Ga naar inhoud
GENEGEERD

Goud is Niet Btw-vrijgesteld


Raoul
 Share

Recommended Posts

Goud is Niet Btw-vrijgesteld, de transactie is dat onder voorwaarden. Ik ben al decennia goed thuis in het onderwerp, en zie met grote ergernis dat het correcte verhaal wordt weggemoffeld. Voor diegene die het wil weten heb ik de afgelopen weken het verhaal op een site gezet. Nu ik toch opgesloten zit wil ik de vrijwilligheid daar graag van testen.

 

www.europtie.nl 

 

Er staat geen onwaar woord. Het gaat u goed, met de beste Groet van een senior Prepper die hier Junior genoemd wordt. Dank, voel me een stuk jonger weer.

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Je weet er kennelijk veel van, ik heb je site wat gebrowsed, maar was vrij snel verloren in het bos.

 

Kun je in 1 of 2 paragraphs aangeven waarom niet?

 

Ik weet dat ik (als privé persoon) bij, bv, thesilvermountain goud zonder BTW kan kopen, en ook weer aan hen verkopen.

Kennelijk zit de haak ergens anders?

Link naar reactie
Share on other sites

Quote

Op 17 oktober 1998 werd in de Europese Unie een nieuwe wet aangenomen waarmee beleggingsgoud in de hele eurozone werd vrijgesteld van btw. Goudbaren met een zuiverheid van tenminste 99,5% en een ‘gangbaar gewicht’ zijn sindsdien zonder btw te verhandelen. Een certificaat van echtheid van de smelterij is geen vereiste. Ook gouden munten zijn vrijgesteld van btw, mits deze tenminste 90% goud bevatten, na 1800 geslagen zijn en mits deze in het land van oorsprong wettig betaalmiddel zijn of zijn geweest. Ook geldt dat de marktwaarde van de gouden munt niet meer dan 80% boven de intrinsieke waarde van het goud mag liggen.

 

Quote

 

Link naar reactie
Share on other sites

Vladimir, dat is dus onzin. En verwijzen naar niet de Wet en niet de EU Btw richtlijn helpt dus de onzin in stand te houden. Alles staat op www.europtie.nl, doe er mee wat je wilt. En geen idee wie ene Van der Laak is en wat dat er toe doet. 

 

Beste OBL-rien, 

 

Ik heb er 10 pagina's aan moeten wijden, juist om het geloof wat Vladimir aan wenst te hangen te bestrijden, ik zal het 10 stappen-plan hier eenmaal in het kort neerzetten, en link per pagina, alle bronnen zijn al vermeld op die pagina's, en ieder kan voor zich zelf uitmaken wat die er mee doet. Ik stel mij aansprakelijk op voor de inhoud, diegene die stelt dat het niet zo is, wees een vent of dame, laat je gegevens achter. 

 

1) een Btw vrijstelling is er uitsluitend voor Btw ondernemers, niet voor 'particulieren'. Bovendien geen enkel goed is vrijgesteld van Btw, een levering van dienst of tastbaar goed is dat onder voorwaarden. https://www.europtie.nl/goud-kapitale-denkfout.html

2) Btw-ondernemer en IB-ondernemer (inkomstenbelasting) zijn twee verschillende begrippen. De Btw-vrijstelling van de regeling voor beleggingsgoud moet toegepast worden, men mag niet kiezen voor een met Btw-belaste regeling (met doel strafmaatregelen te ontlopen). In theorie kan je een Btw-nummer krijgen zonder Kamer van Koophandel inschrijving, maar Belastingdienst kan moeilijk doen. Feit is, een handelbaar ga je niet consumeren, en uiteindelijk dienen alleen consumenten in de knip getroffen te worden door de Btw. https://www.europtie.nl/als-consument-edelmetaal-kopen.html

3) als er bij een transactie een partij betrokken is zonder Btw-nummer dan is er niet langer sprake van beleggingsgoud, maar van goud. Identificatie voor de Btw is vereist, en voor de Btw identificeert ieder zich met zijn Btw-nummer, niet met kopie rijbewijs of iets dergelijks https://www.europtie.nl/btw-problemen-op-goudmarkt.html

4) Nederland heeft gekozen voor het Btw regime met verborgen of flankerende maatregelen, zoals ze in vaktermen genoemd worden. In Polen leeft men met het idee dat een particulier geen beleggingsgoud kan kopen, alleen bedrijven. Dat komt omdat die mensen niet weten hoe ze aan een Btw-nummer kunnen komen zonder bedrijf. Maar er is controle aan de poort. In Nederland is de goudbalie vrij toegankelijk, maar controle achteraf mogelijk of aan de voorwaarden van de Btw-vrijstelling werd voldaan. https://www.europtie.nl/nederlands-btw-regime-goud.html

