Ga naar inhoud
GENEGEERD

Oswald Spengler en r/K politieke theorie


Rien
 Share

Recommended Posts

Wanneer ik in een draadje r/K politieke theorie noem -hetgeen bijna onvermijdelijk is- is er vaak wel interesse in dit thema. Naast r/K politieke theorie vind ik de theorieën van Oswald Spengler zeer interessant in het licht van de vraag "hoe zal de toekomst er uit zien".

Ik wil dit draadje gebruiken om deze theorieën wat toe te lichten en eventueel vragen te beantwoorden over mijn interpretatie van deze theorieën.

  • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Oswald Spengler

 

Oswald Spengler was een Duitse historicus die zijn magnum opus “Die Untergang des Abendlandes” publiceerde in de jaren 20 van de vorige eeuw.

 

Naar het Nederlands vertaald: De ondergang van het avondland (i.e. westen).

 

Het centrale thema van dit werk is het vergelijken van verschillende beschavingen door de eeuwen heen, en daaruit algemene wetmatigheden afleiden, en op basis daarvan een voorspelling te maken voor het westen. Het westen bestaande uit west europa, het engelse imperium en de USA.

 

We zijn allemaal waarschijnlijk wel bekend met de drie Europese beschavingen de Grieken, de Romeinen en wijzelf; het Westen. Op de manier waarop dit in de geschiedenis lessen wordt gepresenteerd lijkt het welaan logisch dat deze drie op elkaar volgenden, de één bouwt voort op de vorige.

 

Volgens Spengler is die zienswijze fout. Deze drie volgenden wel op elkaar, maar de voorgaande was geen aanleiding tot de navolgende.

 

Spengler vergelijk beschavingen met een bloem: een plant ontspruit, maakt een steel, bladeren, knop, bloeit en verdort. Net als er verschillende bloemen zijn die allemaal dit stramien volgen, zo zegt Spengler vertonen ook beschavingen dezelfde overeenkomsten. (Opmerking: ten tijde van Spengler was DNA nog onbekend)

 

Metaforisch gesproken zijn de drie Europese beschavingen volgens Spengler geen boom die ieder jaar opnieuw uitloopt, maar drie verschillende planten die afzonderlijk tot groei en bloei komen.

 

Spengler stelt dat iedere beschaving zijn eigen type mens kent dat ten grondslag ligt aan die beschaving. (Ik versimpel dit te veel, maar voor een eerste introductie is dit goed genoeg.) De beschaving is het uiteindelijke product van dat mens type, zoals de bloem het uiteindelijke product is van het zaad.

 

En net als de bloem kent ook de beschaving een hoogtepunt waarin het zich maximaal kan uitdrukken en waarna het geen andere keuze meer heeft en wel in verval moet geraken. Erger nog, wanneer de beschaving zijn hoogtepunt bereikt heeft, dan zal het zichzelf verteren en zo tot zijn eigen ondergang leiden.

 

Spengler baseert zijn vergelijking op de overeenkomsten tussen beschavingen (niet alleen de genoemde drie Europese), deze overeenkomsten zijn gekenmerkt door gebeurtenissen en personen. Zo heeft iedere beschaving zijn eigen personen en gebeurtenissen die door de beschaving zelf aangewezen worden als vormgevend voor die beschaving. Spengler overtuigd vooral door “dezelfde” personen en gebeurtenissen te vinden in de verschillende beschavingen.

 

Vanwege de uitgebreide vergelijkingen is hij in staat af te schatten wanneer de west Europese beschaving zijn hoogtepunt had. Die bepaalde hij op ca 1800-1850. Wij zijn over het hoogtepunt van onze beschaving heen. Dit is wellicht een harde noot, maar Spengler is zeer overtuigend. Ik zal later nog over onderzoek berichten dat Spengler’s zienswijze lijkt te bevestigen.

 

Vandaar ook de titel van zijn boek: De ondergang van het westen.

 

Caveat: Ik heb zijn boek nog niet uit. Maar ik heb wel al een aantal podcasts en artikelen over zijn boek geluisterd en gelezen. Tot nog toe heb ik geprobeerd het originele Duitse boek te lezen, maar dat valt niet mee. Ondanks het feit dat mijn Duits zeer goed is (ik heb er lang gewoond) leest het boek zeker niet gemakkelijk weg. Ik heb intussen een latere vertaling naar het Engels en dat lijkt een stuk sneller te lezen.

