Ga naar inhoud
GENEGEERD

Nieuwe jeugdwet (schokkend)


backschless
 Share

Recommended Posts

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!

Ik heb nog steeds geen idee hoe we anderen wakker kunnen maken voor dit soort zaken.

Er zijn al zoveel boeken geschreven die beschrijven hoe de overheden die langzaam aan het einde van hun bestaansrecht komen steeds zwaardere maatregelen aangrijpen om maar te blijven bestaan zelfs als dat ten koste van de maatschappij en elk individu gaat.

Amerika is daar al heel ver in aan het gaan, in Nederland zijn we al lekker op weg.

 

Als je kijkt naar de belastingsdruk, de wetten die ingrijpen op je dagelijkse doen en laten, de wetten die jou als depositor slechts schuldeiser bij een bank maakt als die omvalt, en deze nieuwe wet bijvoorbeeld.

En alles gaat maar door totdat het gewoon niet meer houdbaar wordt maar we zo arm zijn en zo klem zitten dat we helemaal niks meer kunnen veranderen behalve door de meeste extreme reactie....

 

Eerlijk gezegt wordt ik er behoorlijk doodmoe van........

(Dat is niet helemaal waar ik ben wel steeds concreter van mening dat er hier weinig te redden valt en dat ik weg moet, en dat begint me ook weer nieuwe energie te geven)

 

K a n s

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Gast ghostwhiper

Ja maar die ambtenaren krijgen een cursus van een week dus zijn voldoende opgeleid echt waar hoor:confused:

Bron: een gemeenteambtenaar die op cursus moet en die met de taak belast word.

 

Als ik kind(eren) zou hebben komen ze niet mn erf op dan zullen ze toch zeker met de politie erbij een poging moeten wagen.

Laat me echt niet Door een overheid vertellen hoe ik het volgens hun moet doen op gebied van opvoeding.

Het is voor mij alleen maar meer reden om geen kinderen op deze verdorven wereld te zetten.

 

Let op mijn woorden dit gaat helaas weer een hoop familie drama's opleveren.

Link naar reactie
Share on other sites

Het letterlijk achter de voordeur kijken door een team van samenwerkende diensten om illegale situaties en misstanden te signaleren, te inventariseren en aan te pakken is een methode die navolging verdient. Uit oogpunt van bestrijding van illegale bewoning, overbewoning, onveiligheid en sociale misstanden leveren deze huisbezoeken van de interventieteams veel informatie en hulpvragen op. Er komen veel misstanden boven die niet alleen vanuit repressie en vanuit de aanpak van veiligheid moeten worden bezien. De bevindingen van de interventieteams maken duidelijk dat de gemeente hier een vergeten groep bereikt die soms bewust, vaak ook onbewust niet bereikt wordt via de reguliere aanpak, met name waar het gaat om hulpverlening en tegengaan van sociale achterstanden.

 

Nieuwkomers in buurten waar nu de problemen spelen zijn vaak afkomstig uit landen waar nog geen herkenbare gemeenschappen van bestaan in Nederland, Rotterdam: grote groepen van Somaliërs, mensen uit Sierre-Leone, Ghana waarvoor een sociale en economische infrastructuur ontbreekt. Er bestaan geen georganiseerde ontmoetingsruimten of projecten voor. Belwinkels fungeren als geïmproviseerde ontmoetingsplekken.

 

Er worden door het interventieteam vaak zeer schrijnende situaties aangetroffen wat betreft woon- en leefomstandigheden. Zoals jonge vooral Antilliaanse alleenstaande moeders met twee en vaak drie kleine kinderen in kamertjes van vaak niet veel meer dan 10 m2 met alleen een bed, een tafel en wat stoelen. Vocht- en schimmelplekken, kakkerlakken en ander ongedierte zijn geen zeldzaamheid. Water uit de stortbak van het toilet wordt als drinkwater gebruikt. Kookplaten dienen als verwarming, waardoor brandgevaar ontstaat.

 

Toilet en douche worden gedeeld met andere bewoners, niet zelden verslaafden en psychiatrische patiënten. Kleding en schoeisel van deze gezinnen zijn bepaald niet altijd toereikend voor de Hollandse winters. Zich regelmatig voordoende ziektes en aandoeningen worden vaak niet of gebrekkig behandeld. Spijbelen van school of helemaal niet naar school.

 

Het interventieteam neemt soms waar dat nieuwkomers moeite hebben met de meest basale en concrete aspecten van het voeren van een huishouding in een moderne westerse samenleving. Het gaat dan om zaken als het bedienen van een oven, geiser, boiler of centrale verwarming, de regelmaat van het buiten zetten van vuilnis tot het omgaan met automatisch betalingsverkeer.

 

BRON

Link naar reactie
Share on other sites

Kijk, dat er op armoede en daaruit voortkomende misstanden gelet wordt lijkt me nog wel logisch, maar met de nieuwe regelgeving vanaf volgend jaar wordt een alleenstaande ouder in de armoede geworpen.

