Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Cyberbeer

De dienstplicht

Als ik opgeroepen wordt voor dienstplicht...  

108 leden hebben gestemd

 1. 1. Als ik opgeroepen wordt voor dienstplicht...

  • Als ik opgeroepen wordt voor dienstplicht, vecht ik mee
   41
  • Als ik opgeroepen wordt voor dienstplicht, dan neem ik de benen
   38
  • Ik weet het nog niet
   29


Recommended Posts

And by the way.... ik hou helemaal niet van vechten. Vind oorlog verschrikkelijk en hoop dat het nooit gebeurd...

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

De Haagse statuten van 1949 - 1977 zijn echter niet bekend, maar er zijn wel degelijk regels voor vechtende burgers. Ondanks we leven in een wereld die in vuur en vlam staat en hier en daar echt wel burgers bereid zijn om voor de goede zaak te sterven hoor je niks over zulke belangrijke regels.

 

https://www.law.kuleuven.be/jura/art/38n3/panken.htm

 

Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen in nationale bevrijdingsoorlogen of in bezette gebieden of ook bij een levée en masse. In elk geval mag deze bepaling niet te ruim worden geïnterpreteerd, daar het wel degelijk om een uitzondering op de algemene verplichting van onderscheid gaat. In een dergelijk conflict zal de persoon zijn status als 'strijder' behouden, op voorwaarde dat hij zijn wapens openlijk draagt gedurende een militair treffen en gedurende de tijd dat hij zichtbaar is voor de tegenpartij terwijl hij deelneemt aan een militaire ontplooiing voorafgaande aan een aanval waaraan hij deelneemt. Op dat ogenblik is de vrijheidsstrijder of het lid van de verzetsbeweging een wettig strijder en mag hij niet zomaar als een misdadiger of terrorist worden bestempeld. Een terrorist zou trouwens de voorwaarden voor de status van strijder niet vervullen, nu hij meestal zijn acties uitvoert in burgerkledij en zijn wapens verbergt.

 

Het lijdt geen twijfel dat deze bepaling de bescherming van burgers kan bemoeilijken, te meer omdat een typische guerrillatechniek erin bestaat zich met tussenpozen onder de burgerbevolking te verspreiden. Toch werd in het verleden ook geopperd dat zelfs deze (minimale) verplichting de guerrillastrijder in een minder goede positie plaatst, nu het juist een kenmerk van guerrilla-oorlog is dat de wapens niet openlijk worden gedragen.

 

Dit alles betekent niet dat een strijder die zich schuldig maakt aan schendingen van het IHR (bijvoorbeeld het bewust viseren van burgers, het doden van vijandige soldaten die zich hebben overgegeven of het gebruik van dum-dum kogels) onbestraft mag blijven. Op elke verdragspartij bij de Verdragen van Genève rust de verplichting schendingen tuchtrechtelijk en ernstige schendingen strafrechtelijk te vervolgen. Ook de Staat die strijders van de vijand krijgsgevangen heeft gemaakt, mag hen berechten, maar uiteraard alleen voor schendingen van het oorlogsrecht en niet voor deelname aan het conflict.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Laat ik het anders stellen:

 

Stel jij zit met je familie en een paar anderen verschanst op je BOL en er zit een meute woedende en geweldadige gekken die jou alles willen afpakken en jouw vrouwen willen hebben.

Op dat moment kom ik langs samen met een groepje mannen. Dit zou jouw kans zijn om jouw groep sterker te maken en een kans te hebben om de andere groep te verslaan.

Zou het lukken? Misschien sterven we wel een gewisse dood, maar zonder die hulp red je het zeker niet.

Helaas voor jou vertel ik dat wij geen confrontatie willen aangaan, het niet onze zaak is en dat wij onze ballen liever ergens anders gebruiken en wij gaan weg....

Weg kans ook al was die nog zo minimaal!

Vertel...hoe denk jij dan over ons?

 

Nou das dan klote voor mij. Maar van mij hoeft niemand zijn leven in gevaar te brengen voor mij. Dus voor mij zaak om nooit in zo'n situatie te komen. :p

Ik zei het is ieder zijn eigen keus, ik zou mijn leven niet in gevaar brengen als daardoor mijn kinderen of vriendin daardoor extra gevaar lopen.

