Ga naar inhoud
GENEGEERD

Veiligheidsraad "Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises"


f150
 Share

Recommended Posts

Begin dit jaar is door Het Veiligheidsberaad het thema "Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises" geagendeerd. Een aansprekend thema, waarvan het belang daarvan vermoedelijk aan niemand op dit forum hoef uit te leggen. In de zomer editie van dit jaar van het Magazine Veiligheidsberaad (pdf, pagina 16) staan krachtige zinsnedes:

 • Langdurige maatschappelijke ontwrichting is hét kenmerk van een ongekende crisis. Is de maatschappij in een dergelijke situatie voldoende weerbaar en veerkrachtig om zich snel te herstellen?
 • Onze samenleving wordt complexer en de verwevenheid neemt toe. Een crisis in één sector veroorzaakt domino-effecten in andere sectoren. De kans dat een ongekende crisis grenzen overschrijdt, is groot en de maatschappelijke impact is enorm.
 • Een ongekende crisis heeft veel impact op de samenleving. We gaan ervan uit, dat dit veel gaat vragen van de zelfredzaamheid van inwoners. Vroeger had de overheid voor de samenleving een duidelijke rol in crisissituaties.
 • In geval van ongekende crises moeten de veiligheidsregio’s, verschillende overheidslagen, vitale sectoren en burgers nadrukkelijk gaan samenwerken.

 

De focus ligt duidelijk op de effecten van "langdurige ontwrichting van de maatschappij" en de aandachtsgebieden:

 • Veerkracht van de samenleving: de wijze waarop mensen omgaan met de omstandigheden
 • Herstelvermogen van (fysieke) basisvoorzieningen
 • Omgaan met de netwerksamenleving en spontane (burger)initiatieven
 • Continuïteit van overheidsinstanties, inclusief hulpverleningsdiensten en nutsvoorzieningen
 • Continuïteit van het openbaar bestuur

 

Centraal in de behandeling van het thema staan de scenario-analyses, waarvan we de eerste eind dit jaar zouden kunnen verwachten, en als ik het goed begrijp zou dat in het teken staan van Cybercriminaliteit (in relatie tot langdurige ontwrichting). 

 

In dezelfde maand heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) haar editie uitgegeven waarin in ruim 50 pagina's aandacht wordt besteed aan de digitale kwetsbaarheid, en de catastrofale gevolgen van grote verstoringen: "Vitale processen zijn in hoge mate afhankelijk van elektriciteitsvoorziening en datacommunicatie. Uitval en verstoring hiervan hebben zeer snel, binnen enkele uren, impact op een aantal vitale processen. Vanwege de omvang van de dreiging en het achterblijven van de weerbaarheid, ontstaan risico’s voor de nationale veiligheid."

Op zich een zeer goede zaak, en van een aantal genoemde aspecten wordt ook daadwerkelijk werk gemaakt: van hardening van systemen, tot bewustwording bij burgers (met het risico op het creëren van schijn-veiligheid). 

 

Grote vraag is: wat merkt de burger van dit beleid? Tot op zekere hoogte geloof ik best dat er binnen het openbaar bestuur en de veiligheidsregio's werk van wordt gemaakt, maar de zelfredzaamheid van de burger wordt fiscaal gestraft (50% inbeslagname van verdiensten op arbeid, heffingen op bezit), bestuurlijk beperkt (burgerinitiatieven worden met achterdocht behandeld),  en betutteld via wet-/regelgeving al dan niet om de belangen van de politiek en de achterliggende lobby's te dienen. En dat terwijl de burgerinitiatieven het belangrijkste zijn, zeker met de wetenschap dat er 'geen draaiboeken zijn voor ongekende crises'.

 

2019-01-04 ongekende crisis.png

 • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
2 uur geleden, f150 zei:

 

 

Grote vraag is: wat merkt de burger van dit beleid? Tot op zekere hoogte geloof ik best dat er binnen het openbaar bestuur en de veiligheidsregio's werk van wordt gemaakt, maar de zelfredzaamheid van de burger wordt fiscaal gestraft (50% inbeslagname van verdiensten op arbeid, heffingen op bezit), bestuurlijk beperkt (burgerinitiatieven worden met achterdocht behandeld),  en betutteld via wet-/regelgeving al dan niet om de belangen van de politiek en de achterliggende lobby's te dienen. En dat terwijl de burgerinitiatieven het belangrijkste zijn, zeker met de wetenschap dat er 'geen draaiboeken zijn voor ongekende crises'.

