Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Recommended Posts

Geconditioneerde samenleving

 

Mensen leven hun drukke levens en werken hard om een dak boven hun hoofd te houden en voedsel op tafel te hebben. En dat zijn de gelukkigen, zo wordt ons verteld. We zijn geconditioneerd om als consumerende radertjes te leven in een machine die gerund wordt door een dominante elite minderheid aan de top van de piramide. Het zijn machtige*individuen*die zo rijk zijn dat zij wereldoorlogen kunnen redigeren en volledige economieën kunnen laten instorten wanneer hun globale businessplan dat vereist. Zoals nu het geval is. Dit antimenselijke systeem hebben wij zelf collectief verkozen. De eeuwige behoefte aan geld handhaven, terwijl velen dakloos en berooid worden. Liever dan werken voor de mensheid, concentrerend op de capaciteit van mensen, ten voordele van iedereen. We schijnen de leugenaars in de hoogste echelons te tolereren die de publieke opinie kunnen negeren en*geheimen*kunnen hebben – omwille van de „nationale veiligheid“, blijkbaar – terwijl zij zichzelf een schouderklopje geven voor de dienst die zij de wereld bewijzen zoals op gewelddadige wijze “democratie” naar het Midden-Oosten brengen. En hierbij stopt het niet.De nieuwe wereldorde (NWO)Jammer genoeg hebben de samenzweringdenkers gelijk gekregen. Zelfs Fox Nieuws heeft dit beaamd, aangezien politici nu openlijk de uitdrukking ‘nieuwe wereldorde’ gebruiken. George Bush begon hiermee, op 11 september 1990. Tegenwoordig wordt de uitdrukking zo regelmatig gebruikt en zo openlijk dat we kunnen twijfelen aan de gezondheid van mensen die weigeren te geloven dat het wereldwijde systeem van controle is gepland – of nieuwe wereld orde.

 

In 20e eeuw 262 miljoen mensen vermoord door eigen overheid!

 

Men kan zich afvragen wat de potentiële verschillen zijn tussen controlesystemen in de 21ste eeuw en systemen van controle in vorige eeuwen? Eén duidelijk verschil is de technologie die nu beschikbaar is. Niet dat de technische mogelijkheden van vorige eeuwen niet volstonden om afschuwelijke misdaden te plegen. Wist u dat er in de 20ste eeuw 262 miljoen gevallen waren van wat professor R.J. Rummel van de Universiteit van Hawaii „democide“ noemt d.w.z. de moord van mensen door hun eigen overheid? De landen waarin deze moorden werden uitgevoerd hadden verschillende culturen, talen en geografische ligging, maar Rummel vond dat zij allen één gemeenschappelijke eigenschap deelden: bovenmatige overheidsmacht.Één bedrijf verdient het om extra genoemd te worden als we het hebben over technologie als middel om mensen te controleren, namelijk het Internationale Bedrijf van Machines, of IBM. Hun Hollerith ponskaart liet snel en gemakkelijke informatie vergaring toe op grote schaal.Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam bestond de computer nog niet. Hitler wilde echter zoveel mogelijk controle en wenste op korte termijn grote hoeveelheden informatie te registreren. Zo wilde hij alle joden en tegenstanders van zijn regime in zijn rijk laten registreren, wat later het toezicht op verboden, het in ghetto´s plaatsen en uiteindelijk het afvoeren naar vernietigingskampen zou vergemakkelijken. IBM kwam met het antwoord: de ponskaart, een kaart die in staat is grote hoeveelheden informatie op te slaan en die machinaal gelezen wordt. De ponskaarten worden ook wel Hollerith-kaarten genoemd, vernoemd naar Herman Hollerith, die de kaart ontwierp. De ponskaarten zouden gebruikt zijn om alle facetten van de Holocaust te automatiseren. Dit verklaart de georganiseerde wijze waarop de Duitsers te werk gingen. De individuen zouden met kaarten met informatie over hun achtergrond, beroep, godsdienst, lidmaatschap van organisaties enz. inzichtelijk zijn. Om het even welke informatie zou in de gaten kunnen worden opgeslagen die in rijen en kolommen door een de ponskaartsysteem van IBM werden geslagen. Dan ging de kaart door een lezer,die de**informatie las die daarin gecodeerd stond. Nu zouden naar rato*64.000 kaarten per uur kunnen worden gedaan, snel en gemakkelijk. Mensen die in één of meerdere specifieke categorieën vielen konden direct worden opgespoord.

