Ga naar inhoud
GENEGEERD

Bewaarplicht telecom blijft van kracht ondanks Europese uitspraak


martin
 Share

Recommended Posts

Niets met preppen te maken, maar ik vind het toch wel het vermelden waard.

 

We zijn het braafste jongetje van de klas als het gaat om het naleven van onze financiële verplichtingen naar de EU

Maar als het gaat om een uitspraak van "Het Europese Hof van Justitie" over de bewaarplicht dan lappen we de regels aan onze laars.

 

Een quote uit het artikel:

 

De bewaartermijnen die al golden, blijven van kracht. Dat betekent een bewaartermijn van zes maanden voor internetgegevens en twaalf maanden voor telecomgegevens. De zwaarte van misdrijven is doorslaggevend voor hoe lang opsporingsdiensten mogen terugkijken in gegevens. Bij lichte misdrijven mogen telecomgegevens daarom straks nog maar zes maanden worden teruggegekeken.

 

Hoe kan je dit toepassen?

Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf mag je wel of niet 6 of 12 maanden terugkijken

 

Zijn ze nu echt compleet gestoord?

Hoe kan je deze classificatie toepassen als je nog midden in een onderzoek zit?

 

Dus kort samengevat is er weer de zoveelste vage wetgeving geboren die niet toepasbaar is?

 

Ik begrijp best wel het (duivels) dilemma tussen privacy en opsporing.

Maar wees nou een duidelijk naar de bevolking toe.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Wederom een steengoede observatie @martin. Een zeer kwalijke zaak dit. Waar ik me met dit soort regelgeving nog het meeste zorgen over maak is een wisseling van "de macht"....we leggen een perfecte basis voor complete controle over de eigen bevolking...... En met de verkeerde aan het roer kan het zomaar zijn dat je ineens van "brave prepper" naar een "bedreiging voor de staat" wordt geclassificeerd....:(

Link naar reactie
Share on other sites

Het gaat om dit stuk

 

Artikel 126n wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot respectievelijk het zesde tot en met negende lid, worden drie leden ingevoegd, die komen te luiden:

3. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder a, die door een aanbieder worden bewaard op grond van artikel 13.2a, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, kan de vordering slechts betreffen:

a. ingeval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid; de gegevens, bedoeld in artikel 13.2a, derde lid, onderdelen a en b, van de Telecommunicatiewet, die door de aanbieder van een communicatiedienst zijn vastgelegd gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van de vordering;

b. ingeval van verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld; de gegevens, bedoeld in artikel 13.2a, derde lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet, die door de aanbieder van een communicatiedienst zijn vastgelegd gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de vordering;

 

Wat ik niet begrijp is hoe je op voorhand kan bepalen onder welke noemer een mogelijk misdrijf kan vallen.

Dit betekend toch automatisch dat je alsnog alle gegevens voor de maximale periode zal moeten bewaren, en dit alsnog haaks staat op de uitspraak van "Het Europese Hof van Justitie"

 

@f150 help me eens even op weg.

Het kan toch niet zo zijn dat er een wetsvoorstel gemaakt wordt wat per definitie niet toepasbaar is, of ben ik te naïef en is dit nou juist de doelstelling ?

 

Is er een jurist in de zaal?

Link naar reactie
Share on other sites

Er wordt verwezen naar verschillende soorten informatie. De bewaartermijn is twaalf maanden voor gegevens over telefonie, vanaf een vast of mobiel netwerk. Voor internetgegevens (internettoegang, e-mail over het internet en andere vormen van internettelefonie) is de bewaartermijn zes maanden. De bewaartermijn voor locatiegegevens is verhoogd van drie naar twaalf maanden, met name om prepaid kaarthouders te kunnen achterhalen (Besluit bijzondere vergaring nummergegevens). De te bewaren gegevens zijn momenteel gelijk aan die van de Europese richtlijn maar die staan wel onder druk.

 

Principiële probleem bij het bewaren van data is het uitgangspunt. Niemand heeft dat beter verwoord dan Ivo Opstelten:

[ATTACH=CONFIG]14689[/ATTACH]

 

Dus omdat burgers verdachte kunnen worden, moeten de gegevens worden opgeslagen. Elke burger is potentiële verdachte. Nu alleen nog wachten tot ze het met big data kunnen voorspellen wanneer 'de crime' gaat plaatsvinden. We zijn dichtbij de werkelijkheid van Minority Report.

