Ga naar inhoud

Recommended Posts

Het kabinet is het eens met de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) over de voorbereiding op overstromingen en andere rampen. Uit de TMO-eindrapportage en de evaluatie van de oefening Waterproef (november 2008) blijkt dat er de afgelopen twee jaar flinke stappen vooruit zijn gezet in de crisisbeheersing, waarbij duidelijk is geworden waar nog verdere verbetering nodig is. Dat staat in de kabinetsreactie op de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst mede namens staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

 

In de voorbereiding op de grote oefening Waterproef zijn door het Rijk en de regio's scenario's, plannen en draaiboeken opgesteld, er zijn functionarissen aanvullend opgeleid en er zijn kleinere oefeningen vooraf gehouden. De samenwerking tussen verschillende diensten en instanties is verbeterd, zowel binnen de 'waterkolom' (waterschappen, Rijkswaterstaat) als tussen de waterkolom en de algemeen-bestuurlijke kolom (gemeenten, veiligheidsregio's, ministeries).

 

De regie bij nationale crises wordt versterkt. Er komt een Landelijke Operationele Staf voor de landelijke coördinatie van de operationele diensten tijdens grote rampen of crises op bovenregionaal of nationaal niveau. Tijdens de oefening Waterproef heeft zo'n staf zijn diensten bewezen bij het organiseren van evacuaties. Ook komt er een nieuw systeem voor het uitwisselen van operationele en bestuurlijke informatie, zodat alle bestuurders en diensten gelijktijdig een eenduidig beeld hebben van een ramp of crisis en direct de juiste acties kunnen ondernemen.

 

Voorts geeft het kabinet prioriteit aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Mensen moeten weten dat de overheid bij een ramp niet iedereen tegelijkertijd kan helpen. Veel mensen moeten zich tijdens de eerste uren of dagen van een ramp zelf zien te redden. Bijna alle veiligheidsregio's hebben een basisplan voor overstromingen, op landelijk niveau is er het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen. Het ministerie van BZK zal ervoor zorgen dat deze plannen verder worden uitgewerkt en op elkaar aansluiten. Dat geldt vooral voor een Landelijk Evacuatieplan en een algemeen Nationaal Crisisplan. Daarnaast komen er crisisplannen gericht op specifieke rampen en crises, zoals voor pandemieën, uitval van energie- en ict-voorzieningen, hoogwater en overstromingen en terroristische aanslagen.

 

Het nationaal beleid voor waterveiligheid is vastgelegd in het ontwerp voor het Nationaal Waterplan. Daarin staan doelen voor zowel het keren van water (preventie) als voor ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Belangrijke instrumenten om in de komende jaren regionaal deze onderdelen van veiligheid te verbinden zijn nieuw op te stellen beheerplannen voor overstromingsrisico's. Bovendien moeten de waterbeheerders samen met de veiligheidsregio's minstens eens in de vier jaar een multidisciplinaire overstromingsoefening houden. Nationale oefeningen met een willekeurig type ramp of crisis worden eens in de twee jaar gehouden. Al in september is er de eerstvolgende overstromingsoefening onder de naam FLOODEX. Hieraan nemen ook andere landen deel.

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/06/04/kamerbrief-zelfredzaamheid-bij-rampen-en-crises.html

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/06/02/voorbereiding-op-overstromingen-en-andere-rampen-sterk-verbeterd.html

http://nederlandvanboven.vpro.nl/afleveringen/water-video.html

 

Lijst van Nederlandse rampen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_rampen

 

Lijst van natuurrampen in België en Nederland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_natuurrampen_in_Belgi%C3%AB_en_Nederland

 

Rijksoverheid stimuleert zelfredzaamheid

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/06/04/kamerbrief-zelfredzaamheid-bij-rampen-en-crises.html

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/02/26/bijlage-3-zelfredzaamheid.html

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/26/factsheet-onderzoek-zelfredzaamheid.html

 

Rijksoverheid en noodpakketten

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/crisis-en-nationale-veiligheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-noodpakket-en-wat-zit-erin.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2008/12/16/noodpakket-gewoon-een-aantal-producten-in-huis-halen.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/07/23/denk-vooruit-campagne-dit-najaar-voortgezet.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/10/26/denk-vooruit-campagne-2009-van-start.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2008/10/31/noodpakketten-uitgereikt.html

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
  • Replies 123
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

Daarnaast komen er crisisplannen gericht op specifieke rampen en crises, zoals voor pandemieën, uitval van energie- en ict-voorzieningen, hoogwater en overstromingen en terroristische aanslagen.

 

Ik vind het, uhmmmm, bijzonder, dat deze crisisplannen er nog niet zijn :mad:

Link naar reactie
Share on other sites

Dit doet me denken aan die lachwekkende reclame campagne: Denk vooruit! Nee, sorry, het initiatief was okay, maar het noodpakket dat werd uitgedeeld -sorry- VERKOCHT aan de mensen was werkelijk lachwekkend. Dat is zoiets als een pleister verkopen bij een open botbreuk...

 

Anyway, gezien het feit dat er meer door de overheid wordt benadrukt op "zelfredzaamheid" blijkt dus dat men (de overheid) beseft dat ze geen fluit uit kunnen maken bij een SHTF. Fijn, dat wisten we nog niet... *kuch*

 

Zou toch geweldig zijn als de overheid ook wat meer aan "zelfredzaamheid" zou doen, in plaats van mij telkenmale die blauwe enveloppen te sturen.

 

Ik dacht erover de volgende brief te schrijven:

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn abonnement op uw “Belastingdienst” op wil zeggen.

 

Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de nadelen.

 

De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door u toegestuurde lectuur, die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen. Mede hierdoor lijkt een continuatie van een dergelijk abonnement, in deze toch al dure tijden, voor mij eigenlijk ook niet langer zinnig.