 

*Onze vrijheid wordt ons steeds meer afgenomen

 

Tegenwoordig wordt IBM geassocieerd met het bedrijf Verichip (noemt zich nu PositiveID) , het implanteerbare microchipbedrijf. De droom van een slim globaal systeem van totale controle en 24 uur per dag toezicht op alles en iedereen. Voor het welzijn van de mensheid moet dit proces niet alleen worden tegengehouden, het moet worden omgekeerd – voor het te laat is.**Het recht op privacy verdwijnt langzaam maar zeker. Reality shows van mediageile celebraties zorgen voor de sociale conditionering.**„Beroemdheden“ worden onophoudelijk gefilmd. Door het kijken en volgen van deze shows wennen we aan de camera die ons zelf overal in de gaten houdt. De meest succesvolle show heette, hoe kant ook anders, “Big Brother”. Het is interessant te vermelden dat de deelnemers van de Spaanse versie van Big Brother werden gebruikt om de introductie van de VIP Verichip bij de Barcelona Baja Beach Club te promoten in 2004. Het idee is dat zodra u een microchip heeft geïmplanteerd, u tot het VIP gebied toegang kunt hebben, zonder geld of creditcard mee te nemen. De gemaakte kosten van een avondje uit worden automatisch met de chip afgerekend.De “Baja Beach” Club in Rotterdam ging hier zonder scrupules in mee. Directeur Van Galen zag er geen probleem in. Hij gelooft dat iedereen over 20 jaar bij de geboorte gechipt zal worden. De eigenaar van de Baja Beach Club, Conrad Case, heeft trouwens jaren gewerkt voor een van de**Nationale Veiligheids Diensten.

 

*Meer interesse voor nieuwe mobieltjes dan recht op vrijheid

 

Het schijnt dat de meeste mensen meer geïnteresseerd zijn in de nieuwste gadgets en mobiele telefoons dan hun recht op vrijheid. Teveel van ons denken eenvoudig niet na, zolang zij met rust worden gelaten om hun leventje te leiden. Maar daarin ligt het probleem. De ideeën van de architecten van de nieuwe wereldorde impliceren juist dat. Er zal worden gedicteerd wat nog wel of niet wordt toegestaan. Het recht om zonder microchip rond te lopen is op dit ogenblik normaal en wordt veilig geacht. Maar stel dat er een tijd komt dat u tot de minderheid behoort wanneer u zonder chip bent. Of als de infrastructuur van de volledige planeet wordt gebaseerd op mensen die een chip hebben? Zoals dit nu het geval is voor de veestapels en huisdieren in de EU. Dat schijnt namelijk de richting te zijn waarin Kevin Haggerty, die voor de Toronto Sun schrijft, het systeem ziet bewegen. In een artikel dat in December 2006 werd uitgegeven verklaarde Haggerty al hoe hij gelooft dat de microchip agenda de weg baant voor een aantal interessante scenario’s. Eén daarvan was dat „het hebben van een chip een voorwaarde is om deel te nemen aan de belangrijkste dynamica van het moderne leven, zoals winkelen, stemmen en reizen.“

 

Chippen als vee:

 

Mensen hebben het morele recht om niet als vee te worden gechipt. Het is aan ons ervoor te zorgen dat wij een wettelijk recht hebben, erop aan te dringen dat het voor altijd zo blijft.Lees het hele artikel op: http://www.wijwordenwakker.org

Link to post
Share on other sites
Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
 • Replies 123
 • Created
 • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb zojuist dit hele draadje gelezen, kostte me toch drie kwartier van mijn leven die ik nooit meer terug krijg. Oke, my two cents:   Ik geloof niet in de Illuminati, dat wil zeggen als georgan

For 3 to keep a secret, 2 must be dead. en daarom zijn complot iets waar Ik altijd over twijfel . Wel zijn er beleid  waar weinig over wordt gesproken, idee die deel zijn van een tijdgeest.

