Ga naar inhoud
GENEGEERD

Noodwetten Nederland.


rescue
 Share

Recommended Posts

Ik had er geen specifiek topic over gevonden en naar aanleiding van een discussie op teamspeak.

 

Los van de invoering van de euro, ons vermogen met 50% is gedaald, in 2002 van week 1 tot week 30 zijn er onder noodomstandigheden, mogelijkheden van de overheid om de relativiteit van eigendom. Nu zijn er vaak ook diverse indianen verhalen over de diverse noodwetten in nederland.

 

Dus maar eens een topic over de verschillende noodwetten in nederland

 

Noodwet financieel verkeer 1978, Geldig per 1-1-2013

[Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet van 25 mei 1978, houdende regelen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden;

 

Nu zijn er nog veel meer noodwetten, die in geval van nood, te vinden zijn.

 

Wetten

 • Noodwet Arbeidsvoorziening (29 artikelen)
 • Noodwet financieel verkeer (41 artikelen)
 • Noodwet Geneeskundigen (32 artikelen)
 • Noodwet rechtspleging (21 artikelen)
 • Noodwet voedselvoorziening (20 artikelen)

 

AMvB's en andere Koninklijke Besluiten

 • Besluit ex artikel 7 Noodwet Geneeskundigen (3 artikelen)
 • Uitvoeringsbesluit artikel 18 Noodwet rechtspleging (2 artikelen)
 • Vrijstellingsbesluit Noodwet Geneeskundigen (4 artikelen)
 • Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip]

 

 

Ministeriële regelingen (Overige ministeriële regelingen)

 • Aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen
 • Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen
 • Regelen voor het bevoegd gezag ex artikel 6 Noodwet Geneeskundigen
 • Uitvoering artikel 5, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen
 • Wijzigingsregeling Noodwet Arbeidsvoorziening

 

Misschien we dit gezamenlijk verder uitbouwen ?

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Kun je de discussie op teamspeak in het kort toelichten?

(Hoeft niet hoor, gewoon uit interesse)

 

Ik vraag me namelijk af waarom noodwetten interessant zijn. In mijn optiek zijn alle wetten gewoon wetten. De overheid maakt of veranderd die naar wens. Maw, de wet is er voor de burgers, niet voor de overheid. Die staat boven de wet. Een noodwet is dan imo ook niet meer dan een trucje om "de wet" meer geloofwaardigheid te geven. Maar de wet kan nooit meer zijn dan wat papier met inkt die naar willekeur wordt aangepast.

Link naar reactie
Share on other sites

Kun je de discussie op teamspeak in het kort toelichten?

(Hoeft niet hoor, gewoon uit interesse)

 

Ik vraag me namelijk af waarom noodwetten interessant zijn. In mijn optiek zijn alle wetten gewoon wetten. De overheid maakt of veranderd die naar wens. Maw, de wet is er voor de burgers, niet voor de overheid. Die staat boven de wet. Een noodwet is dan imo ook niet meer dan een trucje om "de wet" meer geloofwaardigheid te geven. Maar de wet kan nooit meer zijn dan wat papier met inkt die naar willekeur wordt aangepast.

 

De discussie was of de overheid, in geval van nood, zomaar je geld-vermogen kan afpakken, zoals net na de tweede wereld oorlog heeft plaats gevonden en eigendom niet zo erg hard is.. En hoe hard de garantie van de overheid als een bank omvalt, of als er meerdere systeembanken omvallen.

Dus ik wou de wetteksten even lezen, en vond het misschien wel handig is, dat iedereen over de linken beschikt..

 

Misschien kunnen we uiteindelijk een sticky topic maken, met alle linken naar noodwetgeving, hamsterwet, wet verplaatsing bevolking etc.. zodat je correct kan refereren, naar de juiste wetgeving.

Link naar reactie
Share on other sites

De discussie was of de overheid, in geval van nood, zomaar je geld-vermogen kan afpakken, zoals net na de tweede wereld oorlog heeft plaats gevonden en eigendom niet zo erg hard is.. En hoe hard de garantie van de overheid als een bank omvalt, of als er meerdere systeembanken omvallen.

Dus ik wou de wetteksten even lezen, en vond het misschien wel handig is, dat iedereen over de linken beschikt..