 

Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk mijn gegevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen.

 

Eventueel toch nog toegestuurde facturen voor de periode na 14-05-2012 zullen dan ook niet meer worden voldaan.

 

Abonneenummer ( door u ook wel BSN genoemd ) 123.45.678

 

Met vriendelijke groet,

 

Johnny Bravo ;)

Link naar reactie
Share on other sites

Economische ineenstorting staat er natuurlijk niet tussen, de machthebbers zijn immers veel te competent en goedaardig om dat te laten gebeuren.

 

Geachte Heer/Mevrouw,

 

Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn abonnement op uw “Belastingdienst” op wil zeggen.

 

Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de nadelen.

 

De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door u toegestuurde lectuur, die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen. Mede hierdoor lijkt een continuatie van een dergelijk abonnement, in deze toch al dure tijden, voor mij eigenlijk ook niet langer zinnig.

 

Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk mijn gegevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen.

 

Eventueel toch nog toegestuurde facturen voor de periode na 14-05-2012 zullen dan ook niet meer worden voldaan.

 

Abonneenummer ( door u ook wel BSN genoemd ) 123.45.678

 

Met vriendelijke groet,

 

Johnny Bravo ;)

 

Hear, hear.

Leuk geschreven inderdaad.

Link naar reactie
Share on other sites

aanvulling op het dijken verhaal

de dijken zijn prima

ze worden alleen overbelast omdat ze bedoeld zijn om water te begeleiden en niet om het water te doseren beneden strooms

laat je het water gewoon lopen niks aan de hand lopen de westlanders alleen weer te miepen dat ze natte voeten krijgen

zoiezo rare lui

de ene keer moet het water daarheen gepompt worden en de andere keer moet het weg gehouden worden

zou trouwens schoonschip maken daar de zooi onder laten lopen

daaahaaag groot deel uitkeringstrekkers

daaahaaag groot deel criminelen

daaahaaag heren en dames ik lul maar raak voor 3 ton in het jaar en dat mensen op me gestemd hebben jammer dan doe waar ik zelf zin in heb

 

in 1 klap begrotingstekort en het ruimtetekort opgelost

Link naar reactie
Share on other sites

aanvulling op het dijken verhaal

de dijken zijn prima

ze worden alleen overbelast omdat ze bedoeld zijn om water te begeleiden en niet om het water te doseren beneden strooms

laat je het water gewoon lopen niks aan de hand lopen de westlanders alleen weer te miepen dat ze natte voeten krijgen

zoiezo rare lui

de ene keer moet het water daarheen gepompt worden en de andere keer moet het weg gehouden worden

zou trouwens schoonschip maken daar de zooi onder laten lopen

daaahaaag groot deel uitkeringstrekkers

daaahaaag groot deel criminelen

daaahaaag heren en dames ik lul maar raak voor 3 ton in het jaar en dat mensen op me gestemd hebben jammer dan doe waar ik zelf zin in heb

 

in 1 klap begrotingstekort en het ruimtetekort opgelost

 

@12gauge

Slechte zin vandaag? ;)

Link naar reactie
Share on other sites

@ 12gauge: Met alle respect voor jouw opvattingen, maar de meeste uitkeringstrekkers werken liever dan dat ze van de staat leven. Dat de hoogte van de uitkeringen discutabel is, ja, wellicht.

 

@ Cyberbeer: ik vraag me af wanneer de regering eens raad komt vragen op preppers.nl ;)

Nou Keyser als ik zou af en toe s zie wat de overheid aan belachelijke bedragen betaald aan zg adviesbureautjes mogen ze mij wel ff bellen.Ik heb wel wat advies voor ze:)

Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Zonnestorm nieuwe bedreiging veiligheid

(Novum) - Cyberspionage, de aanpak van 'gewelddadige eenlingen', crises buiten de Europese Unie en satellietuitval door een zonnestorm krijgen de komende jaren meer aandacht van het kabinet. Dat staat in een brief over de ambities op het terrein van de nationale veiligheid, waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

 

Ook relatief onbekende dreigingen verdienen de aandacht, zoals de gevolgen van een zonnestorm. Voor cyberspionage geldt dat het van belang is om aanvallen op informatiesystemen tijdig te ontdekken, zodat adequaat en slagvaardig kan worden opgetreden. De overheid wil daarom informatiesystemen gaan monitoren. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe dat het beste kan, zonder dat de privacy in het geding komt.

 

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) laat verder 'een grote diversiteit aan dreigingen' inventariseren. Dat doet hij met behulp van de zogeheten Strategie Nationale Veiligheid. Daarmee zijn de afgelopen jaren al tal van risico's geïdentificeerd. In 2008 werd daarmee een mogelijke grieppandemie aangewezen als een van de grootste risico's voor Nederland.

http://binnenland.nieuws.nl/699906/zonnestorm_nieuwe_bedreiging_veiligheid

Link naar reactie
Share on other sites

Johnny Bravo, die brief van jou is hilarisch! Ik zou zo'n brief ook willen sturen aan de SVHW en meer van dat soort clubs!

 

Keyser Suze, mijn naam is niet 'eng', volgens mij zelfs de schattigste/ zoetste naam op dit forum, wellicht durven ze mij iets te vragen?

Link naar reactie
Share on other sites

Johnny Bravo, die brief van jou is hilarisch! Ik zou zo'n brief ook willen sturen aan de SVHW en meer van dat soort clubs!

 

Keyser Suze, mijn naam is niet 'eng', volgens mij zelfs de schattigste/ zoetste naam op dit forum, wellicht durven ze mij iets te vragen?

 

Ooit gehoord van butterfly effect? ;)

Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 months later...
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share


×
×
  • Nieuwe aanmaken...