Waar een aantal jaren terug The New World Order als complot werd neergezet, is dit anno 2019 niet meer als complot weg te wuiven. The New world Order bestaat, zelf onze premier Mark Rutte heeft het er

Posted Images

Wat we nu om ons heen zien gebeuren is de geboorte van het realisme,en dat is nodig omdat de grondstoffen aan het opraken zijn,en de consumenten niet meer als klant gezien worden,maar als een plaag.Op het moment dat ieder nieuw geborene,ten kosten gaat van de levenskwaliteit van de rest van de samenleving,dan zal het realisme de macht grijpen;).Wat we nu zien in Nederland,dat is dat elke pool of bulgaar die hier komt werken,zijn profijt trekt tenkosten van de Nederlander.Want een pool of bulgaar van 40 jaar die hier komt werken en dat dan ook de komende 27 jaar gaat doen.heeft nog steeds een aow gat van 25 jaar,en hij gaat toch echt 100% aow krijgen omdat we hier een bestaans minimum hebben:Dtel uit je winst:D en de humor is ze krijgen hier nog kinderen ook

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...

Ik heb zojuist dit hele draadje gelezen, kostte me toch drie kwartier van mijn leven die ik nooit meer terug krijg. ;) Oke, my two cents:

 

Ik geloof niet in de Illuminati, dat wil zeggen als georganiseerd genootschap dat achter de schermen aan de touwtjes trekt en regeringen opzet of afdankt naar believen. Ik geloof wél in wat @Badlaken (toch?) schreef over emergentie, dus parallel lopende motieven en belangen. Ik geloof ook dat macht per definitie corrumpeert, en dat de bezitters ervan altijd maar meer willen. Daarom sta ik ook een negatief geformuleerde constitutie voor in plaats van de draak van een grondwet die we nu hebben, maar dat is off topic.

 

Een interessant boek over de Illuminati en andere geheime genootschappen zoals Skull and Bones, de Tempeliers, Maltezer Ridderorde etc. is Jonathan Black's The Secret History Of The World, ook vertaald in het Nederlands voor wie interesse heeft: http://www.bol.com/nl/p/de-geheime-geschiedenis-van-de-wereld/1001004007506668/

 

Zonder de wens te hebben iemand voor het hoofd te stoten, moet me ook van het hart dat ik in dit draadje ongelofelijk veel onvoorstelbaar domme reacties heb gelezen van mensen die hyperige documentaires en vage websites klakkeloos voor waar aannemen. Dergelijke mensen gaan vaak (althans, degenen in mijn eigen omgeving die ik hierover gesproken heb) iedere inhoudelijke discussie bij voorbaat uit de weg gaan door, gevraagd naar hun bewijzen, een enorme hoeveelheid vragen op te ratelen waar de scepticus (ik in dat geval) natuurlijk op dat moment geen antwoord op heeft, en die dat interpreteren als hun gelijk.

 

Déze groep mensen (ik zeg dus nadrukkelijk niets over de NWO-gelovigen in dit draadje) heeft het bestaan van dergelijke geheime genootschappen nodig zoals een junk heroïne nodig heeft, omdat de notie van geheime genootschappen die "stiekum" de wereld reageren hen op psychisch niveau ontslaat van het gevoel zelf iets wezenlijks aan hun leven te kunnen veranderen. Op die manier helpt het bestaan van een geheime wereldregering hen om te gaan met de hardheid en inertie van het bestaan.

 • Leuk 4
Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • 4 weeks later...
 • 2 weeks later...
Wel erg vergezocht. Ala Alex Jones van Infowars.

 

Ben t deels met je eens, maar vrolijk word je er ook niet van.

Alleen al de kwaadaardigheid in de tekeningen zijn een teken van deze tijd, dat zegt ook al een hoop, denk ik.

Als er steeds meer mensen met dit soort gekte rond lopen, hou ik mijn hart vast, of er nou iets achter zit of niet.

Link to post
Share on other sites
 • 4 years later...

Waar een aantal jaren terug The New World Order als complot werd neergezet, is dit anno 2019 niet meer als complot weg te wuiven. The New world Order bestaat, zelf onze premier Mark Rutte heeft het erover gehad tijdens zijn speech voor de Atlantische Commissie.

 

 

Hier nog een aantal "belangrijke" personen die het hebben over The New World Order.

 

 

Ik heb persoonlijk een hekel aan het woord complot, het wordt namelijk gebruikt als scheldwoord met als enig doel een kritisch denkend persoon de mond te snoeren. Nu begrijp ik zeker dat sommige complotten heel ver gaan en dat sommige mensen zich kunnen verliezen in hun eigen gecreëerde waarheid maar ik heb altijd nog liever dat mensen kritisch zijn tegenover de overheid en mainstream media dan alles zomaar voor zoete koek aannemen. Ik spreek dus liever over kritisch denkende mensen dan over complotdenkers, daarbij hebben deze kritische denkers het vaak bij het juiste eind.