5) Dat Btw niet als goed is vrijgesteld van Btw is gemakkelijk te controleren, ga naar www.rechtspraak.nl en kijk naar de veroordelingen. selecteer als instanties Hoge Raad, Gerechtshoven, en Rechtbank, bestuursrecht en belasting. Maar de voorbeelden kennen we zonder dat onderzoek ook nu al, ieder van ons https://www.europtie.nl/goud-niet-btw-vrijgesteld.html

6) Dat blijkt ook uit de tekst van de Europese Raad, de Btw-Richtlijn zelf, de Parlementaire Geschiedenis, en de Wet op de Omzetbelasting https://www.europtie.nl/parlementaire-geschiedenis-goudregeling.html

7) Hoe werken de flankerende maatregelen, van mij mag je ze strafmaatregelen noemen? 

 In Nederland houden wij een slechte gewoonte in stand, en in het kader van de Btw doen wij dat met het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting en de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting. 

 

De 'flankerende maatregelen', die van de 'reverse Tax procedure', de afnemer verantwoordelijk maken voor de Btw-heffing, zijn in Nederland geregeld met Artikel 12, vijfde lid Wet OB, en kunnen worden geactiveerd dankzij Artikel 24ba, eerste lid, onder b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. De afnemer is medeverantwoordelijk gemaakt, zodat de Ontvanger van de Belastingdienst kan innen bij diegene die met de kortste arm te bereiken is. https://www.europtie.nl/flankerende-btw-maatregelen-goud.html

 

Voor invorderingsaspecten wordt verwezen naar artikel 9 en verder van de Invorderingswet 1990. De versnelde en dwanginvordering werden neergelegd in artikel 10,15 en 19 Invorderingswet. Versneld met de betekenis van per direct betalen, vanwege vrees dat goederen van de belastingschuldige zullen worden verduisterd. Zekerheidstelling werd verder georganiseerd met artikel 2 Uitvoeringsregeling Invorderingswet.

 

Teneinde voor de inning van Btw waarborgen te scheppen, kan de Btw worden geheven van degene aan wie goud (dat niet kwalificeert als beleggingsgoud, afnemer is wel Btw-ondernemer, maar is niet geregistreerd als zodanig, of de factuur voldoet niet aan de vereisten) niet overeenkomstig de 'regeling voor beleggingsgoud' geleverd werd. De figuur die zich 'slechts' belegger waant bij het opkopen (en verkopen) van goud, die vraagt geen Btw-nummer aan ter registratie als zijnde een Btw-ondernemer, die voert geen boekhouding in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Maar de Wet OB is er, net als elke Wet, voor eenieder gelijk.

 

Stel dit figuur krijgt te maken met een belastingcontrole. Als eerste wordt gevraagd om de boekhouding, die er niet is. En het is ondoenlijk deze vanwege de (identificatie) vereisten, achteraf, in korte termijn, alsnog samen te stellen. De boekhouding zal om die reden worden verworpen. In alle gevallen dat de verleggingsregeling geen rol speelt, zal na het verwerpen een Btw-naheffing volgen op basis van een 'redelijke' ambtelijke schatting van de omzet. Is er nog nooit of in elk geval veel minder verkocht? Na het verwerpen van de boekhouding heerst het regime van de omgekeerde bewijslast, van het bewijzen van onschuld. Er is geen deugdelijke boekhouding, dus geen bewijs.

 

In dit voorbeeld met goud is wel sprake van toepassing van de verleggingsregeling, niet alleen de omzet wordt in redelijkheid door de ambtenaar geschat, ook de inkoop. En weer binnen het regime van de omgekeerde bewijslast. Bewijs maar dat wat nu in voorraad is, dat dat het was. Ook dat bewijs is niet te leveren. Ook deze schatting moet afgetikt worden, tegen het standaard Btw-tarief van 21%. Lees zeker ook over het Nederlands Btw-regime op de goudmarkt.

 

En dan nog niet te spreken van de boete. Twee ambtelijke schattingen tegen het Btw-tarief van 21%, plus een boete van maximaal 100% artikel 67f AWR, goede kans dat dit triest figuur spreekt over confiscatie van diens goud. Ik overdrijf? Lees meer over de edelmetaalmarkt, het opsporingsregime en Strafvordering.

