Ga naar inhoud
GENEGEERD

Waaromwil onze regering niet dat elke Nederlander voldoende te eten heeft?


Cyberbeer
 Share

Recommended Posts

Het probleem

Méér dan één miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 380.000 kinderen! Elke dag hebben naar schatting enkele honderdduizenden Nederlanders te weinig te eten. Door de crisis krijgen de voedselbanken elke dag méér cliënten en er is te weinig voedsel beschikbaar. Wij vinden dat de Nederlandse regering een bijzondere verantwoordelijkheid heeft en om daar iets aan te doen.

 

Voor dit probleem reiken we de volgende oplossingen aan.

 

Oplossing 1

De Europese Unie heeft een voedselhulpprogramma bestemd voor àlle lidstaten. Dit jaar wordt voedsel ter waarde van 500 miljoen euro verdeeld onder de 20 landen die zich daarvoor hebben aangemeld. Nederland is daar niet bij, wèl landen als België, Luxemburg en Frankrijk. 18 miljoen burgers uit die 20 landen ontvangen groente, fruit, granen, aardappels, rijst, pasta, zuivel, vlees en vis. De helft van alle voedsel dat de Europese voedselbanken uitdelen komt uit dit Europese voedselhulpprogramma! Als Nederland mee zou doen, zou in één klap voedsel ter waarde van 15 miljoen euro beschikbaar komen voor de Nederlanders die ook afhankelijk zijn van voedselhulp. Deze voedselhulp wordt door de Europese Unie betaald en kost Nederland dus NIETS! Een simpel verzoek van onze regering aan Europa is voldoende en vervolgens kan zij de uitvoering aan de voedselbanken overlaten. De voedselbanken in Nederland vormen immers een uitstekende infrastructuur die zich elke dag bewijst en door meer dan 6.000 vrijwilligers wordt gerund. Onze regering blijft echter weigeren om ook Nederlandse burgers die te weinig te eten hebben gebruik te laten maken van dit gratis Europese voedselhulpprogramma! Argument van de regering: voedselhulp is sociaal beleid en daar is elke lidstaat zelf verantwoordelijk voor.

 

Een onbegrijpelijk argument omdat we als grootste nettobetaler van de Europese Unie wèl aan dit voedselhulpprogramma meebetalen Daar komt bij dat 20 andere landen wel van dit programma gebruik maken en zelfs nu meer krijgen, omdat het deel dat eigenlijk voor ons land bestemd is verdeeld wordt tussen de landen die wèl deelnemen!

 

Oplossing 2

Het argument van onze regering om geen gebruik te maken van het Europese voedselhulp-programma is dat elke lidstaat, dus ook Nederland, zelf verantwoordelijk is voor de eigen voedselhulp als onderdeel van het sociaal beleid. Daarom werd in december j.l. een motie in de Tweede Kamer ingediend, waarin de regering werd verzocht om in samenwerking met de voedselbanken tot een nationaal actieplan voedselzekerheid voor alle Nederlanders te komen. Deze motie werd echter door onze premier ontraden en vervolgens door een Kamermeerderheid verworpen.

 

Vóór deze motie stemden ChristenUnie, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Tegen deze motie stemden CDA, PVV, D’66, SGP en VVDl

 

Oproep

Namens alle cliënten van de voedselbanken roepen we onze regering en onze Tweede Kamer op niet te accepteren dat er ook in Nederland veel volwassenen èn veel kinderen(!) zijn die elke dag te weinig te eten hebben! In een beschaafd en rijk land als Nederland zou onze regering dit probleem samen met de voedselbanken snel moeten kunnen oplossen!

 

http://www.voedselbankennederland.nl/

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/_unique/_search/default.htm?cx=018020871965988641477:rvmzjpho2wq&cof=FORID:11&q=armoede

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/1DCEF6C0-4DD5-42EF-913F-452C3493E4CE/0/2011persberichtarmoedesignalement2011.pdf

 

Veel meer mensen naar de voedselbank

 

ROTTERDAM - Het aantal mensen dat zich in de eerste drie maanden van 2012 bij Voedselbanken Nederland heeft aangemeld, is schrikbarend. Volgens Clara Sies van de Stichting Voedselbanken Nederland zijn er in het eerste kwartaal al net zoveel aanmelding als in heel 2011. Dat zei ze vrijdag in het Radio 1 Journaal. Lees hieronder verder...