 • Leuk 1
Link to post
Share on other sites

For 3 to keep a secret, 2 must be dead.

en daarom zijn complot iets waar Ik altijd over twijfel . Wel zijn er beleid  waar weinig over wordt gesproken, idee die deel zijn van een tijdgeest.

bvb, Er is geen openlijk beleid in nederland om cash loss te worden, wel word er steeds actie die Kant op genommen.  Een deel tegen geld wit wassen, een deel om “ veiligheid redenen” , een deel omdat het goedkooper is.  Of er echt een group mensen is die graag meer control uitoefenen door financiële middelen, zeker. Of die groep dat als complot en achter af gesprekken en secret agenda.. dat weet ik niet. Mensen zijn zelden in staat tot een koers maken en daar aan vast houden voor decennia .

die was gewoon een van de vele mogelijkheden voorbeelden.

 • Leuk 2
Link to post
Share on other sites
Op 19 december 2019 om 08:13, Mrsjones zei:

For 3 to keep a secret, 2 must be dead.

en daarom zijn complot iets waar Ik altijd over twijfel . Wel zijn er beleid  waar weinig over wordt gesproken, idee die deel zijn van een tijdgeest.

bvb, Er is geen openlijk beleid in nederland om cash loss te worden, wel word er steeds actie die Kant op genommen.  Een deel tegen geld wit wassen, een deel om “ veiligheid redenen” , een deel omdat het goedkooper is.  Of er echt een group mensen is die graag meer control uitoefenen door financiële middelen, zeker. Of die groep dat als complot en achter af gesprekken en secret agenda.. dat weet ik niet. Mensen zijn zelden in staat tot een koers maken en daar aan vast houden voor decennia .

die was gewoon een van de vele mogelijkheden voorbeelden.

 

Zover ik begrepen heb wil de DNB niet totaal cash loos, reden daarvan kan ik mij niet herinneren of is nooit gegeven. Kan me voorstellen dat het effect op onze interne economie nogal groot kan zijn. Denk aan het rondje euro's van schoonmaakster, kapster, tuinman, bouwvakker etc naar horeca, vakantie, luxe goederen, bouwmarkten etc, dat is een hele buisness met zwart en wit geld door elkaar. In de zin van complotten, tja eigenlijk is maar één invloedrijk persoon nodig om zoiets als minder cash en meer controle voor te stellen op een juist moment aan de juiste personen etc etc. Soms is het denk ik ook gewoon zo dat bepaalde belangen uit verschillende hoeken zich weten te vinden in een bepaalde koers, noem een green deal. Elk land wat daarvoor tekent heeft en verdedigt zo zijn eigen belang en niet zozeer uit gedeeld verantwoordelijkheids gevoel voor klimaat en milieu en toch komt het samen in zo'n deal. En de waarheid is voor sommige ook behoorlijk flexibel als het gaat om je zin krijgen, maakt dat dan, dat dat samenspannen is of is het geld/macht of slechts een hele andere kijk op de waarheid met misschien zelfs de overtuiging dat het ook het enige juiste is wat diegene voor ons voor ogen hebben, ik weet het niet. Blijft wel interessant.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Ik ben nu al een tijdje bezig met het in de gaten houden van agenda 21 en agenda 2030.

ik luister elke dag naar de podcast van bijv robbert jensen.  die veel openbaar maken ,maar ik zoek zelf alles uit.

Helaas word de fundering al sinds 1992 hiervoor gelegd en zijn ze al een eindje op weg.

ik kan iedereen aanraden om ook de youtube videos van Rosa Koire te bekijken.

alles wat er nu gebeurd, o.a. de zogenaamde klimate crisis word gebruikt om ons af te leiden van wat er echt gebeurd in plane sight.

ik ben benieuwd wat jullie mening  hierover is.

 

Helaas is de nwo al verder dan dat de meeste mensen denken

Link to post
Share on other sites

Je moet het natuurlijk zelf weten maar Jensen is in mijn optiek pure tijdverspilling....controlled opposition!

 

Onderstaande video vind ik één van de betere om duidelijk te maken hoe de hazen lopen. Verder boeken van b.v. Robin de Ruiter vond ik ook heel leerzaam want om het heden te begrijpen moet je eerst het verleden kennen.