 

Voor diegene die wel beschikt over een boekhouding, het venijn van artikel 29d Uitvoeringsbeschikking Wet OB betreft een voortdurende plicht, en bewijslast, aan de kant van de handelaar rond de geschiktheid van diens boekhouding. En dat die geschiktheid blijkt te betreffen de bij de handelaar voorgekomen toepassing, ook naar heersende opvattingen ten tijde van een controle achteraf, met inzichten en beoordelingsmaatstaven van achteraf. En alleen in het geval van een pleitbaar standpunt, bij afwezigheid van alle schuld legt de Belastingdienst geen boete op, avas paragraaf 4 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

 

 

8 ) De Belastingdienst doet er alles aan om 'particulieren' geen Btw nummer te geven, particulieren die zich willen beschermen met een Btw-nummer, en wel ongeveer op deze manier https://www.europtie.nl/het-ambtelijk-smoezenboek.html

 

9) We zijn naar Rechtbank en Hof geweest. Voor recht heb je nodig 1) bewijs 2) kundige rechters en 3) die rechtvaardig zijn. Er is nooit een uitspraak geweest die bovenstaande ontkracht, er is telkens de wil geweest om niet inhoudelijk uitspraak te doen https://www.europtie.nl/beroepsgronden-goud-zilver-btw.html en https://www.europtie.nl/behandeling-rechtzaken-btw-goud-zilver.html

 

10) In een van de zaken had iemand voor tonnen Euro goud en zilver gekocht en verkocht. Vanwege de onzekerheid een Btw-nummer te krijgen stopte ook hij met het opkopen en verkopen van zilver, waarop het Gerechtshof stelt dat er te weinig activiteiten zijn geweest in zilver. En in Nederland is het zo dat als er geen bedrag is om te bestrijden, je geen recht hebt op bezwaar en beroep tegen een besluit van de Belastingdienst. Dus met betrekking tot de handel in (beleggings)goud concludeerde het Hof, eigenlijk heb je geen recht om hier te staan, dus doe ik geen uitspraak. Alle andere vertalingen in de media is gezwam, google 'renique goud rechtspraak' en lees uitspraken van het Hof zelf maar, een samenvatting vind je hier  https://www.europtie.nl/gouden-afknapper-ro81.html

 

En daar wil ik aan toe voegen dat ik van harte inschrijving Kamer van Koophandel aanbeveel, voor de meeste gevallen, en wel hier om https://www.europtie.nl/fysiek-edelmetaal-box-1.html

 

Dan tot slot over zogenaamd Btw-vrij zilver. Er is daarbij geen sprake van levering, je krijgt een papiertje dat je ergens iets hebt liggen. Geen levering betekent geen Btw-verschuldigdheid.

 

Nog een opmerking, ook destijds hebben we de goegemeente gewaarschuwd, en liepen ook tegen een muur van eigenbelang aan, en volgers van de kudde, en we hebben het gelaten. Ik en mijn collega zijn geen kruisvaarders voor dit doel. Maar vorige maand kreeg ik de bevestiging dat de markt aan het omgaan is, kennelijk op last van de Belastingdienst. Niets uitverkocht, als je maar aan de voorwaarden kunt voldoen. Btw-identificatie. Wat ik beschreef op de intropagina https://www.europtie.nl/ 

 

P.S. Ik heb de linkjes bijgewerkt per 3 mei 2020

 

 

 

 

 

aangepast door Raoul
  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

@Raoul Ik ben bang dat de kenniskloof tussen ons te groot is. Laat ik het eens anders vragen:

 

Stel ik koop nu als privé persoon zonder BTW nummer 1 kruggerrand van thesilvermountain voor 1700 euro.

Over twee jaar verkoop ik de krugerrand weer aan thesilvermountain voor 2200 euro.

Dat is 500 euro winst.

 

1) Wie is er nu wanneer, en hoeveel, BTW verschuldigd?

 

2) Zelfde vraag, maar nu heb ik me aangemeld als ondernemer met een BTW nummer, en alles is correct gedocumenteerd en de boekhouding is perfect.

 

