Ga naar inhoud
GENEGEERD

De Oranjes (het koningshuis)


Flow
 Share

Monarchie of Republiek, mogen de oranjes blijven of niet?  

160 leden hebben gestemd

 1. 1. Monarchie of Republiek, mogen de oranjes blijven of niet?

  • Ja afschaffen, wat een euro's gaan we over houden voor betere doeleinden
   102
  • Nee ze mogen blijven, anders ga ik koninginnedag missen
   34
  • Anders, zie antwoord in bericht
   24


Recommended Posts

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
 • Replies 644
 • Created
 • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

Persoonlijk ben ik voor afschaffing, maar wist je dat ons Koningshuis super veel geld binnenhaalt?

De Duitsers zijn helemaal weg van Willem en Max en kopen massaal van die troep dingen.

Vind wel dat als ze niet worden afgeschaft, dat feestjes van €5 miljoen wel effe niet gedaan mogen worden.

 

Dat koningshuis haalt helemaal niets binnen;een van de vele met liefde gekoesterde sprookjes rond die oplichters bende! Een van de velen.

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Willem-Alexander-wil-interen-op-mythe-dat-koningshuis-export-bevordert-52250?cookieAccepted

Link naar reactie
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Gast Heksenboot
ze kunnen blijven of vertrekken ,beide op eigen kosten.

 

Cool antwoord! :D

 

Even overtroeven:

 

Laat ze maar eens betalen.

 

En over de vraag, koning of republiek: Geen Van Beide.

Link naar reactie
Share on other sites

Van mij mag de monarchie ook weg. Als je ook eens goed kijkt met welke landen ze "zakendoen", zijn dat ook lang niet altijd de liefste. Dan geen zaken doen.

Die bedrijven die erachter zitten mogen van mij ook wel weg. Die zijn vaak niet zo begaan met een leefbaar milieu, waar ze zakendoen.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik hou het bij monarchie , Bij een republiek zou je het zelfde geld kwijt zijn aan een president dus daar hoeven we het niet voor te doen. En het heeft ook wel weer iets lekker truttig Nederlands, een koninkrijk. Alleen hoeft van mij niet de hele boeren familie mee te delen.

 

Euh....'scuse me? Dus jij denkt werkelijk dat er maar twee smaken zijn? Of een Koning, Of een president? Er zijn nog vele andere vormen om je land te besturen en er zijn zelfs hele rare mensen die denken dat burgers niet eens een bestuur nodig hebben.

 

EDIT: Preppers rule, Kings fool.

Link naar reactie
Share on other sites

Weg met die oplichters die helemaal geen oranje's meer zijn en helemaal geen recht op de troon hebben.

 

Leve de republiek!

 

En ja, een president kost ook geld maar echt niet zoveel als die hele oranje familie en daarnaast is een president nog altijd gekozen, ipv door troonopvolging aan de macht gekomen.

Link naar reactie
Share on other sites

Persoonlijk mag het voor mij geheel afgeschaft worden. Degenen die het wel leuk vinden, zoals onze oosterburen, die mogen ze overnemen, kunnen ze ook gelijk alles betalen.

Of ze zoveel geld binnenhalen voor Nederland, misschien, er zal altijd wel iets aan hun eigen portemonnee blijven kleven, of anders wel aan de portemonnees van hun vriendjes.

 

Alle gekheid op een stokje:

 

Het oranje gevoel:

In tijden van stress en grote nood heeft het volk behoefte aan een leider. Ooit, lang geleden hadden we er zo eentje: Willem van Oranje.

Daar borduurt de gehele Nederlandse samenleving nog steeds op voort. Vooral op Koninginnedag, bij huwelijken en kroningen.

 

Stel je nu eens voor dat er een SHTF situatie optreed, en we doen oranje strikjes op, om ons verzet te laten zien (wanneer mogelijk), waar staat dat dan voor ?

Koninginnedag ? Een gevluchte koninklijke familie in de 2de wereldoorlog ? Staat het voor Alex en Maxima omdat ze zo leuk en "informeel" zijn "?

 

Dat is dus gewoon allemaal bull-shit, want in een SHTF situatie, zal het je aan je reet roesten, welk jurkje Maxima weer aan had, dan wil je, dat zij voor je vecht !

Dat Alex en Maxima blind gaan, op de barricaden staan, voor het nederlandse volk, die hen en hun familie al jaren onderhoudt.

 

Ik weet verdorie niet eens waar ze in werkelijkheid voor staan, omdat ze geen politieke uitspraken mogen doen !

Laat staan dat ik kan verwachten dat Alex de grote leider van verzet zal worden.

 

Het oranje-gevoel, dat zijn we zelf, en hopelijk is er nog genoeg van over, zodat we in tijden van nood voor elkaar gaan staan !

 

Misschien is een ander kleurtje nodig, eentje die het nederlandse volk echt vertegenwoordigt.

De kracht ligt in en bij het volk, en het word tijd dat we dat gaan beseffen.

 

Het hele koningshuis is Circus Orangine, misschien leuk voor welvarende tijden, maar als zij geloofwaardig willen blijven voortbestaan, dan verwacht ik nu echt actie van hen !

