Ga naar inhoud
GENEGEERD

Kunnen we Preppers.nl opdoeken?


Charlie
 Share

Recommended Posts

Op SHTFplan.com kwam ik het onderstaand artikel tegen, geschreven door Joel Skousen, getiteld:

 

Kanttekeningen bij de dreigende Economische Ineenstorting: “Men kan de zaken nog een aantal jaren uitstellen zonder angst voor een ineenstorting”.

 

Ik daag jullie uit dit hele stuk aandachtig door te lezen en te zeggen wat je er van vindt. Ik moet zeggen dat hij wel een aantal rake uitspraken doet.

 

Skousen is redacteur van de site World Affair Brief (die bij het vertalen van dit stuk niet beschikbaar was) en van Weekly Strategic Relocation Briefings.

Skousen voelde de behoefte eens tegengas te geven aan alle doemscenario’s over collapses die op het internet circuleren. Wekelijks krijgt hij meer vragen van abonnees en preppers over het onderwerp van economische ineenstorting, dan over enig ander onderwerp, ondanks de mislukking van al deze ‘collapse’ voorspellingen sinds 2010, zijn ze nu, in 2015 weer volop terug.

Dat zijn lezers zich zorgen maken over deze berichten, vindt Skousen niet zo vreemd. Hij zegt:

 

Er is een onafgebroken stroom van voorspellingen van volledige en onmiddellijke instorting, komende uit de hoek van zowel de slecht geïnformeerden als van een aantal zeer schrandere, financiële blogschrijvers uit de conservatief/libertarische hoek, zoals Jim Rickards, Peter Schiff, Michael Snyder, RG Allen, Robert Kiyosaki, John Williams, Mike Maloney, en Mike Dillard.

 

Ik ga u niet vertellen dat allesgoed gaat, want dat is niet zo. De ‘financial collapse’ schrijvers zijn goed geïnformeerd over de problemen van de overmatige schuldenlast, fiat geld, het tekort aan bestedingen, die door de politiek noch gestopt, noch opgelost kunnen worden, nu dat de gecorrumpeerde kiezers zijn die er garen bij spinnen, degenen onder ons die willen dat de overheid deze suïcidale herverdelingsregelingen stopt, kunnen wegstemmen.

 

Maar zij hebben niet goed nagedacht over de details van hoe en waarom het zo moeilijk is voor een daadwerkelijke instorting om plaats te vinden. Historisch gezien, is een land nooit financieel ingestort buiten de vernietiging van een oorlog om, niet één (zelfs de zogenaamde "ineenstorting van de Sovjet-Unie" was een zorgvuldig ontworpen misleiding).

Alleen wanneer mensen in de meest ellendige omstandigheden moeten zien te overleven, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa in een combinatie van geallieerde bombardementen en een Russische inval, zal een economie ophouden te functioneren en verandert het volk in een menigte van plunderaars.

 

Laat ik de verschillende ineenstorting scenario’s, die voortdurend worden opgevoerd, eens de revue laten passeren en uitleggen waarom ze zijn niet noodzakelijkerwijs op het punt staan uit te breken:

 

Instorting van de Elektriciteitsnetwerk:

Het is waar dat het land zou afdalen in massale sociale onrust, mocht het elektriciteitsnet uitvallen en voor meer dan twee weken uit blijven. Dat gezegd hebbende, er zijn een heleboel slecht onderbouwde voorspellingen over enorme zonnevlammen, of EMP aanslagen door terroristen of schurkenstaten, die een instorting van het netwerk zou bewerkstelligen. Het zonnevlam scenario is eigenlijk alleen een bedreiging voor het netwerk op hoge noordelijke breedtegraden, omdat geladen deeltjes door het aardmagnetische veld naar de Noordpool worden gekanaliseerd. Canada loopt daarom meer risico op een enorme zonnevlam.

 

En, in tegenstelling tot wat een hoop leunstoel tactici beweren, een enkele aanval met een EMP bom boven de VS door terroristen, is niet genoeg om het volledige netwerk van de VS plat te leggen. Er zijn minstens 6, op grote hoogte, gelijktijdige nucleaire explosies nodig om de VS in het duister te hullen. Alleen Rusland en China zijn daar technisch toe in staat.

Ja, die aanval zal op een dag plaatsvinden, maar niet als een losstaande gebeurtenis.