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

1) er mag tijdens de transactie niet geopteerd worden voor Btw-belaste levering, dus er moet Btw-vrijgesteld geleverd en afgenomen worden. Dus tijdens de transactie gebeurd er niets met de Btw. Het feit dat je geen btw-nummer hebt doet daar niets aan af. De verplichte vrijstelling betekent in essentie een verplichte registratie van elke transactie, Je moet daar aan meedoen. Als uit de lijsten die thesilvermountain aan de Belastingdienst verstrekt, dat is die verplicht te leveren, jouw naam voorkomt kan de Btw worden nageheven. Zowel aan de kant van de afnemer, als aan de kant van de leverancier. Bij beiden! Tenzij die een vaststellingsovereenkomst heeft. En die overeenkomsten zijn er (geweest). Dan is er nog alleen maar bij jou te heffen, en dat is nu precies het geniep. En ik denk ook de reden dat zeg eens een Amsterdam gold met oud Staatssecretaris Willem Vermeend als aandeelhouder (Value8, meen in jaarrekening van 2010 staat deze als aandeelhouder vermeld) heel wijselijk niet inkoopt van hun vroegere klanten. Je kon alleen maar kopen, niet aan terugverkopen. Tijdens dat je het goud onder je hebt kan het ook gebeuren dat je een brief van de Belastingdienst krijgt met verzoek om informatie. In beide gevallen kun je te maken krijgen met heffing 21% over een schatting van jouw inkoop afgelopen 5 jaar, en een schatting van jouw verkoop van de afgelopen 5 jaar. Die schatting is dan niet meer gebaseerd op die ene Krugerand, maar op de redelijke beoordeling van de ambtenaar. Tijdens de transactie gebeurd er niets met de Btw en toezicht, het toezicht is niet gericht op de transactie, die vindt achteraf plaats. 

 

In tegenstelling tot het voorbeeld Polen.

 

En jij haalt het voorbeeld van TSM aan, op europtie vind je een tekst zoals een ander handelshuis die op de facturen heeft afgedrukt. Die was in het bezit van zo een vaststellingsovereenkomst. Hem kon niks gebeuren, zolang die zich maar aan de afspraken met de Belastingdienst hield. Maar die afspraken vormden een onrechtmatige daad tegen mijn klanten. Immers leverancier kan wel gevrijwaard zijn, de onwetende afnemer niet! Daarvan heeft de Rechtbank en Hof gezegd, slaap gerust, van deze Belastingdienst heeft u niets te vrezen, in de toekomst in andere omstandigheden kan dat anders zijn. En of TSM tot deze categorie behoort, met (verlopen) overeenkomst, of een copy-cat is weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk zat opportunisten die denken leuke handel, ga ik ook doen. En die zijn al veelvuldig gegrepen door de Belastingdienst, en dat vind je snel terug op rechtspraak.nl, want die hadden de kaperbrief niet die vaststellingsovereenkomst heet.

 

2) ook dan gebeurt er niets met de Btw tijdens de transactie, maar die kan ook niet nageheven worden. Want het Btw-nummer van leverancier en afnemer staan op een deugdelijke factuur, die in elk geval ook een omschrijving van het stuk bevat, gewicht en kenmerk en het liefste een nummer.

 

Van dat laatste kan ik nog zeggen, sinds dat de marktpartijen lucht kregen van onze procedures ging Umicore plots beginnen met leveren van stukken zonder nummer..... Als ik ze in handen krijg sla ik ze er zelf in.

 

Waarom is een justitieel iets, Wwft, geregeld met de Btw binnen Europa? De Btw is een Europese Wetgeving, een ander is er niet met een handhavingsregime. Lees artikel 356 Btw-richtlijn. En daarom mag je niet kiezen voor Btw-belaste levering, iedereen moet meedoen. Pikante is, alle Euro landen hebben gekozen voor de geniepige versie, de niet Euro landen hebben dat systeem van dubbele heffing op schatting ten laste van 'overtreders' achteraf niet.

 

Goede vraag, in beide gevallen 1) en 2) gebeurt er met de Btw tijdens de transacties niets, in het eerste geval ben je vatbaar voor aanslagen, in het tweede geval niet.

 

Kun je fouten herstellen? In elk geval niet als je van mij de toedracht achter de gevoerde procedures niet nu had gehoord. Die credits durf ik mij en mijn collega zelf wel te geven. En ik mag hopen dat een paar zich laten redden, de massa blijft zoals die gaat. Snap ik ook nog wel. Ik ga op herhaling nu met deze serie, en ben verder niet dom en als gezegd niet op kruistocht. ik snap ook nog hoe het is ontstaan, dus ik blijf weg van verwijten. Maar het deugd niet, en het is tik tok tik tok

 

Ten aanzien van het voorbeeld, als ik jou moest bij staan in dit voorbeeld en je wordt gegrepen op 1 aankoop en 1 verkoop dan zou ik stellen incidentele verkoop die ook nog eens onder de 10.000 bleef. Waterdicht is dat verweer niet. Strikt genomen geldt de Btw-plicht al vanaf 0 euro. Bij 10.000 Euro gaan er extra maatregelen werken als Btw-identificatie tijdens de transactie. En dan moet maar blijken of er een tweede transactie aankoop of verkoop bekend is bij de Belastingdienst. Maar je snapt, heb je gelogen over het feit dat er maar 1 transactie is geweest, aan en verkoop,, dan wordt het boete regime opgeschaald als er informatie is over een 2e transactie. List, kwader trouw en bedrog zijn dan de kreten die gebruikt gaan worden.

