rek in het budget, het zou met minder kunnen maar niet meer met veel minder. Tenzij je echt op àlles gaat letten. Dat doen wij vooralsnog niet. En dat willen we ook niet echt. We nemen nog wel eens de auto naar zee, we kopen nog wel eens een snoepje en we hebben altijd koekjes in huis. We kopen exotisch fruit of duurdere groenten zoals asperges. We besteden best wel veel aan voeding maar we gaan voor de basiszaken. Een lekker biefstukje (17€/kg) entrecôte, garnalen, ... . Dat zouden we ook nog kunnen aanpassen.

Link naar reactie
Share on other sites

Mag ik dan ook zo vrij zijn om te vragen wat je woonlasten zijn?

 

 

We kochten in 1998 een woning. We hadden (zowel ik als mijn vrouw) toen al flink gespaard (vakantiejobs, weekendwerk en eerste werkervaringen). Na 6 maand huwelijk hebben we dit pand gekocht, een half afgewerkte woning met conceptfouten aan waarvan de bouwheer flink in de knoei zat. Niemand wilde het en het stond 2 jaar te koop. Toen hebben wij een bod gedaan 10% onder de laagste vraagprijs en 45% onder de eerste vraagprijs.

 

De woning met grond hebben we toen met ons spaargeld cash betaald. De notariskosten en afwerking daarvoor hebben we geleend. Dat gaf ons een uitstekende onderhandelingspositie met de bank. Een positie die alleen nog maar versterkt is. We maakten de fout te weinig te lenen waardoor we te weinig middelen hadden. Als gevolg daarvan heb ik het grootste deel zelf afgewerkt (elektriciteit, bevloering, wat timmerwerken binnen, sanitiar, inrichten badkaper, plaatsen keuken, leggen terras, ... . Dag en nacht gewerkt. Letterlijk.

 

2 Jaar geleden hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen en daarvoor een deel van onze hypotheek opnieuw opgenomen (ook om fiscale redenen). Onze maandlast bedraagt momenteel 400€ per maand. De belasting op ons pand ongeveer 1000€ per jaar. De panelen kosten 100€ per maand, gedurende tien jaar en leveren 80€ per maand aan elektriciteit op, een belastingvoordeel op de investering van 60% en een subsidie op geproduceerde stroom van 1300€ per jaar. Ruim een batig saldo dus. Door mijn teveel aan elektriciteit verbruik ik nu ook minder gas wat een besparing van 30€ per maand oplevert.

 

De woning is volledig afbetaald in 2018. Tegen die tijd voeren we verbeteringswerken uit, met een deel van de hypotheek die weer wordt opgenomen. Tegen die tijd kennen we wellicht de nieuwe fiscale regels voor wonen en we willen genieten van fiscaal gunstige regelingen ivm wonen.

 

Tegenwoordig krijg ik een financering voor een pand van de bank na een eenvoudig telefoontje. Binnen het half uur krijg ik per mail een volledig uitgewerkt aanbod . De bank weet dat ze bij mij géén waarborgen krijgen. De financiering wordt toegestaan op eenvoudige mondelinge belofte. Dit betekent zonder hypothecaire inschrijving, zonder mandaat, zonder waarborgen. Dit heet een naakte belofte. Voor mijn bankier was het de eerste keer in zijn carrière dat hij dit moest toestaan bij een recente aankoop.

Link naar reactie
Share on other sites

Beste Vladimir,

 

We hebben geen hoog inkomen. En vroeger ook al niet. Ik had gewoon 2 full time jobs en werkte 80u per week. We hadden dus met ons twee, drie (en een halve ?) jobs. De ene helft van de tijd werkten we voor een werkgever, de andere helft in een eigen zaak. En buffer ? Die bouw je toch gewoon zelf. Op vandaag hebben we een minder dan modaal inkomen. Naar Nederlandse norm zijn we een armoedig stelletje wat ons inkomen betreft.De buffer, die zit tussen je oren. Om die te krijgen geef je minder uit dan er binnen komt. We hebben dan ook minder nodig dan andere gezinnen.

 

Reken even mee :

 

Je verdient als gezin (2 werkende partners) pakweg 3150€ netto samen. Je krijgt nog wat kinderbijslag (350€). Samen dus 3500€. Je geeft 2500€ per maand uit, hypotheek, verzekeringen en belastingen inbegrepen (je houdt ongeveer 1500€ voor kledij, voeding, auto, schoolrekeningen, hobbies en 1000€ voor je lasten elektra, gas, water, hypo, verzekering, gsm, telefoon, internet, tv, ...) dan spaar je dus 1000€/maand. En ga er nu eens van uit dat je dat 240 maanden volhoudt (20j) dan heb je dus 240.000€ op de bank. In de veronderstelling dat je 0% intrest krijgt op je spaargeld. Je zet natuurlijk die spaarcenten op een (relatief) veilige manier aan het werk. Je koopt er een tweede woning mee, investeert in isolatie, wat PM, ... . Het probleem is dat de meeste mensen dat spaargeld zonodig moeten uitgeven van zodra ze wat gespaard hebben. En dan kopen ze een (te) dure auto, merkkledij, gadgets, of ze gaan elke week op restaurant.

 

Klopt, als je alletwee werkt en netto €3500 krijgt dan kan je makkelijk €1000 sparen en heb je ook voldoende inkomen om een huis te kopen en te verbeteren + af te betalen voor dalende woonlasten. De mensen waar ik op doel halen dit misschien bruto al ze alletwee werken, zijn daardoor nooit in staat om een huis te kopen of veel te sparen en hebben jaarlijks stijgende woonlasten ipv dalende. Tegenwoordig heb je al bijna een HBO diploma nodig om een modaal salaris te verdienen in Nederland, en dit is maar een kleine minderheid van de beroepsbevolking...

 

 

Er zijn in principe maar drie dingen die je moet doen om dat klaar te spelen :

1/ Zorg dat je voldoende inkomen hebt. (Liefst uit verschillende bronnen. Dus geen 2 partners bij dezelfde werkgever)

2/ Zorg dat je zo weinig mogelijk belastingen betaalt, dat is de uitgave waarvan je minst (direct) genot hebt, vermijd welvaartsbelastingen, accijnzen, btw (al moet je daarvoor soms creatief zijn).

3/ Zorg dat je minder uitgeeft dan er binnen komt. (Dus als je iets niet kan betalen koop je het niet. Enige uitzondering : woning. Geen financieringen, geen autolening, geen consumentenkrediet, geen creditcard.)

 

Afgezien van de creditcard ben ik het met je eens, naast dat het (iig bij ING met MC) een gratis uitgestelde betaling is wegen de kaartkosten m.i. zeker op tegen de voordelen: Gratis verzekering op alles wat je er mee koopt (cq je toch wel zou kopen en nu ook nog een maand later kan betalen), daarnaast is het vrijwel overal ter wereld instant cash wat voor de reizigers onder ons altijd een handige backup is.

(Het grijze gebied van gratis spullen met CC truukjes laat ik dan nog even buiten beschouwing ;))

Ben het er wel mee eens dat je dat ding alleen gebruikt voor aankopen waarvan je het geld op je rekening hebt op het moment van afschrijven van de CC maatschapij, lenen op creditcards is tegen max toegestane tarief en daarmee de duurst mogelijke legale lening die ja af kan sluiten.

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...