 

"Zo vertelt een vrouw met een kind dat ze op dit moment 1079 Euro krijgt, maar dat dit straks terug gebracht zal gaan worden naar 772 Euro. Hetgeen in de praktijk betekent dat ze niet meer zelfstandig kan wonen en haar huis uit moet.

Dit betekent dan ook weer dat veel alleenstaande ouders niet langer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen, wat dan voor de gemeenteregisseur weer aanleiding zal zijn om een heel dringende blik achter de voordeur te werpen." Uit de bron van het eerste bericht.

Link naar reactie
Share on other sites

Zoals gesteld in het artikel, zo heet word de soep echt niet gegeten hoor.

Alsof er 1000den kinderen jaarlijks geroofd worden door de gemeente die ze vervolgens in een pedo netwerk steekt.

Wat wel waar is, is dat de gemeente meer zeggenschap krijgt, maar aangezien ze over een half jaar moeten beginnen met de organisatie van de jeugdzorg, en totaal nog niet weten, wat er allemaal speelt, zal het voorlopig niet zo'n vaart lopen.

Ze zullen het wel al druk genoeg hebben met de lopende gevallen, waarvan er nu al veel tussen wal en schip vallen.

Op het juridische vlak ? Lijkt me stug, dat de gemeente meer zeggenschap heeft over je eigen kind, dan jezelf.

Als je kunt aantonen dat je goed en verantwoordelijk je kinderen opvoed, zullen zulke spookverhalen echt niet zo snel plaats vinden.

 

Ik werk zelf in die branche, en weet dat er nu al kinderen op wachtlijsten staan, die echt hulp nodig hebben, dan gaan ze echt niet een vorm van kinderkipnapping plegen zoals wel een beetje in t artikel gesteld word.

Wel waakzaam blijven, zoiezo, maar wij preppers zijn dat zoiezo al.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Ik vind de bronnen persoonlijk belabberd bij het stuk.

Daarnaast worden er bij dat soort instanties fouten gemaakt dat geloof ik direct, maar vergeet ook niet dat zij goed werk kunnen doen.

Niet altijd de boel van één kant bekijken.

 

Greener

 

Klopt, we horen vaak enkel van zaken waar het mis is gegaan. Wat we nooit horen is hoeveel kinderen er gered worden door ze weg te halen uit schrijnende situaties. Verwaarlozing, mishandeling, ouders die meer om drugs e.d. geven dan om hun kinderen.

 

Dat is de pest, slecht nieuws gaat snel, maar goed nieuws krijg je meestal niet te horen.

 

Alhoewel ik me behoorlijk op m'n pik getrapt zou voelen als er ineens een gemeentewerker bij ons aan de deur staat die achter de voordeur wil kijken... (als moet hij of zij dan wel eerst het hek over klimmen, de hond ontwijken en de camera's omzeilen).

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

Klopt, we horen vaak enkel van zaken waar het mis is gegaan. Wat we nooit horen is hoeveel kinderen er gered worden door ze weg te halen uit schrijnende situaties. Verwaarlozing, mishandeling, ouders die meer om drugs e.d. geven dan om hun kinderen.

 

Dat is de pest, slecht nieuws gaat snel, maar goed nieuws krijg je meestal niet te horen.

 

Alhoewel ik me behoorlijk op m'n pik getrapt zou voelen als er ineens een gemeentewerker bij ons aan de deur staat die achter de voordeur wil kijken... (als moet hij of zij dan wel eerst het hek over klimmen, de hond ontwijken en de camera's omzeilen).

 

Ik kan me voorstellen dat bij de bebontkraagde medemens vroegtijdige dwangmaatregelen enig effect zouden kunnen sorteren.

Link naar reactie
Share on other sites

Gast ghostwhiper

@Johnny BravoNL er worden inderdaad om geldige redenen kinderen uit huis geplaatst maar ik kan er veel meer opnoemen die alleen maar meer ellende gekregen hebben.

5 tot 10 nieuwe voogden per jaar.

3 gastgezinnen per jaar omdat er van voogd en daardoor regio gewisseld word.

Broers en zussen uit elkaar halen die daarna compleet vervreemden terwijl het niet had gehoeven.

Volstoppen met pillen die niet nodig zijn met de juiste begeleiding

 

De reden was als voorbeeld wat af en toe voorkwam een echtscheiding van de ouders waardoor jeugdzorg om de hoek komt kijken.

Dan komt er een gesprekje met ouders en jeugdzorg en de ouders krijgen woorden over wie krijgt hond.

jeugdzorg gaat naar de rechter voor onder toezicht stelling en komt een week later de kinderen halen die de rest van hun jeugd van het ene internaat naar een gastgezin en weer een ander internaat gaat.

 

Resultaat daarvan is dat er een groot aantal het criminele pad op gaat, drugsverslaafd en of alcoholist word.