Link naar reactie
Share on other sites

Er wordt verwezen naar verschillende soorten informatie. De bewaartermijn is twaalf maanden voor gegevens over telefonie, vanaf een vast of mobiel netwerk. Voor internetgegevens (internettoegang, e-mail over het internet en andere vormen van internettelefonie) is de bewaartermijn zes maanden. De bewaartermijn voor locatiegegevens is verhoogd van drie naar twaalf maanden, met name om prepaid kaarthouders te kunnen achterhalen (Besluit bijzondere vergaring nummergegevens). De te bewaren gegevens zijn momenteel gelijk aan die van de Europese richtlijn maar die staan wel onder druk.

 

Principiële probleem bij het bewaren van data is het uitgangspunt. Niemand heeft dat beter verwoord dan Ivo Opstelten:

[ATTACH=CONFIG]14689[/ATTACH]

 

Dus omdat burgers verdachte kunnen worden, moeten de gegevens worden opgeslagen. Elke burger is potentiële verdachte. Nu alleen nog wachten tot ze het met big data kunnen voorspellen wanneer 'de crime' gaat plaatsvinden. We zijn dichtbij de werkelijkheid van Minority Report.

 

het valt me wel op dat ivo uh uh uh opstelten bij een microfoon onder zn neus niet eens uit zn woorden komt

wel zulke stukken moeilijke tekst geschreven krijgt

Link naar reactie
Share on other sites

@martin

 

Het gaat om de verdenking. Dan kijk je in je wetboek van strafrecht. Of de desbetreffende wet. (b.v. opiumwet, wet economische delicten) Je bekijkt de overtreding dan wel misdrijf. Overtredingen, maximaal 6 maanden hechtenis. Misdrijven langer.

 

Dan bekijk je of het een delict is waar 8 jaar of meer op staat. Dan mag je 12 maanden telecomgegevens vorderen. Anders maar 6 maanden.

Dus in het artikel wat overtreden wordt, staat een criterium of men 6 maanden of een jaar histogegevens mag vorderen.

 

Een provider is dan dus altijd verplicht om deze gegevens minimaal 12 maanden te bewaren. (behalve als er een centrale van vodafone uitbrand)

 

Greetz Holy.

Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 months later...

"De Nederlandse Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is per direct buiten werking gesteld, zo stelt de Rechtbank Den Haag vanochtend. Een aantal providers en belangenorganisaties spanden een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat en wonnen."

 

Een keer goed nieuws dus!

 

https://www.bof.nl/2015/03/11/champagne-bewaarplicht-is-van-tafel/

https://www.bof.nl/2015/03/11/bewaarplicht-kende-eigenlijk-alleen-kritiek/

Link naar reactie
Share on other sites

Yeehaa! :cool:

 

"De Nederlandse Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is per direct buiten werking gesteld, zo stelt de Rechtbank Den Haag vanochtend. Een aantal providers en belangenorganisaties spanden een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat en wonnen."

 

Een keer goed nieuws dus!

 

https://www.bof.nl/2015/03/11/champagne-bewaarplicht-is-van-tafel/

Link naar reactie
Share on other sites

Ugh... Die rechter krijgt binnenkort vast een ongelukje of een andere functie... hoe durft 'ie tegen de big brother ambities van de staat in te gaan!?

 

Aan de betreffende rechter: Dank! Dit soort uitspraken herstelt het vertrouwen in de rechtspraak weer een (heel klein) beetje.

Link naar reactie
Share on other sites

"aluhoedje op" Toch toevallig dat dit net gebeurd nadat Opstelten het veld heeft geruimd.....

 

Haha ik dacht precies hetzelfde toen ik het bericht vandaag op de radio hoorde, evenals de vervolging van drie politieagenten wegens het gebruik van het vuurwapen terwijl dit niet nodig was..

 

Juristen zijn nog wel de uitspraak aan het nalopen m.b.t. het opslaan van deze gegevens, het is dus niet zo dat per direct alle opslag stopt!

Link naar reactie
Share on other sites

7 privacyschendende wetten die de rechter ook moet schrappen

 

 

Privacy

 

Nieuws - Na het schrappen van de bewaarplicht door de rechter hebben we de meest privacyschendende en/of onwerkbare wetten en opsporingsmethoden onder de loep genomen. En wat ons betreft kan de rechter nog lang niet tevreden achterover leunen. We hebben nog wat klussen voor hem of haar in petto.

 

 

Natuurlijk zullen er meer wetten, regels of opsporingsmethoden zijn waar we vanaf willen, maar omwille van de leesbaarheid hebben we ons hier beperkt tot zeven. De volgorde is overigens arbitrair.