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11860674/__Meer_mensen_naar_voedselbank__.html

 

Geld lenen van familie en vrienden neemt toe

http://www.geldlenen.org/nieuws/Geld-lenen-familie/

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

De regering heeft geen enkele verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Dit vertaald namelijk naar een verantwoordelijkheid voor belastingbetalers. Dat is juist waardoor er zo'n grote problemen zijn; mensen die denken dat ze recht hebben op gratis dingen. 'Gratis' bestaat natuurlijk niet; er moeten schulden gemaakt worden en/of productieve mensen afgeperst worden om die 'gratis' dingen te betalen. Wat het maken van schulden tot gevolg heeft is nu steeds beter te zien in Griekenland. Het afpersen van productieve mensen zorgt er natuurlijk voor dat de prikkel om productief te zijn lager wordt, met alle gevolgen van dien. De regering heeft maar 1 verantwoordelijkheid, en dat is mensen met rust laten. Verwijder regulering, belastingen en subsidies, en het land zal een nieuwe gouden eeuw doormaken. Dát is een oplossing.

Link naar reactie
Share on other sites

Sorry hoor, maar ik word altijd een beetje misselijk wanneer ik lees dat mensen nog altijd denken dat de overheid voor voedsel moet zorgen. "Vadertje Drees" heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders er van uit gaan dat "de overheid" wel voor brood (en spelen) zal zorgen. Dit is juist de manier om een volk in slaap te sussen. Dé manier om ervoor te zorgen dat we aan het infuus van de overheid liggen. "Zelfredzaamheid" is een onbekende term geworden in Nederland.

 

Zolang er in Nederland nog gecollecteerd moet worden voor welke instantie dan ook, moeten we stoppen met elke vorm van ontwikkelingshulp. Met dat geld kunnen we iedereen in NL te eten geven, in overvloed, (boterberg, melkplas, uienstapel, etc.) en werken we niet langer mee aan corruptie in derdewereldlanden. Ik kan hier honderden links plempen over het waarom, verwijzingen naar studies, maar dat lijkt me niet nodig...

Link naar reactie
Share on other sites

"De overheid, dat zijn wij."

 

Nee hoor, de overheid mag geweld gebruiken, jij en ik niet.

 

Nee, jij mag ook geweld gebruiken. Passend naar de situatie.

 

De overheid heeft wel het "monopolie op geweld" zoals dat zo mooi gezegd wordt. En dat is maar goed ook, anders zou het recht van de sterkste (best bewapende) gelden en dan heb je pas ECHT een WROL situatie. Dat is zo tegenstrijdig hier...

 

Een monopolie (alleenrecht) op het gebruik van geweld is volgens de Duitse socioloog Max Weber een van de definiërende kenmerken van een soevereine staat. Staten verbieden in principe het gebruik van geweld door hun burgers en ingezetenen, en plaatsen het recht om geweld toe te passen bij instituten als de politie en de krijgsmacht, om de orde te handhaven. Het vermogen om dit monopolie te handhaven is een belangrijke maat voor de stabiliteit van een staat. (Wiki)

 

De overheid doseert het recht op geweld, was dat niet zo geweest dan hadden we nu een Noord-Koreaans achtig regime hier.

 

Niemand houdt je tegen om een stuk grond in Canada te kopen in the middle of f*cking nowhere en daar je uit te leven, ook de overheid niet.

Link naar reactie
Share on other sites

@JBNL:

Het recht van de sterkste geldt altijd. De betekenis van 'sterkste' kan alleen per situatie wat verschillen. Een monopolie dat ondersteund is met geweld pakt altijd slecht uit, het voorzien van veiligheid en recht is daar niet anders in. De overheid steelt een groot aandeel van het inkomen van productieve mensen, en gebruikt dit om persoonlijke vrijheden te beperken, oorlogen te voeren, en zelfs de potentieel productieve uitgaven zijn verschrikkelijk inefficiënt. De concurrentie op de markt wordt beperkt ten voordele van belangen groepjes, maar ten nadele van de rest. De valuta en het bankwezen worden gemonopoliseerd, er wordt geld geprint en alternatieven zijn verboden, wat direct leidt tot de conjunctuurcyclus. De politie zelf is om te janken. Dat is onrecht, mét heel nadelige gevolgen. Hoffelijkheid van de sterkste.