 

Spengler’s theorie vormt zo de ruggengraat voor mijn interpretatie van de geschiedenis en de verwachting voor de toekomst.

 

Die toekomst moet -imo- gezien worden als een serie stappen op een trap naar beneden. Er kan hier en daar wel een trede bij zijn die iets hoger is dan de voorafgaande, maar uiteindelijk zullen we onderaan aankomen, en zonder een beschaving te komen zitten. Dit is geen snel process maar moet in eeuwen beschreven worden. Vergelijk het Romeinse rijk, dat deedt er bijna 4 eeuwen over voor het verdween. Voor het westen moeten we met vergelijkbare tijdschalen denken.

 

Voor mij als prepper levert dit de overtuiging dat preppen de enig juiste manier is om de toekomst in te gaan. De toekomst op de lange termijn is die van een dalende voorziening/bescherming door de samenleving.

 

Ook levert dit mij de overtuiging dat de toekomst niet per se slechter moet zijn dan vandaag. Er zullen momenten zijn waar de levensstandaard flink stijgt. En deze kunnen zelfs enkele generaties in lengte zijn. Er is dus plaats voor optimisme, zelfs wanneer we moeten verwachten dat over 2 of 3 eeuwen het westen een nieuwe soort middeleeuwen ingaan.

 

Een youtube serie over Spengler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA7E2840B724C6695

 

Het boek in het Nederlands: https://www.bol.com/nl/p/de-ondergang-van-het-avondland-1-2/9200000078648378

 

  • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Politieke r/K theorie

 

De politieke r-K theorie zoals ik die hier beschrijf heb ik uit het boek “The Evolutionary Psychology Behind Politics” geschreven door iemand die zich “Anonymous Conservative” noemt.

 

De politieke r-K theorie baseert zich op een analogie met de biologische voortplanting modellen. 

 

In de biologie zien we twee uitersten: wanneer de aantallen van een soort bepaald worden door roofdieren en niet door voedselaanbod dan spreken ze over een r-selecte soort. Het voorbeeld hiervoor zijn konijnen. Het aantal konijnen wordt overwegend bepaald door het aantal roofdieren, niet door het voedselaanbod; er is altijd meer dan genoeg gras.

 

Omdat er ook binnen een soort altijd een competitie is tussen de genomes van de verschillende dieren wordt het dier dat zijn genome het meest kan verspreiden het dominante genome in de groep. Wanneer voedsel geen belemmering is, maar het min-of-meer toevallig aanwezige roofdier, dan is de optimale strategie voor het genome: zo snel mogelijk en zo veel mogelijk voorplanten. Dit resulteert in een dier dat vroeg geslachtsrijp is, weinig of geen zorg draagt voor de jongen, en zo veel mogelijk jongen produceert. Deze eigenschappen (en meer) noemen we de r-strategie. Een dier dat deze strategie gebruikt noemen we r-select.

 

Het andere uiterste ontstaat wanneer het voedselaanbod gelimiteerd is en/of vaardigheid noodzakelijk is om het voedsel te verkrijgen. Roofdieren voldoen in het algemeen aan deze voorwaarden. Het klassieke voorbeeld is de wolf. De wolf die er in slaagt voldoende voedsel te verkrijgen, en zijn jongen in staat stelt om ook voldoende voedsel te verkrijgen wint in het spel der evolutie. Zijn genome zal het soort domineren. Dit resulteert in een dier dat pas laat geslachtsrijp is, veel zorg aan zijn jongen besteedt, en maar relatief weinig jongen produceert. Deze eigenschappen (en meer) noemen we de K-strategie. Een dier dat deze strategie gebruikt noemen we K-select.

 

Inmiddels is men in de biologie veel verder gegaan. Er wordt daar op nog veel meer vlakken onderscheidt gemaakt, en het simpele r/K model is vervangen door veel complexere modellen. Overigens zonder het r/K model tot ongeldig te verklaren, men gebruikt tegenwoordig gewoon een beter en verfijnder model.

 

De mens is welhaast per definitie een K-strateeg. Echter de mens staat boven de het simpele r/K model in die zin dat mensen heen en weer kunnen pendelen tussen r en K strategieën. De mens gedraagt zich als r-select in tijden van overvloed, en als K-select in tijden van stress en tekorten.