Een enkeling gaat het goed mee.

En een enkeling pleegt zelfmoord waaronder iemand die ik kende.

 

Het jeugdzorg apparaat werkt al jaren niet goed en is de laatste jaren hard achteruit gegaan.

Link naar reactie
Share on other sites

Bottom line... je kan misschien niet de kinderen van de zogeheten 'statistieken' helpen maar zeer zeker wel je eigen kroost beschermen tegen alle invloeden van buitenaf die je als schadelijk beschouwt.

 

Het is misschien een kaalslag aan het worden maar bedenk dat deze methode een 'vuur' methode is. De methode zoals ik hem omschrijf zal alles verbranden op haar pad, in eerste instantie de zogeheten 'tegenstanders' maar wanneer je het niet blust daarna dan zullen er ook slachtoffers aan eigen zijde gaan vallen.

 

Ook moet men niet vergeten dat de politiek aan het onschendbaarheids stelsel van de ambtenaar aan het sleutelen is. Dat gezegd hebbende wordt het iedereen voor zichzelf (ook bij de overheid) en zonder duidelijke structuur of leiders die de neuzen dezelfde kant op gooien mondt dit uit in totale chaos...

 

Ik raad je dan ook aan om er alles aan te doen om zelf voorzienend te worden zo ver mogelijk als je kan. Als dat uitmondt op emigratie dan raad ik dat eveneens aan. Er zijn voldoende landen (waarschijnlijk wel oververtegenwoordigd buiten Europese grenzen) waar je vast nog wel een redelijke baan kan vinden zelfs voor absoluut minimaal gediplomeerden zoals ik. (Mavo afgerond en Havo Engels certificaat en dat is nou niet je van het.)

 

Zolang jij en iedereen die je dierbaar is niet ten prooi laat vallen aan Nederlandse regels zul je het goed hebben, anders ben je de klos.

 

Economische uitroeiing...

Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 weeks later...

"Noodwet moet jeugdzorg redden"

Update: donderdag 28 aug 2014, 20:02

 

Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De eerste stap is dat deskundigen gaan meekijken. Mocht dat niet helpen, dan kan de probleemgemeente onder curatele komen te staan.

Voor Jeugdzorg Nederland gaat de aanpak lang niet ver genoeg. Die organisatie pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen en vast te leggen dat het geld voor de jeugdzorg langer bij het Rijk blijft.

Veel instellingen weten nog steeds niet wat gemeenten precies willen met de jeugdzorg na 1 januari.

Link naar reactie
Share on other sites

"Noodwet moet jeugdzorg redden"

Update: donderdag 28 aug 2014, 20:02

 

Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De eerste stap is dat deskundigen gaan meekijken. Mocht dat niet helpen, dan kan de probleemgemeente onder curatele komen te staan.

Voor Jeugdzorg Nederland gaat de aanpak lang niet ver genoeg. Die organisatie pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen en vast te leggen dat het geld voor de jeugdzorg langer bij het Rijk blijft.

Veel instellingen weten nog steeds niet wat gemeenten precies willen met de jeugdzorg na 1 januari.

 

Diep triest, maar van te voren voorspeld door velen die in die branche werken.

 

Heel veel gemeenten worden geleidt door parttime Wannabee politica, mijn gemeente niet uitgezonderd. Die krijgen straks naast de jeugdzorg nog een heleboel andere taken op hun bordje, bv ook alle langdurige zorg, ouderen zorg, etc, maar ze hebben er de ballen verstand van. Beetje klootviolen met excelsheets met de financiën lukt al nauwelijks en dat is waarschijnlijk de enige maatstaf die dan nog telt, geld. Dit wordt geheid binnen tien jaar (of eerder) terug gedraaid, maar eerst moeten er genoeg dooien vallen en wantoestanden door journalisten op TV zijn gepleurd.

Link naar reactie
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Gemeenten ten einde raad over jeugdzorg

 

De puinhoop rond de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten op 1 januari 2015 wordt met de dag groter. Na Jeugdzorg Nederland, jeugd GGZ, vakbonden en ouderorganisaties hebben nu de jeugdwethouders van de vier grote steden (G4) en de 32 grootste gemeenten (G32) de noodklok geluid.

In een brief namens de G4 en de G32 en onderschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dringen Victor Everhardt (Utrecht), Paul Blokhuis (Apeldoorn) en Jeroen Olthof (Zaanstad) er bij de Kamer op aan de verantwoordelijke staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) in beweging te brengen.

 

Het draait allemaal om bezuinigingen en de inkoop van jeugdzorg. Die inkoop had al geregeld moeten zijn maar gemeenten weten niet wat ze precies moeten inkopen en tekenen daarom geen contracten. Het is ze volstrekt onduidelijk hoeveel kinderen zorg behoeven en welke zorg dat dan is. De wethouders eisen nu duidelijkheid.

 

lees meer

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...