 

In een vrije markt voor veiligheid en recht echter verandert de definitie van 'sterkste' naar diegenen die de beste service tegen de laagste prijs aan kunnen bieden. We zitten nú in een WROL, maar

zorgt voor échte orde en recht.

 

De overheid doseert het recht op geweld, was dat niet zo geweest dan hadden we nu een Noord-Koreaans achtig regime hier.

Het regime in Noord-Korea is ook een overheid. Dat is geen argument voor het rechtvaardigen en monopoliseren van het initiatief op geweld.

 

Niemand houdt je tegen om een stuk grond in Canada te kopen in the middle of f*cking nowhere en daar je uit te leven, ook de overheid niet.

Het immigratiebeleid van Canada is strikt en complex, dus ik wordt wel degelijk tegengehouden. Bovendien steelt de overheid aldaar net zo goed een groot aandeel van je inkomen, beperkt je persoonlijke vrijheiden en veiligheid, enz. Bovendien is onrecht in mijn eigen woonplaats geen reden om te verhuizen; stel je voor dat je tegen de inwoners van een buurt geteisterd door inbraken zou zeggen: "Niemand houdt je tegen om in een andere wijk te gaan wonen". Nee, het probleem moet opgelost worden.

Link naar reactie
Share on other sites

@Rothbard

We leven in een democratie, hebben Trias politica, een systeem dat door de eeuwen heen is geëvolueerd. Uiteraard zijn er talloze incidenten die opzichzelfstaande argumenten versterken, ik vraag me echter af waarom je zo ageert tegen de/een overheid in het algemeen? Elk van je comments zijn doorspekt met weblinks naar YouTube filmpjes en columns met louter meningen. Voor elk argument en elke mening die je aangeeft kan ik een tegenargument op YouTube of internet in het algemeen vinden, dus ik hecht daar weinig waarde aan.

 

Mijn opmerking over Canada was strikt hypothetisch, jij gaat er tot in de diepte op in, terwijl ik er van overtuigd ben dat je de essentie van de hypothese begrijpt...

Link naar reactie
Share on other sites

Ook in een democratie heb je ongeveer een kans van 1 op een paar miljoen dat de manier waarop je stemt enige invloed heeft op je leven. De problemen met het overheidsmonopolie bestaan net zo goed in een democratie. Trias politica is een grap; alledrie vallen ze onder 1 monopolie, met alle gevolgen van dien. Ik ageer tegen een overheid in het algemeen omdat een geweldsmonopolie simpelweg niet efficiënt kan werken; ze is een blok aan het been van economische groei, en veroorzaakt per definitie een heleboel leed.

De link naar vrijspreker die ik gaf geeft feitelijke informatie over de misstanden bij politie, en de youtube link geeft aan hoe een samenleving zonder staat prima kan functioneren, zonder in chaos te vervallen. Heb je ze überhaupt wel bekeken? Dat er voor elk argument een tegenargument is zal best, aan jou om te beoordelen welke argumenten steekhoudend zijn. Heb je daar geen zin in dan snap ik dat, maar uitspraken als "En dat is maar goed ook, anders zou het recht van de sterkste (best bewapende) gelden en dan heb je pas ECHT een WROL situatie." zijn dan gewoon onverantwoord.

 

Je uitspraak over Canada is gewoonweg onwaar en een slecht argument, of je het nou letterlijk of hypothetisch bekijkt. Ik wordt tegengehouden ergens anders te gaan wonen en me daar uit te leven; al het land op aarde is al met geweld veroverd en/of onteigend door overheden. Verovering en onteigening zijn geen legitieme manieren om aan eigendom te komen. Het argument dat je gaf leek op een poging om iemand die kritiek heeft de mond te snoeren; een argument dat dus niet steekhoudend is.