Misschien reageer ik in zo'n situatie wel helemaal anders dat kun je van te voren toch niet zeggen.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
iedere bezetter is in mijn ogen een legitiem doelwit iedere macht die overgedragen word naar het buitenland verraad punt

 

nu snap ik met jouw achtergrond dat je misschien vind dat de duitsers deels onrecht afgebeeld zijn

en natuurlijk waren niet alle amerikanen lieverdjes

maar ik ben blij dat ik geen duits hoef te praten en dat het hele duitse rijk gedecimeerd is en de rassenzuivering gestopt

en daarbij hoeft er op 4 mei niet stil gestaan te worden bij de duitse doden

 

Duitsers zijn voor het grootste deel terecht afgebeeld.

Dat is mijn punt helemaal niet.

 

Wat ik wil zeggen is het volgende.

Het is niet makkelijker om te vluchten of om je wapens neer te leggen.

Het is vaak minimaal net zo moeilijk om voor je idealen op te komen en je eigen beslissingen te maken.

Dat maakt je in mijn ogen geen lafaard, maar juist menselijk.

 

 

Als majonette van iemand anders te dienen is niet moeilijk.

Een kwestie van verstand op nul en simpele orders uitvoeren.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Nou das dan klote voor mij. Maar van mij hoeft niemand zijn leven in gevaar te brengen voor mij. Dus voor mij zaak om nooit in zo'n situatie te komen. :p

Weet je... Ik vind het niet erg om misschien wel mijn leven te moeten geven opdat jij, je vrouw, jouw kinderen, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie dan misschien de tijd zouden krijgen om zichzelf dan in veiligheid te kunnen brengen.

Maar dan moet jij het ook niet erg vinden dat ik jou dan als iets bestempel omdat je niet hetzelfde doet.....

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Weet je... Ik vind het niet erg om misschien wel mijn leven te moeten geven opdat jij, je vrouw, jouw kinderen, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie dan misschien de tijd zouden krijgen om zichzelf dan in veiligheid te kunnen brengen.

Maar dan moet jij het ook niet erg vinden dat ik jou dan als iets bestempel omdat je niet hetzelfde doet.....

 

Zoals je het hier stelt zal ik ook best mijn leven geven om vrouwen en kinderen de tijd te geven maar dat wil niet zeggen dat ik overal maar roekeloos mee ga vechten. het ging hier over dienstplicht en dat vind ik iets anders als dat een bende hongerige overvallers aan de poort staat te kloppen :p

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Als ik opgeroepen wordt voor de dienstplicht, wordt het hoog tijd om na te denken over de competentie van de legerleiding. :p

 

Voor een eventuele bezetter van NL zal ik een gigantische, onopvallende, pain in the ass zijn. :)

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Gast lonely wolf

We vergeten waarover het gaat : "ALS IK OPGEROEPEN WORDT VOOR DIENSTPLICHT"

Als het nu het geval zou zijn, dan is er een reden voor! Een goede reden zou zijn vechten voor je eigen vrijheid, en niet onder een steen weg te kruipen, en afwachten in je BOL hopen dat een ander de rotzooi opruimt! Je kan alleen overleven als je zelf actie onderneemt (zelfs in je BOL)

Nu begrijp ik wel dat niet iedereen een ijzervreter is, maar je kan wel doen wat in je vermogen ligt om de boel weer op de rails te krijgen. De een zou gaan vechten de ander in het verzet en weer een ander in een rolstoel kan een geniaal strateeg zijn en de volgende kan zorgen dat er genoeg logistiek is. Maar mensen doe iets en voor elkaar, zodat wij een leefbaar land hebben (houden) en niet elke vreemdeling, die misschien voor hulp bij je aanklopt, neersabelt omdat je alleen je eigen goedje wil verdedigen. Je wil zelf toch ook in nood geholpen worden?