 

Bronl:http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/internet-en-telecommunicatie/bewaarplicht-dataretentie/14500-rechter-zet-streep-door-bewaarplicht-kpn-dochters-stoppen-gelijk-met-opslag-politiek-weet-echter-niet-van-ophouden.html & http://webwereld.nl/overheid/85631-7-privacyschendende-wetten-die-de-rechter-ook-moet-schrappen

 

Het terughacken van "cybercriminelen"

 

Ja, we weten het: de bewuste wet Computercriminaliteit III (voluit "Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit" geheten, maar dat vonden we te lang) moet nog door de Tweede en Eerste Kamer heen, maar behelst grotendeels de door Europa gewenste aanpassing van ons strafrecht en moet officieel voor september van dit jaar worden geïmplementeerd.

 

In die wetsaanpassing worden opsporingsdiensten grotere vrijheden gegund om cybercriminelen aan te pakken. Ex-minister Opstelten hamerde vooral op de mogelijkheid om criminelen "terug te hacken". Maar dat gebeurt al, zoals onlangs nog met de hack van de server in de Blackshadesoperatie. Dat terughacken mocht overigens van Opstelten al zonder dat de wet is gewijzigd. Hij verwees naar artikel 125i van het Wetboek van Strafrecht.

 

Nu haalt de politie wel meer trucs uit, zoals het plaatsen van malware op andermans computers. Het (internationale) verzet tegen terughacken is overigens groot. Je weet nooit waar de server staat en voordat je het weet heb je een grensoverschrijdend conflict. Daarnaast kan -in het belang van opsporing- ook jouw computer worden gehackt door de overheid, ondanks dat je natuurlijk hartstikke onschuldig bent.

 

Betreffende wet: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. en artikel 125i van het Wetboek van Strafrecht

 

 

Meewerken aan je eigen veroordeling

 

Ook in het wetswijzigingsvoorstel Computercriminaliteit III staat het ontsleutelingsbevel, het verplicht moeten meewerken aan het decrypten van je versleutelde data op je telefoon of je computer. Hoewel de rechterlijke macht vooraf al zegt dat zoiets niet kan, in strijd is met de mensenrechten want meewerken aan je eigen veroordeling, zet het ministerie van V&J gewoon door. Mocht je niet van plan zijn mee te werken, dan krijg je straf.

 

 

Volgens de minister zal er terughoudend met het ontsleutelingsbevel worden omgegaan, maar dat zei hij ook over het aftappen van telefoondata. Nederland is inmiddels wereldkampioen legaal aftappen. Overigens, voor degenen die veel op reis gaan: als je op een willekeurig vliegveld gemaand wordt je data te laten zien, en dus te ontsleutelen, kan je je wel beroepen op je mensenrechten maar daar ga je je vliegtuig niet mee halen.

 

Betreffende wet: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.

 

 

De EPD-wet

 

Jarenlange strijd tegen het Elektronisch Patientendossier leidde ertoe dat minister Schippers van Volksgezondheid in 2011 bakzeil moest halen.

 

Nadat in het voorjaar van 2011 de Eerste Kamer het wetsvoorstel afschoot, trok Schippers er ogenschijnlijk de handen vanaf, maar formeerde achter de schermen een nieuw offensief om de landelijke uitwisseling van medische gegevens van alle Nederlanders toch mogelijk te maken, als privaat initiatief.

 

Sindsdien worden artsen onder druk gezet door zorgverzekeraars om zich daarbij aan te sluiten, worden patiënten verleid om toch maar hun toestemming te geven en ligt er nu opnieuw een nieuw wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om die toestemming van de patiënt te gebruiken als carte blanche voor ongebreidelde uitwisseling van gegevens door heel het land, zegt Privacy First. De Eerste Kamer buigt zich er binnenkort over.

 

Betreffende wet: Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

 

 

De opslag en doorgifte van reisgegevens

 

We worden in de gaten gehouden, zelfs als we op vakantie gaan. Nu is er al een heel lang debat over de doorgifte van reisgegevens van Nederlanders aan de Verenigde Staten; nog voordat we in de VS zijn geland zijn onze gegevens al bekend, weten de Amerikanen wat we komen doen en welk snood verleden we hebben.

 

 

Het gaat hier om de PNR-gegevens, waar PNR staat voor Passenger Name Records. Die gegevens worden al lang bijgehouden door de vliegmaatschappijen en vrijwel alle landen ter wereld willen die gegevens graag hebben. Over de doorgifte van die gegevens wordt al zo'n tien jaar gesteggeld tussen Europa en de Verenigde Staten, maar onder de radar krijgt elk Angelsaksisch land de PNR-gegevens al binnen. (Breek: Ook Mexico wil PNR-data).