 

Edit: Als jij zo'n filmpje neerzet, wat denk je dan? "Democratie dit, trias politica dat, niemand houdt ze tegen naar Canada te verhuizen"? Je lijkt anders wel verontwaardigd in die post (en terecht).

Link naar reactie
Share on other sites

Ook in een democratie heb je ongeveer een kans van 1 op een paar miljoen dat de manier waarop je stemt enige invloed heeft op je leven. De problemen met het overheidsmonopolie bestaan net zo goed in een democratie. Trias politica is een grap; alledrie vallen ze onder 1 monopolie, met alle gevolgen van dien. Ik ageer tegen een overheid in het algemeen omdat een geweldsmonopolie simpelweg niet efficiënt kan werken; ze is een blok aan het been van economische groei, en veroorzaakt per definitie een heleboel leed.

De link naar vrijspreker die ik gaf geeft feitelijke informatie over de misstanden bij politie, en de youtube link geeft aan hoe een samenleving zonder staat prima kan functioneren, zonder in chaos te vervallen. Heb je ze überhaupt wel bekeken? Dat er voor elk argument een tegenargument is zal best, aan jou om te beoordelen welke argumenten steekhoudend zijn. Heb je daar geen zin in dan snap ik dat, maar uitspraken als "En dat is maar goed ook, anders zou het recht van de sterkste (best bewapende) gelden en dan heb je pas ECHT een WROL situatie." zijn dan gewoon onverantwoord.

 

Je uitspraak over Canada is gewoonweg onwaar en een slecht argument, of je het nou letterlijk of hypothetisch bekijkt. Ik wordt tegengehouden ergens anders te gaan wonen en me daar uit te leven; al het land op aarde is al met geweld veroverd en/of onteigend door overheden. Verovering en onteigening zijn geen legitieme manieren om aan eigendom te komen. Het argument dat je gaf leek op een poging om iemand die kritiek heeft de mond te snoeren; een argument dat dus niet steekhoudend is.

 

Edit: Als jij zo'n filmpje neerzet, wat denk je dan? "Democratie dit, trias politica dat, niemand houdt ze tegen naar Canada te verhuizen"? Je lijkt anders wel verontwaardigd in die post (en terecht).

 

Potverdorie Rothbard, nu dwing je me weer om een heel epistel te tikken! :)

 

Canada laten we maar even links liggen. Nee, toch maar niet. In de "Canada hypothese" probeerde ik enkel duidelijk te maken dat het een ieder vrij staat om op een zo afgelogen mogelijk stuk land, zijn of haar leven te leiden, grotendeels zoals hij/zij dat wil. Ik stelde mij daarbij enkel de wildernis van gebieden in Canada voor, waar er wellicht minder overheidstoezicht is in de vorm van rondrijdende agenten, nieuwsgierige buren, ijverige abmtenaren (grapje!) etc. In de context van de discussie, was het -naar mijn mening- een valide argument. Enfin, tot daar de Canada issue... het was voor de context.

 

Democratie, daar hadden we het over, de dictatuur van de meerderheid, In je stelling maak je geen onderscheid tussen democratie en de overheid in het algemeen, en dat is waar ik het met je oneens ben. Maar, waar ik je gelijk in geef is dat de overheid leed veroorzaakt.

 

Mijn punt ging over democratie als bestuursvorm van een land, met als belangrijke onderdelen persvrijheid (vrijheid van meningsuiting) en het gelijkheidsbeginsel. Daar is naar mijn mening niets mis mee hier. Sterker nog, was dat wel zo geweest, zaten wij hier geen polemiek te voeren maar hadden we enkel toegang tot "politiek correcte" websites over kantklossen en melk karnen (ook leuk, daar niet van...). Perfect is het niet, inderdaad. Zelfs Winston Churchill riep al: "Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na". De alternatieven zijn helaas dus nog vele malen erger, we hebben de minst kwaaie.

 

De overheid, dat is weer een heel andere discussie. Ik denk dat wij elkaar daar wel redelijk in kunnen vinden.

