Ga naar inhoud
GENEGEERD

Klimaatrealisme


Floesh
 Share

Recommended Posts

Dit topic voor klimaatrealisme is bedoeld om ook een ander geluid te laten horen en niet om andere opvattingen te diskwalificeren. Zo kan elke stroming terecht in een topic naar keuze.

 

De klimaatverander industrie, veelal gesponsord door grote multinationals of NGO's, staat bijna elke vorm van kritiek of nuance niet meer toe in diens publicaties, de media aandacht, in het politieke debat en in de wetenschap door het niet (meer) toewijzen van budgetten/functies voor (kritisch) onderzoek.

 

Dit alleen zou ons al aan het denken moeten zetten en aanleiding zijn voor een kritische houding tegen de huidige 'men made climate change' narrative. Immers, een kerntaak van de wetenschap is het continu uitdagen/proberen te weerleggen van een thesis en deze gesloten houding schaadt de geloofwaardigheid als geheel.

 

Last but not least, cui bono?

 

Marcel Crok legt het uit.

 

 • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Het blijft grappig dat die onheilsprofeten in iedere kritische noot direct een aanleiding zien voor een full force character assassination.

Je zou zeggen dat met 97% van de klimaatwetenschappers aan hun kant en " settled science" het vrij makkelijk zou zijn om klimaatsceptici met feiten en argumenten de mond te snoeren.

 

Oh wacht....

 

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Klimaatmodellen uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw blijken redelijk correct te zijn in het voorspellen van het huidige klimaat.

Waarom zouden 50 jaar later de klimaatmodellen kennelijk ineens veel slechter zijn geworden en er compleet naast zitten?

 

@Floesh Welke kritische onderzoeken, naar jouw smaak, hebben geen budget gekregen?

 

Het klopt dat grote bedrijven een graantje willen meepikken bij bv. de aanleg van windparken en nieuwe technologieën, zo werkt dat in een kapitalistische maatschappij. Jij suggereert een vorm van complot, een voor opgezet plan om die nieuwe, kennelijke onnodige, technologieën te pushen.

Link naar reactie
Share on other sites

Wetenschappers worden eindelijk minder bedeesd, als ze kritiek hebben op het klimaatbeleid, constateert SYP WYNIA. Klimaatwetenschappers lijken niet alleen alles te weten van de oorzaken van klimaatverandering, maar doen ook of ze alles weten van de gevolgen en van de oplossingen. Dat is natuurlijk onzin, maar van weeromstuit deden andere wetenschappers er het zwijgen toe. Zo was er nauwelijks kritiek te horen op het klimaatbeleid van de kabinetten-Rutte. Media zwegen critici doorgaans dood, zeker bij de Hilversumse omroepen. Maar het tij lijkt te keren.

 

 

De ‘groene revolutie’ is vooral een financiële revolutie. Het redden van de gefinancialiseerde  kapitalisme staat daarbij voorop. De geplande biljoenenuitgaven voor het reduceren van CO2 dienen niet primair om de planeet te redden. De banken staan door ongecontroleerde ophoping van derivaten aan het begin van opnieuw een zware crisis. Dat zijn de werkelijke motieven.

 

Niemand ontkent, volgens De Kort, dat de mens invloed heeft op het klimaat. Maar hoe groot is die rol? Door wetenschappers wordt een IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) opgesteld waarin verschillende scenario’s worden besproken. Vervolgens komt er alleen aandacht voor het slechtste scenario en wordt er buitengewoon veel geld uitgegeven aan beleid wat hierop gericht is. De wetenschap houdt dit verhaal in stand: “Peer-review leidt tot een bevestiging van dat wat er al is.” Wat is het verhaal dat volgens De Kort verteld moet worden?

 

 • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Op 10-1-2020 om 11:52, Raycoupe zei:

 

@Floesh  ...Jij suggereert een vorm van complot, een voor opgezet plan om die nieuwe, kennelijke onnodige, technologieën te pushen.

Er is wel degelijk sprake van een complot. Direct na de oprichting van het IPCC, is ook de werkgroep Agenda21 in het leven geroepen.

Het IPCC zou de bewijzen moeten verzamelen dat CO2 de boosdoener is. Niet kijken óf het zo is, dat was al een uitgemaakte zaak. Het IPCC bleek door de jaren heen niet zo betrouwbaar en recht door zee als zij beweerden te zijn. Ze doen nogal eens aan cherry picking, dus die artikelen gebruiken die hun visie onderschrijven. Het IPCC schrijft dikke rapporten, welke worden samengevat tot wat handzamere rapporten voor beleidsmakers, maar pas nadat de samenvatting nog eens gerediceerd is dóór politici.