 

In de peppers wereld is deze spreuk wel gangbaar: harde tijden creëren harde mannen, harde mannen creëren zachte tijden, zachte tijden creëren zachte mannen, zachte mannen creëren harde tijden.

 

Dat is een korte pragmatische beschrijving van de r-K cyclus.

 

De r strategie en K strategie zijn bij de mens geen ingebouwde onveranderlijke strategieën. Hoewel de strategie waarmee we het leven ingaan vooral op jonge leeftijd gevormd wordt door de ervaringen die we dan opdoen. Het is mogelijk om dit op latere leeftijd te reguleren en wellicht zelfs nog te veranderen, lijkt het er sterk op dat de basis instelling van iemand of r- of K-select is voor het leven. Overigens, ik moet er natuurlijk ook op wijzen dat er sprake is van een schaal tussen r en K select, het is niet zwart/wit. Al denk ik zelf dat er wel een tendens is tot de meer donkere en meer lichte grijs waardes. Het middenveld lijkt me dun bezaaid.

 

Omdat de r- of K-strategie voor een belangrijk deel vast ligt voor het leven, is de verandering van de maatschappij tussen r en K-strategie een zeer langzame, meerdere decades omspannend proces. Al zijn er ook omstandigheden waarin zich dit sneller kan voltrekken.

 

Het is schrijver van het boek gelukt om een hersenmodel te beschrijven dat verantwoordelijk kan zijn voor het r/K gebeuren.

 

De kern van dit hersenmodel is gecentreerd op de amygdala en de anterior cingulate cortex (ACC). De amygdala is verantwoordelijk voor het detecteren van gevaar signalen in onze omgeving. De ACC is verantwoordelijk voor het ondernemen van actie gebaseerd op o.a. de signalen uit de amygdala.

 

Wanneer de amygdala over ontwikkeld is kan men veel gevaren herkennen, is deze onder ontwikkeld dan is men voor een groot deel blind voor gevaren. Is de ACC over ontwikkeld dan reageert men snel op prikkels uit de amygdala. Is de ACC onder ontwikkeld dan zijn veel sterkere signalen nodig om tot actie over te gaan. Het samenspel tussen beide bepaald of men r-select of K-select is.

 

K-select wordt bereikt met een normale of grote amygdala en een normale of kleine ACC. r-select is een resultaat van een kleine amygdala en een grote ACC.

 

Een kind dat in een extreem veilige omgeving opgroeit ontwikkelt een kleine amygdala. Een kind dat in overvloed opgroeit ontwikkelt een grote ACC. En omgekeerd natuurlijk: een kind dat opgroeit in stress ontwikkelt een grote amygdala, en een kind dat opgroeit in armoede ontwikkelt een kleine ACC.

 

Iemand die K-select is identificeert veel gevaren van buiten (grote amygdala) maar zal niet direct op iedere kleinigheid reageren (kleine ACC).

 

Iemand die r-select is identificeert niet veel gevaren van buiten (kleine amygdala) maar zal onmiddellijk reageren (grote ACC) op ieder nog zo zwak signaal.

 

Andere combinaties zijn ook mogelijk maar ik begrijp dat er een trend is die de beide boven genoemde combinaties waarschijnlijker maken. Een grote amygdala en grote ACC of kleine amygdala en kleine ACC lijken combinaties die veel zeldzamer zijn.

 

Met de bovenstaande in hand kunnen we een lijstje maken van hoofdeigenschappen van r en K strategen:

 

1715547518_Screenshot2020-04-01at11_37_15.png.94aa831d2894e40f5c4fbdb1e0a92639.png

 

Het zal niemand verbazen dat r en K strategen elkaar niet kunnen begrijpen op emotioneel niveau. Men kan wel tot overeenstemming komen over logische (wiskundige) stellingen of over observaties van de natuur (natuurkunde) maar zodra het over de consequenties hiervan gaat heeft men diametraal verschillende meningen.

 

In elke samenleving zijn er altijd r en K selecte mensen. Maar soms krijgen de r-strategen de overhand, en soms de K-strategen. Wanneer de r-strategen de overhand hebben dan tendeert een samenleving er toe voorraden op te gebruiken en uiteen te vallen. Wanneer K-strategen de overhand hebben dan worden voorraden en productie capaciteit opgebouwd en wordt de banden in de samenleving versterkt.