 

Zo, en nou zal ik het noooooit meer over Canada hebben ;)

Link naar reactie
Share on other sites

Goed, dat Canada-gebeuren zal ik dan zien als een welgemeende tip, in plaats van een manier om mensen met kritiek de mond te snoeren.:)

 

Mijn punt ging over democratie als bestuursvorm van een land, met als belangrijke onderdelen persvrijheid (vrijheid van meningsuiting) [...]. Daar is naar mijn mening niets mis mee hier.

Behalve als je Nekschot of Wilders heet :p. Maar goed, in Nederland is opgepakt worden voor het uiten van een 'verkeerde' mening inderdaad geen grote zorg.

 

het gelijkheidsbeginsel.

Behalve als je Joris Demmink heet. Dat soort uitzonderingsgevalletjes daargelaten, ben ik het hier niet mee eens. Het gelijkheidsbeginsel is heel handig geformuleerd zodat het alleen op 'burgers' van toepassing is. 'Burger' is echter een niet-bestaand concept, er bestaan alleen 'mensen'. En wat dat betreft staan overheids-ambtenaren boven de wet. In oorlogen in verre landen worden talloze onschuldige mensen vermoord zonder gevolgen voor de moordenaars, en thuis legt de overheid vele vrijheidsbeperkingen op en steelt een groot aandeel van het inkomen van haar onderdanen. Als de overheid nu haar land legitiem verkregen had zou dat natuurlijk geen probleem zijn, net zoals het nu geen probleem is dat een huisbaas huur in rekening brengt en bijvoorbeeld als regel stelt dat je in huis niet mag roken, op straffe van uitzetting of een boete. Overheid heeft het grootste deel van haar land echter verkregen door het met geweld of de dreiging daarmee af te pakken van vreedzame mensen, via verovering en onteigening. Behalve dat dit niet legitiem is lijdt het tot heel veel pragmatische problemen.

 

Perfect is het niet, inderdaad. Zelfs Winston Churchill riep al: "Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na". De alternatieven zijn helaas dus nog vele malen erger, we hebben de minst kwaaie.

Op dat democratie de beste regeringsvorm zou zijn heb ik wel iets aan te merken (democratie lijdt bijvoorbeeld veel meer aan roofbouw dan een monarchie), maar dat daargelaten, Churchill heeft het over 'regeringsvorm'. Ik stel echter geen alternatieve regeringsvorm voor, maar juist de afwezigheid van een regeringsvorm. Alle regeringsvormen impliceren een gewelds-monopolie, en allemaal zijn ze netto heel erg schadelijk voor vrijheid en welvaart en recht. Democratie garandeert ook geenszins een houdbare economie of persoonlijke vrijheid of minder sociaal conflict of van al dat anders goeds, integendeel.

Link naar reactie
Share on other sites

ik noem het al jaren een ''moderne dictatuur.''

 

in een dictatuur mag je je mond niet opendoen als je dat wel doet word je opgepakt en opgesloten,gemartelt en vermoord en dus ook niet naar je geluisterd

 

in een moderne dictatuur mag je je mond opendoen als je dat doet word er karaktermoord op je gepleegd in de hoop dat je je mond houd en er wordt ook niet naar je geluisterd.

 

iedereen die de illusie heeft dat we vrijheid van meningsuiting hebben moet lekker verder slapen

iedereen die de illusie heeft dat we vrijheid hebben moet lekker verder slapen

iedereen die de illusie heeft dat stemmen helpt moet lekker verder slapen

iedereen die de illusie heeft dat je belangerijk bent als burger moet lekker verder slapen.

99% van de mensen in nederland zijn schapen. sheeple.

 

ieder volk krijgt de regering die het verdiend.:(

Link naar reactie
Share on other sites

Goed, dat Canada-gebeuren zal ik dan zien als een welgemeende tip, in plaats van een manier om mensen met kritiek de mond te snoeren.:)

 

 

Behalve als je Nekschot of Wilders heet :p. Maar goed, in Nederland is opgepakt worden voor het uiten van een 'verkeerde' mening inderdaad geen grote zorg.