Aangezien Rusland en China weten dat de Amerikaanse militaire uitrusting bestand is tegen EMP, geeft hun militaire doctrine aan dat er een volledige nucleaire aanval binnen een paar minuten op een EMP aanval moet volgen om te voorkomen dat de VS zich kan vergelden. Dus diegenen die denken dat onze vijand zal kiezen voor enkel een EMP aanval om de VS te verslaan, zijn verkeerd ingelicht. Het is echt alleen een serieuze dreiging in combinatie met een oorlog, niet als een op zichzelf staande aanval.

 

Banking Holiday:

Vrijwel elke claim dat de Powers that be (PTB, de ware machthebbers) een bank holiday gaan opleggen en dus alle banken sluiten, komt van slecht geïnformeerde bronnen die het internet overspoelen. Het begon in aug 2010 met de zogenaamde “man in het FEMA jasje” die in een politie afdeling vertelde van een dergelijke op handen zijnde verandering en dat iedereen het beste zijn geld van de bank kon halen, voor het gebeurde. Het was een compleet verzinsel, ondanks de bewering dat het betrouwbaar was omdat de man in kwestie een Christen was (wees altijd op uw hoede voor claims die gebruik maken van mensen hun religieuze loyaliteit).

 

Er is absoluut geen reden waarom de FED een banking holiday zou afkondigen, die de mensen de toegang tot hun geld zou ontzeggen. De economie zou binnen een paar weken instorten en de autoriteiten zouden de schuld in de schoenen geschoven krijgen. Ja, ik weet dat mensen denken dat de Machthebbers dit zouden doen om een staat van beleg te rechtvaardigen en de FEMA gevangenissen, maar zij zijn niet zo stom om dat te doen op zulk een mager uitgangspunt. Zij zullen wachten op een veel grotere crisis, die zij niet meer in de hand lijken te hebben, voordat ze naar volledige tirannie overschakelen.

 

Instorten van een munt:

In het algemeen kan dit alleen gebeuren als de munt in kwestie over een relatief korte periode feitelijk waardeloos wordt, ten opzichte van andere valuta. Hele snelle inflatie van een munt is het enige mechanisme dat dit kan veroorzaken, eindigend in devaluatie en/of hyperinflatie.

Onthoud dat elke munt die vandaag in omloop is, fiat geld is en dat ze allemaal aan inflatie onderhevig zijn, op z’n minst in het tempo van de dollar.

Laat ik de specifieke kenmerken van de verschillende instort scenario’s uitleggen en waarom ze moeilijker te bewerkstelligen zijn mensen denken:

 

1) Devaluatie:

Devaluatie vindt plaats de waarde van een munt is gekoppeld aan een andere munt tegen een vaste wisselkoers en de munt met de laagste waarde een hoger inflatiepercentage heeft dan de gekoppelde munt, een onbalans veroorzakend in de vraag, die er tenslotte toe leidt dat de koppeling verbroken wordt en een nieuwe wisselkoers wordt vastgesteld.

De dollar is nergens aan gekoppeld, het is de standaard. In een niet gekoppeld systeem kan een informele devaluatie zich alleen voordoen als de dollar in een hoger tempo van inflatie gebracht wordt dan andere valuta. Dat gaat niet gebeuren omdat elke munt een inflatiepercentage heeft min of meer gelijk aan die van de dollar. In feite stemmen de andere naties in met de dollar inflatie, omdat het hen in staat stelt zelf hun munt te ontwaarden, terwijl ze de relatieve wisselkoers met de dollar kunnen handhaven.

 

2) Hyperinflatie:

Er zijn twee zaken nodig om tot hyperinflatie te komen.

Ten eerste moet je beginnen met een relatief kleine geldhoeveelheid die in een paar jaar tijd meermalen kan worden uitgebreid. De basis van dollar is zo groot, dat ze na inflatie en na zo lang over de hele wereld verspreid te zijn, het letterlijk onmogelijk is om er een snelle inflatie op los te laten, in vergelijking met de kleinere valuta. De hoeveelheid dollars in omloop wordt geschat op $200 tot 300 biljoen (niet meegerekend de enorme niet geldelijke economie van de derivaten, contracten en dekkingen misschien wel ter waarde van $500 biljoen). De FED zou $20 biljoen per jaar kunnen ‘bijdrukken’ en dan zou het nog niet 10% van het geld in omloop creëren (en ze drukken maar ongeveer $3 biljoen per jaar bij).