 

 

 

De overheid is erg goed in het laten uitvoeren van onderzoeken en het maken van rapporten. Deze zijn geregeld van goede kwaliteit. Echter is het ten uitvoer brengen van de aanbevelingen of het doorvoeren van wijzigingen nav zo'n rapport/onderzoek een "issue" op z'n zachtst gezegd. Het politieke spel lijkt dan weer de boventoon te gaan voeren (wie durft het aan) of is het de juiste tijd er nog niet voor (geen directe noodzaak of levensbedreigende situatie). En.... verdwijnt het onderzoek weer in een burolade van een ambtenaar..... Ook een groot aantal journalisten (enkele goede daargelaten) zijn volgens mij niet meer van een kaliber "volhouden" en ook hier zie je na enkele dagen/weken afzwakking van de interesse.

Onderkennen van de risico's is één, er naar handelen is twee. En dat laatste schijnt nog steeds moeilijk te zijn. Overigens zie ik door dit soort rapportages zoals de CSBN2019 wel meer ogen open gaan en ontstaat er bij zowel overheid als burgers meer besef dat we eea toch echt zelf moeten oppakken en niet moeten blijven wachten...

 

Terugkomend op je vraag @f150 voorlopig gaat de burger hier niets van merken, ondanks de onderzoeken die eea helder aan het licht brengen. Ik denk soms dat er een klein duwtje in de rug gegeven moet worden......denk aan een incidentje......(wat ik uiteraard niet toejuich!). Mogelijk dat er dan wat mensen wakker worden?

 

 

 

 • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

4 uur geleden, f150 zei:

Veerkracht van de samenleving: de wijze waarop mensen omgaan met de omstandigheden

 

Ik zie hier het grootste probleem tot wat een mogelijke crises zal/kan gaan resulteren.

Hoewel het lijkt alsof er de laatste 8 jaar weinig is gebeurd qua risico's is onze afhankelijkheid steeds verder toegenomen.

 

Vandaag de dag zijn we "ge/verwend" dat een supermarkt 7 dagen in de week is geopend, zelfs op eerste kerstdag.

En hoewel wij (als uitzondering) na hebben gedacht over een "plan b" i.g.v. een pin storing of een bevoorradingsprobleem zal de gemiddelde burger steeds minder nadenken over een falend systeem.

 

Ik vraag me echt af hoe de bevolking gaat reageren indien een stagnatie van bevoorrading aan winkels binnen 2 a 3 dagen resulteert in lege schappen.

Als ik vanuit leedvermaak de commentaren van www.allestoringen.nl nalees i.g.v. een storing in het drinkwatersysteem dan maak ik me flink wat zorgen.

De focus is dan meer gericht op klagen en het indienen van een schadeclaim dan wakker geschud worden.

 

Tja, @prepass je zou denken dat mensen na een praktijkervaring met een pinstoring/drinkwaterprobleem/whatever wakker zouden worden maar ik betwijfel of dit het geval is.

Ik zou de de ogen uit mijn hoofd schamen als ik als ouder geen alternatief zou hebben geregeld in geval van een storing maar dat is uitzonderlijk gedrag.

 

Als het door een crisis echt mis zou lopen dan ben ik bang dat er heel veel mensen de eerste dagen op zoek zullen gaan naar een "schuldige" en zodra het mobieltje niet meer functioneert door een lege batterij en/of het ontbreken van een werkende zendmast of wifi signaal er dan pas paniek zou ontstaan.

 

Die 24 uur economie heeft ons wel een boost gegeven van 1/7 oftewel 14% maar ik vraag me af of het offer, dat we niet eens meer instaat zijn om zelfs een zondag te overbruggen, niet te groot is.

 

afbeelding.png

 

 

Waar zou die verdubbeling rond 2014 toch vandaan komen denk ik dan?

 

Maar ik dwaal af.

Het is denk ik van essentieel belang dat er wat meer bewustwording word afgedwongen op het gebied van afhankelijkheid.

Ik denk dat de overheid zich in een onmogelijke spagaat heeft gewurmd want aan de ene kant zullen ze het prima vinden dat de burger niet vooruit kan denken maar aan de andere kant zal er toch iets gedaan moeten worden om een stukje bewustwording af te dwingen.

 

Ik heb een geniaal idee!

Laten we 1 dag in de week omtoveren naar een rustdag.

Alle winkels dicht, tankstations dicht.

Zondag lijkt me wel een geschikte dag.

 

Gelijk een reductie van 14% uitstoot als we er ook gelijk een autoloze zondag van maken.(ok, ik begrijp dat niet alleen een auto voor uitstoot verantwoordelijk is)

 

OT:

 

Gezamenlijke aanpak is een prima streven maar ik ben bang dat de eerste stap (bewustwording van onze afhankelijkheid) een belangrijker punt zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Leuk 5
Link naar reactie
Share on other sites

Ha @martin ben het geheel met je eens mbt bewustwording.