 

Het is vrij gemakkelijk te zien welke strategie op welk moment de overhand heeft door de te kijken naar de instelling tegenover sex. In een r-dominante samenleving zijn er losse seksuele normen (of deze normen zijn afwezig) terwijl in een K-dominante samenleving er juist vrij strenge normen zijn die het seksueel acceptable gedrag reguleren.

 

 

Link naar engelstalige boek: https://www.anonymousconservative.com/blog/sample-page/

(Hier vindt je ook een link naar amazon, maar af en toe maakt hij de kindle versie gratis. Je kunt je op een lijst laten opnemen om een email te krijgen wanneer het boek gratis is)

  • Leuk 5
Link naar reactie
Share on other sites

DNA

 

In de laatste paar jaar is er interessant onderzoek gedaan naar ons DNA. Dankzij dit onderzoek krijgen we langzaam bewijs in handen voor de theorie van Spengler en wordt tegelijk ook een basis gelegd voor wat de drijvende kracht kan zijn achter Spengler’s theorie.

 

Één van de interessante boeken omtrent dit thema is “At our wits’ end” van Edward Dutton en Micheal Woodley of Menie.

 

Dit boek heeft als thema hoe het westerse brein gedurende de middeleeuwen sterk toenam in intelligentie, een piek bereikte in de periode 1800 - 1850 en sinds die tijd de gemiddelde intelligentie weer afneemt.

 

Het mechanisme dat hiervoor gezorgd heeft is evolutie: van de middeleeuwen tot ca 1800 was er een sterke trend dat overwegend de kinderen van de elite overleefden. Deze kinderen konden, wanneer ze succesvol waren, hun positie handhaven, of ze gelden af, wanneer zei niet succesvol waren, naar de lagere rangen in de samenleving. Met andere woorden de samenleving was sterk meritocratisch. Er bestond een eugenetische druk.

 

Daarbij was er aan de onderkant van de samenleving een harde scheidslijn: op zo ongeveer elke misdaad, tegen lijf of tegen bezit, stond de doodstraf. Tussen de 1 en 2% van de bevolking werd elk jaar geëxecuteerd voor begane misdaden. En aangezien misdaad het meest voorkomt bij de lagere (maar niet zeer lage) IQ’s, werdt zo ieder jaar voorkomen dat de lagere IQs zich zouden voortplanten.

 

Omdat het IQ door een zeer groot deel van het DNA beïnvloed wordt betekende dit ook dat het gehele DNA beter werdt. Waarbij we “beter” moeten zien als “meer gespecialiseerd op de locale omstandigheden en cultuur”.

 

Wanneer we het huidige IQ op 100 stellen, dan schat men dat het gemiddelde IQ in West Europa in 1800 rond de 115 lag. Het verschil tussen, zeg, een fabrieksarbeider en een schoolmeester.

 

Na 1800 kwam hierin verandering. Men herontdekte anti-conceptie methodes en deze werden vooral populair bij de elite, hierdoor werd de neerwaartse sociale beweging van de kinderen gestopt omdat ze minder kinderen kregen en deze ‘automatisch’ erfden ongeacht hun kwalificatie. Ook begint in 1800 de industriële revolutie waardoor er meer voedsel ter beschikking kwam en er minder mensen aan de onderkant van de samenleving stierven.

 

Met andere woorden de eugenetische druk viel weg, en omdat de samenleving vooral aan de onderkant groeide begon het gemiddelde IQ te dalen.

 

De (wereld) oorlogen (vooral de eerste WO) versterkte deze trend omdat tot die tijd vooral de adel (elite) officiers posities hield. Officiers posities werden vaak het hardst getroffen in de toenmalige oorlogen. Bovendien trekt een oorlog vooral K-selecte personen aan die bereidt zijn te sterven voor het vaderland.

 

Het resultaat was een ruk naar meer r-selecte strategieën die zich na de oorlogen uitte in een verbreding van het stemrecht (incl vrouwenstemrecht) en na de WW2 ook meer sociale wetgeving. Dit resulteerde uiteindelijk in een dysgenetische druk op de samenleving. (Het omgekeerde van eugenetisch)

 

Op dit moment schat men de reductie in IQ op ca 1 IQ punt per decade.

 

De verslechtering van ons DNA uit zich niet alleen in het IQ. Ook in dingen als gevoeligheid voor ziektes en ons uiterlijk kunnen we dit terug zien.