 

Zie je volledig zijn kan haast niet kort : ) In het uitleggen van Wet kan ik de betekenis in strikte zin geven, proza als meent u nu werkelijk mijnheer de Inspecteur dat met dit financieel belang mijn klant een btw nummer had moeten hebben, en vertrouwen op de goede afloop als speculatie erbij, dat heeft in het uitleggen geen zin. Dus sla ik geen acht op of het 'slechts' om 1 muntje gaat. In essentie doet de Wet Ob in het geval van (beleggings)goud dat ook niet.

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

33 minuten geleden, Raoul zei:

Zie je volledig zijn kan haast niet kort : )

 

Ah, dank je. Ik geloof dat ik het nu begin te begrijpen. Ik zal je site nog eens doornemen.

Het maakt het er niet gemakkelijker op dat je met allerlei begrippen te doen hebt die in het dagelijks leven (wel, mijn dagelijks leven) niet voorkomen ? 

Link naar reactie
Share on other sites

4 uur geleden, Raoul zei:

Vladimir, dat is dus onzin. En verwijzen naar niet de Wet en niet de EU Btw richtlijn helpt dus de onzin in stand te houden. Alles staat op www.europtie.nl, doe er mee wat je wilt. En geen idee wie ene Van der Laak is en wat dat er toe doet. 

 

Beste OBL-rien, 

 

Ik heb er 10 pagina's aan moeten wijden, juist om het geloof wat Vladimir aan wenst te hangen te bestrijden, ik zal het 10 stappen-plan hier eenmaal in het kort neerzetten, en link per pagina, alle bronnen zijn al vermeld op die pagina's, en ieder kan voor zich zelf uitmaken wat die er mee doet. Ik stel mij aansprakelijk op voor de inhoud, diegene die stelt dat het niet zo is, wees een vent of dame, laat je gegevens achter. 

 

1) een Btw vrijstelling is er uitsluitend voor Btw ondernemers, niet voor 'particulieren'. Bovendien geen enkel goed is vrijgesteld van Btw, een levering van dienst of tastbaar goed is dat onder voorwaarden. https://www.europtie.nl/kapitale-denkfout.html#KapitaleDenkfout

 

Volgens de overheid zelf is belegginsgoud dat wel:

 

Publicatie van wetswijziging mbt vrijstelling van beleggingsgoud voor de OB, zie artikel 28K

 

Quote

3) als er bij een transactie een partij betrokken is zonder Btw-nummer dan is er niet langer sprake van beleggingsgoud, maar van goud. Identificatie voor de Btw is vereist, en voor de Btw identificeert ieder zich met zijn Btw-nummer, niet met kopie rijbewijs of iets dergelijks http://www.europtie.nl/wat-is-probleem-of-rechtsvraag-.html#WatIsProbleem

 

Geen idee hoe je aan deze wijsheid komt maar dit is niet hoe de overheid beleggingsgoud definieert in de OB, dat wordt gedaan op basis van fysieke eigenschappen: Artikel 28j Wet op de omzetbelasting 1968

Beleggingsgoud is dus gewoon vrijgesteld van btw (of je moet het argument belast tegen 0% willen maken) en je hoeft als eerzame burger geen btw nummer aan te vragen.

 

 

Verder nog vragen?

Link naar reactie
Share on other sites

je was gewaarschuwd voor de denkfout, en toch maak je hem, de overheid spreekt je op Belastingdienst.nl aan vanuit de Btw en niet vanuit iets anders, lees de wet,  niet een tekst op een site die je bevalt, en nee goud dat in aanmerking kan komen wordt gedefinieerd, maar dan ben je er niet want de Btw is een belasting op de transactie en niet op een goed, de voorwaarden werden gesteld aan de transactie en zijn ook voor jou bedoelt, de regeling voor beleggingsgoud bestaat niet voor niets uit meerdere artikelen, en niet het artikel wat jij nog begrijpen kunt. https://www.europtie.nl/flankerende-btw-maatregelen.html#FlankerendeMaatregelen

Je bent gewoon te lui om te lezen, niet slim genoeg om de waarschuwing te willen begrijpen, en je laat nog steeds geen naam en rugnummer achter. Ik heb geen vraag, als alleen dat je je onkundig gedram eerst bij een ander verifieert die een graadje in belastingrecht heeft, voor je mijn mobiel laat afgaan. En nee ik wil niet weten op wie ik nu lijk in deze stijl. Maar ik zoek het net even uit, Cor van der Laak, het zegt al genoeg dat je het gelijk op de persoon speelt dat je belangen hebt zodat de boodschap je niet bevalt. Gelijk heb je, maar ontkennen en bestrijden heeft deze ronde geen enkele zin.