Misschien is het de tegenwoordige tijd dat iedereen alleen voor zich zelf leeft en zich geen reet aantrekt over het lot van anderen. In dit geval leef ik al in een WAIUTK (World As I Use To Know)

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
We vergeten waarover het gaat : "ALS IK OPGEROEPEN WORDT VOOR DIENSTPLICHT"

Als het nu het geval zou zijn, dan is er een reden voor! Een goede reden zou zijn vechten voor je eigen vrijheid, en niet onder een steen weg te kruipen, en afwachten in je BOL hopen dat een ander de rotzooi opruimt! Je kan alleen overleven als je zelf actie onderneemt (zelfs in je BOL)

Nu begrijp ik wel dat niet iedereen een ijzervreter is, maar je kan wel doen wat in je vermogen ligt om de boel weer op de rails te krijgen. De een zou gaan vechten de ander in het verzet en weer een ander in een rolstoel kan een geniaal strateeg zijn en de volgende kan zorgen dat er genoeg logistiek is. Maar mensen doe iets en voor elkaar, zodat wij een leefbaar land hebben (houden) en niet elke vreemdeling, die misschien voor hulp bij je aanklopt, neersabelt omdat je alleen je eigen goedje wil verdedigen. Je wil zelf toch ook in nood geholpen worden?

Misschien is het de tegenwoordige tijd dat iedereen alleen voor zich zelf leeft en zich geen reet aantrekt over het lot van anderen. In dit geval leef ik al in een WAIUTK (World As I Use To Know)

Amen broeder amen!

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Met zo'n naam doe jij post geen eer aan.....:D

Als iedereen wegloopt is het zowieso een verloren race.....

 

We vergeten waarover het gaat : "ALS IK OPGEROEPEN WORDT VOOR DIENSTPLICHT"

Als het nu het geval zou zijn, dan is er een reden voor! Een goede reden zou zijn vechten voor je eigen vrijheid, en niet onder een steen weg te kruipen, en afwachten in je BOL hopen dat een ander de rotzooi opruimt! Je kan alleen overleven als je zelf actie onderneemt (zelfs in je BOL)

Nu begrijp ik wel dat niet iedereen een ijzervreter is, maar je kan wel doen wat in je vermogen ligt om de boel weer op de rails te krijgen. De een zou gaan vechten de ander in het verzet en weer een ander in een rolstoel kan een geniaal strateeg zijn en de volgende kan zorgen dat er genoeg logistiek is. Maar mensen doe iets en voor elkaar, zodat wij een leefbaar land hebben (houden) en niet elke vreemdeling, die misschien voor hulp bij je aanklopt, neersabelt omdat je alleen je eigen goedje wil verdedigen. Je wil zelf toch ook in nood geholpen worden?

Misschien is het de tegenwoordige tijd dat iedereen alleen voor zich zelf leeft en zich geen reet aantrekt over het lot van anderen. In dit geval leef ik al in een WAIUTK (World As I Use To Know)

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Ik houd niet van woorden met het woord "plicht" er in.

 

stemplicht.

zorgplicht

leerplicht.

lamplicht

stoplicht

plichtplegingen (favorietje)

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Ik ben waarschijnlijk totaal ongeschikt voor het leger (althans wat de dingen in het veld betreft), maar ik zou toch wel wát willen doen. En dat dan meer vanuit het idee "voor wat hoort wat".

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Dienstplicht, ik zal een oudere post van mij er weer eens bijhalen, ondertussen meer dan een jaar geleden:

 

Nee!

Dienstplicht weer invoeren? Ben je helemaal belazerd!!!

 

- als eerste, en belangrijkste, het is verplicht. Geen redelijke keuze om het niet te doen, de overheid neemt mannen zomaar een stuk leven af door ze te dwingen in dienst te gaan. (eigenlijk kan ik hier al ophouden).

 

- Je haalt een jong mens uit zijn poging een baan/leven/werk/carrière opbouwen. (Ik had kans op een leuke, goed verdienende vaste baan tot Beatrix mij oproepte, F*ck that).

- Het heeft nul toegevoegde waarde in je leven. Bushcraft? Laat me lachen, een gemiddeld YT filmpje leert je al meer.

- Je doet veel teveel van je tijd ....niets. Echt, heel leerzaam voor je latere leven.

- Ongemotiveerd leger, wie wil er nu verplicht vechten voor de beleidsmakers wiens kinderen zelf uiteraard niet hoeven en misschien een kogel treffen? (Prins Harry uitgezonderd)

- Leren wat discipline is? Ik werd er zo recalcitrant van als wat!! (schoenen gepoetst, maar nooit glimmend. Baret op? Prima, maar dan plat als een vliegdekschip. Ritsjes dicht? Oh ja, anders wil de vijand nooit met mij vechten, lelijke open ritsjes...) Discipline en incasseringsvermogen kun je bijvoorbeeld ook leren in de sport.