 

Het meest gehoorde argument tegen de verlaging van het IQ is het Flynn effect. Maar dit blijkt niet op te gaan: het Flynn effect beperkt zich tot het vermogen om abstract te redeneren. Het vermogen tot abstracte redenatie is echter het minst gerelateerd aan de kwaliteit van het DNA.

 

Zo wie zo is het Flynn effect aan zijn einde gekomen in het Westen, ook in de IQ metingen is nu zichtbaar dat het gemiddelde IQ in de westerse landen met ca 1 IQ punt per decade daalt.

 

Nu heb ik in het bovenstaande “IQ” gebruikt. Dit heb ik gedaan om het gemakkelijk leesbaar en herkenbaar te houden. Feitelijk zou ik moeten spreken over ‘G’. G is een mate van efficiëntie van de hersenen. Het IQ zoals we dat meten is niet 1 op 1 gecorreleerd met G. Dingen als het vermogen om verschillende tonen te onderscheiden, kleuren te onderscheiden, reactie snelheid en taalgebruik worden alle gedreven door G. Het gemeten IQ is wel heel sterk gecorreleerd met G en dus is het verdedigbaar om dit als stand-in te gebruiken voor G.

 

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de IQ daling gestopt kan worden. De eugenetische druk die daarvoor nodig zou zijn is op dit moment politiek volstrekt onmogelijk te realiseren.

 

Het bovenstaande moet ook niet gezien worden als een argument voor eugenetische druk. Het is gewoon wat het is. Ook ik ben een kind van deze tijd en heb een moreel beeld waarin eugenetische druk niet te rechtvaardigen is. Dat weerhoudt me er echter niet van om te proberen objectief naar de wereld te kijken en te ontwaren wat de onderliggende krachten zijn.

 

De verbinding met Spengler wordt hiermee vrij duidelijk: de groei van een beschaving valt samen met de verbetering van het DNA van de samenleving (betere aanpassing aan de lokale omstandigheden). Uiteindelijk voert dit er toe dat er overvloed ontstaat, en de overvloed breekt het proces van verbetering af en vervangt het door afbraak. De beschaving verteert zichzelf en gaat ten onder.

 

Wanneer een beschaving ten onder is gegaan zal het niet opnieuw herreizen: het DNA is nu anders en de lokale omstandigheden zijn veranderd. De uiteengevallen beschaving zal zich echter opsplitsen en ieder deel kan gezien worden als een nieuwe DNA kern die ieder voor zich opnieuw een process van verbetering kan doorlopen en zo een nieuwe beschaving kan laten ontstaan. Dit zal dan echter een nieuwe beschaving zijn die geen vervolg is op de voorgaande.

 

Link naar het boek "At our wits' end": https://www.bol.com/nl/p/at-our-wits-end/9200000109720399

 

Link naar de podcast The Jolly Heretic (auteur van het boek): https://www.youtube.com/channel/UCMRs0Ml8RF0cWVAOeQeBxTw

 

Link naar het bitchute channel van The Jolly Heretic: https://www.bitchute.com/channel/1MUVaTZWgbLj/

 

Note: het bitchute channel heeft zeer interessante discussies tussen de beide auteurs van het boek, deze worden ge-lifestreamd op youtube maar vanwege de aard van youtube daar onmiddellijk weer verwijderd.

 

  • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Wel, met deze drie inleidende posts ben ik nog lang niet uitgesproken, maar de "rest" van m'n stuff heeft minder te maken de zienswijze op de geschiedenis en de lessen hieruit voor de toekomst.

 

Voor mij geeft Spengler's theorie de backbone van mijn verwachtingen.

Politieke r/K theorie geeft een bewegelijkheid op de backbone van Spengler en is op de kortere, zij het nog steeds tientallen jaren, termijn gericht.

 

Spengler's theorie zegt dat we afglijden als dominante beschaving voor de komende paar honderd jaar.

Maar omdat in het licht van de r/K theorie zo rond de jaren 2000/2005 de r-zwaai begon af te remmen, en na 2016 gezegd kan worden dat de r-zwaai wellicht is omgeslagen in een beginnende K-zwaai kunnen we voor de onmiddellijke toekomst licht optimistisch zijn. De komende 10-20 jaar zouden wel eens wat positieve verassingen kunnen geven.