 

ik zie hier ook nog wel een enorme uitdaging liggen....

Quote

In geval van ongekende crises moeten de veiligheidsregio’s, verschillende overheidslagen, vitale sectoren en burgers nadrukkelijk gaan samenwerken.


Overheden die moeten samenwerken.....is lastig. Burgers die een gezamenlijk  "probleem" hebben zullen eerder geneigd zijn samen te werken....zitten immers in hetzelfde schuitje op dat moment.

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

11 uur geleden, martin zei:

Ik vraag me echt af hoe de bevolking gaat reageren indien een stagnatie van bevoorrading aan winkels binnen 2 a 3 dagen resulteert in lege schappen.

Toen de boeren recent dreigden de distributiecentra één dag te blokkeren, werd al overwogen het leger in te zetten. Je hebt geen scenario schrijver nodig om te bedenken wat er gebeurt als de schappen leeg zijn. De BBC heeft in 2013 een aantal verhaallijnen uitgewerkt in de docu Blackout. Het zal het beste, maar ook het slechtste in de mensen naar boven halen.

De recente storing van KPN escaleerde dezelfde week tot aan de minister, en de top van KPN kon persoonlijk gaan vertellen wat er mis ging. En dat gaat dan over een klein deel van het telecom netwerk voor een periode van een paar uur. 

 

De spagaat van de overheid die je noemt is treffend en terecht. Het klassieke burgerschap is afgeschaft in onze samenleving. En daarmee de zelfvoorziening inclusief allerlei andere aspecten van goed burgerschap die de basis vormen van een gezonde westerse beschaving: rechtsgevoel, weerbaarheid, ondernemerschap, gemeenschapszin, moreel besef en familiezin. De burger is verworden tot 'burgerlijk', in een corset van collectiviteitsdwang in een bestel waarin de overheid zich 'verantwoordelijk' voelt tot alle aspecten van het 'burgerlijke' leven. Dat staat haaks op goed burgerschap.

 

Ik teken mee voor de rustdag maar ben zelf niet het beste voorbeeld. Het is overdag klussen, en 's avonds vaak werken. Maar maatschappij-breed zou een ouderwetse collectieve rustdag - inclusief winkelsluiting en verkeersluwte - een verademing zijn. 

 • Leuk 4
Link naar reactie
Share on other sites

Ik dwaal misschien een beetje af maar het kapitalisme en hoe de huidige economie "werkt of juist niet" is gebaseerd op het consumentisme. Om de boel draaiende te houden moet er steeds meer geconsumeerd worden en steeds meer geld in omloop gebracht worden. Wat vervolgens niet bij de gewone burger komt maar bij de machtshebbers en grote bedrijven die het spel onder één hoedje spelen. Te grote krimp zal tot grote problemen leiden.

 

Iedereen weet dat in 2020 een nieuwe recensie begint. Dat heb ik al eerder op andere fora aangeven met de indicatoren dus ga ik even niet in detail op in. Hoe diep en of het ook tot een zware crisis zal komen, weet nog niemand. Laten we hopen dat het meevalt en dat er een nieuw trucje wordt verzonnen, want alle ouden lijken uitgewerkt.

 

Gelukkig is er nog veel van alles in omloop werekdwijd, dus ben je nog niet te laat om de ijzeren voorraad aan te vullen. 

 

Ik vroeg me af @f150 is jouw oude dashboard nog in leven?

 • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Op 29-12-2019 om 23:05, prepass zei:

Ha @martin ben het geheel met je eens mbt bewustwording.

 

ik zie hier ook nog wel een enorme uitdaging liggen....


Overheden die moeten samenwerken.....is lastig. Burgers die een gezamenlijk  "probleem" hebben zullen eerder geneigd zijn samen te werken....zitten immers in hetzelfde schuitje op dat moment.

En wat werkt er voornamelijk bij de overheden ? En dan heb ik het niet over de echte werkvloeren, maar het management en daarboven.......

Ik ben bang dat er bij een echt event weinig verantwoordelijkheid komt bovendrijven, behalve dan op de werkvloeren......

De werkelijke uitvoerders van werk, degenen, die zorgen voor dat het werk gedaan wordt, zoals in de dienstverlening, zorg, en veiligheid, zullen dan samenwerken met het volk, alles daarboven zal hoogstwaarschijnlijk voor zichzelf kiezen, en het hazenpad nemen. Ook is het saamhorigheidsgevoel dusdanig naar beneden gedraaid, dat het zoiezo een zware dobber gaat worden, wanneer het echt misgaat. 

 • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...