Je moet eerst alles *ontleren* en je geest leegmaken om open te staan voor hoe het in elkaar steekt....het is één grote leugen waarin wij leven...op alle fronten.

 

Link to post
Share on other sites
Op 12-1-2020 om 18:37, nanna zei:

Je moet het natuurlijk zelf weten maar Jensen is in mijn optiek pure tijdverspilling....controlled opposition!

 

 

 

Jensen is door de MainStream Media uit de sector gewerkt.

Ik ben bepaald geen fan van de stijl van Jensen, maar kan wel respect opbrengen voor zijn efforts om zelfstandig een ander geluid te laten horen en in het medialandschap te overleven (zonder subsidies).

Om hem controlled opposition te noemen vind ik ver gaan, heb je hier enige vorm van bewijs voor?

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Op 16-1-2020 om 09:53, Floesh zei:

 

 

Om hem controlled opposition te noemen vind ik ver gaan, heb je hier enige vorm van bewijs voor?

Sorry het duurde even maar ik was er niet.

 

Ach...wat is bewijs!?

Jensen meldt van alles maar ergens dieper op ingaan of achtergronden bespreken zit er echt niet in bij hem. Hij zegt precies wat de mensen willen horen en meer dan dat zal er niet komen. Daarmee is hij alleen bezig met stemmingmakerij in het kader van verdeel en heers...zoal gewild door de duistere machten.

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Illuminati en NWO zijn 2 verschillende dingen, met beide verschillende doelen. De Illuminatie is de grootste vijand van de jezuïeten en het Vaticaan, en de NWO vijanden zijn toch wel elke wakkere burgers die weten dat de politiek niet meer geleid wordt door democratie.
 

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
Geplaatst: (aangepast)

Oké de wereld wordt al duizende jaren geregeerd door koningen, keizers, etc. 

Elke leider heeft zijn adviseur, dus als deze bijbedoelingen heeft ,dan is dit gevaarlijk.

Maar dit verhaal begint op blz 1 met een driehoekje met Lizzy bovenaan, en schuldschapen onderin. 

Als je schuldenvrij leeft, waar hoor je dan?

Illuminatie is voor mij gewoon een woord, dat aangeeft dat achter de schermen iemand de leiding heeft.

Simpel, is Rutte de baas of wordt hij gestuurd door zijn partij?

Is het een drama dat er een overleg is tussen wereldleiders wereldwijd?

Zou je zelf , als je Rockefeller Gates, Bozos, heet, willen hebben dat andere je de les spellen, 

terwijl jij ze kan “kopen” of laten manipuleren?

Als nu alle landen hun schuld afbetalen, is er dan nog een NWO mogelijk, zonder druk van de personen achter de schermen?

Landen met hoge schulden zijn ook Debt-slaves.

Illuminie was vroeger een verzinsel van de kerk, om bepaalde groepen te onderdrukken.

Nu doen jullie mee in deze gedachten. 

Vermoedens zijn roddels, zolang er geen namen ,feiten, duidelijke aanwijzingen zijn , 

is dit verhaal een sprookje, in mijn ogen.

ER WAS EENS...............

Heb zojuist heel veel tijd besteed aan complottheoriën, gedachtes, mogelijkheden, waarschijnlijkheden,

Leuk roman gehalte maar nog steeds geen feiten.

Steeds dezelfde personen, in dezelfde soort filmpjes, 

Een soort Mike Maloney, en zijn goud filmpjes, als je maar genoeg kijkt, ga je het geloven. 

We vergeten dat als er ergens genoeg reclame voor gemaakt wordt, dan wordt dat waarheid.

Misschien is jullie verhaal waarheid, maar met even zoveel “feiten” is het af te breken.

Ik wil maar zeggen “Blijf kritisch, geloof niet alles, maar ben ook niet naief”.

 

PS , Als iedereen hier zijn schulden afbetaald, ben je dan geen echte prepper, voorbereid om je eigen weg te kunnen gaan.

Zonder schuld, is een crisis peanuts, zonder schuld zijn al je bezittingen, niet af te pakken.

Zonder schuld, kan je de bank kiezen die je wil, kopen door sparen, en dus genieten,

omdat je weet, er gaat aan het begin van de maand geen bedrag X van mijn rekening,

en dit kan ik gebruiken voor nog meer vrijheid.

aangepast door Gast
Link to post
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
 • Nieuwe aanmaken...