 

Ten tweede, een staat heeft een of andere indexering of automatisch injectie mechanisme nodig, om toenemende hoeveelheden geld in de zakken van consumenten te laten belanden, zodat ze de stijgende prijzen kunnen bijhouden, anders slaat de inflatie de economische groei dood, hetgeen we ‘stagflatie’ noemen. Ook dat hebben we niet. Wat we wel hebben (voedselbonnen, werkeloosheidsuitkeringen, sociale dienst enz.) is niet effectief geïndexeerd voor inflatie. Zonder een mogelijkheid voor het publiek om in de pas te blijven met de inflatie, d.m.v. automatische salarisverhoging zoals in Duitsland in 1936, krimpt de economie als de mensen niet bij kunnen blijven, dan nemen de uitgaven af – en dit stopt de hyperinflatie weer en veroorzaakt stagflatie.

 

Ik ben me er volledig van bewust dat de werkelijke inflatie veel hoger ligt dan de door overheidswege gemanipuleerde inflatiepercentage. De werkelijke inflatie ligt volgens Shadowstats.com tussen de 6 tot 9%, niet op de 2% die de overheid claimt.

Dat gezegd hebbende: je krijgt geen hyperinflatie tenzij de werkelijke inflatie oploopt tot een niveau van 15 tot 20%, en de FED schijnt zich dat zeer bewust te zijn. Er is geen indicatie dat zij de inflatie tot die hoogte laten stijgen en zolang ze dat handhaven, blijven mensen zich aanpassen – we doen het nu al 20 jaar zo.

 

Het vervolg: Deel 2

 

Fashion-Tech-Bubble_article.jpg.80b6d5c12ede1f7838903f2c1a475d65.jpg

  • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Deel I

 

3) Het verlies van Reserve Status.

Het verlies van de reserve currency status staat ook niet snel te gebeuren nu de basis van de dollar zo veel groter is dan elke andere munt. Je zou waarschijnlijk 10 maal de huidige hoeveelheid euro’s moeten bijdrukken om de dollar te verdringen en dat zou verwoestende inflationaire gevolgen hebben voor de Eurozone.

Hetzelfde geldt voor de Britse pond. Niemand zou de Chinese yuan vertrouwen, omdat daar ook geen transparantie is. Hoe zit dat met het mandje of de munt ‘special drawing rights’ van het IMF? Daar bestaat hetzelfde probleem als in de EU – er bestaat geen mogelijkheid dat mandje valuta te beheersen, tenzij je een Globale Overheid hebt, die we niet hebben – nog niet (God zij dank).

 

Iedereen blijft maar roepen hoe de BRICS landen hun gebruik van de dollar gaan stoppen en een alternatieve munt en handelsblokken gaan vormen, maar alle landen binnen de BRICS, behalve China, vertegenwoordigen minder dan 10% van de dollar markt – te klein om de dollar tot zinken te brengen. En China kan niet stoppen met het accepteren van dollars als zij aan de Amerikaanse markt wil blijven leveren. Behalve dat, de VS en Europa vertegenwoordigen samen 75% van de dollar handel, en dat gaat echt niet veranderen.

 

Derivaten instorting:

Als er nu een reële dreiging bestaat, dan is het wel de enorme derivaten en hedge fund bubble, biljoenen dollars zijn verbonden aan contracten, maar bijna zonder rugdekking door werkelijk bezit. Geen grote papieren investering vindt vandaag de dag nog plaats, zonder met een CDS (Credit Default Swap) derivaten verzekering of hedging te zijn afgedekt, en weinig van dat kan daadwerkelijk worden uitgekeerd aan een begunstigde als een serieuze crisis zich ontwikkelt. Echter, dit treft vooral de enorme, speculatieve economie en zij hebben de meeste kans om een bail-out van hun maatjes bij de FED los te krijgen.

Trouwens, de VS controleert alle de regulerende agentschappen, die een default kunnen uitroepen, hetgeen moet gebeuren voordat een derivaten instorting kan plaatsvinden.

Kijk wat er gebeurde met de Grieks faillissement. Ondanks dat beleggers in Griekse obligaties een verlies van 50% moesten incasseren, weigerden de financiële machthebbers in Europa en de VS eenvoudig het een failliet te noemen, en van derivaten claims kon geen sprake zijn. Slik!

 

Instorting van de beurs:

Er is duidelijk een enorme bubbel in aandelen momenteel, de meeste opgevoerd door de grote banken en institutionele beleggers die gemakkelijke toegang hebben tot leningen met bijna 0% rente van de FED. Zij investeren deze fondsen liever in de speculatieve markten in plaats van in de reële economie, omdat ze daar makkelijk een rendement van 10-15% kunnen behalen. Terwijl ik verwacht dat de aandelenmarkten met 20% zou kunnen dalen, zou zelfs dat niet leiden tot een instorting van de economie. Harry Dent en andere deflationisten lukt het niet voldoende rekening te houden met de macht van de FED om al onze markten te manipuleren, met behulp van het Plunge Protection Team, naked shorts , en het regelrecht verbergen van bepaalde transacties.