Agenda21 draagt oplossingen voor een duurzame samenleving, sustainable development. Hun doelen klinken heel sociaal en wereldverbeterend: einde aan oorlogen, einde aan honger, einde aan armoe. Maar de oplossingen daartoe zijn bizar. Toch wordt Agenda21 stukje bij beetje uitgerold, worden onze vrijheden steeds verder ingeperkt, worden we gedwongen in stedelijke omgeving (smartcities) te gaan wonen en worden we dag en nacht gevolgd in ons doen en laten.

Zowel het IPCC als Agenda21 komen voort uit de VN, dezelfde VN die ook pleit voor een wereldbevolking van 500 miljoen zielen.

De klimaathysterie is het vehikel om de New World Order tot stand te brengen, en wij offeren onze welvaart op voor een niet bestaand probleem. Google eens Agenda21 for dummies en oordeel zelf.

 

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Heb je een bron van de VN waar gepleit wordt voor 500 miljoen wereldbevolking?

 

NWO daar geloof ik idd persoonlijk niet in. Als ik google op Agenda21 for dummies krijg ik allemaal mensen die ik niet ken die er een mening over hebben, maar geen bronnen van de VN zelf. Wel kan ik de originele tekst van de VN vinden, maar lees daar weer niets over decimeren van de bevolking.

 

Ook vraag ik me af waarom 176 landen in de wereld met de Agenda21 tekst hebben ingestemd als dat zou betekenen dat hun welvaart en inwoneraantal wordt gedecimeerd. (wat ik in die tekst niet terug kan vinden)

 

Hier de tekst van Agenda21, mocht iemand geinteresseerd zijn, hij is reeds achterhaald en ingehaald door nieuwe doelstellingen en afspraken: https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml

 

Hier het hoofdstuk over bevolking: https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_05.shtml

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Op 10-1-2020 om 17:09, FincaInSpanje zei:

Waren er 50 jaar geleden geen wetenschappers, doktoren en professoren die vonden dat roken niet slecht voor je gezondheid was?

 

Copy Paste Klimaat.?

 

Wie betaalt die bepaalt en zo werkt het nog steeds.

Wetenschap en medische kennis zijn gelukkig in die 50 jaar niet stil blijven staan.

 

Gelukkig maar want als ik dezelfde redenatie zou volgen, zou ik niet meer naar een huisarts durven. Straks gaat ie nog aderlaten of zo. 

 

Wetenschappers en onderzoekers, de mensen, zijn net mensen. Sommigen vallen voor het geld, maar de meeste blijven gewoon degelijk hun werk doen. Het zal echter nooit moeite kosten om die ene aan te wijzen die z'n bankrekening het belangrijkst vind, want die zijn er gewoon ook.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik zag een keer een docu op een buitenlandse zender en dat ging over China in dit geval. 

 

Waar kwam het op neer. De Chinezen lachen hun ballen uit de broek over hoe er momenteel een klimaatgekte bezig is.

 

We weten allemaal dat als China, VS, Rusland en andere grote partijen niet mee doen dat het effect op de aarde minimaal is.

 

Dus ook al doen we zoveel als mogelijk hier, dan is het effect wereldwijd nauwelijks meetbaar.

 

Ik heb het nu over alle door de mens veroorzaakte vervuiling dus niet alleen over CO2, Stikstof etc maar over wat we lozen in rivieren, bodem, plastics etc etc. 

 

De Chinezen gaven aan dat als ze zouden willen er op echt grote schaal verbeteringen kunnen komen. Je moet dan denken aan mega machines die lucht kunnen zuiveren en de slechte stoffen eruit haalt,  mega machines die water in rivieren en op zee van vervuiling kunnen ontdoen, zo ook voor de bodem. Hier kan een autoloze zondag of een keertje minder vliegen niet tegenop.

 

Het zit hem dus ten eerste in de schaalvergroting op hele grote schaal en ten tweede ziet een land als China de noodzaak nog niet in. Dus als zij niet gedwongen worden door sancties of boycot van Chinese producten dan steken zij ook geen geld in klimaat verbetering of het opruimen van alle toxische stoffen.  

 

Dus als je de wereld wilt verbeteren dan koop je niets meer van Chinese, Amerikaanse of Russische bodem net zolang tot deze landen mee gaan doen. Maar dat wordt al lastig want er komt al zoveel uit bijvoorbeeld China.

 

Een EU moet dus op zoek naar middelen om deze landen te dwingen mee te doen. Een voorbeeld zou zijn op al deze producten een vervuilings tax te heffen en dit geld in ontwikkeling van grootschalige machines te stoppen. 

 

Daarnaast zul je het klimaatplan moeten aanpassen want de grootste vervuilers zoals luchtvaart, transport en zware industrie die zitten hier niet in of worden ontzien. 