 

 

Behalve als je Joris Demmink heet. Dat soort uitzonderingsgevalletjes daargelaten, ben ik het hier niet mee eens. Het gelijkheidsbeginsel is heel handig geformuleerd zodat het alleen op 'burgers' van toepassing is. 'Burger' is echter een niet-bestaand concept, er bestaan alleen 'mensen'. En wat dat betreft staan overheids-ambtenaren boven de wet. In oorlogen in verre landen worden talloze onschuldige mensen vermoord zonder gevolgen voor de moordenaars, en thuis legt de overheid vele vrijheidsbeperkingen op en steelt een groot aandeel van het inkomen van haar onderdanen. Als de overheid nu haar land legitiem verkregen had zou dat natuurlijk geen probleem zijn, net zoals het nu geen probleem is dat een huisbaas huur in rekening brengt en bijvoorbeeld als regel stelt dat je in huis niet mag roken, op straffe van uitzetting of een boete. Overheid heeft het grootste deel van haar land echter verkregen door het met geweld of de dreiging daarmee af te pakken van vreedzame mensen, via verovering en onteigening. Behalve dat dit niet legitiem is lijdt het tot heel veel pragmatische problemen.

 

 

Op dat democratie de beste regeringsvorm zou zijn heb ik wel iets aan te merken (democratie lijdt bijvoorbeeld veel meer aan roofbouw dan een monarchie), maar dat daargelaten, Churchill heeft het over 'regeringsvorm'. Ik stel echter geen alternatieve regeringsvorm voor, maar juist de afwezigheid van een regeringsvorm. Alle regeringsvormen impliceren een gewelds-monopolie, en allemaal zijn ze netto heel erg schadelijk voor vrijheid en welvaart en recht. Democratie garandeert ook geenszins een houdbare economie of persoonlijke vrijheid of minder sociaal conflict of van al dat anders goeds, integendeel.

 

"Ik stel echter geen alternatieve regeringsvorm voor, maar juist de afwezigheid van een regeringsvorm. Alle regeringsvormen impliceren een gewelds-monopolie, en allemaal zijn ze netto heel erg schadelijk voor vrijheid en welvaart en recht."

 

Eens, echter, blijven er dan niet slechts 2 opties over?

 

1. Het pure communisme (welke per definitie niet kan bestaan omdat Maslow om de hoek komt kijken);

2. Een monarchie (persoonlijk heb ik moeite met macht verkregen door erfrecht).

 

Het meest logische is dat in elke groep een leider komt bovendrijven. De "Alpha Male" (sorry dames). En dat brengt ons weer terug op het geweldsmonopolie, de basis van "het recht van de sterkste". Een groep in welke vorm dan ook, kan niet zonder (natuurlijk) leiderschap. Tenzij je het over sardientjes hebt, of een school vissen in zijn algemeenheid natuurlijk... Dat is de enige werkende vorm van communisme die ik ken ;) Zelfs in de natuur -hence; the Alpha Male- dient dit basisprincipe zich aan.

 

Zoals je zelf ook aangeeft: Staat een "overheid", "regering" een "monarch" of "groepsleider" niet synoniem voor de "geweldsmonopolist"? Verkregen door fysieke dan wel materiële superioriteit?

 

Als er een afwezigheid van enige vorm van "leiderschap" is, wat blijft er dan over?

 

De enige oplossing zal zijn een vorm van "goed huisvaderschap". Een "leider" die daadwerkelijk -net zoals een goed huisvader- het beste zal kiezen en besluiten voor zijn gezin/groep.

 

Bestaat een dergelijke vorm? Behalve dan in een Boeddhistisch klooster?

 

P.S.: Excuses voor de vele "-"

Link naar reactie
Share on other sites

@JBNL:

Gelukkig zijn we het eens over communisme :). Eigenlijk komisch dat er na de 20e eeuw nog idealistische communisten zijn. Na China, de Sovjet-unie en Noord-Korea zou je wel mogen verwachten dat men het eindelijk begrijpt. Ik zie alleen niet direct de link met Maslow. Het komt m.i. voornamelijk door het economisch calculatieprobleem (de Engelse wiki is wat duidelijker in de uitleg), en het probleem met prikkels; als je hoe dan ook een vast salaris krijgt, waar is dan de prikkel om productief (of productiever) te zijn, en bijvoorbeeld (rationele) risico's te nemen?