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

4 minuten geleden, Raoul zei:

je was gewaarschuwd voor de denkfout, de overheid spreekt je aan vanuit de Btw en niet vanuit iets anders, en nee goud dat in aanmerking kan komen wordt gedefinieerd, de voorwaarden werden gesteld aan de transactie, de regeling voor beleggingsgoud bestaat niet voor niets uit meerdere artikelen, en niet het artikel wat jij nog begrijpen kunt. Je bent gewoon te lui om te lezen, niet slim genoeg om de waarschuwing te willen begrijpen, en je laat nog steeds geen naam en rugnummer achter. Ik heb geen vraag, als alleen dat je je onkundig gedram eerst bij een ander verifieert die een graadje in belastingrecht heeft, voor je mijn mobiel laat afgaan.

 

Artikel 28j is duidelijk: In deze wet en in de daarop berustende bepalingen wordt onderbeleggingsgoud verstaan:

Waarmee de rest van je betoog in elkaar valt.

 

Ik geloof dat je het zelf ook door hebt, vandaar je random ad-homs.

 

Wat ik me wel afvraag is of je dit nu allemaal zelf echt gelooft of dat je dit vanuit financiele motieven opgezet hebt. Aan de schrijfstijl te zien zou je bijne gaan denken dat de website expres zo onoverzichtelijk mogelijk opgezet is met grote lappen woordenbrij die 90% van de lezers skipt of voor waar aanneemt.

Link naar reactie
Share on other sites

nee, die website zit zo in elkaar zodat ik niet uit het Register geschrapt kan worden. Dus zoek een fiscaal jurist die dit verhaal onderuit haalt, en zorg dat ik aan mijn wanpraktijken een eind moet maken. Maar laat vooral je naam en rugnummer achter.. Dan heb ik en anderen ook nog een verhaalmogelijkheid, als ik nog even in het Register mag staan. En nu ben ik klaar met ene Vlad. Mag een ander beslissen of je het lezen waar bent. En of die de lappen tekst met bronverwijzingen controleert, als die het niet zomaar voor waar neemt. Diegene heb ik jaren bespaart, mag het dan de ongelovige een middagje kosten? En alle citaten zijn citaten, lijkt me sterk als je die copieert, in Google stopt, dat je niet binnen een paar seconden per citaat ziet dat het ook een letterlijk een citaat is. Wat wil je nog meer. En kom aan met commerciële belangen, daar waar je de onzin leest heb je die belangen. Wat een selectief gereutel. 

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

19 uur geleden, Raoul zei:

nee, die website zit zo in elkaar zodat ik niet uit het Register geschrapt kan worden. Dus zoek een fiscaal jurist die dit verhaal onderuit haalt, en zorg dat ik aan mijn wanpraktijken een eind moet maken. Maar laat vooral je naam en rugnummer achter.. Dan heb ik en anderen ook nog een verhaalmogelijkheid, als ik nog even in het Register mag staan. En nu ben ik klaar met ene Vlad. Mag een ander beslissen of je het lezen waar bent. En of die de lappen tekst met bronverwijzingen controleert, als die het niet zomaar voor waar neemt. Diegene heb ik jaren bespaart, mag het dan de ongelovige een middagje kosten? En alle citaten zijn citaten, lijkt me sterk als je die copieert, in Google stopt, dat je niet binnen een paar seconden per citaat ziet dat het ook een letterlijk een citaat is. Wat wil je nog meer. En kom aan met commerciële belangen, daar waar je de onzin leest heb je die belangen. Wat een selectief gereutel. 

 

Welk register hebben we het hier over?

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

En kun je nog zoveel meer noemen, maar jouw naam en rugnummer heb ik nog steeds niet. Kleuterpeuter. Ik weet in elk geval waar ik het over heb, dank voor je bijdrage. Als ik zelf zo binnenkom staat zo patserig. Maar als je homepage gelezen hebt staat het daar ook al. Als ook het goede Register. Fijne avond geitebreier

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

Grappig dit, net even met een bevriende concullega van je gesproken en die bevestigde mijn interpretatie van de OB.

Het is dus blijkbaar niet voor niets dat je de site "op een bepaalde manier geschreven hebt omdat je anders uit het register geschrapt zou worden"

 

Maar veel succes met je windmolen ?

 

/Vlad

 

Link naar reactie
Share on other sites

Naam en rugnummer, en hij heeft zich niet bij mij gemeld.