 

Dus of we gaan duizenden miljarden steken in een marginaal plan of we ontwikkelen mega machines, groen aangedreven die vele malen meer uit het milieu kunnen halen.

 • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

Die mega machines zou ik graag meer van willen weten, want voor zover ik weet, is dat allemaal vooralsnog fantasie.

 

Onze atmosfeer is grofweg 4,5 X 10^15 kubieke meter. Zelfs al zou je voldoende machines hebben om per minuut een kubieke kilometer (!) aan te zuigen, doe je er nog een dikke 8000 jaar over om het slechts eenmaal te filteren. Water gaat nog lastiger worden, om over de bodem maar te zwijgen.

 

Zoals Duitsland al bewijst, met een groene industrie van 400 miljard op jaarbasis, kun je ook centjes verdienen met nieuwe technieken. Dat aspect wordt zelden meegenomen door klimaatsceptici, terwijl China zich massaal op het produceren van zonnepanelen heeft gestort en daarmee de wereldmarkt overheerst.

Link naar reactie
Share on other sites

Een interessante klimaatfilm van onafhankelijk filmmaker Marijn Poels.

 

After eight years of travelling through conflict and poverty zones, Marijn Poels - a left wing filmmaker/journalist - decides to take some time off. In the Austrian mountains no less. It confronts him unexpectedly with the roots of agriculture and its modern day perspective. Globalisation and climate politics are causing radical changes such as farmers becoming energy suppliers.

But the green ideology raises questions. The scientific topic of climate change has now become incontrovertibly a matter of world politics. Poels faces a personal conflict. Are we doing the right thing?

 

“This film has all the ingredients to become a milestone in the debate on climate change” - De doorbraak

"As a viewer you start to think whether we need to think different" - My Filmviews

"Confrontational and confusing, journalism at his highest level" - BIFF

 

 

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Op 11-1-2020 om 17:40, Raycoupe zei:

Heb je een bron van de VN waar gepleit wordt voor 500 miljoen wereldbevolking?

 

He Ray,

Ik heb geen bron van die bewering. Ik weet wel dat in die regionen binnen de VN (evenals bij het IMF en de Wereld Bank) veel mensen zitten die ook lid zijn van de Council of Foreign Affairs. En dat zijn zonder uitzondering aanhangers van de NWO.

Het is een feit dat de elitaire globalisten voorstander zijn van kleinere wereldbevolking, dat Bill Gates met zijn 'vaccination crucade', ook doelt op 'birth control'.

Wat de Sustainable Development in Agenda 21 en Agenda 30 betreft: vrijwel niets is duurzaam in de ogen van de plannenmakers.

 

Bekijk voor de gein de volgende youtube filmpjes eens:

Agenda 21 in 9 minuten. 

 

Of zoek eens op You Tube naar Rosa Koire en Ileana Johnson Paugh.

 

De lezing van Ileana Johnson had ik zelf ook nog niet gezien. Nu wel. Zeer verhelderend en ontluisterend! Zij benoemt alle punten die ik maak, alleen zij kan het uitleggen, want zij heeft alles gelezen...

 

 

 

 

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Half jaar geleden of zo eens gegoogled op het woord klimaat wetenschapper, en ook de

universitaire studie daarvan........

Kwam voor 2018 niet eens voor.........

En nu velen ineens ????? Die ook nog eens pretenderen, dat ze alles weten van het klimaat, en dat alleen zij gelijk hebben, en dat we biljoenen moeten gaan uitgeven, om zogenaamd het klimaat te redden ?????

Ze kunnen gvd niet eens het weer voorspellen voor de komende maand met zekerheid, dus wie in die onzin trapt.....

 

 • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

@Charlie Ik vind het wat lastig worden als nergens een bron is te vinden van die bewering, maar slechts mensen die er op youtube een mening over hebben (met de aanname dat er idd gestreefd wordt naar max 500 miljoen wereldbevolking). Er moet toch ergens iets te vinden zijn, waar deze mensen hun beweringen op baseren, dat moet je toch wel ergens zijn tegen gekomen in al die filmpjes?

 

Omdat hele volkstammen tegenwoordig puur voor de hits en dus centjes allerlei prachtige verhalen de wereld in helpen, bij voorkeur via platformen waar centjes te verdienen vallen ipv een eigen website, vind ik het lastig om zo'n filmpje van bv. een mij onbekende Ileana op waarde te schatten, zonder enige bronvermeldingen. Nu blijft het een verhaal waarbij ze zo aannemelijk mogelijk trachten te maken dat hun vermoedens kloppen.

 

@Amazing Dree Klimaatwetenschap bestaat al veel langer.

In Nederland: " In 1986 krijgt het KNMI naast Weer en Seismologie ook Klimaat als onderzoeksgebied in de portefeuille."https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/verhalen/Klimaatwetenschap

 

Het begon al in de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw was Edison al op zoek hernieuwbare energiebronnen.