 

Ik ben mij ervan bewust dat dit fiat geld/schuld/tekort aan uitgaven model niet eeuwig kan doorgaan, maar de globalisten die deze natie en de beide politieke partijen onder controle hebben, hebben de macht om de onvermijdelijke instorting van geld een stuk langer uit te stellen dan de ‘collapse’ predikers zich lijken te realiseren. Een van de belangrijkste tactieken van de PTB was het kunstmatig verlagen van de rente tot praktisch nul om zo de dag van de schuldafrekening af te wenden, als er niet genoeg geld meer is om de rente op de nationale schuld te betalen.

 

================================================

 

Kortom, wat ik zeg is dat de FED voor nog een aantal jaren de zaken voor zich uit kan blijven schuiven, zonder angst voor instorting. Zelfs in Europa blijft de FED korte-termijn-dollar-leningen aan Europese banken schenken, om hen solvabel te houden, en dat resulteert niet in hyperinflatie. Niets van dit alles lost definitief iets op, maar het betekent ook niet dat ze dezelfde trucs niet nog enkele jaren kunnen blijven gebruiken.

 

Niets van wat ik zeg is bedoeld om je in slaap te sussen of te denken dat alles koek en ei is. Dat is niet. Maar wat de economic collapse hype veroorzaakt, en dat is potentieel schadelijk, is dat mensen gaan denken dat vernietiging op handen is en dat ze dus geen tijd meer hebben om zich op een fatsoenlijke manier voor te bereiden. Erger nog, velen blijven hun sceptische echtgenote vertellen dat die instorting eraan komt en elk jaar raken zij verder in diskrediet in de ogen van mensen die zij proberen te motiveren zich voor te bereiden. Dat is waarom het belangrijk is om te begrijpen hoe de machthebbers zaken voor zich uit kan blijven schuiven voor langere tijd, en waarom zij dit te doen.

 

Ik studeer de motieven en intenties van de globalisten al jaren, met inbegrip van de nep war on terror, die zij in het leven riepen om al die neoconservatieve oorlogszucht en interventies overal ter wereld te rechtvaardigen, en niet te vergeten de vernietiging van een talloze grondwettelijke- en burgerrechten tegenover NSA spionage en onbeperkte detentie.

 

Maar het is niet de Islamitische dreiging, noch een oorlog in het Midden-Oosten, dat de grootste bedreiging vormt, het is de onvermijdelijke oorlog met Rusland en China die in het komende decennium gaat komen, die je in je voorbereidingen moet incalculeren. Een grote nucleaire oorlog met deze andere twee globale roofdieren zou de globalisten niet alleen de mogelijkheid geven een gemilitariseerde wereldregering door onze strot te duwen, maar het zou hen ook dekking geven voor de echte economische instorting die met de oorlog mee zou komen, en zij zouden de schuld van alles op de oorlog kunnen steken.

 

Oorlog zou ook het perfecte excuus zijn om eindelijk de staat van beleg door te voeren en de dissidenten uit te schakelen - de ware reden voor NSA spionage en de militarisering van de politie. Ik zal van dit alles, in detail, verslag doen in mijn volgende bijdrage, inclusief de reden waarom onze overheid blijft ontwapenen in het aangezicht van de groeiende Russische en Chinese agressiviteit.

 

Joel Skousen.

 

Tot zover deze vertaling. Graag een onderbouwde reactie, is dit ons voorland of ziet Skousen het verkeerd?

En of we preppers.nl kunnen opheffen? Nee, natuurlijk niet, dat was slechts een lokkertje naar dit verhaal. :o

Ik besef dat ik nu het @Orakel voor de voeten loop, maar dat moet dan maar... :confused: @Keyser Suze

 

 

Charlie

 

creditcrunch.jpg.e19db3ac0c4673f80e8beed3752a96a3.jpg

  • Leuk 3
Link naar reactie
Share on other sites

Gast morningglory

Ik denk dat bovenstaande auteur wel een punt heeft dat het niet waarschijnlijk is dat een van de bovenstaande scenario's zal gebeuren. Laten we het maar niet hebben over de doem scenario's en achterdocht die hier op het forum geschreven word. Maar je zal maar net de pech hebben dat het in je leven wel gebeurd ;-).