- Respect? Respect voor wie? Die commanderende sergeant?

- En meer...

 

Ik ben zelf dienstplichtige geweest, dus ik spreek uit ervaring.

 

En dat ouwelullen-complex dat de generatie na de jouwe altijd de verkeerde (lees: geen) mentaliteit heeft, schei daar mee uit.

 

http://preppers.nl/forum/threads/7341-De-dienstplicht-weer-invoeren?p=171566&viewfull=1#post171566

 

Ter overvloede, als een land (militair)bedreigd wordt moet dat ieder mens zijn eigen gemotiveerde keuze zijn om te helpen. Niemand kan/mag mij dwingen een oorlog te vechten die ik niet zelf kies.

Daarom.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Weet je... Ik vind het niet erg om misschien wel mijn leven te moeten geven opdat jij, je vrouw, jouw kinderen, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie dan misschien de tijd zouden krijgen om zichzelf dan in veiligheid te kunnen brengen.

Maar dan moet jij het ook niet erg vinden dat ik jou dan als iets bestempel omdat je niet hetzelfde doet.....

 

Wat hebben jouw vrouw en kinderen nog aan je als je ergens aan de andere kant van het land ingegraven zit?

 

Het woord wat je zocht was verstandig?

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Ik zou in dienstplicht gaan als er genoeg budget vrij word gemaakt zodat we ons ook serieus kunnen verdedigen, zonder daarbij te rekenen op andere NAVO landen.

De dienst plicht op zich lijkt me nog niet erg, maar als er niks verandert komt het er op neer dat je bij de grens staat om de vijand te verwelkomen.

Misschien is het ook wel heel veel gevraagd van een klein land als NL om een serieus leger op te bouwen, daar heb ik eigenlijk geen verstand van.

Ik zou niet in dienst plicht gaan om uit gezonden te kunnen worden.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
We vergeten waarover het gaat : "ALS IK OPGEROEPEN WORDT VOOR DIENSTPLICHT"

Als het nu het geval zou zijn, dan is er een reden voor! Een goede reden zou zijn vechten voor je eigen vrijheid, en niet onder een steen weg te kruipen, en afwachten in je BOL hopen dat een ander de rotzooi opruimt! Je kan alleen overleven als je zelf actie onderneemt (zelfs in je BOL)

Nu begrijp ik wel dat niet iedereen een ijzervreter is, maar je kan wel doen wat in je vermogen ligt om de boel weer op de rails te krijgen. De een zou gaan vechten de ander in het verzet en weer een ander in een rolstoel kan een geniaal strateeg zijn en de volgende kan zorgen dat er genoeg logistiek is. Maar mensen doe iets en voor elkaar, zodat wij een leefbaar land hebben (houden) en niet elke vreemdeling, die misschien voor hulp bij je aanklopt, neersabelt omdat je alleen je eigen goedje wil verdedigen. Je wil zelf toch ook in nood geholpen worden?

Misschien is het de tegenwoordige tijd dat iedereen alleen voor zich zelf leeft en zich geen reet aantrekt over het lot van anderen. In dit geval leef ik al in een WAIUTK (World As I Use To Know)

 

Wat een beetje uit het oog verloren wordt is dat er buiten de dienstplicht ook altijd een boel mensen zijn die vrijwillig bij het leger gaan. Wat mij betreft doen de mensen die er zin in hebben en er goed in zijn hun job, dat is altijd al zo geweest, wie goed is in bakken is bakker, wie goed is in medicijnen is arts. Het gaat er niet om of mensen zich geen reet aantrekken van het lot van anderen. Als de pleuris uitbreekt willen we ook best wel een goede bakker hebben voor ons brood, waarom mensen VERPLICHTEN in dienst te gaan. Niemand wordt toch ook VERPLICHT om voor brood te zorgen tijdens een bezetting. Hoe krom kan krom zijn.. Het is maar hoe je het bekijkt.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Gast lonely wolf
Wat een beetje uit het oog verloren wordt is dat er buiten de dienstplicht ook altijd een boel mensen zijn die vrijwillig bij het leger gaan. Wat mij betreft doen de mensen die er zin in hebben en er goed in zijn hun job, dat is altijd al zo geweest, wie goed is in bakken is bakker, wie goed is in medicijnen is arts. Het gaat er niet om of mensen zich geen reet aantrekken van het lot van anderen. Als de pleuris uitbreekt willen we ook best wel een goede bakker hebben voor ons brood, waarom mensen VERPLICHTEN in dienst te gaan. Niemand wordt toch ook VERPLICHT om voor brood te zorgen tijdens een bezetting. Hoe krom kan krom zijn.. Het is maar hoe je het bekijkt.