 

Als prepper moeten we imo deze positieve verassingen gebruiken om onze preps te verbeteren, maar we moeten ons niet laten verleiden om te geloven in een hernieuwde opmars van onze beschaving. Dat is uiterst onwaarschijnlijk.

 

  • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Naar aanleiding van de post over Oswald Spengler had ik een link opgezocht naar het boek. De link staat onder het bericht.

 

Ik heb deze boeken (het zijn 2 delen) zelf ook besteld, en ben begonnen hierin te lezen.

 

Eigenlijk wilde ik alles in de oorspronkelijke taal lezen (Duits), maar dat bleek vrij lastig. Het woordgebruik is heel anders dan in het moderne Duits, en bovendien zijn de zinsconstructies zeer complex. Na ca 1/2 van het eerste boek ben ik gewisseld naar een iets modernere Engelse vertaling. Die had ik alleen als pdf, dus ik wilde ook nog een 'echt' boek. Echter de originele Engelse boeken zijn duur, en de moderne zijn meest facsimile boeken van twijfelachtige kwaliteit.

 

Toen ik de boeken bij bol.com vond in het Nederlands viel me meteen op dat de foto's er erg goed uitzagen. En ook de reviews van het boek waren lovend over de kwaliteit. Ik kan dat bevestigen, het zijn erg mooie boeken, een sierstuk in de boekenkast. De vertaling van de eerste pagina's (meer heb ik er nog niet van gelezen) is ook erg goed. Men heeft zich heel sterk aan de oorspronkelijke text gehouden. Dat wil zeggen dat het nog steeds niet gemakkelijk leest, maar het is wel leesbaar. Verwacht niet dat je met deze boeken een "snelle literaire hap" krijgt. Het zijn wetenschappelijke filosofie boeken. Je zult wat tijd moeten investeren, maar de beloning is er ook naar.

 

De bol.com prijs van €29,90 (2020-03) is -imho- onbegrijpelijk laag.

En er is meer!

In het boek vindt je een code die een account vrijgeeft op leesspengler.nl. Een website vol met extra voordragen, podcasts, artikelen etc etc over Spengler en zijn boeken. De lijst met auteurs die bijdrages gemaakt hebben is indrukwekkend. 

 

Btw: De boeken zijn een zeer recente vertaling, eerste druk is 2017.

 

Ik ben heel blij met deze boeken, en zal deze ipv de engelse vertaling lezen.

  • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

  • 7 months later...

NRx staat voor NeoReactionary.

 

Het is een lijn van denken over de samenleving die de moderne zienswijze verwerpt en probeert de onderliggende factoren te ontwarren vooral ook uit het oogpunt van de geschiedenis.

 

Het wordt gekarakteriseerd als anti-democratisch en anti-egalitair.

 

Nu ben ik minder geïnteresseerd in hoe NRx gekarakteriseerd wordt, en veel meer in de punten die zij identificeren als stepping stones om een ander zicht op de hedendaagse samenleving te krijgen.

 

Omdat ik nog geen goed samenhangende zicht op het geheel van NRx heb, zal ik voorlopig volstaan met het er uit vissen van (soms verassende) zienswijzen op de huidige situatie. Daarbij  moet men bedenken dat NRx zich vooral op de situatie in de US richt, en dus met name hun historische events niet zonder meer overdraagbaar zijn op de Europese situatie. Ik zal hier echter niet op wijzen, Caveat Emptor.

 

In geen bijzondere volgorde:

 

Het meest in het oog springend is de theorie/framing van de kathedraal. De kathedraal is een naam voor de ware toedracht, de ware opbouw van macht in de US democratie. Macht ligt niet bij de kiezer, niet bij de overheid, niet bij financiers (kapitalisten) maar bij de media en kan door de media heen herleid worden tot de professoren aan de universiteiten.

 

NRx ziet democratie als het grote kwaad van de 20ste eeuw. Het vernietigd alles waar het mee in aanraking komt, maar omdat democratie  anglo-saksische van oorsprong is hebben de anglo-saksische er ook de meeste weerstand tegen en zullen dus als laatste hieraan bezwijken. Democratische staten beschouwen niet-democratische staten als kwaadaardig, en zullen deze als vijand zien en bevechten. Dit was o.a. de oorzaak van de meeste oorlogen in de 20ste eeuw (incl WW1 en WW2) [Note: oorzaak is niet hetzelfde als uiting!]. Het mechanisme waarmee een democratie oorlogen uitlokt is door de vijand te agiteren tot deze van zich af slaat, vervolgens wordt dan middels propaganda het volk achter zich geschaard en de vijand militair overwonnen. Men veroverd de wereld bij wijze van zelf-verdediging!