 

Maar even serieus; je hebt preppers in alle soorten en maten. Je kan bijvoorbeeld ook preppen voor de wintersport als je in een van de file's terecht kom. Of je moet je woning snel verlaten voor een brand in je buurt of of of of......Zoals bij vele onderwerpen is het niet zwart/wit maar vele tinten grijs. Conclusie: Van mij mag de site nog even bestaan.

Link naar reactie
Share on other sites

Ha..als er alleen geprept wordt voor grotere scenario's dan heeft men hier niet goed gelezen.

Daarvoor prep ik in eerste instantie totaal niet...

 

Je prept voor het dagelijkse leven wat gemakkelijker te maken ..om die down momenten op te vangen , om een financieel mindere maand op te vangen om...zoveel zaken uit het dagelijkse leven op te vangen.

Om anders en meer bewust en minder afhankelijk te gaan leven...

Doe je dat in eerste instantie niet , tja...wat doe je hier dan.....

 

Dus waarom zou er ook maar sprake moeten zijn van opdoeken???? Het dagelijkse leven wordt toch ook niet opgedoekt...

Link naar reactie
Share on other sites

Denk dat de man economisch gezien een realistisch scenario schetst, niemand met enige macht is gebaat bij een totale ineenstorting dus zal het meer een geleidelijk proces zijn.

Maar dan nog, dat hele schuldengeneuzel is niet meer dan wat getalletjes in een database, niet dat er ineens geen resources of productiemiddelen meer zijn als dat gereset wordt. Omschakelen zal even pijnlijk zijn maar daarna beginnen we gewoon weer van voor af aan.

 

Jammer dat in de laatste allineas de standaard paranoide Amerikaan weer naar boven komt met dat stukje over de onvermijdelijke oorlog met Rusland en China in de komende 10 jaar en wereldregering bladibla.

 

Na een grote nucleaire oorlog is er geen wereld meer.......

Link naar reactie
Share on other sites

Ha..als er alleen geprept wordt voor grotere scenario's dan heeft men hier niet goed gelezen.

Daarvoor prep ik in eerste instantie totaal niet...

 

Je prept voor het dagelijkse leven wat gemakkelijker te maken ..om die down momenten op te vangen , om een financieel mindere maand op te vangen om...zoveel zaken uit het dagelijkse leven op te vangen.

Om anders en meer bewust en minder afhankelijk te gaan leven...

Doe je dat in eerste instantie niet , tja...wat doe je hier dan.....

 

Dus waarom zou er ook maar sprake moeten zijn van opdoeken???? Het dagelijkse leven wordt toch ook niet opgedoekt...

 

Charlie: "Tot zover deze vertaling. Graag een onderbouwde reactie, is dit ons voorland of ziet Skousen het verkeerd?

En of we preppers.nl kunnen opheffen? Nee, natuurlijk niet, dat was slechts een lokkertje naar dit verhaal."

Link naar reactie
Share on other sites

Ha..als er alleen geprept wordt voor grotere scenario's dan heeft men hier niet goed gelezen.

Daarvoor prep ik in eerste instantie totaal niet...

 

Je prept voor het dagelijkse leven wat gemakkelijker te maken ..om die down momenten op te vangen , om een financieel mindere maand op te vangen om...zoveel zaken uit het dagelijkse leven op te vangen.

Om anders en meer bewust en minder afhankelijk te gaan leven...

Doe je dat in eerste instantie niet , tja...wat doe je hier dan.....

 

Dus waarom zou er ook maar sprake moeten zijn van opdoeken???? Het dagelijkse leven wordt toch ook niet opgedoekt...

 

ik denk toch echt dat iedereen dat voor zich zelf mag weten :p

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Men haalt rake punten aan, maar het derivaten probleem is niet zo gemakkelijk van tafel te schuiven.

Ook vergeet hij waar een heel groot deel van de dollars nu zitten, nl niet in de VS... Als die maar snel genoeg terug komen, is de dollar niet veel meer waard.

Bij het begin van de kredietcrisis, heeft het niet veel gescheeld, of het had al zover kunnen zijn. ooit zal het wel weer eens op zijn grondvesten daveren.

Ik vrees dat ik dat nog ga meemaken. Los daarvan is het langzaam gaar koken al lang bezig, het is niet omdat het geen zeer doet, dat we niet gaar worden :)

Link naar reactie
Share on other sites

ik denk toch echt dat iedereen dat voor zich zelf mag weten :p

 

 

Ik spreek hier over de essentie...als je in het dagelijkse leven niet zou geprept zijn voor de kleine zaken ben je niet goed bezig...tuurlijk mag je preppen voor de ''grote '' rampen maar weet dat de kleintjes elke dag op de loer liggen.