 

Misschien kunnen we uiteindelijk een sticky topic maken, met alle linken naar noodwetgeving, hamsterwet, wet verplaatsing bevolking etc.. zodat je correct kan refereren, naar de juiste wetgeving.

 

Dank je.

Mijn antwoord mag al duidelijk zijn: waar ook ter wereld, wanneer ook in de geschiedenis, de overheid heeft altijd dat gedaan wat ze nodig had om voort te bestaan. Wet of geen wet.

Link naar reactie
Share on other sites

De discussie was of de overheid, in geval van nood, zomaar je geld-vermogen kan afpakken, zoals net na de tweede wereld oorlog heeft plaats gevonden en eigendom niet zo erg hard is.. En hoe hard de garantie van de overheid als een bank omvalt, of als er meerdere systeembanken omvallen.

Dus ik wou de wetteksten even lezen, en vond het misschien wel handig is, dat iedereen over de linken beschikt..

 

Misschien kunnen we uiteindelijk een sticky topic maken, met alle linken naar noodwetgeving, hamsterwet, wet verplaatsing bevolking etc.. zodat je correct kan refereren, naar de juiste wetgeving.

 

Toch heerlijk om te weten, dat Indien de overheid het aantoonbaar kan maken dat het nodig is, zij zijn gemachtigd om beslag te leggen op al je bezittingen...alles.

Zal een kleine opstopping worden in de straat denk.

 

Waar is die Barrett ook al weer, kan die alvast op de dakkapel.

Link naar reactie
Share on other sites

Toch heerlijk om te weten, dat Indien de overheid het aantoonbaar kan maken dat het nodig is, zij zijn gemachtigd om beslag te leggen op al je bezittingen...alles.

Zal een kleine opstopping worden in de straat denk.

 

Waar is die Barrett ook al weer, kan die alvast op de dakkapel.

 

Gniffel, wel even de wetteksten lezen.. Die 1000 euro op jouw bankrekening zullen ze niet snel aankomen.. Maar wel aan je pensioen/spaar te goeden, en beleggingen.. De beheerders (banken\verzekeraars) van je vermogen zijn eerder aan de buurt. Dus risicospreiding is wel van belang.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik had er geen specifiek topic over gevonden en naar aanleiding van een discussie op teamspeak.

...........

 

Ik vind het een heel nobel streven van je, maar ik heb mijn mening hier al lang geleden over gevormd.

Je bedoelt de wetten die altijd aangepast worden ter nadele van jou als burger, net nadat je die wet nodig had, of

als de wet net voor jou moet gaan gelden en je bijna denkt dat je toch ergens een keer iets wint?

 

Een leuk voorbeeld, niet helemaal van toepassing maar wel aanduidend wat mijn mening over regeltjes en wetten

is die de overheid en elk kabinet instelt/verandert.

 

Tot en na mijn studie was de regel/wet dat de rente op je studieschuld aftrekbaar was van de belasting..

Nou prima, dus ik niet versneld aflossen en wachten tot ik een beetje ging werken en net voordat ik ging aflossen

even de wet veranderen en de rente op de studieschuld niet meer aftrekbaar maken. Goh erg leuk zeg, had ik dat

van te voren geweten..

 

Of de autoloze zondag en de accijns op een pakje sigaretten, prijs gaat niet omhoog hoor zegt de regering,

maar wel stiekem de shag verminderen in het pakje en dan alsnog verhogen als de gemoederen bedaard zijn...

Of het feit dat je als alleenstaande niks maar dan ook helemaal niks aan extra's kan innen en alleenstaanden

het zwaarst worden getroffen door de economie? Je zou bijna vals gaan trouwen, en een voetbal elftal aan kinderen nemen om al

die toelagen te krijgen..

 

Als je me 1 voorbeeld kan geven waarin regeltjes en wetten in iemands voordeel zijn geweest mag je het mij vertellen.

Het enige dat ik altijd gedaan heb is belasting betaald mijn hele leven, en nog nooit wat terug gehad.

 

En begrijp me goed, vind ik prima, belasting en de dood zijn de enige zekerheden, maar me laten foppen door al die verhaaltjes

over regels en wetten??

 

Je zou toch beter moeten weten dat je als doodgewone hardwerkende persoon geen enkel nut hebt van

de overheid dan als een bij in de bijenkorf werken voor de koningin (overheid) tot je dood neervalt..