 

De kern van het "democratie" probleem is het concept van universaliteit; Gelijkaardigheid, gelijkwaardigheid. NRx ziet universaliteit als het kwaad, en dus ook de democratie zoals die nu geleefd wordt.

 

NRx stelt dat het beste verzet tegen de kathedraal is geen verzet. Passiviteit in plaats van activisme. Het probleem is dat activisme dat faalt het probleem versterkt. Vergelijk: vecht niet met een varken, je zult beide modderig worden, maar het varken vindt dit aangenaam.

 

NRx stelt dat machtsovername slechts op 2 manieren bereikt kan worden:

1) afdwingen: Een (vaak gewelddadig) omverwerpen van het oude regime.

2) accepteren: Wanneer men gevraagd wordt de leiding op zich te nemen, voorafgegaan door bewijs van competentie.

 

In het boekje dat ik lees (https://www.unqualified-reservations.org/2009/01/gentle-introduction-to-unqualified/) stelt dat de beste manier het huidige regime over te nemen is in het omverwerpen van de universitaire opleidingen (i.e. de huidige professoren machteloos maken). En de universiteit te vervangen door een Antiversiteit die waarheid gebaseerd is. Persoonlijk geloof ik hier niet in, dus ik heb hier maar weinig aandacht aan besteedt. (Ik vraag me wel af of Yaris dit nog steeds van mening is)

 

Link naar reactie
Share on other sites

  • 2 months later...

Westerse politieke richtingen:

 

Dit is losjes gebaseerd op het werk van Curt Doolittle en zijn https://propertarianinstitute.com/

 

Het is mijn frame om politieke richtingen te classificeren. Er is van alles op aan te merken, maar het dient mij redelijk goed om vrij snel een profiel van iemand te maken. Ik vind het bruikbaar, maar niet onfeilbaar.

 

Het begint als volgt:

 

Politieke voorkeur is een menselijke eigenschap die voorkomt uit ons brein. Dat brein dat gevormd is in duizenden jaren evolutie en er op gebrand is om te overleven cq voort te planten.

Voortplanting is dusdanig belangrijk (ook voor het brein) dat het brein dit maar zelden overlaat aan rationele processen. Dwz ik geloof dat ons onbewuste brein bij veruit de meeste mensen de politieke voorkeur bepaald. Rationaliteit wordt door vrijwel iedereen gebruikt om de onbewuste voorkeur te rechtvaardigen. Slechts een kleine groep mensen is in staat rationele processen te gebruiken en daaruit een politieke voorkeur te distilleren.

 

Er zijn drie methoden om te overleven (en dus te kunnen voortplanten), en deze drie methode resulteren in drie primaire politiek richtingen. Deze drie richtingen vinden we terug in het gezin, cq vinden hun oorsprong in het gezin. Dit is niet verassend want de (westerse) mens heeft zich nog niet kunnen aanpassen aan het bestaan van naties. (Deze bestaan pas sinds de late 19de eeuw)

 

Binnen het gezin kennen we drie rollen:

 

1) De vrouw: baart kinderen, is afhankelijk van de man, is aan huis gebonden tijdens opvoeding. Dit geeft aanleiding tot een principieel socialistische voorkeur. (Leven op andermans productie, leven in harmonie met naasten, herverdeling van inkomsten onder de kinderen, gelijke kansen etc)

2) De man: Werkt om het zijn vrouw mogelijk te maken kinderen te baren en op te voeden. Principieel conservatief. (Vermijden van sociale veranderingen die zijn inkomstenstroom in gevaar kunnen brengen)

3) De jonge mannen: Nog ongehuwd, gemotiveerd om zelf een bestaan op te bouwen zodat ook zij een vrouw en kinderen kunnen onderhouden. Principieel liberaal. (Wil vrij zijn in keuzes om zich te kunnen ontplooien, wil geen opgelegde regels omdat die de ontplooiing remmen, wil niet delen met anderen maar zelf zijn fortuin maken)

 

Nu bestaan er talloze definities van andere politieke richtingen, maar -imo- zijn bijna alle te herleiden tot het bovenstaande basis plaatje. Wel kunnen de meer rationeel aangelegde mensen tot heel merkwaardige, soms komische, en vaak zichzelf tegensprekende conclusies komen.