 

En nog iets, jaartje of 10 geleden had ik dezelfde boodschap en kwam ik ook ene overspannen Vlad tegen. Ik met mijn alias toen DoeNietMeerMee. Je had ook register klokkenluider kunnen noemen, maar ik verwijs nog steeds naar een andere met Register. Was en is niet prettig om van dat lage spul tegen te komen, maar ik ben van de handicap af van het met een alias werken. En vandaag de dag kunnen figuren als jij, wat betreft iedereen, de pot op. Verder verspreid Google etc toch geen nep-nieuws meer? De belangrijkste reden, naast het volledig zijn in het afdichten van elk aspect verbonden aan de materie, is SEO, dat pagina's nu nog beter leesbaarder kunnen zijn. Wel eens van Off-line SEO gehoord? Je hebt mijn en iedereen er geweldig mee geholpen de afgelopen 24 uur. Fijn dat ik op je rekenen kon. En als Google mij heeft laten zien welke zoekwoorden op welke pagina's het goed doen, dan zullen de teksten vanzelf leesbaarder worden. Als ook de zoekresultaten, allemaal in het kader dat nepfeiten het nooit zullen doen. Grappenmaker. Zie net mijn Search Console, ik dank je hartelijk

 

Met dank aan Vlad nu aangevuld met: Er is een groep van mensen die niet willen of kunnen begrijpen wat hiervoor en hierna neergelegd werd aan Wetsfeiten. In een laatste poging om die op deze hoogte te motiveren verder te lezen snel even dit. Diegene die roept "Kijk maar naar artikel 28j Wet OB, daar staat het goud dat Btw vrijgesteld is. Ik als burger hoeft dat niet." , die burger bevestigd dat die de Wet OB leest. En precies dat, de Wet OB is niet gericht aan burgers maar aan Btw-ondernemers. En verder, de regeling voor beleggingsgoud beperkt zich niet tot dit ene artikel. Lees vooral verder, hier of de Wet OB.

 

Anders geprobeerd, als de Consument het Schaap is, de Ondernemer de Schapenscheerder, en de Wet OB het Reglement Der Schapenscheerders, dan is duidelijk dat het Reglement bestemd is voor de Schapenscheerders, en wanneer het Reglement onder voorwaarden voorziet in een gratis Barbecue (bestemd voor Schapenscheerders) dan is het wat vreemd dat het Schaap zich meldt voor de gratis Barbecue. Dat schaap is levensmoe, of in ernstige mate onwetend.

 

En OBL-Rien, die voorbeeldvraag ga ik gebruiken. Erg nuttig. En verder, iedereen met een inschrijving beroepsregister Advocatuur, Notaris, NOB of RB, AA of RA (ofwel Wwft ring van toezicht) die zich bij mij wil melden voor vragen, welkom ook als je het oneens bent. Maar leken hoeven niet aan te komen met puin en bagger, welwillende vragen ook van leken ook altijd welkom. Jullie weten me te vinden, ik zet de meldingen nu maar uit. 

 

En wat jammer dat het forum van Silver Mountain doodgebloed is, iemand nog tips?

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

Graag gedaan, ik begreep al dat je hier alleen was om je website te promoten, wilde alleen uitvinden of je zelf in de onzin die je verkondigt gelooft of dat je hier een verdienmodel in ziet door betaald "advies" te geven over dit onderwerp. Gezien je toon in eerdere posts en je antecedenten denk ik het tweede.

 

Maar succes ermee.

 

 

EDIT:

Naschrift:

 

1, Dude: als je ieder bericht dermate aan moet passen dat je een compleet ander bericht krijgt kan je beter niet op een forum reageren, of misschien eerst even nadenken over wat je geschreven hebt voordat je  post.

 

2, Jouw drie clienten hebben 3 jaar lang zinloos geprocedeerd,  omdat jij denkt dat je het beter weet dan de rest van de wereld, of dat gevoel in ieder geval over weet te brengen op client. Is deze website een opmaat voor meer rechtszaken en zo ja, mag ik aannemen dat je deze pro bono doet?

Voor belangstellenden zijn de uitspraken gewoon  online in te zien.

/EDIT

Link naar reactie
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Mislukt jurist (100% rechtszaken verloren) Raoul Renique blijft vrolijk verder schrijven aan zijn blogje in de hoop een paar nieuwe naievelingen te vinden om nog meer kansloze rechtszaken aan te spannen tegen de belastingdienst, waar taxihoudder Raoul Renique ongetwijfeld vorstelijk voor betaald wordt.

 

Is Raoul Renique een oplichter?

Is Raoul Renique betrouwbaar?

Heeft Raoul Renique verstand van goud en btw?

Raoul Renique + rechtszaak:  3 jaar lang kansloos procederen...