 

Voor nu: het Sinterklaasgevoel voert nu de boventoon, tis een sprookje, maar je hebt er geen reet aan.

 • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

In mijn ogen is het heel simpel deze manier van volksvertegenwoordiging kost geld, persoonlijk lijkt me dit goedkoper dan om de zoveel jaar een verkiezing. Veel kosten blijven gelijk met een andere staatsvorm. Aan de andere kant een president die een aanklacht aan zijn broek krijgt heeft ook wel weer een positieve invloed op de krantenomzet (zie Frankrijk, Duitsland, Argentinië, U.S.A. en ik vermoed dat de lijst veeeeel langer is).

 

Aan de andere kant als het een kosten plaatje ding is. Dan kom op !!! we geven 1 miljard euro uit in Nederland aan voetbal waarom omdat we dom zijn en het leuk vinden. (In Spanje kan het nog erger daar hebben de banken een schuld uitstaan van 3,46 miljard. Je weet wel die banken die tientallen miljarden steun krijgen van de overheid. Die op hun beurt weer geld krijgen van het ECB en dus van ons alle Europeanen. Om de sport sector te helpen van hun schuld af te komen wil de Spaanse regering 1,3 miljard schuld kwijt schelden ??? :S

 

De kosten voor cultuur bedroegen iets van rond de 1,7 miljard op jaarbasis. Ik ben er van overtuigd daar hier ook niet iedereen gebruik van maakt.

 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de lijst nog veel langer is. Het hele koningshuis en alles wat er om heen hangt is een stukje theater naar de Nederlandse bevolking en de wereld toe. Het is entertainment met een verzameling decors waar we anders ook voor betalen door subsidies of cultuurerfgoed. De acteurs zijn bekend en hoeven niet gecast te worden. Het programma is redelijk duidelijk en voorspelbaar. Maar geef toe het zit beter in elkaar dan een aflevering van Big Brother of welke reality-show waar we ook allemaal over gesproken hebben en mening over hebben.

 

En in alle eerlijkheid weten deze mensen zich beter te gedragen in gezelschap van andere wereldse stro-manen dan bepaalde ja knikkers die 'gekozen' zijn. (lees Balkenende bij Bush, wat was dat tenenkrommend)

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

http://www.hetsalarisvandekoning.nl/tekenen.php

 

 

Amsterdam, 16 april 2013

 

 

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

 

Onderwerp: burgerinitiatief

 

Ondergetekenden doen u op grond van artikel 132a van het Reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onderstaand burgerinitiatief toekomen.

 

Wij stellen u voor artikel 1 van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis zodanig te veranderen dat het inkomensbestanddeel zoals genoemd in artikel 1, lid 2 in de kolom A van de uitkering aan de Koning vastgesteld wordt op € 150.000,-. Samenhangend hiermee dient dan ook de inkomenscomponent van de echtgenote van de Koning naar rato verminderd te worden.

 

De motivering van ons voorstel luidt als volgt.

De Koning heeft ingevolge artikel 40 van de Grondwet recht op een uitkering naar regels bij de wet te stellen.

De hoogte van het bedrag is een zaak van de wetgever, er kan dus tot verandering van het bedrag worden besloten. Het bedrag is vastgelegd in de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. De vermelding in de jaarlijkse begroting is slechts een uitwerking van genoemde wet.

 

Het streven van de regering, met instemming van een ruime meerderheid van de Staten-Generaal, is om een normering aan te brengen in de salarissen in de publieke sector. Daartoe is sinds 1 januari 2013 de Wet normering topinkomens van kracht. Deze wet bepaalt de salarissen van bestuurders op maximaal 130% van een ministerssalaris: € 187.340 (€ 144.000 x 130%) . Inclusief een vaste onkostenvergoeding van € 8.069 en de pensioenbijdrage van de werkgever komt dit op € 228.599 per jaar. Uiteraard zijn al deze bedragen bruto, dus zonder aftrek van belastingen.

 

De Koning ontvangt voor het jaar 2013 als inkomensbestanddeel van zijn uitkering € 825.000. Dit is een netto bedrag omdat de Koning op dit punt vrijstelling van belasting geniet. Teneinde loonbedragen te kunnen vergelijken is het noodzakelijk deze op gelijke wijze uit te drukken, namelijk in brutoloon, dus inclusief het belastingaandeel daarin. Een eenvoudige berekening leert dan dat de Koning over het jaar 2013 een inkomenscomponent (salaris) ontvangt van € 1.741.283 Dat is ruim 11 maal het salaris van een minister ( € 144.000)

 

De Koning is ingevolge artikel 40 van de Grondwet lid van de regering.

Hij ontvangt zijn uitkering ten laste van 's lands kas.

Hij heeft een voorbeeldfunctie.

 

De Koning geniet behalve genoemd salaris ook nog een op miljoenen te schatten voordeel uit het feit dat de paleizen, alle personeel en alle overige bestaanskosten door het Rijk worden betaald. Hoeveel dat precies is wordt door de regering niet vrijgegeven. Voor alle overige leden van de regering, de ministers, geldt het maximum van € 144.000 aan salaris.