 

Het bovenstaande kan ik in een diagram zichtbaar maken:

 

3-politieke-richtingen-socialist-links.png.ad1c58f09711428996637cce7234cfd9.png

 

Ik heb voor deze weergave gekozen omdat deze de traditioneel Europese Links/Rechts verdeling ook weergeeft. In Europa worden de liberalen en conservatieven beide als "rechts" gezien. Ten onrechte imo.

 

Wat deze weergave ook laat zien is dat alle drie de richtingen tegenover elkaar staan.De socialist is tegen liberalen en conservatieven, en hetzelfde voor de beide andere richtingen.

 

In de USA zien ze het anders en worden de liberalen tot links gerekend, mijn benadering laat dit zien wanneer we het figuur ietwat tegen de klok in draaien:

 

3-politieke-richtingen-conservatief-rechts.png.85aad3f07639f576f81f5e0cd9746aaf.png

 

 

Deze framing laat zien dat de Europese zienswijze en die in de USA in wezen hetzelfde zijn.

 

Wat ook nog in de figuren is opgenomen is het rationalisatie process van sommige mensen. Iemand die sociaal is en dit zeer sterk gaat rationaliseren komt uiteindelijk bij het communisme terecht. Een sterk rationaliserende liberaal komt bij de Libertariërs terecht. En de conservatief die logische extremen opzoek wordt tot een autoritair.

 

Nu is het zo dat mensen niet altijd "op dezelfde plek in het leven staan". Dit effect is voor mannen veel sterker dan voor vrouwen. Een vrouw kan haar hele leven socialist zijn. Voor mannen is dat vrij lastig.

 

De typische levensloop van een man is: Socialist -> Liberaal -> Conservatief. En eventueel helemaal aan het einde kan de man zelfs weer socialistischer worden.

 

Wanneer een jongen opgroeit in het ouderlijk gezin, dan is zijn overlevingsstrategie in het begin socialistisch. Dit blijft bestaan tot hij zelf deel gaat nemen aan het productie process of op zoek gaat naar gebieden waar hij zich kan ontplooien. Op dat moment vind de transitie naar Liberaal (libertariër) plaats. Een jonge man die erg lang in bv studie (en daarmee afhankelijkheid) blijft hangen zal vaak in de richting communisme gaan vanwege zijn toenemende rationalisatie. Echter ook wanneer deze jongeman aan het productie process gaat deel nemen zal vaak de wissel naar liberaal optreden. Wanneer een werkende man een vrouw vindt en een gezin begint zal hij na enige tijd de wissel naar conservatief maken. Zijn jonge gezin vraagt veel toewijding, hij heeft geen tijd voor verdere ontplooiing en wil vooral zekerheid (voor zijn gezin).

 

Vrouwen blijven vaak hun leven lang in de socialistische hoek hangen, al volgen ze vaak wel een beetje hun man omdat ze tenslotte afhankelijk zijn van zijn inkomen.

 

Het bovenstaande gaat uit van de traditionele gezinsopbouw. Deze is tegenwoordig niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. Echter onze onbewuste psychologische processen zijn in veel grotere mate beïnvloed door het verleden dan door het heden. Van daar dat bovenstaand model nog steeds nuttig is.

 

Met dit model kan ik met redelijk success uit de inkomsten situatie van iemand zijn politieke voorkeur afleiden. Of omgekeerd natuurlijk.

 

Het gebruik van dit model heeft mij ook doen beseffen dat "stemmen" op zich vrij nutteloos is. Mensen stemmen immers niet rationeel -zoals velen veronderstellen- maar juist vanuit het onderbewuste. Er is slechts een kleine groep hoog intelligente mensen (ik schat IQ > 120) die in staat is om dit onderbewuste process te onderdrukken. Al zullen zij dit ook vaak niet doen maar hun IQ gebruiken voor "betere" rationalisering.

 

Al met al, is dit voor mij een soort-van bevestiging van de theorie van Spengler. De samenleving maakt zijn ontwikkelingen door, en er is geen rationeel process dat hier iets aan kan veranderen.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...