 

Daarbij kan het natuurlijk niet blijven, vond onze voormalige minister van Veiligheid Ivo Opstelten, want al die Nederlandse jihadisten die via de Turkse costa's richting strijdend Midden-Oosten trekken moeten natuurlijk wel in de gaten worden gehouden. En om die paar honderd man/vrouw te spotten moet elke Nederlander die de grens over gaat geregistreerd worden, vindt het ministerie. De Tweede Kamer stak daar een half jaar geleden een stokje voor, maar wij voorspellen dat dit voorstel binnenkort ergens weggemoffeld in een andere wetswijziging weer opduikt.

 

Betreffende wet: Overeenkomst PNR-data delen (EU-US).

 

Weg met die draconische cookiewet

 

Wat een treurnis is dat toch, de omgang van de politiek met de ongrijpbare cookies. Niet gehinderd door enige kennis werd de wijziging van de Telecomwet in juni 2011 aangenomen en moest er "ondubbelzinnig toestemming" worden gegeven door websitebezoekers voor het ontvangen van cookies.

 

 

Verwaring alom. Want ook de cookies die je gebruikt om je website beter te laten functioneren mochten niet meer, je websitestatistieken liepen in de soep en hele verdienmodellen gingen naar de ratsjmodee. Althans, zo zou het kunnen geweest zijn, maar massaal werd de cookiewet genegeerd. Zelfs de site van de Rijksoverheid stak zijn digitale middelvinger op.

 

Vanzelfsprekend werd er sindsdien druk gepolderd in ons landje en uiteindelijk kwam het Kabinet vorig jaar met een versoepeling op de wet, die inmiddels is aangenomen. De achterliggende gedachte van de cookiewet, de bescherming van de privacy, is overigens nog steeds onverkort van kracht, want dat is weer geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat namelijk een veel scherper toestemmingsvereiste: de toestemming moet ondubbelzinnig of uitdrukkelijk zijn. En dus mag een site slechts trackingcookies plaatsen ná deze expliciete toestemming. In de praktijk betekent dat meestal...een soort popup of opvallende balk. Of een cookiemuur. Zie daar het resultaat van jarenlang politiek getouwtrek. Een cookiefarce

 

Betreffende wet: Telecommunicatiewet

 

Alle kentekens in een grote database?

 

Nederland cameraland. Overal waar we rijden, worden we geregistreerd. Sluipenderwijs is een net gespannen om de autobezitter. Het begon zo onschuldig met een cameraring om Ansterdam om vervuilende oudere auto's op te merken, en camera's langs 's Heerens wegen om hardrijders op de bon te slingeren.

 

Maar al snel werden de 'voordelen' opgemerkt, eerst door Justitie en later door de Belastingdienst. En eerst ging het om het pakken van overtreders, later om het spotten van criminelen, en zelfs mogelijke getuigen. maar alras bleek het gewoon handig om maar iedereen op te slaan in een database. Dan zien we later wel waarvoor we die gegevens kunnen gebruiken.

 

Privacy? Nou, volgens Opa Ivo is het cameraregistratiesysteem ANPR hartstikke goed voor de privacy, zolang er maar gebruik wordt gemaakt van die sleepnetmethode! Gericht zoeken naar criminelen, dat is pas privacyschending...

 

Betreffende wet: Art. 2 Politiewet en 141 Wetboek van Strafvordering.

 

 

We hebben gegevens van iedereen, nu koppelen!

 

Kentekens opslaan in een database is natuurlijk wel hartstikke beperkt. We hebben veel meer databases, dachten ze bij de overheid. Weet je wat, als we nu alle databases met elkaar koppelen, dan kunnen we vast wel ergens iets van iedereen vinden waar we met de lange lat op af kunnen gaan.

 

 

En zo wordt data continu rondgepompt, tot er ergens een lampje begint te branden. Daarna wordt er uitgerukt. En we nemen voor lief dat we dan duizenden mensen voor helemaal niks lastig vallen om een paar mogelijke regelovertreders te pakken. Profiling heet dat met een uit de marketingwereld overgenomen term. Als er iets met je gegevens niet klopt, heb je vast meer te verbergen.

 

En zo leiden onvolkomenheden in het systeem tot het willekeurig opplakken van fraude-etiketten op de voorhoofden van onschuldige mensen. Foutje, bedankt!

 

Betreffende wet: Kaderwet gegevensuitwisseling.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...