Vele jaren levenservaring hebben dit mogen meemaken.

@Changing the mindset ik geef ook maar een voorbeeld dus een quote op een quote.... :-(

Link naar reactie
Share on other sites

Als de blaadjes van de bomen vallen, ligt ineens het gehele treinverkeer in NL op z'n reet. Als er een heli tegen één hoogspanningskabel vliegt, zit een compleet dorp tijden zonder stroom. Wanneer er een storing is bij ING, schreeuwen demensuh moord ende brand.

 

Wanneer iemand mij 15 jaar geleden had gezegd dat de huizenmarkt in elkaar zou donderen, vastgoed geen ruk meer waard zou zijn, het geld KOST om het op de bank te zetten, had ik ze voor gek verklaard.

 

De collapse is als een ziekte. Het komt niet ineens, maar verteert ons langzaam. Langzaam, maar zeker.

 

Zoals @wodan als zei, heeft meneer wel steekhoudende punten. Edoch, de derivaten bubbel... Als DIE knapt, dan gaat het pas echt los...

 

Oh, en dan hebben we nog die idioten van IS, wat gekken in Rusland, en talloze imbecielen in de wereld die iedereen naar het leven staan. Geen zorgen mensen!

Link naar reactie
Share on other sites

@Charlie, ik wil wel je uitdaging aangaan en wat dingen tegenspreken.

 

Ik begin met devaluatie, hoezo vaste wisselkoers? We hebben toch vrij bewegende valuta (uitzonderingen daargelaten, zoals de CHF-EUR koppeling, toen die werd losgelaten devalueerden alle andere valuta toch ten opzichte van de CHF?)? En het klopt dat alle valuta fiatgeld zijn, en geneigd zijn tot inflatie, dus zie je die gezamenlijke devaluaties niet zo duidelijk, tot je de lange termijn goudprijs erbij pakt. Want als alle munten devalueren, is dat een de facto revaluatie van de goudprijs. Een forse stijging van de goudprijs maakt de balansen van veel centrale banken weer gezond, maar het lost natuurlijk niet alle problemen op. Een grotere rol van goud in het financiële systeem zal wel een disciplinerend effect hebben, waardoor bergen en dalen van de economische cyclus afgezwakt worden.

 

Hyperinflatie: de belangrijkste factor is de omloopsnelheid van geld. (maar meestal vooraf gegaan door een significante toename van de geldhoeveelheid, waardoor mensen terecht gaan twijfelen over de waarde van hun papier) Vaak gaan mensen hun geld snel omzetten in reële goederen als ze doorhebben dat die goederen duurder worden. Dit zorgt voor een hogere omloopsnelheid, waardoor de inflatie aangejaagd wordt. Het vertrouwen in een munt daalt, en dan kan het hard gaan. Natuurlijk kan de USD aan hyperinflatie ten onder gaan. Ik herinner me een verhaal van Willem Middelkoop, die vertelde dat Rusland China voorstelde (in 2006 meen ik) om de dollar te laten vallen. China schijnt geweigerd te hebben, omdat zij met hun immense voorraad dollars natuurlijk baat hebben bij een geleidelijke overgang. Of dit waar is weet ik niet, maar het klinkt logisch. Het verklaart ook de fanatieke anti-Rusland propaganda, Putin lijkt minder geduld te hebben dan de Chinezen. Maar het moment komt dat China wel zonder de dollar kan, en als ze dan massaal staatsobligaties gaan verkopen volgt de rest vanzelf.

Link naar reactie
Share on other sites

Nooit heb ik geloofd in een complete wereld wijde ineenstorting van de economie en de vele doemscenario's die op het internet circuleren, mij hoef je dus niet te overtuigen. De kans dat het elektriciteit netwerk instort is al veel groter (het enige niet economische punt in het betoog) en dan nog denk ik dat het tijdelijk is met eventueel langere periode waarin we teruggaan naar een situatie zoals in India, met maar een paar uur stroom per dag.

 

Nooit heb ik hiervoor ook geprept, simpelweg omdat daartegen niet te preppen is. Voor de rest van je leven genoeg voedsel, water, energie, medicatie, etc preppen?? Compleet onzinnig en de kans dat je deze voorraad voor jezelf of eigen gezin zou kunnen beschermen tegen de massa die niets heeft is compleet onhaalbaar.