 

Het gaat erom als het land wordt aangevallen de dienstplicht weer van kracht wordt omdat het beroeps leger te klein is om de landgrenzen en de veiligheid van de burgers te waarborgen c.q. verdedigen.

Daarom is het dan je plicht om als zijnde Nederlander het land en zijn burgers te verdedigen en dit heeft niets met de plicht om brood te bakken te maken dat laatste is een keuze! ( in de tweede w.o. werden de bakkers wel degelijk door de bezetters VERPLICHT om brood voor hun te bakken waar ze zelf niets van kregen, maar dit terzijde)

En wat betreft dat de trend van tegenwoordig is dat de mensen zich van een ander geen reed aantrekken heb je het laatste jaar het nieuws gevolgd? Kopschoppers, homo en pietenrammers, pedofielen en tasjesrovers oude mensen en zwangere vrouwen worden berooft en geslagen ga zo maar door .....het is niet meer te tellen.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Het gaat erom als het land wordt aangevallen de dienstplicht weer van kracht wordt omdat het beroeps leger te klein is om de landgrenzen en de veiligheid van de burgers te waarborgen c.q. verdedigen.

Daarom is het dan je plicht om als zijnde Nederlander het land en zijn burgers te verdedigen en dit heeft niets met de plicht om brood te bakken te maken dat laatste is een keuze! ( in de tweede w.o. werden de bakkers wel degelijk door de bezetters VERPLICHT om brood voor hun te bakken waar ze zelf niets van kregen, maar dit terzijde)

En wat betreft dat de trend van tegenwoordig is dat de mensen zich van een ander geen reed aantrekken heb je het laatste jaar het nieuws gevolgd? Kopschoppers, homo en pietenrammers, pedofielen en tasjesrovers oude mensen en zwangere vrouwen worden berooft en geslagen ga zo maar door .....het is niet meer te tellen.

 

Ik wil maar zeggen, dat als je niet aan je verplichte dienstplicht voldoet dat je dan niet meteen iemand bent die zich geen reet van anderen aantrekt. Dat je door brood te bakken( als voorbeeld) ook veel voor anderen kan doen tijdens een bezetting.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Wat hebben jouw vrouw en kinderen nog aan je als je ergens aan de andere kant van het land ingegraven zit?

 

Misschien wel best veel, als je kan voorkomen dat je familie dood op straat ligt, en eind van de week met een bulldozer de grond in gewerkt worden !

 

Dat je niet mee wilt vechten omdat je bang bent om dood te gaan snap ik, zou ik ook zijn als ik vooraan stond...

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Gast lonely wolf

Als je een goede reden hebt om niet onder de wapenen te komen, ik noem maar leeftijd, maatschappelijke waarde, handicap etc. is dat een ander insteek waar ik zeker mee kan leven. Maar niet een smoes van daar heb ik geen zin in wand ik verdedig alleen mijn eigen goedje! In dat geval kan je er bij een bezetting lelijk bedrogen uitkomen.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Ik wilde hier eigenlijk geen reactie plaatsen, maar kon het toch niet laten:

 

Als / wanneer de schijt de ventilator raakt, weet ik wélke preppers/(strijd)makkers ik naast me wil hebben en welke zéker niet (en ik heb het echt niet over alleen diegenen die de wapenen oppakken).

Wat zitten er een boel egoïstisch- en klein-denkenden in dit draadje zeg: bah!

 

Verrassing: als je niks doet, wordt je door de bezetter/onderdrukker verplicht je naar hen te buigen of wordt je verplicht dood te gaan.

 • Leuk 2

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
 • Nieuwe aanmaken...