"In the late 19th century, scientists first argued that human emissions of greenhouse gases could change the climate. Many other theories of climate change were advanced, involving forces from volcanism to solar variation. Thomas Edison, pioneer of electrical technologies, voiced concern for climate change and support for renewable energy in the 1930s.[1] In the 1960s, the warming effect of carbon dioxide gas became increasingly convincing. Some scientists also pointed out that human activities that generated atmospheric aerosols (e.g., "pollution") could have cooling effects as well." https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_climate_change_science

Link naar reactie
Share on other sites

Op 10-1-2020 om 12:45, Floesh zei:

Niemand ontkent, volgens De Kort, dat de mens invloed heeft op het klimaat. Maar hoe groot is die rol? Door wetenschappers wordt een IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) opgesteld waarin verschillende scenario’s worden besproken. Vervolgens komt er alleen aandacht voor het slechtste scenario en wordt er buitengewoon veel geld uitgegeven aan beleid wat hierop gericht is. De wetenschap houdt dit verhaal in stand: “Peer-review leidt tot een bevestiging van dat wat er al is.” Wat is het verhaal dat volgens De Kort verteld moet worden?

Heerlijk stukje weer van Kees....( elke dag BNR 12:10 ) ;)

Link naar reactie
Share on other sites

Jaarlijks worden er, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om zogenaamde duurzame energie op te wekken – met overheidssubsidie. Biomassa blijkt echter helemaal niet zo duurzaam te zijn als men beweert en heeft verwoestende effecten op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

 

Het lag al langer onder vuur als duurzame energiebron, maar de toekomst van biomassacentrales staat steeds meer op losse schroeven. Na een paar vernietigende rapporten zette de Eerste Kamer een streep door nieuwe subsidies voor bijstook van hout in kolencentrales. Een klap voor het kabinet, gezien het stoken van hout een van de speerpunten was om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Welke toekomst is er eigenlijk nog voor biomassa?

 

De brandstof biomassa, dat als duurzaam wordt gezien, blijkt helemaal niet zo groen te zijn. Biomassa zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan steenkolen, zo schrijft het AD op basis van een onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren.

 

Link naar reactie
Share on other sites

Quote

De brandstof biomassa, dat als duurzaam wordt gezien, blijkt helemaal niet zo groen te zijn. Biomassa zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan steenkolen, zo schrijft het AD op basis van een onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren.

 

Dat is maar net hoe je rekent.

 

De CO2 die vrijkomt bij verbranden van biomassa is eerst opgenomen uit de lucht tijdens de groei, en op de vrijgekomen percelen kan je weer nieuwe bomen kweken.

Bovendien geeft hout dat je niet opstookt maar weg laat rotten net zoveel co2 af dus in principe is hout stoken beter dan steenkool of gas waar er per saldo meer co2 vrij komt.

 

Bomen zijn niet veel anders dan zonnepanelen, ze zetten zonlicht om in een andere vorm van energie. Maar dan zonder Congolese kindslaven.

 

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

BIomassa wordt idd zwaar overtrokken door dit kabinet.

 

Niets mis mee om je snoeiafval en andere afvalstromen te gebruiken, maar de schaal waarop de NL overheid dit plant is van de zotte.

 

Je zou eerst die bomen moeten planten en wachten totdat ze groot genoeg zijn, ja, dan werkt het op papier en praktijk. Nu wordt gewoon een voorschot genomen, eerst veel meer uitstoot (Niet alleen CO2, maar ook met lokale gevolgen voor de luchtkwaliteit) en pas over decennia is die CO2 weer uit de lucht gehaald.

 

Het is nu niet meer dan een rekentruuk, die al zwaar bekritiseerd wordt en hopelijk afgeschaft.

 

Eigenlijk weten overheden als sinds de jaren negentig van de vorige eeuw dat er iets moet veranderen, Het paniekvoetbal wat je nu soms ziet is het resultaat van de overheid die alles voor zich uitschuift. Daar zien we de laatste tijd steeds meer voorbeelden van. CO2, stikstof, PFAS, Schiphol, duurzame energie, opraken van het Nederlandse gas, etc.

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

1 uur terug, Raycoupe zei:

Verdeel en heers wordt nog steeds toegepast:

 

Topbedrijven financieren desinformatie klimaatverandering met YouTube-ads: https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/16/youtube-ads-of-100-top-brands-fund-climate-misinformation-study

 

TL;DR: Activisten van Avaaz roepen op tot deplatforming van iedereen met een mening of informatie die niet aansluit bij hun dogmas.

 

Zullen we dan alle video's waar de " 97% van de wetenschappers" desinfo wordt verspreid ook flaggen als borderline content en demonetiseren?

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...