 

Nooit heb ik geloofd dat het mogelijk is om te midden van miljoenen wegkwijnende mensen het bos in te trekken met een rugzak en daar alleen of met een groepje te overleven van wat de natuur te bieden heeft. Er zijn vast nog wel een paar plekken op aarde waar je decennia kunt verdwijnen in de wildernis en je met veel mazzel en kennis kunt overleven, echter zijn die onbereikbaar voor mij of ik moet nu al die stap maken en zo gaan leven nu de 'pleuris' nog niet is uitgebroken, maar ja, wie wil dat nou echt?

 

Wel prep ik voor de mogelijke verstoringen van onze infrastructuur (energie, goederen, water) waarvan er talloze voorbeelden zijn zowel hier als in de rest van de wereld. Voor extreme situaties zoals er speelden aan het einde van de tweede wereld oorlog ben ik veel beter voorbereid dan de gemiddelde Nederlander en helemaal voor kleinere verstoringen. De lokale kerncentrale die ploft, extreem weer, andere rampen of simpelweg het verlies van persoonlijk inkomen voor een paar maanden.

 

Belangrijk hierbij is ook dat je snel kunt terugschakelen en alles wat je verbruikt kunt minimaliseren. Ook kennis van lokaal voedsel verbouwen (dus ook zaden preppen), dingen repareren (denk naaimachine), basis medische kennis en alle dingen die kunnen bijdragen aan samenredzaamheid. (en dan heb je het al over extreme situaties)

 

Veel valt te leren uit crisis situaties in het verleden. WOII, de monetaire val van Argentinië destijds en nu ook in Griekenland bv zie je dat lokale mensen er met z'n allen wat van maken.

 

Ik prep, leer en netwerk dus nog even lekker verder en daarbij is preppers.nl een prima bron! :)

  • Leuk 2
Link naar reactie
Share on other sites

Om te begrijpen waarom het zo een onbalans is, moeten we terug naar 2008, waarbij je in de VS huizen kon kopen zonder dat je inkomen moest hebben, het huis de waarborg was en dat deze rommelkredieten werden herverpakt en verkocht...

Wat achtergrond in mensentaal: http://hqz591.skynetblogs.be/archive/2009/09/11/de-crash-van-lehman-brothers-begin-van-de-financiele-crisis.html

Momenteel is valuta nog goedkoper dan toen en wordt er door middelgrootte banken gespeculeerd op de derivatenmarkt voor bedragen die hoger zijn dan het BBP van landen zoals Duitsland... en dit met hefbomen waar je stil van wordt.

 

En er zijn er hier die geloven dat dit nog vele decennia gaat doorgaan ZONDER dat het simpele volk de rekening betaalt? Het allergrootste gedeelte van wat de mensen geld noemen, is schuld of een belofte in de toekomst...

 

Ik raad iedereen aan zijn of haar boerenverstand wakker te maken en wat basiseconomie te leren...

Link naar reactie
Share on other sites

@wodan, laat maar knallen dan, 't zal op mij de minste impact hebben.

 

Ruim tweederde van m'n uitermate bescheiden inkomen gaat op aan vaste lasten (die ik dan niet meer betaal) en van wat er overblijft wordt de helft besteed aan niet essentiële zaken (autootje, reisjes, SC's, sauna, buitensport spul). Het kleine bedrag wat besteed wordt aan essentiele zaken als eten is makkelijker op te vangen dan mensen die hun dure bestaan trachten vol te houden. Op prepgebied heeft het zo z'n voordelen om nu al arm te zijn. Ik maak me totaal geen zorgen over m'n niet bestaande vermogen, pensioen, roerende of ontroerende goederen. ;)

 

Ik heb natuurlijk makkelijk lullen, ik heb geen kinderen en die pa van mij heeft ook niet zo lang meer te gaan.

Als ik kinderen zou hebben zou ik me een stuk meer zorgen maken!

Link naar reactie
Share on other sites

Ik zie best wat punten in het verhaal waar ik het mee eens zou kunnen zijn. Maar het is een makro economisch verhaal over geld en macht en op dat niveau hebben wij preppers toch weinig te zoeken. Ook kunnen we het nauwelijks beïnvloeden.