 

Ik stel voor dat iedere mens (niet zomaar iedere 'burger') gelijk dient te zijn de voor de wet. Een vrije markt in veiligheid en recht, waarin iedere persoon de mogelijkheid heeft te concurreren in het voorzien van die zaken. Wellicht krimp je net zoals mij in elkaar als je hier voor de eerste keer aan denkt, maar volgens mij kan het prima werken, in ieder geval een stuk beter dan onder overheid. Ik hoef jou niet te vertellen dat er iets heel erg mis is in de wereld. Als je geïnteresseerd bent in het alternatief, is

een link naar het eerste filmpje van een video-serie die heel duidelijk uitlegt hoe een vrije markt in de wet zou kunnen werken, en
is een link naar een goede introductie in het algemeen. Kritiek hoor ik natuurlijk graag.
Link naar reactie
Share on other sites

@Rothbart

De link tussen Communisme en Maslow -of beter- de paradox, is de volgende: "Het communisme" kan per definitie niet bestaan omdat de pure leer geschoeid is op de leest van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving opgebouwd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij eenieder produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. Zonder al te veel in detail te treden, kan het communisme samengevat worden dat "een ieder tevreden is met zijn/haar bezittingen dan wel productie, zonder dat er een zucht naar verdere verrijking van welke vorm dan ook gewenst is". Wanneer we over verrijking spreken, geldt dit in zowel materiële- als in intellectuele vorm.

 

Niet enkel de zucht naar naar rijkdom maar ook de behoefte aan spirituele of geestelijke ontwikkeling is volgens het communisme dus "nicht im frage". De verwijzing naar Maslow is daarbij dat wanneer een mens een bepaald stadium bereikt, diezelfde mens de uitdaging zoekt naar een hoger stadium. De piramide van Maslow die de menselijke behoefte aangeeft, spreekt deze leer dus pertinent tegen. M.a.w. It's in our nature to pursuit a higher level... Dus kapitalisme, niet enkel in financiële/materiële vorm, is blijkbaar een natuurlijk verschijnsel...

Link naar reactie
Share on other sites

"Als er een afwezigheid van enige vorm van "leiderschap" is, wat blijft er dan over?"

 

Er even van uitgaande dat je overheid bedoeld met leiderschap: in mijn ideale wereld is er geen overheid en wordt alles door de vrije markt opgelost. Inclusief rechtspraak en orde handhaving.

 

Maar het percentage mensen dat nu al hiermee zou kunnen omgaan is waarschijnlijk kleiner dan 1 promille.

We zijn nog lang niet zo ver. En zonder pessimistisch te willen zijn, ik denk ook niet dat dit binnen de komende 100 jaar zal gebeuren.

Er is wel vooruitgang, maar die vind vooral plaats door generatie overgangen. Ik vermoed dat er nog minstens 3 of 4 generatie overgangen moeten plaatsvinden voordat er een enigszins optimale samenlevingsvorm kan ontstaan.

Gelukkig helpt het internet om dit proces te versnellen.

 

Voorlopig zullen we het moeten doen met de overheid zoals we die hebben, en kunnen enkel proberen om de mensen bewust te maken van het NAP. Zoveel te meer mensen zich laten overtuigen door de essentiële juistheid van de NAP gedachte, zo veel te sneller kan de wereld echt vrij worden.

 

Ik vind het alleen wel enorm jammer dat ik dat niet meer zal meemaken.

 

Kun je iets meer vertellen over wat de "NAP gedachte" precies is? Ik heb er nog niet van gehoord.

Link naar reactie
Share on other sites

@JBNL:

Dank, al ben ik wel bekend met het principe, dat dit de paradox van Maslow wordt genoemd wist ik niet.