Naar onze mening is er geen enkele rechtvaardigingsgrond te vinden waarom de Koning een meer dan elf maal zo groot inkomen moet hebben dan een minister. Slechts het argument dat er maar één Koning is zou een beperkt verschil in beloning kunnen opleveren. Tevens is het naar onze mening gerechtvaardigd om te streven naar een beloning die meer in de totale lijn van de rijksoverheid past.

 

De Wet normering topinkomens geldt niet voor de functie van Koning. Maar dat betekent niet dat het maatschappelijk onbelangrijk is dat het inkomen van de Koning deze normering met een factor elf overstijgt. Als hoogste dienaar van de Staat behoort ook hij in de buurt van de normering van de topinkomens te vallen.

Om het onderscheid tussen de functie van minister-president en dat van staatshoofd ook financieel uit te drukken is het aanvaardbaar het staatshoofd een marginaal hogere uitkering te geven dan het salaris van de minister-president. Vandaar dat voorgesteld wordt om terug te gaan naar € 150.000 netto wat ongeveer overeenkomt met € 335.000 bruto.

 

In bedoeld artikel 1 lid 2 onder A is ook een bedrag aangegeven voor de echtgenoot of echtgenote van de Koning Het ligt in de rede om dit bedrag naar rato met het bedrag van de Koning te verlagen.

 

Hoogachtend

 

A.J.A.T. Clement

 

J.A.J. Johannisse

 

G. van Malkenhorst

Link naar reactie
Share on other sites

Ik vind dat mensen teveel Z**ken over het Konings huis. wil je het niet loop dan maar weg.

ik ben er zelfs een voorstander van dat de Koning alle macht heeft, zoals bedoelt. (Dus een ECHTE Monarchie!!!!) en niet alleen een FAKE positie.

 

nu is het als de 2e en 1e kamer een wet opstelt de Oranjes het nog moeten ondertekenen (dit is echt zo) maar dit wordt standaard gedaan zonder te kijken....

 

maar ja dat ben ik...

Link naar reactie
Share on other sites

Persoonlijk mag het voor mij geheel afgeschaft worden. Degenen die het wel leuk vinden, zoals onze oosterburen, die mogen ze overnemen, kunnen ze ook gelijk alles betalen.

Of ze zoveel geld binnenhalen voor Nederland, misschien, er zal altijd wel iets aan hun eigen portemonnee blijven kleven, of anders wel aan de portemonnees van hun vriendjes.

 

Alle gekheid op een stokje:

 

Het oranje gevoel:

In tijden van stress en grote nood heeft het volk behoefte aan een leider. Ooit, lang geleden hadden we er zo eentje: Willem van Oranje.

Daar borduurt de gehele Nederlandse samenleving nog steeds op voort. Vooral op Koninginnedag, bij huwelijken en kroningen.

 

Stel je nu eens voor dat er een SHTF situatie optreed, en we doen oranje strikjes op, om ons verzet te laten zien (wanneer mogelijk), waar staat dat dan voor ?

Koninginnedag ? Een gevluchte koninklijke familie in de 2de wereldoorlog ? Staat het voor Alex en Maxima omdat ze zo leuk en "informeel" zijn "?

 

Dat is dus gewoon allemaal bull-shit, want in een SHTF situatie, zal het je aan je reet roesten, welk jurkje Maxima weer aan had, dan wil je, dat zij voor je vecht !

Dat Alex en Maxima blind gaan, op de barricaden staan, voor het nederlandse volk, die hen en hun familie al jaren onderhoudt.

 

Ik weet verdorie niet eens waar ze in werkelijkheid voor staan, omdat ze geen politieke uitspraken mogen doen !

Laat staan dat ik kan verwachten dat Alex de grote leider van verzet zal worden.

 

Het oranje-gevoel, dat zijn we zelf, en hopelijk is er nog genoeg van over, zodat we in tijden van nood voor elkaar gaan staan !

 

Misschien is een ander kleurtje nodig, eentje die het nederlandse volk echt vertegenwoordigt.

De kracht ligt in en bij het volk, en het word tijd dat we dat gaan beseffen.

 

Het hele koningshuis is Circus Orangine, misschien leuk voor welvarende tijden, maar als zij geloofwaardig willen blijven voortbestaan, dan verwacht ik nu echt actie van hen !

 

Voor nu: het Sinterklaasgevoel voert nu de boventoon, tis een sprookje, maar je hebt er geen reet aan.

 

Whahahaa......Amazing gesproken!! sta ik volledig achter.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Heksenboot
sokkomb.png.2a83a7258c4ed893aee87d14036b5c92.png

 

voila!

 

Hahaha, die naam ook: Suck'm! :D

 

Even voor de duidelijkheid: jullie weten, dat ik nooit iemand kwaad zou doen, maar aan de andere kant...

het is ook weer zonde, om onze brandschone uranium-mijnen te vervuilen met dat tuig... ;)

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share


×
×
 • Nieuwe aanmaken...