 

Dat het systeem op klappen staan ..... zeker 100%. Dat er nieuwe oorlogen gaan komen ..... zeker 100%. Heeft een kleine groep preppers

 

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt, dat je voorraden hebt die je ook aan kunt vullen, dat je voldoende ruilmiddelen hebt (en dan bedoel ik eigenlijk geen geld), dat je niet teveel opvalt, dat je over skills beschikt die nuttig kunnen zijn, dat je minimaal afhankelijk bent van de overheid etc.etc. Dan kan de wereld verbranden, de systemen lappen, kun jij overleven als anderen bij de soepbus staan, kun je jezelf tot op bepaalde hoogte verdedigen en in leven houden. Hoe minder je afhankelijk bent van anderen des te beter het zal zijn.

 

Bij het verhaal van @Charlie zie ik de derivaten als grootste zeepbel op financieel gebied op korte termijn. Maar ook dit probleem is makkelijk op te lossen door dze te verbieden, dan wel ongeldig\illegaal te verklaren. Dus daar verzint men ook wel weer iets op.

 

Verder zie ik ISIS als reel gevaar voor de westerse samenleving, cultuur en levensopvatting.

 

Rusland en China is allemaal politiek. Niemand is zo dom een oorlog te beginnen tegen bijv. de VS of EU. Oorlogen voer je liever niet tegen de sterkste de meest geavanceerde macht in de wereld. Kan het hoog oplopen? Ja, maar de oorlogen zullen vooralsnog in iemands achtertuin plaatsvinden en niet rechtstreeks.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast lonely wolf

Ik bem geen econoom geen bankier en zeker geen belegger maar ik weet wel dat dit financiële stelsel "eens" gaat inklappen. the bubble barst! En als dat gebeurt is ontstaat er weer een andere bubbel waar de economie om draait een soort eb en vloed werking, dat is al eeuwen zo en zal in de toekomst weer gaan gebeuren.

Het preppen is om deze "burst" te overbruggen en direct back to the basic te kunnen gaan, en te wachten totdat de bubbel weer gaat groeien!

Link naar reactie
Share on other sites

Nooit heb ik geloofd in een complete wereld wijde ineenstorting van de economie en de vele doemscenario's die op het internet circuleren, mij hoef je dus niet te overtuigen. De kans dat het elektriciteit netwerk instort is al veel groter (het enige niet economische punt in het betoog) en dan nog denk ik dat het tijdelijk is met eventueel langere periode waarin we teruggaan naar een situatie zoals in India, met maar een paar uur stroom per dag.

 

Nooit heb ik hiervoor ook geprept, simpelweg omdat daartegen niet te preppen is. Voor de rest van je leven genoeg voedsel, water, energie, medicatie, etc preppen?? Compleet onzinnig en de kans dat je deze voorraad voor jezelf of eigen gezin zou kunnen beschermen tegen de massa die niets heeft is compleet onhaalbaar.

 

Nooit heb ik geloofd dat het mogelijk is om te midden van miljoenen wegkwijnende mensen het bos in te trekken met een rugzak en daar alleen of met een groepje te overleven van wat de natuur te bieden heeft. Er zijn vast nog wel een paar plekken op aarde waar je decennia kunt verdwijnen in de wildernis en je met veel mazzel en kennis kunt overleven, echter zijn die onbereikbaar voor mij of ik moet nu al die stap maken en zo gaan leven nu de 'pleuris' nog niet is uitgebroken, maar ja, wie wil dat nou echt?

 

Wel prep ik voor de mogelijke verstoringen van onze infrastructuur (energie, goederen, water) waarvan er talloze voorbeelden zijn zowel hier als in de rest van de wereld. Voor extreme situaties zoals er speelden aan het einde van de tweede wereld oorlog ben ik veel beter voorbereid dan de gemiddelde Nederlander en helemaal voor kleinere verstoringen. De lokale kerncentrale die ploft, extreem weer, andere rampen of simpelweg het verlies van persoonlijk inkomen voor een paar maanden.

 

Belangrijk hierbij is ook dat je snel kunt terugschakelen en alles wat je verbruikt kunt minimaliseren. Ook kennis van lokaal voedsel verbouwen (dus ook zaden preppen), dingen repareren (denk naaimachine), basis medische kennis en alle dingen die kunnen bijdragen aan samenredzaamheid. (en dan heb je het al over extreme situaties)

 

Veel valt te leren uit crisis situaties in het verleden. WOII, de monetaire val van Argentinië destijds en nu ook in Griekenland bv zie je dat lokale mensen er met z'n allen wat van maken.

 

Ik prep, leer en netwerk dus nog even lekker verder en daarbij is preppers.nl een prima bron! :)

 

Aan de tekst van @Raycoupe heb ik niets toe te voegen want zo zie ik het ook. Veel dank @Charlie voor het vertalen van het artikel van Skousen.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...