 

Het NAP (non-agressie principe) is heel kort samengevat 'live and let live'. Voor een introductie kun je

eens bekijken. De term "Non-agressie principe" komt er niet in voor, maar dat is in essentie wat het is. Of typ in op Google.
Link naar reactie
Share on other sites

@Rien:

Met een referentie naar Freedomainradio schiet je m.i. vrij weinig op. Molyneux's boeken zijn slecht geschreven (hij herhaalt zichzelf heel veel, en iedere herhaling is onduidelijker dan de vorige), en met name in zijn zogenaamde Magnum Opus "Universally Preferable Behaviour" maakt hij allerlei sprongen in de logica om bij zijn vooropgezette conclusie aan te komen. Hij heeft wel een aantal goede filmpjes/podcasts, maar daar houdt het op. Volgens mij is het filmpje in mijn onderschrift wel een goede omtrent het argument vanuit moraliteit, vooral om interesse te wekken, maar we moeten het in mijn ervaring voornamelijk hebben van pragmatische argumenten. Er is immers geen natuurwet die zegt dat men geen selectieve moraal kan hebben, en deze gewoon opzij zet als hij het consequent doorvoeren ervan niet ziet werken. Verder is het NAP is een goed streven, maar ook in een vrije markt in recht meest waarschijnlijk een utopie. Door bepaalde prikkels die ontstaan doordat mensen direct in hun eigen portemonnee zouden moeten kijken als ze vrijheid van anderen willen beperken, komen we met zo'n vrije markt in recht wel het dichtste bij volgens mij.

Link naar reactie
Share on other sites

  • 9 months later...
De regering heeft geen enkele verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Dit vertaald namelijk naar een verantwoordelijkheid voor belastingbetalers. Dat is juist waardoor er zo'n grote problemen zijn; mensen die denken dat ze recht hebben op gratis dingen. 'Gratis' bestaat natuurlijk niet; er moeten schulden gemaakt worden en/of productieve mensen afgeperst worden om die 'gratis' dingen te betalen. Wat het maken van schulden tot gevolg heeft is nu steeds beter te zien in Griekenland. Het afpersen van productieve mensen zorgt er natuurlijk voor dat de prikkel om productief te zijn lager wordt, met alle gevolgen van dien. De regering heeft maar 1 verantwoordelijkheid, en dat is mensen met rust laten. Verwijder regulering, belastingen en subsidies, en het land zal een nieuwe gouden eeuw doormaken. Dát is een oplossing.

 

Hail hail !

Link naar reactie
Share on other sites

Leuk dat dit topic nu weer boven komt drijven. Is van ruim een jaar geleden! Grappig om de discussie tussen @Rothbard en mijzelf weer eens terug te lezen. Dat waren nog eens tijden... ;)

 

ja dat was die slechte ouwe tijd dat ik me verlaagde tot de term rotbaard waarvoor ik maar matige excuses heb gemaakt. Bij deze en dan ook maar openbaar: @Rothbard mijn welgemeende excuses over mijn infantiele gedrag. Ben onder de indruk van de mate waarin je vervelend gedrag kan incasseren.

Link naar reactie
Share on other sites

Leuk dat dit topic nu weer boven komt drijven. Is van ruim een jaar geleden! Grappig om de discussie tussen @Rothbard en mijzelf weer eens terug te lezen. Dat waren nog eens tijden... ;)

 

Ja, die slechte ouwe tijd. Inderdaad leuk om te zien hoe we dachten toen we nog jong waren.

En jez*s, alweer een jaar verder, die totale economische ineenstorting laat wel op zich wachten zeg.

 

ja dat was die slechte ouwe tijd dat ik me verlaagde tot de term rotbaard waarvoor ik maar matige excuses heb gemaakt. Bij deze en dan ook maar openbaar: @Rothbard mijn welgemeende excuses over mijn infantiele gedrag. Ben onder de indruk van de mate waarin je vervelend gedrag kan incasseren.

 

Een wederzijdse excuses voor alle smart en wee die ik veroorzaakt heb is op z'n plaats.

 

Kent iemand deze nog?:

a-rothbard-wallpaper.jpg

Link naar reactie
Share on other sites

Ja, die slechte ouwe tijd. Inderdaad leuk om te zien hoe we dachten toen we nog jong waren.

En jez*s, alweer een jaar verder, die totale economische ineenstorting laat wel op zich wachten zeg.

 

 

 

Een wederzijdse excuses voor alle smart en wee die ik veroorzaakt heb is op z'n plaats.

 

Kent iemand deze nog?:

a-rothbard-wallpaper.jpg

 

Dus DAT was die afbeelding! Ik heb me er gek over gepiekerd, hahahaha! (Die stond je overigens beter ;) )

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...