Link naar reactie
Share on other sites

@Vladimir

Raoul beweert dat goud niet vrijgesteld is van BTW, en de rechtszaak waar je naar linkt bevestigd dat toch?

Hij heeft die zaak verloren (en dus kan zijn client de btw niet terugkrijgen cq moet deze betalen), maar ik dacht dat dat precies het punt is waarom hij nu waarschuwde?

Of zie ik dat verkeerd?

Link naar reactie
Share on other sites

Geplaatst: (aangepast)

De rechtzaken hebben niets met winnen of verliezen te maken. Ik had je op negeren staan Vlad, maar je mag wel beginnen met uitkijken nu ik het lees.

 

De belanghebbenden hebben om een uitspraak gevraagd op basis van de goudregeling en drie maal niet gekregen. Tot aan de Hoge Raad toe. Omdat je in Nederland alleen naar de rechter mag in belastingzaken, als er een bedrag aan kleeft. En dat is met de verplichte toepassing van de Btw-vrijstelling niet het geval. Via een omweg, dat kan je zeggen, hebben we het op een andere manier geprobeerd, maar ook daar heeft het Gerechtshof van gezegd, dan nog heb je geen recht op een uitspraak aangaande de regeling voor beleggingsgoud.

 

Nergens is onze uitleg van de regeling bestreden, sterker, het aanvragen van een Btw nummer is als raadzaam onderstreept.

 

Het staat precies zo op de site, en in de uitspraken op rechtspraak.nl is precies dat te lezen.

 

De Btw-vrijstelling voor beleggingsgoud is verplicht toe te passen, en ieder heeft zich verplicht aan de voorwaarden te houden. Doe je dat niet, dan wordt er ten tijde van de transactie nog steeds geen btw geheven, maar word je vatbaar voor dubbele heffing achteraf.

 

En nee, niemand wordt op kosten gejaagd. Dankzij de rechtzaken wordt iedereen beschermt door recht, zodra ze een afwijzing op zak hebben, en die afwijzing desnoods verversen bij een volgende gelegenheid. Niets doen is een probleem. Het advies gratis.

 

Geen enkel goed is Btw belast of vrijgesteld, Btw is een transactiebelasting, de transactie is belast of onder voorwaarden vrijgesteld. Is de vrijstelling verplicht, dan moet je aan de voorwaarden voldoen, doe je dat niet dan kan er tegen standaard tarief nageheven worden, in geval van goud met zeg een dubbel tarief.

 

Er is een vrijstelling voor goudleveringen aan centrale banken, dan zijn er geen verdere voorwaarden als slechts dat de centrale bank afnemer moet zijn. Die vrijstelling https://www.europtie.nl/goud-niet-btw-vrijgesteld.html#GoudCentraleBank zou ongeschreven zijn ,artikel 152 EU Btw-Richtlijn, als goud zelf, of de transactie met goud, altijd Btw-vrijgesteld zouden zijn. https://www.europtie.nl/blog/index.php?id=000000003 

 

En dan nog iets, zoek op rechtspraak.nl en je zult alleen maar het woord 'beleggingsgoud' tegenkomen bij onze pogingen door recht beschermt te worden. Alle andere gevallen, als er sprake is van een overtreding of strafbaar feit, dan is er sprake van goud. Waarom, dan is er sprake van een zogenoemde omzetting van beleggingsgoud naar goud, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. En dan vind je op rechtspraak.nl alleen nog maar uitspraken met 'baren goud' of '(sloop)goud', wat beleggingsgoud had kunnen zijn, mits aan de voorwaarden was voldaan. In plaats daarvan werden deze mensen nu ook getroffen door de Btw. Hoe kan het als goud Btw vrijgesteld is?  voorbeeld:   http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:504

 

Vlad, je bent een zielig stukje mens, en je gaat nu weer op negeren, beter voor je. En als je wilt, laat de naam van de verkoper achter waar je binding mee hebt, dan zaag ik de desinfo op die site graag een voor een door. Iets met Dawson?

aangepast door Raoul
Link naar reactie
Share on other sites

1 uur terug, OBL-Rien zei:

@Vladimir

Raoul beweert dat goud niet vrijgesteld is van BTW, en de rechtszaak waar je naar linkt bevestigd dat toch?

Hij heeft die zaak verloren (en dus kan zijn client de btw niet terugkrijgen cq moet deze betalen), maar ik dacht dat dat precies het punt is waarom hij nu waarschuwde?

Of zie ik dat verkeerd?

 

Nee, dat belegginsgoud is vrijgesteld van btw staat gewoon in de wet, zie verder mijn post hierboven van 22/4.

 

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...