(alhoewel ik daar als prepper nu even anders tegenaan kijk door binnen de maatschappij "off grid" proberen te gaan..

maar punt mag hopelijk duidelijk zijn)

Link naar reactie
Share on other sites

Gast gebruikersnaam
[Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.]

 

Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het verboden is:

 

 

b. ’s Rijks munten of noodgeld aan hun bestemming te onttrekken door oppotting, versmelting, verminking of anderszins;

 

:rolleyes:.............................................50

Link naar reactie
Share on other sites

Gniffel, wel even de wetteksten lezen.. Die 1000 euro op jouw bankrekening zullen ze niet snel aankomen.. Maar wel aan je pensioen/spaar te goeden, en beleggingen.. De beheerders (banken\verzekeraars) van je vermogen zijn eerder aan de buurt. Dus risicospreiding is wel van belang.

 

Als hare maje tekent is alles wat jij zo koestert van haar.

 

Befehl ist befehl.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik vind het een heel nobel streven van je, maar ik heb mijn mening hier al lang geleden over gevormd.

Je bedoelt de wetten die altijd aangepast worden ter nadele van jou als burger, net nadat je die wet nodig had, of

als de wet net voor jou moet gaan gelden en je bijna denkt dat je toch ergens een keer iets wint?

 

Een leuk voorbeeld, niet helemaal van toepassing maar wel aanduidend wat mijn mening over regeltjes en wetten

is die de overheid en elk kabinet instelt/verandert.

 

Tot en na mijn studie was de regel/wet dat de rente op je studieschuld aftrekbaar was van de belasting..

Nou prima, dus ik niet versneld aflossen en wachten tot ik een beetje ging werken en net voordat ik ging aflossen

even de wet veranderen en de rente op de studieschuld niet meer aftrekbaar maken. Goh erg leuk zeg, had ik dat

van te voren geweten..

 

Of de autoloze zondag en de accijns op een pakje sigaretten, prijs gaat niet omhoog hoor zegt de regering,

maar wel stiekem de shag verminderen in het pakje en dan alsnog verhogen als de gemoederen bedaard zijn...

Of het feit dat je als alleenstaande niks maar dan ook helemaal niks aan extra's kan innen en alleenstaanden

het zwaarst worden getroffen door de economie? Je zou bijna vals gaan trouwen, en een voetbal elftal aan kinderen nemen om al

die toelagen te krijgen..

 

Als je me 1 voorbeeld kan geven waarin regeltjes en wetten in iemands voordeel zijn geweest mag je het mij vertellen.

Het enige dat ik altijd gedaan heb is belasting betaald mijn hele leven, en nog nooit wat terug gehad.

 

En begrijp me goed, vind ik prima, belasting en de dood zijn de enige zekerheden, maar me laten foppen door al die verhaaltjes

over regels en wetten??

 

Je zou toch beter moeten weten dat je als doodgewone hardwerkende persoon geen enkel nut hebt van

de overheid dan als een bij in de bijenkorf werken voor de koningin (overheid) tot je dood neervalt..

(alhoewel ik daar als prepper nu even anders tegenaan kijk door binnen de maatschappij "off grid" proberen te gaan..

maar punt mag hopelijk duidelijk zijn)

 

Ik denk dat je niet zonder die informatie kan, en het handig is om die informatie voorhanden te hebben..

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Dick Berts

Natuurlijk zijn noodwetten interessant voor preppers. Altans voor de liefhebbers. Nederland ziet zichzelf als een rechtstaat. In een rechtstaat is de overheid op gelijke wijze onderheven aan het recht als haar burgers. Ook onder crisisomstandigheden dient de overheid zich dan ook zoveel mogelijk aan de wet te houden. In die zin is kennisname van de Nederlandse noodwetgeving beslist geen verloren tijd. Maar.... net zoals een individuele burger zich op de strafuitsluitingsgrond overmacht kan beroepen (elke kracht, elke dwang of drang, waaraan je redelijkerwijs geen weerstand kunt bieden), kan de overheid in een ander deel van het recht, namelijk het staatsrecht, zich ook op overmacht beroepen. We zijn dan gekomen in een heel ingewikkeld leerstuk; het staatsnoodrecht.

 

Om het helder te houden, ga ik het staatsnoodrecht op zijn Jan boerenfluitjes uitleggen, ook al gaat dat een beetje ten koste van de juridische zorgvuldigheid. "Als de nood aan de man komt, dan mag de overheid binnen de grenzen van het redelijke ALLES doen, dat nodig is om aan de crisis het hoofd te bieden". Volgens artikel 15 van het Europese mensenrechtenverdrag kunnen in dat geval zelfs mensenrechten tijdelijk buiten werking worden gesteld!

 

Artikel 15 EVRM - Afwijking in geval van noodtoestand

 

In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover de ernst van de situatie deze maatregelen strikt vereist en op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.

De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van Artikel 2, behalve ingeval van dood als gevolg van rechtmatige oorlogshandelingen, en van de Artikelen 3, 4 (eerste lid), en 7.

Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van dit recht om af te wijken, moet de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa volledig op de hoogte houden van de genomen maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. Zij moet de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa eveneens in kennis stellen van de datum waarop deze maatregelen hebben opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van het Verdrag opnieuw volledig worden toegepast.

 

Voor de gemiddelde prepper heeft het bestuderen van noodwetgeving dus niet al te veel zin. De hele noodwetgeving kan immers zo overruled worden door het staatsnoodrecht. Liefhebbers van de noodwetgeving doen er zeer verstandig aan, om eerst diepgaand kennis te nemen van het veel belangrijkere staatsnoodrecht. Onderstaand artikel kan daar een goede bijdrage aan leveren.

 

 

http://www.ivir.nl//publicaties/sloot/NJCM_2012_2.pdf

Link naar reactie
Share on other sites

Ik denk dat je niet zonder die informatie kan, en het handig is om die informatie voorhanden te hebben..

Klopt, daarom zeg ik ook nobel, mooi voorbeeld is dat ik gisteren nog het online wetboek van huren erop heb nagekeken of zonder mijn handtekening

mij kosten door de strot mogen worden geduwd ook al ben ik het er niet mee eens.

 

Als minstens 70% van je medebewoners een handtekening zet om de schoonmaakwerkzaamheden uit te besteden omdat zijzelf te lui zijn

om hun ene vierkante meter voor de deur te vegen in 1 minuut, en liever geld betaalt dan toe te geven dat ze te lui zijn heb je niks te willen,

en moet je mee. Gevonden in artikel 261, dus het kan heel interessante info zijn. Maar ook hier weer een bewijs uit ervaring dat regels en

wetten mij nog nooit goed hebben gedaan :rolleyes:

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Dick Berts
Dank voor je uiteenzetting Dick en deze pdf link. Misschien is het een tikkie offtopic, maar heb jij nog meer vergelijkbare links met zinvolle juridische pdf's? Een hoop is weliswaar online te lezen, maar toch ook handig om ze als pdf te hebben.

 

Hoi Dr.Prepper, Nee, bij mij werkt het andersom. Ik heb geen verzameling juridische pdf's. Maar als ik iets wil verduidelijken, dan zoek ik er een goed stuk bij :)

Link naar reactie
Share on other sites

Hoi Dr.Prepper, Nee, bij mij werkt het andersom. Ik heb geen verzameling juridische pdf's. Maar als ik iets wil verduidelijken, dan zoek ik er een goed stuk bij :)

 

En dat noemt zich prepper ;) haha sorry kon het niet laten. Maar ik anticipeerde met mijn vraag juist op de mogelijkheid dat de info wellicht niet beschikbare is (shtf/infra failure) als je het nodig hebt ...

Link naar reactie
Share on other sites

Gast Dick Berts
En dat noemt zich prepper ;) haha sorry kon het niet laten. Maar ik anticipeerde met mijn vraag juist op de mogelijkheid dat de info wellicht niet beschikbare is (shtf/infra failure) als je het nodig hebt ...

 

Goeie tip van je, die tot nadenken en waarschijnlijk ook tot handelen gaat leiden.

Link naar reactie
Share on other sites

In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag,

 

Schitterend Dick, goede vonst.

Ze zeggen nota bene zelf dat wanneer ze opstaan en roepen "noodsituatie" dan hoeven ze zich ineens niet meer aan hun eigen regels te houden. Prachtig.

Link naar reactie
Share on other sites

Zo is overigens het hele wetboek geschreven, indien de situatie of het scenario er om vraagt, en de bedreiging aantoonbaar is.

Mag onze Haremaje er vanaf wijken, zeggenschap van "het volk" nul-niks-nada.

 

Prachtig ding wetgeving.

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...